Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Cliëntondersteuning

 KBO
Onafhankelijke CliŽntenondersteuner/Ouderenadviseur actief, ook in uw afdeling!

CliŽntenondersteuning
De cliŽntenondersteuning is vanaf 2015 volledig gedecentraliseerd. De Wmo 2015 bepaalt dat gemeenten onafhankelijke cliŽntondersteuning moeten bieden. Het moet gratis zijn, levensbreed, onafhankelijk en in het belang van de cliŽnt.


Ga direct naar de cursus-informatie


Wat doet de KBO cliŽntenondersteuner/ouderenadviseur?

De onafhankelijke cliŽntondersteuner/ouderenadviseur helpt senioren op gebied van wonen, welzijn, zorg en financiŽn, waardoor zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Onze cliŽntondersteuners zijn op alle Levensgebieden goed opgeleid en zoeken samen met de cliŽnt naar passende oplossingen voor de hulpvraag in aansluiting op de eigen wensen en behoeften. Uitgangspunt is het behoud en het versterken van de eigen regie en het welbevinden van de cliŽnt.

Een cliŽntondersteuner kan voor uiteenlopende onderwerpen gevraagd worden, onder andere bij:

 • Het voorbereiden en ondersteunen van een keukentafelgesprek
 • Het in kaart brengen van de eigen administratie
 • Het voeren van een gesprek voor versterking van eigen kracht en regie
 • Het zoeken naar hulp in de directe omgeving
 • Het zoeken naar algemene voorzieningen
 • Het aanvragen van ontheffing van gemeentelijke belastingen
 • Het aanvragen van zorg- en huurtoeslag in samenwerking met de belastinginvuller.

De cliŽntondersteuner:

 • stelt vragen, luistert en vraagt důůr om uw hulpvraag helder te krijgen en heeft aandacht voor uw sociale netwerk
 • staat naast u in het ondersteuningstraject, neemt de tijd en komt zo nodig terug
 • sluit aan bij uw levenssituatie en helpt de knelpunten en mogelijkheden op een rijtje te zetten bij: zinvolle dagbesteding, inkomen, regelgeving, zorg, wonen, sociale contacten, mobiliteit en veiligheid
 • kent de gang van zaken rond het keukentafelgesprek en de procedure rond toekenning van voorzieningen
 • werkt, eventueel, samen met de cliŽntondersteuning van MEE.

Wij zijn onafhankelijk en beslissen niet mee over de uitkomst bij de aanvraag van een voorziening. Wij zijn er voor u om naast u te staan ter versterking van uzelf.

Advies: vraag voordat u in gesprek gaat met de Gemeente eerst een onafhankelijke cliŽntondersteuner aan, zodat de gemeente bij de planning van het gesprek hiermee rekening kan houden.
Voor informatie voor een cliŽntondersteuner bij u in de omgeving, neemt u contact op met uw lokale KBO-afdeling of het kantoor van KBO-NH.

ďONZE CLIENTONDERSTEUNER IS ONAFHANKELIJK EN EMPATISCHĒ

De organisatie van de KBO cliŽntenondersteuner/ouderenadviseur 
CliŽntondersteuning is een dienstverlening die de KBO aanbiedt aan haar leden en potentiŽle leden. Wij hebben een uniek netwerk van cliŽntondersteuners/ouderenadviseurs. Vrijwilligers worden door de KBO opgeleid en ingezet. Het doel is dat in elke gemeente van Noord-Holland cliŽntondersteuners/ouderenadviseurs  beschikbaar zijn of komen.

Sociaal wijkteam en cliŽntenondersteuner/ouderenadviseur 
In Zaanstad zijn sociale wijkteams actief waarbij cliŽntondersteuners/ouderenadviseurs van de KBO ingezet worden. Dit zou op meer plaatsen regel moeten zijn. De KBO cliŽntondersteuners/ouderenadviseurs  zijn onafhankelijk en naast hun opleiding hebben zij ook levenservaring waardoor ze goed kunnen adviseren of verwijzen.

CliŽnt sterker door onafhankelijke ondersteuning via de KBO cliŽntenondersteuner/ouderenadviseur
Clientondersteuning houdt volgens de Wmo het volgende in: ondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. De definitie in de nieuwe Wmo heeft dus een bredere reikwijdte dan in de huidige Wmo.

CliŽnt als uitgangspunt
De gemeenten zijn dus verplicht om gratis onafhankelijke cliŽntondersteuning te bieden aan alle burgers met het belang van de cliŽnt als uitgangspunt. De cliŽnt moet het gevoel hebben dat deze persoon daadwerkelijk naast hem staat. Als de cliŽnt twijfelt aan de objectiviteit, heeft hij recht op een andere ondersteuner. De KBO leidt cliŽntondersteuners op. Namen van cliŽntondersteuners/ouderenadviseurs zijn te vinden in de informatiebladen van de afdelingen of staan op de afdelingswebsite. Mocht in uw gemeente deze naam niet bekend zijn, kunt u informeren bij de secretaris van de betreffende lokale KBO vereniging of via info@kbonoordholland.nl.

Integrale aanpak
De KBO cliŽntondersteuner/ouderenadviseur  heeft de vijf levensdomeinen als uitgangspunt. Deze integrale aanpak is belangrijk voor het zoeken naar een balans in het welzijn en kan het beste door een gesprek. De cliŽntondersteuner/ouderenadviseur  kan met de cliŽnt het gesprek voorbereiden en al informatie verstrekken over mogelijke voorzieningen, zodat de cliŽnt niet overvallen wordt en te gemakkelijk toezeggingen doet of niet alle informatie paraat heeft. Ook kan een cliŽntondersteuner/ouderenadviseur achteraf met de cliŽnt het gesprek nog eens doornemen en het wettelijk verplichte verslag samen meelezen. Mocht het nodig zijn, kan er ook een bezwaar ingediend worden.

Cursus

In de Wmo wordt gesproken over de cliŽntondersteuner. De taak en de kennis van de cliŽntondersteuner is breder dan die van onze ouderenadviseur. De cursus van KBO Noord-Holland is daarom aangevuld met modules CliŽntondersteuning. Personen die deze cursus hebben voltooid mogen zich cliŽntondersteuner noemen.

KBO-vrijwilligers die al actief zijn als ouderenadviseur kunnen een vervolg cursus volgen voor cliŽntondersteuner.

Meer informatie over de cursus vindt u hier.


Wanneer u geÔnteresseerd bent kunnen wij u op onze lijst plaatsen. Wanneer er een nieuwe opleiding start, wordt u geÔnformeerd. Geeft u uw gegevens door aan Francisca Buur, info@kbonoordholland.nl