Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: Bovenkerk - Aalsmeer
« terug naar overzicht

Nieuwsfeiten...………………

Ongewenste telefoongesprekken

Gevolgen van de coronacrisis voor uw AOW en pensioen

Oproepen KBO

Doe mee en blijf actief

Kledingbank Amstelland bestaat 25 jaar

Herbouw Sint Urbanuskerk

Lied en Leed straat

Dit kost een verkeersovertreding in 2020

Jaarverslag 2019

WMO verandert in 2020

Oud en zelfstandig

Elke leeftijd telt

Nieuws vakantiereis 2020

Hulp bij belastingaangifte 2019

Actieplan mantelzorgondersteuning

Welke ziektekostenverzekering 2020

Rijbewijs verlengen

Dementheek in bibliotheek Amstelveen

Sociale kaart

Overlast

Ongewenste telefoongesprekken

Ieder van u kent het verschijnsel: de ongewenste telefoontjes die je regelmatig ontvangt en vaak ook nog op ongewenste tijden. Veel bedrijven willen je iets verkopen en blijven contact met je opnemen, zowel op je huistelefoon als op je mobiel. Wat kunnen we hiertegen doen? Er zijn wel plannen om dit soort activiteiten te verbieden, maar zover is het nog niet. Tot die tijd loop je kans om gebeld te worden door iemand van een bedrijf, die b.v. een zogenaamd voordeliger contract kan aanbieden. Deze telemarketing wordt uitgevoerd door bedrijven die telefonisch producten of diensten aanbieden. Deze gespecialiseerde bedrijven hebben grote hoeveelheden telefoonnummers in hun databestanden staan en vele telemarketing bedrijven maken gebruik van het nummer dat begint met 085. Dit is een speciaal nummer dat niet gebonden is aan een plaats en daarom veel gebruikt wordt. Andere bedrijven bellen met een verborgen nummer. Je weet dan dat het om een bedrijf gaat dat je iets wil verkopen. Als er aan het begin iets anders staat dan 0031 of +31 dan word je gebeld vanuit het buitenland. Vaak gaat het dan om oplichters die proberen je iets aan te smeren of jouw gegevens af te troggelen, zoals bankgegevens. Ook als je een telefoontje ontvangt van een onbekende met het verzoek om terug te bellen wees dan voorzichtig. Bel niet terug bij de melding ‘oproep gemist’ als je het nummer niet kent. De kans bestaat dat je aan het lijntje wordt gehouden en in de pauzestand wordt gezet op jouw kosten. Houdt daarom een lijst bij met telefoonnummers van mensen die u kent.
Om verschoond te blijven van ongewenste telefoontjes is er het “Bel me niet register”. Kijk op www.bel-me-niet.nl Je kunt de goede telefoonnummers vastleggen in dit register. Bovendien kun je ongewenste telefoonnummers blokkeren door het aan te geven in het beloverzicht b.v. op een iPhone. Er zijn veel manieren om je te beschermen tegen ongewenste telefoontjes, maar je voorkomt al veel problemen door nauwkeurig te zijn met het doorgeven van je huistelefoon en vooral je mobiele nummer op internet. Zet je nummer niet openbaar op websites en sociale media. Let goed op in welk formulier je het nummer invult bij een bestelling bij een online winkel. Een gewaarschuwd mens telt voor twee!
Jo Jannink

Gevolgen van de coronacrisis voor uw AOW en pensioen

Wij ouderen kunnen niet werkloos worden, maar hoe zit het in deze tijd met onze pensioenen en ander inkomen? De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid. In eerste instantie is er goed nieuws, omdat de AOW een opgebouwd recht is dat als basispensioen blijft bestaan. Het overzicht van de actuele bedragen heeft u in de bijlage van de jaaropgaaf van 2020 kunnen lezen. Vanaf 1 juli 2020 worden de AOW-bedragen weer aangepast. Deze aanpassing is onder meer gekoppeld aan het minimumloon en de inflatie en dat leidt waarschijnlijk tot een lichte stijging voor u. Naast de AOW ontvangen veel gepensioneerden één of meer aanvullende pensioenen, die via de werkgever zijn opgebouwd. Dat geld is ondergebracht bij pensioenfondsen, zoals het ABP, Bouwfonds, Zorg en Welzijn, enz.
Deze pensioenfondsen kampen al langer met financiële problemen door tegenvallende resultaten op de beurs en door de lage rente. Hierdoor daalde de dekkingsgraad op het vermogen. Als de dekkingsgraad te laag is moeten pensioenfondsen korten op de uitkeringen, maar dat is tot 31 december 2020 niet aan de orde.
Tot het eind van dit jaar zal uw pensioeninkomen niet achteruitgaan.
De economie, zoals de beurzen, banken en pensioenfondsen, hebben door de coronacrisis een flinke tik gehad en het is afwachten of dit herstelt. Aan het einde van 2020 wordt er opnieuw gerekend met onder meer de rente, de tegoeden op de beurs en de levensverwachting. De uitkomst hiervan is nu nog niet te voorspellen. Het is koffiedik kijken, omdat we nog niet weten wat de gevolgen van deze crisis zullen zijn en waar de hardste klappen gaan vallen. De gepensioneerden zullen zeker niet buiten schot blijven. Mogelijk daalt het minimumloon iets en dat is weer de grondslag voor de AOW. Bovendien, wat te denken van de zorgverzekeringen? Die worden weer duurder door hogere zorgkosten. Wat gaat de overheid doen om de begroting voor 2021 sluitend te krijgen? Dat horen we op de derde dinsdag van september, maar houdt er voor de zekerheid maar rekening mee dat alles duurder wordt en dat de (pensioen)uitkeringen volgend jaar MOGELIJK omlaaggaan.
Jo Jannink, belastinginvuller


Wat betekent de coronacrisis voor het pensioenakkoord?
De onderzoeken en gesprekken rondom het pensioenakkoord lopen - op afstand - door.
Ook KBO-PCOB is daar, als lid van de klankbord-groep jongeren en ouderen, bij betrokken.
Onze inzet daarbij is onveranderd: een
toekomstbestendig, solidair stelsel dat
gepensioneerden weer perspectief op indexatie biedt.

Oproepen KBO

Contributie
Op 25 januari is bij een groot deel van de leden de contributie van hun bankrekening geïncasseerd. Daarnaast heeft een flink deel van de overige leden de contributie voor dit jaar inmiddels overgeboekt. De resterende leden die nog niet hebben betaald verzoek ik nogmaals om zo spoedig mogelijk hun contributie over te boeken naar bankrekening:
NL33RABO 0382 3749 16 t.n.v. KBO Bovenkerk-Aalsmeer ovv Contributie 2020.
De contributie bedraagt voor alleenstaanden € 27,50 en voor (echt)paren/partners € 45,-
Peter Huizinga, e-mail
Penningmeester.kbo.ba@gmail.com


Chauffeur gezocht

 Wij zijn op zoek naar een autobezitter die op woensdagochtend 3 dames uit Westwijk naar de Soos van de KBO in het Noorddamcentrum wil brengen en hen daar na afloop ook weer wil ophalen. De Soos is van 10.00 tot 12.00 uur. Onkosten worden vergoed. Graag een berichtje aan Bep Barlag, tel. 020-6431843.

Doe mee en blijf actief

Ouder worden kent voor- en nadelen. Alles hoeft niet meer in zo’n hoog tempo en je hebt de tijd om extra aandacht te schenken aan kinderen, kleinkinderen en andere verwanten. Ook voor leuke activiteiten is er volop tijd. Aan de andere kant gaat ouder worden helaas ook vaak gepaard met een afnemende gezondheid en het wegvallen van dierbaren om je heen. Ook in dat geval is het belangrijk toch zo lang mogelijk maatschappelijk actief te blijven. Eenzaamheid ligt anders op de loer. De KBO wil hierbij graag helpen. Wij houden ons niet alleen bezig met ondersteuning van individuele senioren en het opkomen voor de collectieve belangen van onze leden, maar we bieden met onze activiteiten ook de kans om elkaar te ontmoeten. Wekelijks kunt u bij ons terecht, zie daarvoor het overzicht in de Kom Bij Ons. Een aantal van u weet de weg naar onze activiteiten te vinden. Tegen degenen voor wie dit niet het geval is wil ik zeggen: Kom ook eens langs, het zal u goed doen.
Maar met de activiteiten van de KBO vult u natuurlijk niet de hele week. Weet dan dat er in Amstelveen, Bovenkerk, Aalsmeer en Ouder-Amstel nog talrijke andere mogelijkheden zijn om dicht bij de deur mensen te ontmoeten en actief te zijn. De kerk en het koor zijn daar voorbeelden van. Maar ook op talrijke andere plekken kunt u terecht. Stap eens naar een ontmoetingsplek of buurtcentrum bij u in de buurt en vraag wat ze zoal voor senioren organiseren. U zult versteld staan van het aanbod. Op de website van Participe Amstelland vindt u onder http://www.participe-amstelland.nu/doe-mee/overzicht-activiteiten-komende-week/ een overzicht van alle activiteiten bij u in de buurt. Hieronder heel veel activiteiten die speciaal voor senioren zijn bedoeld. Het zijn er elke week tientallen en er zit voor iedereen wel iets bij. De activiteiten lopen uiteen van koffie of theedrinken, gezamenlijk lunchen, wandelen, kaarten, bingo, conditietraining, koersballen, sjoelen, filmmiddag, buurtborrel, informatie over smartphone of tablet, bridgen, muziek, samen eten en ga zo maar door. Waar uw belangstelling ook naar uit gaat: ‘zoekt en gij zult leuke activiteiten vinden.’ Door de deur uit te gaan en mensen te ontmoeten voorkomt en bestrijdt u eenzaamheid. Voor iedereen geldt: Doe mee en blijf actief! Zou u wel willen, maar weet u niet zo goed hoe u het moet aanpakken, neem dan eens contact op met een vrijwillig ouderenadviseur van de KBO. Zij helpen u graag op weg.

Gerard Miltenburg

Kledingbank Amstelland bestaat 25 jaar

 

Het is 1995 als er een verzoek komt van de Raad van Kerken om kleding beschikbaar te stellen voor de eerste vluchtelingen in Amstelveen. Er bestond in die tijd nog geen officieel kantoor speciaal voor vluchtelingen, maar alles werd vanaf 1987 door het ROA - het Regionaal Opvang Asielzoekers - geregeld en via diverse gemeentes werd de opvang ingevuld.
Cissy Heiligers, lid van de Raad van Kerken, brengt het verzoek binnen bij de Studiegroep “Vrouwen voor Vrede” die inmiddels ook alweer 40 jaar bestaat. Ondergetekende maakt daar nog steeds deel van uit en bezoekt de maandelijkse bijeenkomsten. Samen met Cissy Heiligers en Trix Hagen namen we het initiatief om kleding in te zamelen en op zoek te gaan naar een uitgiftepunt.
Via het contact met de kerken kregen we gelukkig al snel onderdak in en bij de Annakerk. In de verwarmingsruimte onder de kerk kregen we de opslag en achter de Annakerk mochten we iedere woensdag gebruik maken van een zaaltje. Het was een heel gesjouw - heen en weer - met de volle dozen kleding en schoenen. Via een oproep in de kerken kregen we veel aangeboden. In dat zaaltje ontvingen wij de eerste vluchtelingen, mannen en vrouwen die uit Bosnië en Afghanistan kwamen.
We konden weinig met ze praten maar Cissy - inmiddels overleden- spreidde haar handen uit en zei komt u maar binnen. De mensen waren totaal ontheemd en we vingen ze op met koffie en thee. Wat waren ze blij zelf hun kleding te mogen uitzoeken en die blijheid kwam van twee kanten. Ons werk werd beloond met een glimlach.
Inmiddels zijn die drie pioniers uitgegroeid tot nu 18 vrijwilligers en zijn we in al die jaren wel 5 keer verhuisd. Sinds 2005 zijn we gehuisvest op Galjoen 4 (Richting Nesserlaan). We hebben daar een winkel met een Dames-, een Heren- en een Kinder-afdeling. Iedere week op de woensdag van 10.00 tot 16.00 uur ontvangen we daar gemiddeld 80 - 90 klanten. De klant heeft een minimum inkomen en verkrijgt via de gemeente Amstelveen, Aalsmeer of Amsterdam een pasje op naam, en ook van alle
13
gezinsleden tot 18 jaar. Bij inschrijving krijgt men een kaart waarop de gezinssamenstelling en de bezoekdata worden genoteerd. Een kaarthouder kan dus bestaan uit een gezin (man/vrouw en kinderen) of uit een alleenstaande. Men kan dan om de 6 weken per persoon 3 kledingstukken uitzoeken en voor kinderen 2 stuks. Extra zijn: 1 paar schoenen - die moet men passen - shawls of linnengoed.
Per week gaan er zo’n 800 kledingstukken de winkel uit plus de diverse extra’s. We zijn dan ook blij dat de Amstelveense bevolking ons weet te vinden en hun kleding en goede schoenen bij ons afgeven. We hebben dus brengende en halende klanten. De halende klant betaalt per kaart per bezoek 2 euro als entree. Dat bedrag hebben we nodig voor de hoge kosten van gas, licht en water.
We waren de eerste kledingbank in Nederland en inmiddels bestaan we medio april 25 jaar onder de naam “Kledingbank Amstelland”. We gaan dat o.a. vieren door op 14 april een “Netwerk” bijeenkomst te organiseren in het Noorddamcentrum door alle “Hulp Vormen” in heel Amstelland met elkaar kennis te laten maken.
Belangrijk is te weten wie en wat men zoal doet. Met ELKAAR voor ELKAAR !
Daarnaast zullen we gedurende 6 weken voor al onze klanten iets feestelijks doen.
Inmiddels zijn er door heel Nederland kledingbanken en zelfs voedselbanken gekomen. Dat betekent dat er nog steeds mensen zijn met een minimum inkomen en dat die voorzieningen anno 2020 nog steeds hard nodig zijn. Gewoon doorgaan is dan ook onze leuze ...
Mieke Haver

Herbouw Sint Urbanuskerk

De brand in september 2018 waarbij de Urbanuskerk in Bovenkerk gedeeltelijk in vlammen opging ligt alweer anderhalf jaar achter ons. Er is sinds dat moment achter de schermen veel gebeurd. We hebben u daar eerder over bericht. De tekeningen voor het herstel van het dak en de gewelven en de muren zijn gemaakt. Het glas-in-lood-werk is in kaart gebracht. Ook alle benodigde vergunningen en akkoordverklaringen van de gemeente, het bisdom en de verzekeraar Donatus zijn binnen. Ondertussen hebben heel veel vrijwilligers zich ingezet om stenen uit de oude gewelven af te bikken en gereed te maken voor hergebruik. Ook zijn er al volop plannen gemaakt voor de inrichting van de kerk. En niet te vergeten zetten veel mensen zich in voor het binnenhalen van extra geld dat nodig is voor het gebruik van duurzame energie, een betere toegankelijkheid, beter geluid en beter licht. Van de ruim een half miljoen euro die hiervoor nodig is, is met diverse acties (o.a. de verkoop van chocoladerepen) inmiddels bijna € 300.000 opgehaald.
Het aannemersbedrijf Nico de Bont heeft de opdracht gekregen om de herbouw onder leiding van architect Cor Bouwstra te gaan uitvoeren. Tijdens een bijeenkomst in het Noorddamcentrum op 18 februari jl. hebben zij aan alle belangstellenden vanuit de parochie, omwonenden en andere Amstelveners een toelichting gegeven op de herstelactiviteiten die nu echt gaan beginnen. Architect Bouwstra maakte daarbij duidelijk het belangrijk te vinden om alle mensen met een hart voor de kerk bij de herbouw te betrekken. Parochianen maar ook niet-gelovigen uit Bovenkerk en wijde omgeving moeten het gevoel hebben hun kerk weer terug te krijgen.
Het herstel van de kerk gebeurt in vier stappen.
Eerst worden de gewelven hersteld die beschadigd zijn maar die er nog wel aanwezig zijn.
Vervolgens worden de ingestorte gewelven herbouwd.
Als derde stap wordt het dak op de kerk gezet.
Daarna volgt als laatste stap de afbouw van de kerk. Als alles volgens plan verloopt is de Bovenkerkse Urbanuskerk in het najaar van 2022 volledig gerestaureerd en hebben we met z’n allen ‘onze’ kerk weer terug.

Poelslaan: Lief en Leed straat

 

Amstelveen is gestart met Lief & Leedstraten. Het idee erachter is simpel: in Lief & Leedstraten wordt de onderlinge band tussen bewoners in de straat bevorderd door zeer kleine goed bedoelde buur-initiatieven. Een aantal buren zorgt ervoor dat ouderen in hun straat of flat af en toe een koffiebezoekje krijgen, een gesprekje kunnen voeren of bijvoorbeeld een bloemetje of kaartje ontvangen op hun verjaardag. Hiermee wordt eenzaamheid bestreden. De gemeente stelt op jaarbasis 150 euro beschikbaar per Lief en Leedstraat om dat soort kleine attenties te bekostigen. Edwin Barentsen woont in de Mgr. Dr. H. Poelslaan en zal voor deze straat het Lief en Leed-potje met 150 euro beheren. Met dit geld zal hij samen met andere buren af en toe iets aardigs doen voor zijn buren om daarmee het buurtgevoel te versterken en eenzaamheid te verminderen. De KBO is blij met dit initiatief in de Poelslaan en roept andere straten op dit voorbeeld te volgen. Betrokkenheid tussen buren is belangrijk, zeker voor inwoners die wat ouder zijn en/of een beperking hebben.
Wilt u uw straat ook tot Lief en Leedstraat uitroepen en/of kent u een enthousiaste bewoner en gangmaker die een potje wil beheren, dan kunt u dat melden bij de gemeente via lief&leed@amstelveen.nl. Voor meer informatie kunt u terecht bij Gerard Miltenburg,

telefoon: 020-3455876,

of e-mail : kbobovenkerkaalsmeer@gmail.com.

Dit kost een verkeersovertreding in 2020

Per 1 januari 2020 zijn de tarieven voor verkeersboetes gestegen. Net zoals afgelopen jaren betaalt u na een overtreding, naast de boete, ook nog eens administratiekosten, die € 9,00 per overtreding bedragen. De laagste boetes beginnen nu op € 25,- voor een overschrijding van de maximumsnelheid met 4 km per uur.
Hieronder een klein overzicht van de boetes in 2020, - Geen richting aangeven bij het afslaan: € 95,-
- Niet dragen van een gordel: € 140,- - Niet werkende remlichten: € 140,- - Het als bestuurder vasthouden van
een mobiele telefoon: € 240,- - Zonder noodzaak stilstaan op of
gebruikmaken van de vluchtstrook: € 240,-
- Geen voorrang verlenen aan een
bestuurder van rechts: € 240,-. - Passagiers, die uit een bus of tram
willen stappen, geen ruimte geven: € 390,- - Parkeren op een parkeerplaats voor
een gehandicaptenvoertuig met een
ander voertuig: € 390,-.
Zonde van het geld, dus probeer te voorkomen dat u een boete krijgt. Wilt u van meer overtredingen de boete weten, kijk dan op
https://www.om.nl/onderwerpen/boetebase/
Bron: Boetebase van het Openbaar Ministerie.

 Jaarverslag 2019 KBO Amstelveen-Aalsmeer 

Het bestuur van de KBO Bovenkerk-Aalsmeer heeft in 2019 10x vergaderd onder leiding van voorzitter Bep Heemskerk. Het bestuur, inclusief commissieleden, bestaat uit 12 personen met voor eenieder zo zijn taak en inbreng. Gezamenlijk organiseren wij activiteiten en informeren en ondersteunen wij onze leden op allerlei gebied.
Tien keer per jaar krijgen de leden via het ledenblad “Kom Bij Ons” brede informatie te lezen. Het blad wordt samengesteld door een gezamenlijk redactie van de KBO Amstelveen/Ouder-Amstel en de KBO Bovenkerk-Aalsmeer. Het blad wordt bij alle leden aan huis bezorgd, samen met de landelijke uitgave van het KBO/PCOB magazine. Heel belangrijk zijn daarbij onze vrijwilligers die de bladen rondbrengen. Rond de Kerst zetten wij hen graag in het zonnetje.
In 2019 waren er enkele wijzigingen betreffende het secretariaat. Jo Jannink heeft meerdere taken binnen de vereniging en gaf begin 2019 aan te willen stoppen met het secretariaat. Tijdelijk heeft toen de 2e secretaris Mieke Haver de honneurs waargenomen. Gelukkig heeft een nieuw lid, Cobi van Veen, zich aangemeld en de taak van het secretariaat per 1 juli 2019 op zich genomen. We zijn heel blij met haar toetreding tot ons bestuur.
Het ledenaantal wisselt per jaar vanwege overlijdens maar ook door nieuwe leden. Vanaf 50 jaar kan men lid worden. Einde 2019 hadden wij 335 betalende leden.
De plaatselijke KBO heeft naast het organiseren van activiteiten voor leden ook als doel belangenbehartiging binnen de gemeente en via de Unie KBO bij de landelijke politiek. In 2019 heeft de KBO-vertegenwoordiger in de Participatieraad Sociaal Domein van de gemeente Amstelveen voor diverse onderwerpen aandacht gevraagd, zoals mantelzorg, eenzaamheid en dementie. De gemeente is actief op deze aandachtsgebieden. Vier keer per jaar is in het Amstelveens Nieuwsblad met medewerking van de KBO-vertegenwoordiger een pagina gepubliceerd met specifieke informatie voor senioren.
De belastinginvullers hebben weer veel leden kunnen helpen bij hun belastingaangifte, het aanvragen van zorg- of huurtoeslag en bij het invullen van andere formulieren.
De vrijwillige ouderenadviseurs hebben waar nodig advies en ondersteuning gegeven bij vragen over zorg en welzijn.
Sinds enige jaren is er een samenwerking tussen onze vereniging en het Bewonersplatform Bovenkerk. Dat resulteerde o.a. in een gezamenlijke maaltijd in het Noorddamcenrtrum speciaal voor ouderen. Daar wordt elke maand voor zo’n 90 mensen door vrijwilligers gekookt. Daarnaast werd er ook iedere maand bij “De Manen” gegeten. Dit alles om mensen de gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten en de eenzaamheid tegen te gaan.
We hebben al jarenlang trouwe bezoekers op de woensdagmorgen in het Noorddamcentrum. De “Soos“ is een bijeenkomst waar men o.a. creatief bezig is en ook kan kaarten of een spel spelen. Tegelijkertijd is er op die woensdagmorgen ook “open huis” om koffie te drinken en tevens is er onder leiding van Mieke Regeling “Bewegen voor Ouderen”. Andere vaste activiteiten zijn het bowlen in de Kegelaire op elke eerste dinsdag van de maand en het wekelijkse jeu de boules op donderdagochtend aan de Ringslang in Bovenkerk.
Jaarlijks organiseren we ook een paar busreizen. Een dagtocht waar gemiddeld 50 ouderen plezier aan beleven. Dit jaar zijn er bezoeken gebracht aan Gouda en omgeving en aan de Hoeksche Waard en Tiengemeten. Ook hebben we een mooie vaartocht gemaakt op de Vecht en Loosdrechtse Plassen.
Verder hebben wij in 2019 een ledenvergadering gehouden met als toegift een leuke fotopresentatie van René Boerlage over oud-Bovenkerk en Aalsmeer.
Onze jaarlijkse Kerstviering op 11 december was met 120 deelnemers druk bezocht. Eerst een kerkelijke viering met daarna koffie, een eenakter door toneelvereniging TOBO en een uitgebreide lunch. In de middag was er entertainment met het Westfries Collectief. Tot slot nog een loterij met vele prijzen. Een heel geslaagde dag.
Kortom: als bestuur kijken wij terug op een goed en welbesteed 2019. Gewoon doorgaan is dan ook ons devies. Wij blijven ons sterk maken voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar.
Bestuur KBO Bovenkerk - Aalsmeer

WMO verandert in 2020

Voor gebruikers van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) zijn er met ingang van 2020 een aantal dingen veranderd. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op een rijtje.
Factuurtermijn
In 2019 werd er een rekening gestuurd over een periode van 28 dagen (4 weken). Deze factuur werd achteraf verstuurd. Vanaf 2020 betaalt u per maand voor de zorg die u ontvangt. Dit betekent dat u in dezelfde maand dat u zorg en voorzieningen ontvangt, daarvoor betaalt.
Eigen bijdrage
In 2019 betaalde u per 28 dagen (4 weken) maximaal €17,50 aan eigen bijdrage. Vanaf 2020 zult u per maand maximaal een eigen bijdrage van €19,00 gaan betalen aan het CAK, de uitvoeringsorganisatie die de eigen bijdrage int.
Overgang zorgt voor extra rekeningen
Doordat het CAK overgaat op dit nieuwe systeem zult u aan het begin van 2020 meerdere facturen krijgen: de laatste facturen van 2019 én de eerste factuur van 2020. De laatste rekeningen van 2019 ontvangt u dus niet in 2019, maar in 2020. Mocht het voor u problemen opleveren als de rekeningen begin 2020 bij u opstapelen, dan kunt u kosteloos gebruikmaken van een betalingsrekening. Hiervoor kunt u na ontvangst van de factuur contact opnemen met het CAK.
Informatiepakket
Uw gemeente zal de gegevens doorgeven aan het CAK; u hoeft dus niet zelf gegevens aan te leveren. Als het goed is heeft u inmiddels een pakket met praktische informatie over het nieuwe abonnementstarief ontvangen. In dit pakket is naast de informatie ook de beschikking en vastgestelde eigen bijdrage vermeld. Daarbij ontvangt u ook een contactformulier. Komt u er niet uit? Neem gerust contact op met een vrijwillige ouderenadviseur van de KBO. Hun gegevens vindt u op pagina 16.
Gerard Mltenburg

Oud en zelfstandig

Oud en zelfstandig (door Gerard Miltenburg)
Regelmatig informeren wij u in de Kom Bij Ons over zorg en wonen voor ouderen. Sinds de afschaffing van de bejaardenhuizen moeten ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Niet iedereen is daar blij mee. Het is vaak een heel gedoe als je kwalen krijgt en veel zorg nodig hebt. De zorg voor ouderen staat onder druk en er moeten flinke stappen worden ondernomen om deze zorg op peil te houden. In de Participatieraad Sociaal Domein van de gemeente Amstelveen is dit een veelvuldig terugkomend onderwerp. Ook landelijk krijgt het onderwerp veel aandacht. En dan vooral ook over de vraag hoe we dit in de toekomst regelen als er steeds meer ouderen zijn en steeds minder mensen om zorg te verlenen.
Onder leiding van oud-minister Wouter Bos is eind 2018 de commissie 'Toekomst zorg thuiswonende ouderen' aan de slag gegaan. De commissie heeft haar bevindingen samengevat in een conceptadvies 'Oud en zelfstandig in 2030'. De commissie heeft het advies samengevat in drie hoofdboodschappen:
1. Meer woningen voor ouderen en bestaande woningen verbouwen en seniorproof maken. De commissie meent dat het op het ogenblik ontbreekt aan voldoende geschikte woningen voor ouderen.
2. Senioren moeten meer gebruik maken van digitale technologie. Dit kan langer zelfstandig wonen bevorderen. Denk daarbij aan digitaal aansturen van apparatuur in huis, online boodschappen doen en digitaal contact met thuiszorg en artsen.
3. Er moet meer worden samengewerkt op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Daarbij moet de complexiteit van het stelsel van zorg en ondersteuning op belangrijke punten verminderen.
De commissie concludeert dat de betrokken partijen niet altijd optimaal samenwerken.
Een eenvoudig en eenduidig antwoord op de vraag hoe de zorg voor thuiswonende ouderen op peil gehouden kan worden ligt overigens niet voor het oprapen. De commissie heeft hoofdboodschappen uitgewerkt in 35 aanbevelingen die gezamenlijk een beweging in de goede richting moeten vormen. In de Participatieraad Sociaal Domein van de gemeente Amstelveen gaan we hiermee verder aan de slag. U kunt er ook op rekenen dat uw KBO aandacht blijft aandacht schenken aan dit belangrijke onderwerp.

Elke leeftijd telt

Bij het opruimen kom je van alles tegen. En ... je schiet weinig op, want je komt artikelen tegen die heden ten dage anno 2020 nog steeds gelden. Dus je gaat lezen.
In een uitgave van de Unie KBO uit 1998 lees ik over de gelijkwaardige positie van ouderen met alle anderen in de samenleving. De KBO wil een samenleving waarin iedereen zijn eigen unieke plaats inneemt, ongeacht zijn of haar leeftijd: dus jong en oud. Een streven dat 22 jaar later nog steeds van belang is. Solidariteit is dan ook het sleutelwoord. Maar wat betekent solidariteit eigenlijk? Volgens de KBO heeft het alles te maken met begrip en vooral met respect naar elkaar. En dat niet alleen voor je naaste maar heel breed naar je medemens.
Men maakte in 1998 o.a. een beleidsplan voor het jaar 2000 - 2005. Men memoreert daarin dat in de nieuwe eeuw ongetwijfeld nieuwe uitdagingen ons deel worden. En ja, dan komt direct naar voren de toenemende vergrijzing en met die vergrijzing neemt de druk op het ouderenbeleid toe. Voor de KBO dus van belang om daarop in te spelen.
En dat gebeurt ook. De belangen worden door de KBO/PCOB via de politiek goed in de gaten gehouden. Er is een landelijke maandelijkse uitgave waarin men op de hoogte gehouden wordt. Daarnaast zijn er afdelingen met een eigen maandelijks informatieblad met daarin de stand van zaken die voor ieder ouder van belang is. Informatie o.a. betreffende hun contact ochtenden of middagen die van groot belang zijn voor de contacten buitens huis.
U leest dat elke maand in onze ‘Kom Bij Ons’ . Er zijn zowel bij de KBO Amstelveen/Ouder-Amstel als bij de KBO Bovenkerk-Aalsmeer diverse mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. U kunt bij ons sporten, kaarten, handwerken etc. maar ook gewoon gezellig koffiedrinken en een praatje maken. Maak er gebruik van u bent onder gelijkgestemden. Zien wij u binnenkort??
Mieke Haver

Nieuws vakantiereis 2020

Nieuws over de vakantiereis 2020
Na de vakantie in augustus 2019 naar Millingen aan de Rijn is door velen van u aan mij gevraagd of we volgend jaar weer gaan. Helaas kon ik daar niet op antwoorden omdat ik met het bestuur hierover nog in overleg was. Dat overleg is geweest en helaas hebben we moeten vaststellen dat er een aantal zaken spelen waar wij (bestuur en ondergetekende) geen invloed op uit kunnen oefenen en wij vinden het niet verantwoord om vooralsnog weer een reis te organiseren. Het lijkt ons goed daar aan u enige duidelijkheid over te geven.
Voor wat betreft de hotels is het zo dat al bekend is dat de prijzen volgend jaar met gemiddeld zo’n 17% gaan stijgen. Om een leuke prijs overeen te kunnen komen is een groep van minimaal 40 personen nodig en hebben verschillende hotels te kennen gegeven dat een evenredige verdeling van 1- en 2-persoons-kamers gewenst is. 40 personen is niet haalbaar voor ons (in 2019 waren het er 26). Ook een lager aantal eenpersoonskamers is niet haalbaar. Niemand wil (terecht) gedwongen worden een kamer met een ander te delen. Voor wat betreft de deelnemers aan de reis is het zo dat ervanuit gegaan wordt dat de gasten zelfstandig zijn. Gezien de stijgende leeftijd van de deelnemers is te verwachten dat (indien wij wel een reis zouden organiseren) er meer gasten afvallen of niet meer zelfstandig zouden kunnen deelnemen.
Met één vrijwilliger die alles regelt en de groep begeleidt, is dat een te grote verantwoordelijkheid.
Helaas heeft het zoeken naar een 2e vrijwilliger geen resultaat opgeleverd.
Wat kunnen we dan voor u betekenen.
Volgend jaar gaan in ieder geval de dagtochten door. Daar kunt u aan deelnemen, zowel de tochten die door ons georganiseerd worden als de dagtochten die door onze collega afdeling Bovenkerk/Aalsmeer worden georganiseerd.
Het aanbod treft u aan in de “KOM BIJ ONS”
Verder zijn wij voornemens een enquête te gaan houden om uw wensen en behoeften te peilen welke uitjes voor u leuk zouden zijn.
Het maken van zo’n enquête vergt enige tijd en het streven is deze mee te sturen met de KOM BIJ ONS van januari, uiterlijk februari 2020.
Wie weet wat voor leuks hier uit gaat komen.
Met vriendelijke groeten. Joke van der Sluijs.

Belastingaangifte

Hulp bij belastingaangifte over 2019 (Jo Jannink tel. 020-6457147)
Het jaar 2019 loopt ten einde en het jaar 2020 komt eraan. Dit betekent dat u straks over 2019 belasting-aangifte moet doen. In januari ontvangt u van de SVB (AOW) en eventueel van andere pensioenfondsen de jaaropgave. Om u weer behulpzaam te zijn bij de belastingaangifte heeft de invulhulp van de KBO een machtiging van u nodig. Het is nog niet bekend of de belastingdienst deze automatisch aan u zal verstrekken. Als u de machtiging ontvangt, bewaar deze dan goed. Ook de jaaropgaven moet u bewaren, omdat zonder deze papieren de aangifte niet kan worden ingevuld. Bovendien is het belangrijk dat u de kosten van zorgverlening en de gedane giften aan ANBI instellingen noteert. Deze gegevens zijn nodig om uw verzamelinkomen vast te stellen, waarover de inkomstenbelasting wordt berekend, alsmede uw zorg- en huurtoeslag. Heeft u hulp nodig neem dan contact op met een belasting invulhulp van de KBO.
Door een tekort aan belasting invulhulpen vragen wij personen, die hier interesse in hebben, zich aan te melden bij een van de belasting invulhulpen.
Hun gegevens vindt u op de bestuurspagina (16) van “Kom Bij Ons"

Mantelzorger

Actieplan mantelzorgondersteuning
Veel leden van de KBO zijn mantelzorger. Zij vinden het fijn en waardevol om voor hun dierbare te mogen zorgen. Maar de eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat je als mantelzorger vaak geen keus hebt. Je omgeving en ook allerlei instanties vinden het de normaalste zaak van de wereld dat je deze taak op je neemt.
Men heeft het dan vaak niet in de gaten als het te zwaar voor je wordt en eigenlijk niet meer is vol te houden. Het is daarom belangrijk dat er goede ondersteuning is voor mantelzorgers. Dit is een taak voor de gemeente die voortvloeit uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).
De gemeente Amstelveen heeft hiervoor onlangs het Actieplan Mantelzorgondersteuning opgesteld.
De gemeente geeft daarin aan welke passende ondersteuning er is voor mantelzorgers en ook hoe zij die kunnen vinden. De gemeente heeft een trits aan maatregelen aangekondigd die ertoe moeten leiden dat de volgende doelen worden gerealiseerd:
1. Mantelzorgers krijgen voldoende informatie en kunnen makkelijk passende hulp regelen;
2. Mantelzorgers ervaren steun en waardering;
3. Mantelzorgers hebben tijd voor zichzelf.
Bent u mantelzorger? Zorg dat u voldoende ondersteuning krijgt en dat het u niet boven het hoofd groeit. Daar is niemand mee gediend. U niet, maar ook niet degene aan wie u mantelzorg verleent. Vindt u het lastig om dit voor elkaar te krijgen? Neem dan contact op met Mantelzorg & Meer (tel. 020-3335353, e-mail info@mantelzorgenmeer.nl). Zij zijn er voor u en hun hulp is gratis. Deze organisatie is goed in staat om samen met u te beoordelen welke hulp door een andere organisatie kan worden geboden.
Gerard Miltenburg

Ziektekosten

Welke ziektekostenverzekering kiest u voor 2020?

We staan met z’n allen weer voor de jaarlijkse keuze. Blijft u bij uw huidige ziektekostenverzekeraar of stapt u over naar een andere verzekeraar? De verwachting is dat deze keer een recordaantal mensen van verzekeraar zal veranderen. Dit komt door landelijke maatregelen om de korting voor de basisverzekering af te bouwen. Tot nu toe mocht die korting maximaal 10% zijn, volgend jaar nog maar 5%. U kunt tot 1 januari 2020 overstappen. Daarna zit u weer een jaar vast. De besturen van de KBO-verenigingen Amstelveen/Ouder-Amstel en Bovenkerk-Aalsmeer hebben voor hun leden geregeld dat zij bij Zorg- en Zekerheid te Leiden (Z&Z) een collectieve ziektekostenverzekering met korting kunnen afsluiten. Via het landelijk bureau KBO/PCOB kunt u ook bij Zilveren Kruis een collectieve verzekering met korting afsluiten. Zo’n 60.000 KBO-leden gingen u al voor. De korting is voor 2020 overigens een stuk lager dan in 2019. Van veel leden hoor ik dat zij met al die pakketten van ziektekostenverzekeraars door de bomen het bos niet meer zien. Er is een hevige concurrentiestrijd tussen de verzekeraars en in de reclamecampagnes worden vaak oneigenlijke argumenten gebruikt. Waar moet je dan op letten? Bij veel mensen leidt dit tot keuzestress. Uit angst blijven ze dan maar bij hun oude verzekeraar zitten. Hierdoor bestaat de kans dat zij aantrekkelijke kortingen mislopen of aanvullende pakketten houden waar zij niets aan hebben. Dat is zonde. Enkele leden hebben mij de vraag gesteld welke ziektekostenverzekering ze het beste kunnen kiezen. Op deze vraag is moeilijk in z’n algemeenheid antwoord te geven. Er zijn keuzes te maken bij zowel de basisverzekering als de aanvullende verzekering. De te maken keuze hangt sterk af van uw persoonlijke omstandigheden. Als u zeker weet dat u volgend jaar een nieuwe bril aanschaft, veel fysiotherapie nodig heeft en de tandarts kronen en/of vullingen laat aanbrengen, is het lonend een uitgebreide aanvullende verzekering af te sluiten. Maar voor veel personen zal dit niet gelden. De praktijk wijst uit dat voor verreweg de meeste mensen de aanvullende verzekering meer kost aan premie dan dat het oplevert aan vergoedingen. Ik adviseer u daarom terughoudend te zijn bij het kiezen voor aanvullende verzekeringen. Maar nogmaals: dit is heel persoonlijk en sterk afhankelijk van de vraag waar u zich goed bij voelt en wat u kunt en wilt betalen. Blijft u het lastig vinden om een keuze te maken? Speciaal voor deze leden organiseert uw KBO op woensdag 18 december van 10.00 tot 12.00 uur een inloopspreekuur in het Noorddamcentrum. Jo Jannink en Gerard Miltenburg zitten daar klaar om u te helpen bij het maken van een keuze. Hun advies is gratis. U bent van harte welkom.
Gerard Miltenburg

Rijbewijs

Aanvragen verlenging van rijbewijzen (Door Jo Jannink)
Bent u 75 jaar of ouder en wilt u uw rijbewijs verlengen? Ik adviseer u daar vroeg mee te beginnen. Controleer zelf tot wanneer uw rijbewijs geldig is.
Van de Rijksdienst Wegverkeer (RWD) krijgt u ongeveer 4 maanden van tevoren een waarschuwingsbrief dat uw rijbewijs afloopt. Vanaf 75 jaar moet u medisch gekeurd worden.
Hiervoor kunt u in het gemeentehuis een aanvraag-formulier verkrijgen (na betaling). Deel 1 vult u zelf in en het andere deel wordt door de arts ingevuld (medische verklaring). Beide verklaringen stuurt u per post naar het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR ) in Rijswijk. Volgens de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) moet u binnen 6 weken bericht krijgen over uw aanvraag, maar in de praktijk gebeurt dit niet.
Als u dan telefonisch contact opneemt krijgt u niet altijd de gewenste informatie. De afhandeling van de aanvraag duurt in de praktijk – mede door de medische verklaring - soms veel te lang.
N.a.v. al deze klachten hebben veel leden contact opgenomen met het hoofdkantoor van de KBO in Nieuwegein. Die heeft zich in verbinding gesteld met het CBR om de klachten te bespreken. Op 29 oktober 2019 vond een gesprek plaats in het kantoor van de
11
KBO te Nieuwegein. Hierbij waren diverse KBO bestuursleden uit het gehele land aanwezig en iedereen kon zijn bevindingen naar voren brengen.
De belangrijkste klachten waren: de lange wachttijden op de aanvraag, slechte bereikbaarheid van het CBR, slechte communicatie, onjuiste informatie, problemen met de gezondheidsverklaringen, zoekraken van de ingezonden papieren waardoor aanvragen blijven liggen en niet tijdig worden afgewerkt. Het CBR erkende de problemen en voerde aan dat een nieuw computersysteem helaas tot veel kinderziektes heeft geleid. Het grootste probleem doet zich voor bij de gezondheidsverklaringen van artsen en specialisten, waardoor wachttijden ontstaan. Om te voorkomen dat aanvragen en verklaringen zoekraken wordt voor-gesteld dat de aanvragers alle stukken waarmerken met naam en BSN.
Het CBR is van mening dat je met een verlopen rijbewijs nog wel een poosje mag doorrijden. Ik ben het daar niet mee eens. Het is niet toegestaan om met een verlopen rijbewijs te rijden (art. 107 W.V.W.).
Bovendien ben je met een verlopen rijbewijs niet meer verzekerd, tenzij de verzekering dispensatie heeft gegeven.
Om problemen te voorkomen adviseer ik u om 6 maanden voor afloop van het rijbewijs een nieuwe aan te vragen.
Voorgesteld werd om de regelgeving over rijbewijzen alleen onder te brengen bij het CBR en niet meer bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RWD), omdat deze instanties langs elkaar heen werken en vertragingen in de hand werken. Na afhandeling door het CBR moeten alle gegevens worden doorgegeven aan de RWD. Verder werd voorgesteld om de aanvragen door één medewerker van het CBR te laten verrichten, zodat aanvragen niet van hot naar her worden gestuurd. Deze medewerker dient aan de aanvrager een brief te sturen met naam en telefoonnummer, zodat met hem of haar contact kan worden opgenomen. Voor algemene informatie: het telefoonnummer van het CBR is 088-227.7700, de website www.cbr.nl/gezondheidsverklaring.
Alle zaken en onderwerpen die besproken zijn zullen intern bij het CBR aan de orde worden gesteld. Hopelijk leidt dit tot verbetering en zullen klachten in de toekomst zoveel mogelijk worden voorkomen.
Voorgesteld werd om over een jaar een evaluatie te houden.
Hulppunt lange wachttijd CBR.


N.a.v. het artikel “Aanvragen verlenging van rijbewijzen” heeft het bestuur van de Unie KBO gemeend aan de lange wachttijden actie te moeten ondernemen. Het bestuur van de KBO heeft daarover met het CBR afspraken gemaakt.
Dreigt u in de knel te komen bij het verlengen van uw rijbewijs en bent u tijdig gestart met de procedure en het insturen van uw gezondheidsverklaring en u wacht al langer dan 6 maanden. Dan kan de KBO u wellicht helpen door uw situatie onder de aandacht van het CBR te brengen. U moet dan uw gegevens kenbaar maken aan de KBO door een brief of e-mail of telefonisch en vragen om de verlenging rijbewijs procedure te versnellen. Adres KBO is: Ringwade 67, 3439LM Nieuwegein. E-mail: info@kbo-pcob.nl of telefonisch nummer: 030-3400655 op maandag, dinsdag of donderdag van 10.00 tot 13.00 uur. Geef uw persoonsgegevens door zoals u bij de gemeente staat ingeschreven: naam, geboortedatum, adres, tel. nummer, BSN (Sofi), startdatum van aanvraag bij CBR, verloop-datum van uw rijbewijs, keuringen zoals gezondheidsverklaring ingediend, medische keuring ondergaan en of aanvullend medisch onderzoek was nodig. Geef kort aan wanneer u contact heeft gehad met het CBR. Voeg het keuringsrapport en andere verklaringen bij. Vermeld dat u KBO lid bent. Let er wel op dat wanneer uw rijbewijs is verlopen u niet meer mag rijden (geen identiteitsbewijs en niet verzekerd, tenzij uw verzekering akkoord gaat. U loopt risico. De Unie Kbo kan u helpen, dus indien nodig, neem contact op.
Jo Jannink, namens KBO.

Dementheek

Dementheek in bibliotheek Amstelveen

Op 4 oktober jl. was ik aanwezig bij de opening van de dementheek in de bibliotheek op het stadsplein van Amstelveen. De Dementheek is een gratis uitleenservice van technische producten die nuttig kunnen zijn voor mensen met dementie en hun naasten. Voor mensen met dementie is het belangrijk zolang mogelijk zelf de regie te houden. Er komen gelukkig steeds meer producten op de markt die hierbij kunnen helpen. Maar hoe kom je erachter wat er allemaal is en wat de voordelen ervan zijn? Daarvoor is een bezoek aan de dementheek belangrijk. Je ziet wat er is, je krijgt uitleg hoe het werkt en je mag gratis uitproberen of het iets voor je is. Als je dat wilt komt er een vrijwilliger bij je thuis om het apparaat te installeren en in alle rust uitleg te geven. Samen met een professional kijk je welk product past bij jouw wensen waarna je het thuis uitprobeert. En denk nou niet dat het om heel ingewikkelde apparaten gaat. Ik zag bijvoorbeeld een soort kompas waarop je kunt kijken als je letterlijk de weg kwijt bent. Je haalt het kompas uit je zak of tas en de pijl geeft precies aan welke kant je moet oplopen om thuis te komen. En zo zijn er vele voorbeelden. Ik kan iedereen aanraden - ook als je nog geen hulpmiddel nodig hebt - om eens te gaan kijken in de dementheek. Kom langs in de bibliotheek op het Stadsplein om kennis te maken met producten die het leven met dementie makkelijker maken. Elke maandag van 14 tot 16 uur en elke vrijdag van 10 tot 12 uur staan daar professionals klaar om je te helpen. Maak er gebruik van! De dementheek is het eerste jaar nog een proef. Het is belangrijk dat deze proef een succes wordt. De kans is groot dat het dan een blijvende voorziening wordt. Door jouw bezoek draag je bij aan het succes.
Gerard

Sociale kaart

 

 

Overlast?

Heeft u er ook zoveel last van dat veel lawaai op u overkomt. Door veel bedrijven en instellingen, zoals het vliegverkeer en het verkeer op de snelwegen, wordt veel herrie geproduceerd, maar er wordt verschillend mee omgegaan en behandeld. Gedurende de zomermaanden worden in het Amsterdamse bos muziekfestivals met drumstellen gehouden. Het gedreun van het muziekfestival is op grote afstand te horen en diverse mensen ergeren zich hieraan. Ik weet niet of er maximale decibels zijn voor-geschreven. De overheid heeft hiervoor vergunning verleend, omdat het geld in het laadje brengt en er dus een economisch belang mee wordt gediend.
Bezwaar hiertegen indienen heeft weinig zin. Hetzelfde geldt voor Schiphol. Tegen het vliegtuig-lawaai zijn vele bezwaren ingediend, maar deze zijn allemaal afgewezen. Hoelang zal het vliegverkeer nog voortduren, ondanks dat het lawaai met vele decibels wordt overschreden. Ik kan mij voorstellen dat de bewoners van Lelystad het nieuwe vliegveld bij hen in de polder afwijzen, omdat zij dan ook in het lawaai komen te zitten.
Het tegengaan van het lawaai wordt niet overal op dezelfde wijze behandeld, hetgeen in strijd is met artikel 1 van de Grondwet. Als er een optocht wordt gehouden dan mag het muziekkorps niet meer dan 60 decibels ten gehore brengen, omdat de bevolking daar last van kan hebben.
Ook de kerkklokken van de Bovenkerkse Sint Urbanuskerk mogen niet teveel geluid meer naar buiten brengen, maar moeten getemperd worden. Het geluid van de kerkklokken staat op een laag pitje, zodat deze nagenoeg niet meer hoorbaar zijn. Verder las ik, dat de kerkklokken in Woerden na 126 jaar niet meer mogen luiden omdat één bewoner niet kan slapen van het gebeier. Het dagelijks bestuur van de gemeente Woerden is tot dit besluit gekomen, hetgeen tot heftige reacties heeft geleid.
Wat staat ons nog meer te wachten, vooral over de nieuwbouw van de Sint Urbanuskerk, die een jaar geleden in brand raakte. Hoe gaat het verkeer, dat veel herrie veroorzaakt, zich ontwikkelen. De elektrische voertuigen zijn nauwelijks nog hoor-baar en hoe zal de zelfrijdende auto zich gedragen. De bevolkingsdichtheid neemt toe en met elkaar produceren we veel lawaai. Wel kan ik mij voorstellen dat dit aan banden gelegd moet worden, maar dan ook voor iedereen.
Ook voor Schiphol, voor muziekfestivals en anderen. Gelijke monniken gelijke kappen.
Tot zover mijn gevoelens.
Jo Jannink.

 Wmo-Vervoer

Het is voor iedereen belangrijk om zich te kunnen verplaatsen. Ook als je niet meer zo goed ter been bent moet je mee kunnen blijven doen in de samenleving. De gemeente heeft daarvoor de voorziening Wmo-vervoer in het leven geroepen, ofwel vervoer op maat. Wmo-vervoer is bedoeld voor burgers die vanwege een beperking niet meer zelfstandig kunnen reizen. Wmo-vervoer per regiotaxi (of deeltaxi) kan men aanvragen via het Wmo-loket van de gemeente. Veel KBO-leden hebben dit gedaan en beschikken over een Wmo-vervoerspas. In Amstelveen wordt het Wmo-vervoer verzorgd door Munckhoff Taxi. Er wordt steeds vaker gebruik gemaakt van dit vervoer. De aanvragen worden niet alleen gedaan voor bijvoorbeeld bezoek aan de kapper, familie en theater, maar veelal ook voor bezoeken aan ziekenhuis en andere medische zaken. Het aantal aanvragen voor ritten is in Amstelveen zowel vorig jaar als dit jaar met 10% gestegen. De prognose is dat er dit jaar in Amstelveen door mensen met een Wmo-vervoerspas zo’n 90.000 ritten bij Munckhoff worden aangevraagd. Dat zijn er gemiddeld ongeveer 250 per dag!
Gelukkig verloopt het vervoer via Munckhoff in de meeste gevallen zonder problemen. Door een onafhankelijk bedrijf wordt gemeten hoeveel ritten er tijdig worden gereden. Dit schommelt tussen 93,4 en 94,7%. Het aantal ritten dat meer dan 60 minuten te laat was, is gemiddeld minder dan 20 per maand. Op het totaal aantal ritten is dit aantal te verwaarlozen, maar het blijft natuurlijk heel vervelend als dit je overkomt.
De Participatieraad Sociaal Domen (waarin ik de KBO Amstelveen/Ouder-Amstel en Bovenkerk- Aalsmeer vertegenwoordig) overlegt periodiek met de gemeente Amstelveen over knelpunten in het Wmo-vervoer. Dan komen o.a. de ingediende klachten aan de orde. Ook wordt besproken hoe het Wmo-vervoer verder kan worden verbeterd, bijvoorbeeld door een betere communicatie met de klant bij vertragingen. Om de belangen van de KBO-leden daarbij goed te kunnen behartigen hoor ik graag van leden met een vervoerspas hoe zij het Wmo-vervoer door Munckhoff ervaren. Wat gaat er goed en wat kan er beter? Ik hoor het graag van u. U kunt mij bellen (020-3455876) of mailen (milte139@planet.nl).
Gerard Miltenburg
Felicitatie commissie

 "omhoog"