Er is geen gebruiker ingelogd

ANBI

Direct naar:
ANBI

Seniorenvereniging KBO Noord Holland

Is vanaf 1 januari 2008 aangemerkt door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling. Het ANBI nummer is 58686. Het fiscaalnummer is 0067 26 616.

De doelstelling van de vereniging is zich in te zetten voor:

  • Kwaliteit van het leven voor de senioren;
  • Belangenbehartiging lokaal, provinciaal en landelijk voor de senioren
  • Ontmoeting, Ontspanning en Omzien naar elkaar


KBO Noord-Holland is een federatieve vereniging en heeft 59 leden: de lokale KBO verenigingen. Verdeeld over de lokale verenigingen heeft de KBO in Noord-Holland ruim 30.000 leden.

Het kantooradres is A.Hofmanweg 5A, 2031 BH Haarlem.
Tel. 023-750 51 55
e-mail: info@kbonoordholland.nl
www.kbonoordholland.nl

Het Bestuur van KBO Noord-Holland bestaat uit een afgevaardigde vanuit de regio en een Dagelijks bestuur.

Voorzitter de heer H. Muis
Secretaris de heer G. Mondriaan
Waarnemend Penningmeester de heer F. Kee

 

Beleidsplan

KBO Noord-Holland onderweg naar 2020
Het beleid voor de komende jaren is vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan KBO Noord-Holland onderweg naar 2020.
U kunt KBO Noord-Holland onderweg naar 2020 hier downloaden.

Activiteiten en informatie over het boekjaar 2018
De activiteiten van KBO Noord-Holland in 2018 zijn opgenomen in het Secretarieel en Financieel Jaarverslag 2018. Dit jaarverslag is vastgesteld tijdens de Algemene Vergadering van 22 mei 2019.
U kunt het Jaarverslag 2018 hier weergeven of downloaden.

 

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid vrijwilligers
waar vergoeding aan een vrijwilliger plaatsvindt, gebeurt dit op basis van de voor vrijwilligers geldende regels opgesteld door de belastingdienst.
Beloningsbeleid beroepskrachten
Voor beroepskrachten gelden de arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.