Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Cursussen
Cursusaanbod KBO Noord-Holland

Op deze pagina ziet u ons actuele cursusprogramma, dat door- of in samenwerking met de KBO Noord-Holland wordt aangeboden.

Bij iedere activiteit uit dit programma wordt vermeld hoe u zich voor een cursus kunt aanmelden en onder welke voorwaarden.

Programma

Training KBO cliŽntondersteuning


Senioren zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen leven. Zij worden als mondige consument geacht zelf aan te geven wat zij nodig hebben aan zorg- en dienstverlening en vervolgens moeten ze zelf die voorzieningen coŲrdineren. Het recht op zelfbeschikking en het behouden van de regie over het eigen leven is belangrijk voor senioren.
Wanneer echter de problemen toenemen en het vermogen om oplossingen te bedenken afneemt, komt de rol als zelfstandige consument in het gedrang. Juist de ontwikkelingen binnen de Wmo maakt dat velen het spoor bijster zijn. Vanuit dit gegeven is het noodzakelijk dat er door KBO cliŽntondersteuners een aanbod geformuleerd wordt dat de senioren in de doolhof van wet- en regelgeving ondersteuning biedt. Vooral bij het verduidelijken van het door hen gewenste dienstverleningspakket. De functie van cliŽntondersteuner is in het leven geroepen om, samen met senioren, passende oplossingen te vinden zodat zij de regie over het eigen leven vast kunnen houden en blijven participeren in de maatschappij.

 

Taken KBO ouderenadviseur
In het functieprofiel van de cliŽntondersteuner wordt als kern van cliŽntondersteuning beschreven het ďmet raad en daad bijstaan van senioren die moeite krijgen - of al langer hebben - met het voortzetten van een zelfstandige bestaanswijze. De Ďraadí verwijst naar informatie en advies; de Ďdaadí naar bemiddeling en begeleiding. ď

Lesmethoden door twee docenten
In de trainingen van de KBO-NH staan de competenties van de deelnemers centraal. Een belangrijk aspect daarbij is het uitgangspunt dat we kandidaat cliŽntondersteuners zo min mogelijk lastig vallen met zaken die ze al beheersen. De training richt zich vooral op het versterken van die competenties die voor hun functievervulling essentieel zijn. Veel van onze programmaīs bestaan dan ook uit een theorie- en een praktijkcomponent. Cursisten versterken, op basis van een persoonlijk ontwikkelplan, vooral in de praktijk hun kerncompetenties. De theorielessen zijn hieraan ondergeschikt. Immers veel is op internet te vinden.
Bij de beoordeling of de training afgesloten kan worden met een certificaat speelt het afleggen van een proeve van bekwaamheid een steeds grotere rol. Onze aanpak is probleemgestuurd, gericht op volwassenen en vooral praktijkgericht.

Aanbod
Indien u een opleiding KBO cliŽntondersteuning wenst te volgen, neemt u contact op met uw KBO afdeling. U kunt ook informatie inwinnen bij het KBO bureau in Noord-Holland: info@kbonoordholland.nl.

Indien u een KBO cliŽntondersteuner zoekt voor advies kunt u contact opnemen met uw afdeling of met: info@kbonoordholland.nl.


Meer informatie
Meer informatie vindt u op de elders op onze website. Klik hier

De Flyer training cliŽntondersteuning kunt  hier downloaden.


KBO reportage: ĎGratis hulp bij ingewikkelde zakení  


Max reportage: Wťg met uw administratie stress

 

terug naar boven