Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Vacatures

bestuurslid/portefeuillehouder KBO Noord-Holland, Haarlem

| Periode: 4 jaar, vrijwilligersfunctie

KBO Noord-Holland
Het kader voor deze functie is het profiel van de federatieve vereniging KBO Noord-Holland (KBO-NH).
Klik hier om het profiel van de KBO-NH online weer te geven en/of te downloaden.
Bestuurslid-portefeuillehouder van het bestuur van de KBO-NH is een vrijwilligersfunctie.


Functie-informatie


Bestuursreglement
De positie van het bestuur van KBO-NH, haar werkwijze, taken en verantwoordelijkheden zijn beschreven in het Bestuursreglement van de KBO-NH 2018. Klik hier om dat reglement online weer te geven of te downloaden.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Als bestuurder en portefeuillehouder bent u, naast de algemene taken en -verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de bestuursfunctie, verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstelling van ons beleidsspeerpunt digitalisering.
 • Het opstellen van een jaarlijks (concept) activiteitenplan digitalisering met bijbehorende begroting
 • bent het aanspreekpunt voor de leden1 van de KBO-NH wanneer het digitalisering betreft.
 • Het onderhouden van contacten of samenwerking met andere organisaties of instellingen, als dat
  nodig is om de doelstelling van het beleidsspeerpunt digitalisering te realiseren.

Bijzondere vereisten

 • U bent of wordt2 lid van een bij de KBO-NH aangesloten lokale KBO vereniging.
 • Omdat de KBO-NH streeft naar een evenwichtige spreiding van bestuursleden over de provincie, gaat de voorkeur uit naar kandidaten die in de regio Oostelijk West-Friesland3 wonen.

Uw competenties


Algemeen
De KBO-NH verwacht van u dat u:

 • achter grondslag, doelstelling(en), de organisatiefilosofie en het bestuursmodel van de KBO-NH4 staat;
 • bekend bent met het functioneren van verenigingen en/of maatschappelijke organisaties;
 • stimulerend samenwerkt in een collegiaal bestuur
 • kunt fungeren als referent voor de leden en bestuurders van de KBO-NH;
 • een onafhankelijke en kritische opstelling heeft;
 • resultaatgericht bent;
 • in staat bent verbindend en grensverleggend te kunnen denken door open te staan voor nieuwe ontwikkelingen en deze ook in te schatten op de waarde voor het beleidsspeerpunt digitalisering;
 • bereid bent om de voor deze functie passende energie en tijd aan te wenden.


Kennis en ervaring

 • kennis en/of ervaring met het bedenken- en het managen van activiteiten en projecten;
 • algemene kennis van de voor consumenten bestemde informatie- en communicatietechnologieŽn.

Vergoedingen
De werkelijk gemaakte reis/verblijfskosten en andere kosten die uit hoofde van de uitoefening van de functie worden gemaakt, worden op basis van de regelingen van de KBO-NH vergoed.


Verzekeringen bestuurders KBO-NH
De bestuurders van de KBO-NH vallen onder de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van de KBO-NH


Tijdsinvestering
Exclusief de reis -en voorbereidingstijden vergen de taken zoals deze in het Bestuursreglement KBO-NH zijn omschreven en het bijwonen van vergaderingen circa 8 dagdelen op jaarbasis. Daarnaast kunnen actuele ontwikkelingen om extra tijd van u vragen.

1 leden: de lokale KBO verenigingen aangesloten bij de KBO-NH
2 voor de datum dat de benoemingsvoordracht aan de algemene ledenvergadering wordt gedaan
3 De regio Oostelijk West-Friesland omvat o.a. de volgende plaatsen: De Goorn,De Weere,Grootebroek,Hem/Venhuizen, Hensbroek/Wogmeer, Hoogkarspel, Hoorn, Lutjebroek, Medemblik, Nibbixwoud, Obdam, Opmeer/Spanbroek/Hoogwoud, Spierdijk Ursem, Wervershoof, Westwoud, Wognum, Zwaag. In deze plaatsen is een lokale KBO vereniging gevestigd
.

Terug naar overzicht

Solliciteren?

Neem contact op met onderstaand persoon of solliciteer direct via het sollicitatieformulier.

Naam Ger Mondriaan
Telefoon 023-7505155
E-mail info@kbonoordholland.nl