Er is geen gebruiker ingelogd

Wet langdurige zorg

  

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening.

Hoe komt iemand in aanmerking voor langdurige zorg uit de Wlz?
Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz. Men komt mogelijk in aanmerking als men intensieve zorg of toezicht nodig heeft. Voldoet men aan de voorwaarden? Dan geeft het CIZ een zogeheten Wlz-indicatie af. Dit is een besluit waarin staat dat iemand recht heeft op langdurige zorg.

Met een Wlz-indicatie kunnen mensen terecht in een verpleeghuis, een instelling voor mensen met een handicap of een ggz-instelling. Men krijgt in de zorginstelling alle begeleiding en zorg die hij of zij nodig heeft. Zoals verpleging en verzorging.
Men kan er ook voor kiezen om thuis te blijven wonen met intensieve zorg. Dit is alleen mogelijk als de situatie thuis geschikt is om verantwoord en doelmatig zorg te krijgen. Dit betekent bijvoorbeeld dat men veilig en gezond thuis kan blijven wonen. Het Zorgkantoor gaat hierover met de zorgvrager in gesprek en beoordeelt de situatie.

Lees meer:

 

Bron: Rijksoverheid

Terug naar boven