Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Nieuwe voorzitter KBO-NH
Anton van Riel, de nieuwe voorzitter KBO-NH

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 26 mei jl. is Anton van Riel gekozen tot voorzitter van KBO-NH. Maar wie is Anton van Riel? We stellen hem graag even aan u voor:

Anton van Riel is 69 jaar en al meer dan 50 jaar samen met zijn echtgenote Lideke Oudejans. Samen zijn zij trotse (groot)ouders van vijf kinderen, enkele pleegkinderen en drie kleinkinderen. Anton heeft verschillende studies gevolgd en is in uiteenlopende functies werkzaam geweest: Fusiedirecteur, Interimmanager, Pastor, Docent Systeembiologie en Ecosysteem dynamica, Orthopedagoog, Docent Flora- en Fauna onderzoek en Opleider ICT-programmeurs.

Anton is een veelzijdige persoon met veel interesses, kennis en vaardigheden. Natuur en milieu blijven een rode draad in zijn leven. Hij voelt zich verantwoordelijk voor de kwetsbaarheid van het leven, voor mens, dier en plant.
“Ik ben loyaal aan mijn eigen doelen en keuzes, die ik maak in het leven. Ik ben een volhouder en een doorzetter. Ik kijk graag naar wat er wél gelukt is. Ik tel daarbij graag mijn zegeningen en vier dat”.

Anton wil zich met name bij de KBO inzetten om mensen te verbinden. Verticale verbindingen van onderaf naar het provinciale bestuur, maar juist ook de horizontale verbindingen wil Anton stimuleren. Verbindingen tussen lokale KBO’s onderling zijn belangrijk om in de toekomst de belangen van ouderen te blijven behartigen. Dat kan wat hem betreft via de bestaande regio’s van de KBO, maar ook nieuwe clusters en samenwerkingsverbanden zijn van harte welkom.

Als voorzitter wil Anton graag bij die samenwerkingsverbanden langskomen om te weten wat er zich afspeelt bij de KBO verenigingen in Noord-Holland. Hij is graag bij hun plannen betrokken, die de toekomst van KBO bepalen. “Natuurlijk hoef ik me niet met alles te bemoeien. Voor de meeste projecten in Noord-Holland hebben we actieve bestuursleden en portefeuillehouders die zaken voorbereiden, ontwikkelen en ook uitvoeren.

De ambitie van Anton is om in 2025 de KBO in Noord-Holland toekomstbestendig te maken. Als we nu naar de huidige ledenontwikkeling kijken, blijft er in 2030 weinig over. De bemoeienis met ouderen is veelal versnipperd geraakt in een meer individuelere maatschappij. Het aantal ouderen neemt gestaag toe. In de 20e eeuw bestond de groei van 65-plussers van 3% naar 20%. De komende tien jaar zal dat groeien naar 25%. De meest voorkomende problemen van ouderen zijn daarbij chronische aandoeningen, eenzaamheid en functioneren in mobiliteit. Daarmee wordt zelfstandig thuis wonen van ouderen moeilijk. Door meer samen te werken in onze provincie kunnen we aan ouderen de helpende hand blijven toereiken. Door meer organisaties samen te brengen ontstaat er ook groei. Niet alleen economische groei, door meer leden, maar ook door de inhoud. Daarmee kunnen we overleven.

Is de toekomst voor de KBO maakbaar? Anton begrijpt dat het niet vanzelf gaat, maar we kunnen het wel proberen. Daarbij zullen we -binnen onze speerpunten- ook naar nieuwe doelgroepen moeten zoeken en creatieve activiteiten en projecten moeten uitzetten. Anton vindt dat we onze kansen moeten grijpen, proberen te winnen in slagvaardigheid, want zo besluit hij: “ Ik houd ervan om uitdagingen aan te gaan.”