Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
De vereniging

KBO Noord-Holland

De vereniging KBO Noord-Holland heeft ruim 32.000 leden die lid zijn van een van de 63 plaatselijke afdelingen, die weer onderverdeeld zijn in 9 regio’s.

Doelstelling

De doelstelling van de vereniging is:
“De KBO-NH wil met krachtige en sterke lokale verankering in de afdelingen ouderen toerusten,
zodat zij hun participatie in de samenleving vorm en inhoud kunnen geven zoals zij dat zelf willen.
Daarbij zijn de kernwaarden “omzien naar elkaar” en “menselijke maat” leidend. Een vereniging van,
voor en door leden”.
Met haar doelstelling beoogt de vereniging het algemeen belang te dienen.

Algemene vergadering en bestuur

De Algemene Vergadering is het hoogste gezagsorgaan.
Er is een Algemeen Bestuur waarin zitting hebben vanuit elke regio één afgevaardigde en er zijn drie
onafhankelijke leden van het Dagelijks Bestuur.

Samenstelling dagelijks bestuur
-Voorzitter: vacature
-
Secretaris: de heer G. Mondriaan
-
Penningmeester: de heer F. Kee
De bestuursleden worden benoemd voor een termijn van vier jaar en kunnen zich voor één volgende
termijn herkiesbaar stellen.

Algemeen bestuur
De afgevaardigde vanuit de regio kan maximaal acht aaneengesloten jaren lid zijn van het Algemeen
Bestuur, met de voorwaarde dat hij/zij lid is van de regioraad en door de regioraad wordt
voorgedragen.

Profiel KBO Noord-Holland
Klik hier om het profiel van de KBO Noord-Holland in te zien of te downloaden

Werkplan
Klik hier om het werkplan 2017-2020 in te zien of te downloaden.

Contact
Het kantooradres is A.Hofmanweg 5A, 2031 BH Haarlem.
Tel. 023-750 51 55
e-mail::info@kbonoordholland.nl
website: www.kbonoordholland.nl

Medewerkers
Onze medewerkers op het kantoor zijn:
-Francisca Buur 
-Ilma Koster

Lokale belangenbehartiging
De afdelingen zorgen voor de lokale Belangenbehartiging en Ontmoeting, Ontspanning en Omzien naar
elkaar. Klik hier om naar de afdelingspagina's op deze website te gaan.

Unie KBO
De KBO-NH is lid van de Unie KBO

Samenwerking met PCOB
De Unie KBO en de PCOB willen samen de toekomst in als dé grote seniorenorganisatie van Nederland: KBO-
PCOB. Dat hebben de ledenraden van beide verenigingen op 20 november 2015 gezamenlijk besloten.
De KBO-NH zal de samenwerking ondersteunen en stimuleren. Veel lokale afdelingen werken al
samen bij de lokale belangbehartiging. (www.kbo-pcob.nl)