Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Ons profiel

 "samenwerken & de kracht van generaties"

www.kbonoordholland.nl / info@kbonoordholland.nl  
telefoon: 023-750 51 55
A. Hofmanweg 5A, 2031 BH  Haarlem 


Wie wij zijn
                                                    

KBO Noord-Holland is een maatschappelijk betrokken belangenorganisatie van en voor senioren, ongeacht religie of herkomst.
De vereniging is opgericht op 12 mei 1952.
Onze positie in Noord-Holland per 1 januari 2019: 
59 lokale KBO verenigingen met tezamen ruim 30.000 leden; en een groot aantal cliëntondersteuners/ ouderenadviseurs, belastinginvullers en zeer betrokken vrijwilligers.

Lokaal zichtbaar vanuit een levensbeschouwende overtuiging, met oprecht betrokken vrijwilligers en een op de medemens gerichte inspiratie:

‘omzien naar elkaar’

Een platform waarbij ieder zich individueel betrokken en onderling verbonden voelt. 
 

Onze doelstelling

Wij, vrijwilligers, medewerkers en bestuurders, willen met een sterke lokale verankering in de lokale KBO verenigingen ouderen toerusten, zodat zij hun participatie in de samenleving vorm en inhoud kunnen geven zoals zij dat zelf willen.

Wij werken gericht samen met organisaties en instellingen in het sociaal domein en zetten ons in voor het ontwikkelen van gemeenschappelijke diensten en producten. Daarbij richten wij ons op sociale innovatie en een wederkerige verbinding tussen generaties.

Met deze doelstelling beogen wij het algemeen belang te dienen.
Onze waarden

Wij vinden het belangrijk dat onze leden, de samenwerkingspartners en belangstellenden
KBO Noord-Holland ervaren en herkennen als een actieve belangenorganisatie:
integer en respectvol; dichtbij en betrokken.

Het ambitiestatement is de bron van inspiratie voor ieder die aan onze vereniging vorm en inhoud geeft.

Het lidmaatschap moet voor iedereen mogelijk zijn, waarbij maatschappelijke verbinding en collectiviteitsvoordelen worden geboden.


Onze legitimatie

Wij stellen ons open voor het oordeel van de leden voor wie onze vereniging van betekenis is.

Senioren geven met hun lidmaatschap vorm aan hun betrokkenheid met de vereniging. Daarmee verkrijgen zij zeggenschap over de koers en de wijze waarop wij bijdragen aan het realiseren van maatschappelijk welzijn.

Lokaal doen wij wat mogelijk is en centraal wat meerwaarde geeft. 

Samenwerkingspartners

KBO Digitaal:
Nederland Verbindt: tabletcursussen voor senioren in Noord-Holland

KBO Lijfstijl:
Door Fysiofirst en Lijfstijl Coaches, wordt een speciaal programma voor KBO senioren aangeboden: samen Langer fit

Gezond Natuur Wandelen:
Samenwerkingsproject met de Stichting Gezond natuur wandelen. Met andere KBO leden in de afdeling wandelen en genieten van de natuur!