Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Structuur

Structuur KBO Noord-Holland

Provincie
De KBO-NH is een autonome vereniging met eigen statuten die bij een notaris zijn vastgelegd. Alle KBO-afdelingen zijn aangesloten bij de KBO-NH, die ook de rechtspersoon is. Het algemeen bestuur vertegenwoordigd de regioraden, naast het algemeen bestuur is er een klein dagelijks bestuur. Er wordt gewerkt met een portefeuille-structuur. Dat betekent dat ieder bestuurslid de verantwoordelijkheid heeft voor een bepaald aandachtsveld. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden gekozen op de algemene vergadering.

Regio's
Er zijn negen regio’s waarin de afdelingen ingedeeld zijn en er is een regio-adviesraad waarin elke afdeling een zetel heeft.
Elke regio heeft een zetel in het provinciale KBO bestuur.
Bij belangrijke bestuursbesluiten wordt er door het bestuur eerst een advies gevraagd aan de regio-adviesraden. Ook kunnen de regio-adviesraden suggesties doen voor beleid. 


Afdelingen
De afdeling is binnen de organisatie van de KBO de plaats waar de activiteiten plaats vinden en waar het contact ligt met de leden. Er is een gevarieerd aanbod van activiteiten waar de leden aan deel kunnen nemen. Het kan gaan om activiteiten ter ontspanning, maar ook om voorlichting, zingeving en informatieve bijeenkomsten.
Het afdelingsbestuur vormt de vertegenwoordiging van een groep senioren in een gemeente of wijk naar buiten toe. De afdeling treedt steeds vaker op naar gemeenten en instellingen om op te komen voor de wensen en behoeften van haar leden. De afdeling en het afdelingsbestuur zijn het visitekaartje van de KBO naar het gemeentebestuur en andere organisaties en instanties.

Werkgroepen
De KBO-NH wil haar leden een platform bieden waar ze met vragen van diverse aard terecht kunnen.
U kunt via het bureau van KBO Noord-Holland contact opnemen met: 

  • Stuurgroep Ouderen Advisering
  • Hulp bij belasting invullen


Samenwerking
De KBO werkt projectmatig samen met de zusterbonden en met organisaties met dezelfde doelstelling.

Unie KBO
De KBO-NH is aangesloten bij de Unie KBO, de landelijke federatie, die de elf provinciale KBO’s vertegenwoordigt op landelijk niveau.

 

 

Terug naar boven