Er is geen gebruiker ingelogd

Zorgverzekering

Zorgverzekering

De KBO-PCOB behartigt uw belangen rondom de zorgverzekeringswet. De KBO-PCOB biedt u:

 • de collectieve KBO zorgpolis i.s.m. Zilveren Kruis Achmea
 • Informatieverstrekking over het zorgstelsel
 • Monitor Zorginkoop. Toegang en keuzevrijheid t.a.v. zorgverleners: een eerste peiling, mei 2008
 • Monitoring ouderenproofgehalte zorgverzekeraars

 

 

Door Agaath Vermast,
docent Vrijwillige Ouderen Adviseur

Zorgverzekering

Er is geen ontkomen aan: wij worden overspoeld door aanbiedingen van de vele zorgverzekeraars. Ik voel het als mijn plicht om daar voor mezelf maar ook voor u goed naar te kijken. Alle reclame is er op uit om u als klant in te boeken, maar let op er zijn vele valkuilen.

Wij hebben een basisverzekering voor Zorg, het pakket hiervoor wordt door de overheid samengesteld. Ieder jaar zijn er kleine aanpassingen, het gaat voorbeeld om specifieke medicijnen en plastische chirurgie. De basisverzekering dekt ‘onmisbare, noodzakelijke basiszorg’. Er ook zijn vormen van zorg die wij gebruiken maar die niet onder het etiket noodzakelijke basiszorg zorg vallen, denk aan fysiotherapie, alternatieve geneeswijze en nog veel meer.
De zorgverzekeraar heeft deze vormen van zorg ondergebracht in zijn aanvullende verzekering. Deze aanvullende verzekering is een particulier initiatief van de Zorgverzekeraar, het is zijn eigen verzekering en hij bepaalt zelf wat erin zit, de premie en wat er wordt uitgekeerd. De minister heeft hierop geen invloed.

De basisverzekering is wettelijk verplicht, het basispakket is wat inhoud betreft bij alle zorgverzekeraars gelijk. Alle inwoners van Nederland moeten een basisverzekering afsluiten.

Per 1 januari 2016 verandert het volgende:

 • De basispremie stijgt gemiddeld iets, daar heeft u al bericht van gehad;
 • Het wettelijk verplicht eigen risico gaat € 10 omhoog en wordt € 385;
 • Voor de lagere inkomens gaat de zorgtoeslag omhoog.


Soorten basis polissen:

 • Budget polis, hier is een waarschuwing op zijn plaats, voor de budget polis zijn een beperkt aantal ziekenhuizen gecontracteerd. Als u zich laat behandelen met een budget polis in een niet gecontracteerd ziekenhuis dan krijgt u mogelijk maar 75% van de kosten terug. Een aantal ziekenhuizen ook hier in Noord Holland heeft geen contract met belangrijke zorgverzekeraars. Een kanttekening hierbij is dat een spoed behandeling altijd wordt vergoed, als u bijvoorbeeld door een ongeval moet worden behandeld in een dichtstbijzijnd ziekenhuis (wat niet is gecontracteerd) dan worden de kosten wel vergoed. Een budget polis wordt ook wel vergeleken met een woekerpolis.
 • Natura polis, hierbij moet de zorg door een zorgverzekeraar gecontracteerde zorgaanbieders worden geleverd. Dan worden alle kosten afgerekend door de Zorgverzekeraar aan de zorg verlener. Als de hulpverlener niet is gecontracteerd dan komt ongeveer 25 % van de kosten voor eigen rekening, let op dit kan ook van toepassing zijn op particulier betaalde nota’s.
 • Restitutie polis, vrije artsen keuze, alle kosten worden terug betaald en/of verrekend. Dit is de meest gemakkelijke polis, echter, het is wel zo dat deze ook de duurste is.


Veel mensen hebben van oudsher een natura polis, ik raad hen aan te onderzoeken of de zorgverleners waar zij mee te maken hebben wel gecontracteerd zijn! Extra eigen risico, naast de wettelijke eigen bijdrage
De premie’s waar de zorgverzekeraars reclame mee maken is meestal een extra eigenrisico in mee berekend, dat geeft een lagere premie. Ik adviseer aan mensen van onze generatie een polis af te sluiten zonder extra eigen risico.
Sluit u een polis met eigen risico naast uw eigen bijdrage af dan moet u rekening houden met hogere kosten. Uw extra risico wordt namelijk naast uw eigen bijdrage eerst in rekening gebracht.

Kortingen
De meeste mensen zijn verzekerd via collectiviteit. De KBO heeft met het Zilveren Kruis ook een collectiviteit afgesproken. Er wordt een korting van 7,5% gegeven op de basisverzekering en 10% korting op de aanvullende verzekering. Voor de KBO zijn er gratis extra voorzieningen in de polis opgenomen als:

 • vergoeding voor vervanging van de mantelzorger van € 1250,00;
 • vergoeding voor een mantelzorgmakelaar van € 250,00;
 • vijf extra fysiotherapie behandelingen;
 • vergoeding van een rijbewijskeuring van € 35,00.


Zilveren Kruis hanteert de volgende benamingen:

 • Basispolis = Basis budget
 • Naturapolis = Basis Zeker
 • Restitutiepolis = Basis exclusief


Eigen risico in termijnen
De meeste Zorgverzekeraars bieden in 2016 het betalen van het jaarlijkse eigen risico in 10 termijnen aan. Voor veel mensen die altijd aan het maximum van dit bedrag zitten is dit een goede oplossing. Mocht er teveel betaald zijn aan de Zorgverzekering dan keert deze het bedrag wat teveel betaald is uit in de maand april van het volgende jaar.

Overstappen
Overstappen kan jaarlijks voor 1 januari van het nieuwe jaar. U hebt de tijd voor het kiezen van een nieuwe maatschappij tot 31 januari van het nieuwe jaar, de Zorgverzekeraar heeft voor het afsluiten van een basisverzekering een acceptatieplicht. Voor de aanvullende verzekering geldt die plicht niet, daarvoor zijn afwijkende regels.

Aanvullende verzekering
Het verdient aanbeveling om een aanvullende verzekering zorgvuldig af te wegen, wat is de premie, wat is het pakket, maak ik er wel gebruik van. De premie kan ook leeftijd gebonden zijn. Als je veel gebruik maakt van bv. fysiotherapie en alternatieve geneeswijze dan kan het een aanrader zijn. Ook als u naar het buitenland gaat en medische kosten moet maken dan kan de wettelijke vergoeding tegenvallen en biedt de aanvullende verzekering een aanvulling. Echter, de vergoedingen hangen af van het type aanvullende verzekering.

Agaath Vermast

Terug naar boven