Er is geen gebruiker ingelogd

Gezondheid en Zorg

Gezondheid en Zorg
 

Dit is één van de belangrijkste gebieden voor de senioren. De invoering van de WMO heeft de verantwoordelijkheden nu bij de gemeente geplaatst. De lokale seniorenorganisaties werken hier samen om de belangen van hun leden – en niet leden – te behartigen.

Informatie
In het menu aan de rechter zijkant  van deze pagina kunt u kiezen voor informatie per rubriek. 

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de beleidsadviseurs Gezondheid & Zorg van de KBO-PCOB e-mail: info@kbo-pcob.nl.

Actueel

Hervormingen van zorg en ondersteuning: de vertaling van de transities binnen de gemeente

Steeds meer mensen doen een beroep op de langdurende zorg. Betaalbare en goede zorg is dus belangrijk, net als een waardevol leven. Vilans helpt (zorg)organisaties en professionals om de langdurende zorg te vernieuwen en verbeteren.

De veranderingen in de zorg en ondersteuning per 1 januari 2015 zijn enorm. Om één en ander overzichtelijk te maken heeft Vilans een brochure ontwikkeld:
Hervorming van zorg en ondersteuning: de vertaling van de transities binnen de gemeente.

U kunt deze brochure hier downloaden.

Bron: www.vilans.nl.

WMO en de kanteling

Volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) moet iedereen kunnen meedoen. Dat geldt ook voor mensen die daar om welke reden dan ook belemmeringen in ervaren. Om dit te realiseren is in de Wmo de ‘compensatieplicht’ opgenomen. De compensatieplicht regelt dat mensen met een lichamelijke beperking, psychische beperking, verstandelijke beperking, chronisch zieken en ouderen worden ondersteund in zelfredzaamheid en deelnemen aan de samenleving. Het proces van gemeenten en burgers om tot een volledige invulling van de compensatieplicht te komen, is ‘het kantelingproces’.

De Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad (CG-Raad), de koepel van landelijke ouderenorganisaties (CSO) en Programma Versterking CliëntenPositie (VCP) vragen in het project de Kanteling, aandacht voor dit proces. De organisaties werken samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), die gemeenten ondersteunt in de Kanteling.

De kern van de Kanteling is het gesprek tussen burger en gemeente. Als een burger met een hulpvraag bij de gemeente aanklopt, gaat de gemeente een gesprek met hem of haar aan. Om belemmeringen in participatie te bespreken en samen oplossingsrichtingen te zoeken. Het resultaat moet zijn dat iemand weer gewoon mee kan doen. Het resultaat wordt vastgelegd in een verslag. Het is richtinggevend in een eventueel verder contact van de burger met de gemeente. De gemeente moet op grond van het verslag een indicatiebesluit afgeven. Zie verder het download document.

Kanteling WMO: iedereen doet mee  Het gesprek tussen burger en gemeente

WMO en participatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een brede participatiewet: iedereen moet kunnen meedoen. Dat geldt ook voor mensen die daar om welke reden dan ook belemmeringen in ervaren. Om dit te realiseren is in de Wmo de ‘compensatieplicht’ opgenomen. De compensatieplicht regelt de verantwoordelijkheid van gemeenten om mensen met een lichamelijke beperking, psychische beperking, verstandelijke beperking, chronisch zieken en ouderen te ondersteunen in zelfredzaamheid en participatie (deelnemen aan de samenleving).

Om de Wmo goed uit te voeren, is een andere manier van werken nodig. Gemeenten moeten de overgang maken van standaardoplossingen naar ondersteuning op maat. Hiermee worden belemmeringen in zelfredzaamheid en participatie daadwerkelijk weggenomen. Mensen met een beperking en ouderen kunnen geen ‘voorzieningen’ meer eisen. Zij moeten benoemen waarin zij in hun activiteiten belemmerd worden.
Het proces van gemeenten en burgers om tot een volledige invulling van de compensatieplicht te komen, is ‘het kantelingproces’.
De Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad (CG-Raad), de koepel van landelijke ouderenorganisaties (CSO) en Programma Versterking CliëntenPositie (VCP) willen in het project de Kanteling, dit proces bevorderen. De organisaties werken samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), die gemeenten ondersteunt in de Kanteling.
In deze handreiking gaan we in op de begrippen ‘compensatieplicht’ en ‘kanteling’ en op de praktische uitwerking van deze begrippen. De handreiking is een vervolg op de uitgave ‘Compensatieplicht en Kanteling – Onze visie op de Wmo’, waarin de drie bovengenoemde organisaties hun visie op de Wmo geven. U kunt meer informatie downloaden.

Kanteling WMO: iedereen doet mee  Compensatieplicht en Kanteling