Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: Purmerend e.o.
« terug naar overzicht

       

         Purmerend museum                Koemarkt                         Melkwegbrug                    't-Stamhuis                     Purmerringvaart

Welkom op de website van de KBO (Katholieke Bond van Ouderen)
Purmerend en Omstreken.

 U bent hier op het juiste adres als 55-plusser.

De KBO (Katholieke Bond van Ouderen), is een organisatie van en voor senioren, die vanuit haar levensovertuiging tal van activiteiten ontplooit. Deze activiteiten zijn gericht op het behartigen van de belangen zoals: het meedenken, en meedoen op beleidsterreinen van: “Wonen en welzijn, voor een optimale gezondheidszorg, een welvaartvaste AOW, een optimaal Vervoer en het bevorderen van sociale contacten“.

Ook achten wij, KBO Purmerend en Omstreken, het van belang, dat steeds meer senioren het nut van de organisatie inzien. Enerzijds als zijnde de belangenbehartiger voor senioren. Anderzijds als aanbieder van; diensten en producten die aansluiten bij de wensen en behoeften van onze leden.
Ook voor de toekomst wil de KBO Purmerend en Omstreken staan voor deze behoefte.

Daarbij wil KBO-Purmerend en Omstreken zich verder uitbreiden en activiteiten blijven ontplooien die de volwaardige participatie van de senioren in de samenleving bevorderen; zelfstandigheid, zelfredzaamheid en saamhorigheid staan hierbij centraal.

Tevens bieden wij allerlei aantrekkelijke 15 plus-kortingen op producten en diensten aan, die zijn weergegeven in onze Nestor (maandblad Unie KBO) dit tesamen met ons afdelingsblad “BIJ de TIJD” waar onze activiteiten in staan vermeld, welke u elke maand in de bus krijgt.
Ook bieden wij hulp bij het invullen van belastingpapieren en onze ouderenadviseur helpt u bij andere voor u moeilijk in te vullen papierwerk. Verder kunt u bij ons terecht voor een goedkope rijbewijskeuring, mooie dagtochten, een volledig verzorgde vakantieweek, leuke fietstochten door het Waterland en educatieve- en gezellige activiteiten in ‘t-Stamhuis.

Daarbij willen wij U de 10 gouden regels niet onthouden te weten:

1. Met 320.000 leden behoort de KBO tot de grootste ouderenorganisatie.
2. De KBO wordt gehoord bij alle politieke partijen.
3. De KBO gaat voor een goede gezondheidszorg en is alert op veiligheid voor senioren.
4. De KBO is solidair met senioren die het minder goed hebben.
5. De KBO heeft invloed op de plaatselijke politiek.
6. De KBO zorgt voor adviezen, informatie en ontspanning.
7. De KBO werkt samen met consumentenorganisaties.
8. De KBO geeft de leden het magazine Nestor en het afdelingsblad “BIJ de TIJD”.
9. De KBO biedt ledenvoordeel (ziektekostenverzekering) en hulp bij het invullen van belastingformulieren.
10. De KBO vraagt een bescheiden contributie.

Dit bovenstaande zou een goede reden kunnen zijn om u als lid bij ons aan te melden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de: 
Dhr. C. Wartenbergh Baardmosstraat 175 , 1441 LW Purmerend telefoon 06 - 215.433.94 

 Of met:

Public Relations Dhr. W. v. Groeningen
P.a. Drietandstraat 15
1445 HL Purmerend
Telefoon 0299-640359
E-mail: W.van.Groeningen@kpnmail.nl

Terug naar boven