Header OverOns 2 small

Over ons

KBO Noord-Holland: Krachtig, Betrokken en Ondernemend

We worden met elkaar steeds ouder. Het aantal senioren in Nederland groeit. Daarom moeten de belangen van deze groep goed worden behartigd.
KBO Noord-Holland is met 26.000 leden de grootste senioren organisatie in Noord-Holland. Samen met een grote groep vrijwilligers laten wij uw stem horen. Lokaal bij gemeenten maar ook bij de provincie en landelijk via onze koepelorganisatie KBO-PCOB.

Krachtig, Betrokken en Ondernemend zetten wij ons in voor uw belangen.