Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: Blokker
« terug naar overzicht

 

Blokker

 

VERTEGENWOORDIGINGEN


Bestuursleden van KBO-Blokker vertegenwoordigen de afdeling in diverse andere organisaties, die de belangen van senioren behartigen.

Stichting Ouderenraad Hoorn *): Hans de Heij.

KBO Noordholland: Gerard Plukkel Paul Coffeng Hans de Heij.

Hoorns Senioren Overleg **): Gerard Plukkel en Paul Coffeng. 

Regioraad KBO Oostelijk West-Friesland ***): Gerard Plukkel en Hans de Heij (plv. Paul Coffeng).


*) De Stichting Ouderenraad Hoorn is het vertegenwoordigend lichaam voor alle senioren in Hoorn. De gemeente Hoorn erkent de Ouderenraad en is via contacten met wethouders een van de gesprekspartners. De stichting adviseert gevraagd en ongevraagd over alle zaken die het plaatselijk en regionaal ouderenbeleid betreffen. Ook maakt de Ouderenraad zo nodig standpunten namens senioren kenbaar. De Ouderenraad ontvangt van de gemeente een jaarlijkse subsidie om de eigen activiteiten en activiteiten van de ouderenbonden te ondersteunen.

**) Het Hoorns Senioren Overleg (HSO) is een informeel overlegorgaan van de voorzitters en bestuursleden van de vier ouderenbonden, werkzaam in Hoorn, Zwaag en Blokker, te weten PCOB-Hoorn, KBO-Hoorn, KBO-Zwaag en KBO-Blokker.

***) De Regioraad KBO Oostelijk West-Friesland is het overlegorgaan van alle KBO-afdelingen in oostelijk West-Friesland.

Terug naar boven.