word lid

Krachtig, Betrokken en Ondernemend

KBO Noord-Holland

homepage

Opleiding ouderenadviseur

 

Activiteit Wonen 

Datum: 12-01-2023
Informatie en aanmelden:
info@kbonoordholland.nl 

 

 

 

 

De opleiding ouderenadviseur wordt voor KBO Noord-Holland verzorgd door 4 kundige en enthousiaste docenten. De doelstelling: de cliënt sterker maken door onafhankelijke ondersteuning via de KBO 

De KBO ouderenadviseur  heeft de vijf levensdomeinen als uitgangspunt. Deze integrale aanpak is belangrijk voor het zoeken naar een balans in het welzijn en kan het beste door een gesprek.

Ouderenadvisering en Cliëntondersteuning houdt volgens de Wmo het volgende in: ondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.

De opleiding omvat 6 (hele) dagen verspreid over 6 maanden. De opleiding is gratis voor leden en vrijwilligers van KBO-NH. Niet-leden wordt €300,-- in rekening gebracht.
De opleiding is inclusief lesmateriaal en lunch.

Wanneer u geïnteresseerd bent in de opleiding kunnen wij u op onze lijst plaatsen. Wanneer er een nieuwe opleiding start, wordt u geïnformeerd. Geef u uw gegevens door aan Francisca Buur,  info@kbonoordholland.nl