Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: Bovenkerk - Aalsmeer
« terug naar overzicht

ACTIVITEITEN KBO afd. BOVENKERK/AALSMEER  

In het Noorddamcentrum worden normaal gesproken diverse activiteiten voor ouderen georganiseerd. Iedere woensdag van 10 tot 12 uur kunnen ouderen koffiedrinken of deelnemen aan de KBO-soos. Iedere laatste vrijdag van de maand van 18 tot 20 uur is er Samen Eten. Vanwege het coronavirus kwam er in maart een abrupt einde aan deze activiteiten. Voor veel ouderen is dat heel vervelend. Het zijn activiteiten waar veel mensen plezier aan beleven en naar uitzien. Maar ook de vrijwilligers missen deze activiteiten. Om toch de band met de deelnemers aan deze activiteiten en de overige leden van de KBO Bovenkerk-Aalsmeer in stand te houden hebben wij onze leden in samenwerking met het Bewoners-platform Bovenkerk maandelijks een kleine attentie bezorgd. Eind maart heeft iedereen een zakje paaseitjes ontvangen, eind april een zakje met vergeet-me-niet-zaadjes en eind mei een puzzel van de Urbanustoren. Met instemming van het bestuur van KBO Amstelveen/Ouder-Amstel wordt deze puzzel ook onder hun leden verspreid. Dankzij de hulp van veel sponsoren, waaronder de Stichting Amstelidee, Egmana, de RABO-bank, Participe Amstelland en Zorg en Zekerheid hebben de KBO en het Bewoners-platform Bovenkerk dit kunnen realiseren. Hoewel de regeringsmaatregelen het mogelijk maken om in juni weer voorzichtig te starten met activiteiten vindt het bestuur van de KBO Bovenkerk-Aalsmeer het niet verstandig om dit voor ouderen ook daadwerkelijk te gaan doen. Wij vormen met elkaar een kwetsbare doelgroep en we kunnen niet voorzichtig genoeg zijn. Het is ons bekend dat ook velen van u op dit moment ook nog heel huiverig zijn om in een groep samen te komen. Wij willen de start van de genoemde activiteiten daarom voorlopig in ieder geval uitstellen tot de maand september. Dat geldt ook voor de busreis, het bowlen en het eten in ‘De Manen’. In de loop van augustus bekijken we in hoeverre het verantwoord is om weer samen koffie te drinken, te eten en activiteiten met elkaar te ondernemen. Ook zullen we aandacht schenken aan de voor- waarden die we daarbij in acht moeten nemen. In een volgende Kom Bij Ons leest u daar meer over. Maar voor nu vragen wij uw begrip voor onze beslissing. Hou vol! Bestuur KBO Bovenkerk-Aalsmeer

Voor vragen: e-mail kbobovenkerkaalsmeer@gmail.com of bel 020-3455876.