Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: Medemblik
« terug naar overzicht

   

                                               KBO   Medemblik
                                                                                                                                                                      
Wie zijn we?
 
Wij zijn een  vereniging met 334 leden. Hiermee zijn wij de grootste vereniging in de kern Medemblik, die zich inzet voor de belangen van senioren vanaf 50 jaar. 

Een vereniging van ouderen vůůr ouderen: veel leden spannen zich vrijwillig in op allerlei terreinen ten diensten van hun medeleden. Het rondbrengen van een kaartje/bloemetje bij een verjaardag/jubilea.                                                                                                 Een bestuurslid die bij zieken langs gaat (als we hier van op de hoogte zijn, graag laten weten indien u iemand kent) en ca. 10 leden brengen het magazine KBO-PCOB rond.

Wat we doen  
In onze vereniging hebben we opgeleide Vrijwillige Ouderen Adviseurs. De VOA kan een vraagbaak voor u zijn en werken als tussenpersoon bij het verkrijgen van (informatie over) regelingen en voorzieningen om zelfredzamer te blijven. De VOA kan naast U staan/zitten bij een "keukentafelgesprek" voor een zorgindicatie. De volledige VOA brochure is hier te vinden.

Ook heeft onze vereniging binnen de KBO eigen mensen om u te helpen bij het invullen van uw belastingformulieren.                       Zij worden steeds bijgeschoold t.a.v. de belastingwet.   

Van de evenementen commissie vindt u hier de "Ga er eens uit kalender"; met bv. een reisje, een lezing, of een workshop.         Ook wordt er al jaren samen met de Stichting Rondom een klaverjas middag en een bingoavond georganiseerd.  

Actief lid worden?
Bent u al lid en hebt u belangstelling om uw kennis, vaardigheid of betrokkenheid in te zetten als vrijwilliger, meldt u zich dan bij een van onze bestuursleden.  Belastinginvullers kunnen wij ook goed gebruiken. Om dit te mogen doen, wordt er elk jaar een cursusdag georganiseerd
Laat van u horen!


Structuur KBO Noord-Holland

Onze organisatie
De KBO-NH is een vrijwilligersorganisatie van- en voor senioren in Noord-Holland. Zij heeft geen winstoogmerk.Ter ondersteuning van de leden en vrijwilligers beschikt de KBO-NH over een klein kantoor in Haarlem en twee medewerkers. Het werkgebied is de provincie Noord-Holland.

Organisatiefilosofie
De KBO in Noord-Holland is een "platte" organisatie met twee bestuurslagen: op provinciaal-en op lokaal niveau. Het uitgangspunt is een decentrale organisatie, waarin de lokale KBO afdelingen de basis zijn en waarbij de provinciale KBO een ondersteunende, initiŽrende en verbindende taak heeft.

Grondslag en naam
De KBO Noord-Holland (KBO-NH) is op 12 mei 1952 opgericht en komt voort uit de katholieke traditie. Dit kwam o.a. tot uitdrukking in de oude statutaire naam: "Katholieke Bond van Ouderen in Noord-Holland". Met de statutenwijziging van 20-06-2018 is de grondslag verbreed en de naamgeving is aangepast.. De christelijke waarden zijn nu de grondslag voor onze vereniging. De officiŽle naam is KBO Noord-Holland, afgekort tot KBO-NH.

Doel
Door de participatie van senioren in de samenleving te initiŽren en te ondersteunen beoogt de KBO-NH het algemeen belang te dienen. Meer specifiek faciliteert en coŲrdineert de KBO-NH de belangenbehartiging van leden in de Noord-Hollandse KBO afdelingen. Ook is de KBO-NH een provinciaal "loket" als het gaat om ledenservice.

Rechtsvorm
KBO Noord-Holland (KBO-NH) is een zelfstandige (federatieve) vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Haar KvK-nummer is: 40409524
De statuten van de KBO-NH zijn voor het laatst gewijzigd op 20-06-2018.
De KBO-NH is aangesloten bij landelijke koepel Unie KBO /KBO-PCOB en is vertegenwoordigd in de ledenraden van deze organisatie(s).

Leden KBO-NH
Statutair kunnen alleen lokale KBO-verenigingen lid van de KBO-NH zijn.
De KBO leden (32.000 in Noord-Holland) zijn lid van de KBO afdeling in hun woonplaats of -regio. Door de aansluiting van de KBO-NH bij de landelijke Unie KBO /KBO-PCOB kunnen de KBO leden van de afdelingen profiteren van de landelijke KBO-PCOB ledenservice, waaronder het KBO-PCOB Magazine.

Verenigingsorganen
De KBO-NH heeft statutair twee verenigingsorganen: de Algemene Ledenvergadering (waarvan de Noord-Hollandse KBO afdelingen deel uitmaken) en het bestuur. Het dagelijks bestuur (onderdeel van het bestuur) is belast met de operationele leiding. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris (tevens wnd. voorzitter) en de penningmeester.

KBO Afdelingen
De KBO afdelingen in Noord-Holland zijn zelfstandige lokale verengingen met volledige rechtsbevoegdheid.
De KBO afdelingen zijn de basis van onze vereniging. Met heel veel KBO-vrijwilligers zorgen zij lokaal voor een gevarieerd aanbod van activiteiten- en ledenservice voor senioren.