Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Actuele informatie

Ga direct naar:
Gedicht 'Er zijn' door Marianna Heeres
De VOA op stap; Agaath Vermast vertelt
Participatie
Visie en rol van de KBO Noord-Holland


Wat betekent het om als cliŽntondersteuner of ouderenadviseur een oudere bij te staan bij zijn of haar hulpvraag, om samen een plan te maken zodat hij of zij het leven (weer) positief tegemoet kan gaan.
Marianna Heeres, cliŽntondersteuner in opleiding (2019) geeft het prachtig weer in haar gedicht 'Er zijn'.

 

Door Marianna Heeres

Er zijn


Met elkaar aangeschoven aan de keukentafel.
Begint het delen van gebeurtenissen en gevoelens, die ik dan ontrafel.

Warmte in een open hart gesprek.
Zo dichtbij die ander, zittend op de voor hun vertrouwde eigen plek.

Senioren bepalen, wat zij vertellen over eigen levensverhalen.
Zonder dat jij, het verhaal, naar jezelf toe gaat vertalen.

De kwetsbaarheid kunnen zien, proeven, ruiken en voelen.
Jezelf kennen is weten wat die ander toch zal bedoelen.

Hen ondersteunen met een luisterend oor.
Kijken naar lichaamstaal en vraag dan gewoon door.

Respect tonen om het vertrouwen te winnen.
Momenten van stilte, soms, even opnieuw beginnen.

Wees nieuwsgierig naar het verhaal van je medemens.
Om te kunnen begrijpen, wat is nu, de visie en wens.

DanÖ.maken we samen een positief levensplan.
Hoe het verder anders kan.

Het functioneren van fysiek, emotioneel, mentaal en sociaal.
Ja, ja we bespreken het allemaal.

Het aanreiken van een meer zinvoller leven.
Omgaan met zichzelf en omgeving dat is het streven.

Bespreken van mogelijkheden, betekenissen en activiteiten.
Vraagt om een brede toekomst visie en tastbare feiten.

Inspireren wat nog wel kan, het glas half vol zien, als het even kan.
Gepaste humor en luchtigheid zo nu en dan.

Zo toegewijd begint er voor de ondersteuner een mooie leerzame tijd.
Helpende hand! Maar, Ö. raak jezelf hierdoor niet kwijt.

Vertrouwen in het bestaan en met elkaar begaan.
Maak het verschil dat is wat ik wil.


Bron: Marianna Heeres


Naar boven

Agaath Vermast Vertelt
Juist in de vakantietijd is cliŽntondersteuner belangrijk

Vakantie, de e-mail en het antwoordapparaat

Ja, wij waren in de gelukkige omstandigheid om op vakantie te gaan! Wij vertrokken met de auto en caravan en daar voorop twee spiksplinternieuwe elektrische fietsen. Wij gingen naar Ihringen, vlakbij Freiburg, aan de voet van de ďKaizerstuhlĒ dat is het warmste plekje van Duitsland. Er waren dagen bij dat wij de schaduw zochten en ons rustig hielden onder de luifel, de tempratuur liep op tot boven de 30 graden.

Het was net na de Pinkster en wij Hollanders denken dan: ďnaseizoen en rustigĒ, maar dat viel anders uit. In Duitsland wordt namelijk de Sacramentsdag gevierd, op de dag zelf; het is een nationale vrije dag. Maar ook de dag daarvoor begint het kerkelijke feest al en bovendien maken de Duitsers er een soort voorjaarsvakantie van. Met als gevolg grote drukte op de weg en files. En op de radio berichten over kerkelijke openbare vieringen en dientengevolge verstopte steden met advies om die steden te mijden. Op dat moment zijn wij nauwelijks 600 km van huis en zijn verbaasd over het verschil tussen Nederland en Duitsland.


Gelukkig hadden wij de camping gereserveerd en was er plaats voor ons, hij was namelijk meer dan vol, het leek wel de bouwvakvakantie op kamp Bakkum. Heel druk, vooral ook heel veel jonge mensen en gezinnen. Omdat wij doorgaans kiezen voor het voor - of naseizoen, treffen wij altijd mensen van onze leeftijd aan; dit was anders en zeker aangenaam.
Vermeldenswaardig is dat het internet gebrekkig was, dus geen mail gelezen, geen telefoontjes, met uitzondering van het contact met de kinderen. Je wilt toch betrokken blijven, maar ook al geen Hollandse krant te koop omdat er op dat moment in dat gebied en dus ook op de camping geen Hollanders zijn.


Het gebied waar wij waren is geen natuurpark, maar een oud stroomgebied van de Rijn. Het is vruchtbare grond, dat samen met veel zonuren maakte dat wij fietstochten konden maken door prachtige wijngaarden en kersenboomgaarden, graanvelden en pittoreske dorpjes met veel vakwerkhuizen en ooievaars op kerktorens. In de 14 dagen dat wij er waren hebben wij zeker 500 km gefietst en hoewel elektrisch met trapondersteuning zijn wij er trots op, dat te hebben gedaan. We voelen ons daardoor ook zelf weer volledig opgeladen door zonne-energie!

Eenmaal weer thuis treffen wij honderden mailtjes op onze computers aan en een groot aantal ingesproken berichten.

De mail kort samengevat:

  • Ontspoorde zorg met als gevolg ouderenmishandeling;
  • Aandachtsvelden voor Mantelzorgers;
  • CoŲperatieve buurthuizen en Dorpswinkels rukken op;
  • De nieuwe woningwet die 1 juli in werking treedt;
  • Het zoeken naar commerciŽle beleggers om huurwoningen te bouwen;
  • Middeldure huurwoningen met een maandhuur tussen de 700 en 1000 euro!


Voldoende stof tot schrijven dus.

Het antwoordapparaat met de verzoeken om terug te bellen over:

  • Zorg - en huurtoeslag;
  • Belastingen;
  • Hulp bij keukentafelgesprekken;
  • Verzoek om info over het inschrijven bij woningnet enz.


Alvast een antwoord:

Woningnet
Wij adviseren u zich te laten inschrijven bij woningnet (regio Zaanstreek/Waterland) en laat u daarbij door een familielid of een VOA bijstaan.
Uit niet officiŽle berichten hebben wij begrepen dat de inschrijftermijn met een maand is verlengd naar 1 augustus a.s. Als u zich niet laat inschrijven dan komen uw woonjaren te vervallen en heeft u in het geval van een noodzakelijke verhuizing i.v.m. leeftijd - of zorgbehoefte weinig keuze in geschikte woningen in uw eigen woonplaats omdat u zonder woonjaren of inschrijfjaren onder aan de lijst komt te staan.

Keukentafelgesprek
Weet u dat uit landelijk onderzoek is gebleken dat 34% van de mensen niet weten waar zij zich moeten melden als zij hulp nodig hebben? Voor veel gemeenten is dat het Sociaal wijkteam.
Dat de meeste mensen niet weten dat een voorgesprek heel verhelderend kan zijn.
Dat de meeste mensen door de gemeente niet worden geÔnformeerd dat zij een beroep kunnen doen op een onafhankelijke ondersteuning zoals de VOA.
Dat niet wordt gemeld dat iedere hulpvrager ook een persoonlijk plan kan indienen dat wordt meegenomen bij de beoordeling voor een maatwerkvoorziening.
Dat de positie van de Mantelzorger, hoewel het wettelijk is vastgelegd te wensen over laat.
Dat in sommige situaties het water bij de Mantelzorger tot aan de lippen staat en dat ontspoorde zorg het gevolg is. Dat de beslissingen voor maatwerk te laat worden afgegeven


Wij kunnen niet genoeg benadrukken om eerst een voorgesprek te houden met de VOA zodat u bent voorbereid op het echte gesprek. Daarom adviseren wij u dringend om ons (VOAí s) te bellen als u bij het Sociaal wijkteam een aanvraag voor ondersteuning wilt indienen. Het Sociaal Wijkteam gaat met u in gesprek en dat gesprek gaat over alle zogenaamde levensgebieden, alles wordt dus besproken! FinanciŽn, buurthulp, sociale bezigheden enz. Dus niet alleen b.v. de paar uur huishoudelijke verzorging die u mogelijk in gedachten heeft.

Met sommige mensen op het antwoordapparaat had het gesprek al plaatsgevonden. Daar gaan wij alsnog heen om samen naar de uitkomsten te kijken en ondersteuning te bieden.

Daarom bij vragen en gesprekken: vraag de cliŽntondersteuner of ouderenadviseur van KBO of PCOB om raad!

Agaath Vermast
Docent CliŽntondersteuning

Eerder geplaatste artikelen vindt u hier
 

Terug naar boven

Participatie

Steeds meer gemeenten zijn geÔnteresseerd in het aanbod van de KBO om cliŽntondersteuners in te zetten bij de sociale wijkteams. In sommige gemeenten is het al praktijk, andere gemeenten oriŽnteren zich nog.

Visie en rol van de KBO Noord-Holland

KBO Noord-Holland ziet het als haar eerste verantwoordelijkheid de belangen van senioren en die van haar leden in het bijzonder te behartigen. De collectieve belangenbehartiging vindt provinciaal en landelijk plaats.
De individuele belangenbehartiging wordt zo dicht mogelijk bij de senioren geboden door de lokale KBO verenigingen, ondersteund door de vrijwilligers.
Daarbij wordt uitgegaan van de eigen kracht van de senioren. Eigen kracht die ook kan worden ingezet voor anderen.
Daardoor wordt de wederkerige sociale participatie bevorderd en neemt het welzijn toe.

 

Terug naar boven