Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
De vereniging

KBO Noord-Holland

dagelijks bestuur
-Voorzitter: de heer H. Muis
-
Secretaris: de heer G. Mondriaan (tevens wnd. voorzitter)
-
Penningmeester: de heer F. Kee

Profiel KBO Noord-Holland
Klik hier om het profiel van de KBO Noord-Holland in te zien of te downloaden

Werkplan
Klik hier om het werkplan 2017-2020 in te zien of te downloaden.

Contact
Het kantooradres is A.Hofmanweg 5A, 2031 BH Haarlem.
Tel. 023-750 51 55
e-mail::info@kbonoordholland.nl
website: www.kbonoordholland.nl

Medewerkers
Onze medewerkers op het kantoor zijn:
-Francisca Buur 
-Ilma Koster

Unie KBO
De KBO-NH is lid van de Unie KBO

Samenwerking met PCOB
De Unie KBO en de PCOB willen samen de toekomst in als dé grote seniorenorganisatie van Nederland: KBO-
PCOB. Dat hebben de ledenraden van beide verenigingen op 20 november 2015 gezamenlijk besloten.
De KBO-NH zal de samenwerking ondersteunen en stimuleren. Veel lokale afdelingen werken al
samen bij de lokale belangbehartiging. (www.kbo-pcob.nl)