Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: Blokker
« terug naar overzicht

 

 Blokker

 

LEDENSERVICE

(bijgewerkt tot 10-1-2020)

Inhoud:

- Lidmaatschap

- Activiteiten Brinkpark

- Hulp bij een laag inkomen? Maak gebruik van het aanbod van de gemeente Hoorn

- Ruimere bereikbaarheid Juristen- en Pensioentelefoon van KBO-PCOB

- Indoor bowls

- Wmo

- Wmo verandert in 2020

- Ouderentoeslag en Sport- en Cultuurstrippenkaart

- Vergoeding hoge zorgkosten door gemeente

- De Autodienst van MEE & de Wering

- Gezond bewegen

- Rijbewijskeuring

 

Lidmaatschap
Leden van KBO Afdeling Blokker betalen een jaarcontributie van € 20,00 voor alleenstaanden en van € 37,50 voor echtparen en samenwonenden.
Daarnaast wordt voor de deelname van een aantal door de afdeling te organiseren activiteiten per keer een deelnamebijdrage gevraagd.

Het aanmelden van nieuwe leden kan geschieden bij onze penningmeester en ledenadministrateur, Hans de Heij, Yellowlaan 29, 1695HW Blokker, tel. 0229 – 232206 of e-mail hem.

Voordelen van het lidmaatschap
Naast de plaatselijke activiteiten (zoals wekelijks klaverjassen, klaverjasmarathons, midgetgolf, jeu de boules, fietstocht, busdagtocht) organiseren wij themamiddagen, zo mogelijk in samenwerking met o.a. KBO-Hoorn en KBO-Zwaag. Begin 2011 kende nog een optreden van een dansgroep, een verkeerscursus voor automobilisten, een themamiddag over Amsterdamse bouwkunst en een verkeerscursus. In 2012 vonden themamiddagen plaats over de West-Friese genealogie (kennis van familiegeslachten), over West-Friese dialecten, over alternatieve mogelijkheden van thuiszorg en huishoudelijke zorg en vond voorlichting plaats over fietsen, verkeersgedrag, verkeersregels voor fietsers, e.d., in samenwerking met de Nederlandse Fietsersbond. Ook is er jaarlijks een kerstviering voor leden en introducees, die vanwege de inhoud en uitvoering altijd veel deelnemers trekt. Voor 2013 staan themamiddagen over Israël (geschiedenis, huidige politieke situatie en toekomst) en over gezond bewegen voor en door senioren op het programma (zie Activiteiten op deze site).

Daarnaast behartigt de Unie KBO op landelijk niveau de belangen van de senioren op het gebied van pensioenen, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg, een betaalbare en veilige woonomgeving, goed openbaar vervoer en vele andere belangrijke zaken.

Ook is er een speciaal op senioren toegesneden collectieve ziektekostenverzekering voor KBO-leden beschikbaar via ZilverenKruis Achmea. Voordelen van deze collectieve zorgverzekering zijn ondermeer een 7,5% korting op de basisverzekering, tot 10% korting op aanvullende verzekeringen, het gratis Beter Af 50 Plus Pakket bij afsluiting van een aanvullende verzekering, € 20 eenmalige tegemoetkoming in het lidmaatschap van de KBO, 8 extra fysiotherapiebehandelingen en vergoeding van de rijbewijskeuring bij geselecteerde artsen.

Tien keer per jaar ontvangt u de NESTOR, het ledenmagazine van de Unie KBO en vier keer per jaar (soms meer) de plaatselijke INFO met het afdelingsnieuws. Ook ontvangt u periodiek een nieuwsbrief van de Stichting Ouderenraad Hoorn.

Bij de Unie KBO kunt u terecht op de Service- en Juristentelefoon met vragen over inkomen, koopkracht, belasting, mobiliteit, gezondheidszorg, wonen en welzijn, enz. Op werkdagen is deze van 09.30 - 12.30 uur bereikbaar op nummer 0900-8212183     (10 cent per minuut).

ACTIVITEITENPROGRAMMA BRINKPARK
Vaste activiteiten maandag t/m vrijdag:
10.00 - 11.00 uur: Koffie drinken.
12.00 - 13.00 uur Gezamenlijk eten.
Maandag: 13.00 - 15.00 uur Fitness.
19.00 - 20.30 uur Spelletjesavond.
Dinsdag: 13.30 - 15.30 uur Handwerken.
Donderdag: Vanaf 14.00 uur Biljarten.
14.00 - 16.00 uur Spelletjesmiddag.
Zondag: 10.30 - 11.30 uur Koffiedrinken.
Voor activiteiten als klaverjassen, verrassend tekenen, bingo, e.d. vindt u op de website
www.ontmoetenbijbrinkpark.nl/contact of bel (088 - 9210011) of email (info@ontmoetenbijbrinkpark.nl).

Hulp bij een laag inkomen? Maak gebruik van ons aanbod
Rondkomen is niet altijd makkelijk. Daarom kan de gemeente Hoorn je helpen. Vanaf dit jaar komen meer mensen in aanmerking voor inkomensondersteuning. Ook voor kinderen zijn er veel regelingen. Zo kun je met onze strippenkaart sporten of deelnemen aan culturele activiteiten. Ook bieden we een computer of vergoedingen voor zwemlessen aan. Zo kan iedere inwoner van Hoorn blijven meedoen aan de samenleving.
Regelingen in de gemeente Hoorn
De gemeente Hoorn heeft verschillende regelingen die mensen met weinig geld op weg kunnen helpen:
• Bijzondere bijstand: als u noodzakelijke kosten niet kunt betalen. Het gaat om kosten die u door speciale omstandigheden moet maken en nergens anders (volledig) vergoed krijgt.
• GemeentePakket: een zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen en hoge zorgkosten.
• Individuele inkomenstoeslag: een extra uitkering als u 3 jaar achter
elkaar een laag inkomen heeft, en nog niet pensioengerechtigd bent.
• Individuele studietoeslag: voor studenten met een beperking.
• Kwijtschelding gemeentelijke belastingen: in sommige gevallen hoeft u geen of minder gemeentelijke belastingen te betalen.
• Sport- en cultuurstrippenkaart: om een lidmaatschap mee te betalen.
Hoe krijg je deze hulp?
Ga naar www.hoorn.nl/laaginkomen, of bel met 0229 252200.
Onze medewerkers kijken dan voor welke voorzieningen je in aanmerking komt.

Ruimere bereikbaarheid Juristen- en Pensioentelefoon KBO-PCOB
De KBO-PCOB Juristen- en Pensioentelefoon heeft met ingang van het nieuwe jaar een verruimde bereikbaarheid. Vanaf 2 januari is zowel op woensdag- als donderdagmiddag een vrijwilliger van de Juristentelefoon en de Pensioentelefoon aanwezig.
De ruimere openingstijden zijn als volgt:
Juristentelefoon (030-340 06 55):
- Woensdag 13.00 – 15.00 uur
- Donderdag 13.00 – 15.00 uur
Pensioentelefoon (030-340 06 55):
- Woensdag 13.00 – 15.00 uur
- Donderdag 13.00 – 15.00 uur
De bereikbaarheid van de Servicetelefoon blijft ongewijzigd. De openingstijden hiervan zijn:
maandag t/m donderdag van 10.00 – 13.00 uur. 

BEWEEG EN KOM LEKKER INDOOR BOWLS SPELEN.
In 1991 werd de INDOOR BOWLS VERENIGING B.Z.H. (Blokker, Zwaag, Hoorn) in Zwaag opgericht.
De bowlssport is enorm populair in Engeland en in voormalige Engelse gebieden, waar de sport zowel binnen als buiten wordt beoefend.
Er wordt gespeeld op matten van 30 meter lengte en 4 meter breed. De speler gebruikt kunststof ballen, de zogenoemde bowls, die tussen de 1.350 en 1.540 gram wegen. De zijkanten van de bal (bowl) zijn iets afgeplat en aan een kant iets verzwaard zodat de bowl bij het rechtuit rollen automatisch een curve maakt.
De bedoeling van het spel is om de bowls zo dicht mogelijk bij een klein wit of geel balletje (= de jack) te rollen. Twee spelersgroepen staan op de baan. Voor elke bowl (van jouw team) die dichter bij de ‘jack’ ligt, wordt een punt gegeven. Het lijkt daarin wel iets op het jeu-de-boules-spel.
De spelregels zijn eenvoudig. De techniek en tactiek is snel aan te leren. Speciale kleding is niet vereist. Wel zijn sportschoenen nodig met ongekleurde zolen verplicht.
Gespeeld wordt in de SPORTHAL ZWAAG, Munnikenwoud 1, ELKE maandagMORGEN (9.30 – 12.00 uur) en ELKE maandagMIDDAG (13.00 – 15.30 uur) in de periode van september tot en met mei (behalve tijdens vakanties als de sporthal gesloten is).
De contributie voor een geheel seizoen bedraagt €135.
Gedurende het GEHELE lidmaatschap wordt met een set van vier bowls gespeeld, waarvoor een éénmalig bedrag van € 50 wordt gevraagd (de bowls blijven eigendom van de vereniging).
Informatie bij Ben Gitzels (0229 – 262185) of Henk Luppens (06 – 45531879).
Na telefonische aanmelding kan de belangstellende vier weken – GRATIS - kennis maken, meespelen (oefenen), en op deze wijze geïnformeerd worden van het spel en de regels.

WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) 
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat ouderen in onze samenleving zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. De gemeente biedt hulp als ouderen hindernissen in het dagelijks leven ervaren die ze zelf niet kunnen verhelpen. Bijvoorbeeld als u een handicap heeft, chronisch ziek bent of vanwege uw leeftijd een beperking heeft. Voor meer informatie en voor aanvragen kunt u terecht bij het Wmo-loket van uw gemeente.
Indien u dat prettig vind kunt u bij het aanvragen van een Wmo-voorziening en bij het keukentafelgesprek gratis ondersteund worden door een onafhankelijk cliëntondersteuner. Voor de gemeente Hoorn is dat een medewerker van MEE & de Wering. Ook voor andere vragen die te maken hebben met ouder worden kunt u bij de cliëntondersteuner terecht. Meer informatie vindt u op www.meenwh.nl/ouderen. Voor de informatiefolder klik hier.
Voor de gemeente Drechterland vindt u de informatie op https://www.drechterland.nl/Wonen-en-leven/Zorg-Werk-en-Inkomen-1/WMO-2.htm.

WMO verandert in 2020
Voor de gebruikers van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaat er komend jaar een aantal dingen veranderen. De Wmo krijgt o.a. per 1 januari 2020 een abonnementstarief, een vast tarief voor de eigen bijdragen aan Wmo-voorzieningen. Wij zetten op een rijtje wat klanten van de Wmo kunnen verwachten.
Factuurtermijn
In 2019 werd er een rekening gestuurd over een periode van 28 dagen (4 weken). Deze factuur werd achteraf verstuurd. Vanaf 2020 betaalt u per maand voor de zorg die u ontvangt. Dit betekent dat u dezelfde maand dat u zorg en voorzieningen ontvangt, daarvoor betaalt.
Eigen bijdrage
In 2019 betaalde u per 28 dagen (4 weken) maximaal € 17,50 aan eigen bijdrage. Vanaf 2020 zult u per maand maximaal een eigen bijdrage van € 19,00 gaan betalen aan het CAK, de uitvoeringsorganisatie die de eigen bijdrage int.
Doordat het CAK overgaat op dit nieuwe systeem zult u aan het begin van 2020 meerdere facturen krijgen: de laatste factuur van 2019 en de eerste factuur van 2020. De laatste rekeningen van 2019 ontvangt u niet n 2019, maar in 2020. Houdt er dus rekening mee dat u in januari 2020 ook moet betalen voor 2019.
Mocht het voor u problemen opleveren als de rekeningen zich opstapelen in januari 2020, dan kunt u kosteloos gebruikmaken van een betalingsregeling. Hiervoor kunt u nadat u de factuur ontvangt contact opnemen met het CAK.
Informatiepakket
De gemeente waarin u woont, zal de gegevens aanleveren aan het CAK; u hoeft dus niet zelf gegevens aan te leveren. Begin 2020 zult u een pakket met praktische informatie over het nieuwe abonnementstarief ontvangen. In dit pakket zal naast de informatie ook de beschikking en vastgestelde eigen bijdrage worden vermeld. Daarbij ontvangt u ook een contactformulier.
(bron: KBO-PCOB).

De Ouderentoeslag en de Sport- en Cultuurstrippenkaart
De ouderentoeslag is een tegemoetkoming voor 65 plussers. Met deze toeslag kunt u als 65-plusser veel voorkomende, bijzondere noodzakelijke kosten betalen. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van een persoonlijke alarmknop, noodzakelijke maaltijdvergoeding en pedicurekosten, maar bijvoorbeeld ook servicekosten.
Omdat u als 65-plusser uw bijzondere noodzakelijke kosten vanuit de ouderentoeslag kunt betalen, hoeft u niet meer voor alle kosten afzonderlijk bijzondere bijstand aan te vragen. 65-plussers met een ouderentoeslag kunnen ook een Sport- en Cultuurstrippenkaart krijgen. Met de strippen kunt u de entree, het lidmaatschap of deelname aan sport of een activiteit betalen bij verschillende verenigingen, clubs en organisaties in en om Hoorn. Voor volledige informatie over de ouderentoeslag kunt u hier klikken en voor de Sport- en Cultuurstrippenkaart klikt u hier. Bent u in het bezit van die strippenkaart dan kunt u daarmee bij onze KBO-afdeling betalingen doen.
Hoe zien de juiste strippen voor 2018 er uit?
De volgende strippen zijn in omloop:
Voor Kleur strippen Waarde per strip Totale waarde strippenkaart
Kinderen Blauw € 2,50 en € 5,00: € 200 per kind
Volwassenen Paars € 2,50 en € 5,00: € 100 per volwassene
Senioren Geel € 2,50 en € 5,00: € 100 per senior

De strippen zijn voorzien van specifieke kenmerken. Strippen die niet voldoen, kunnen niet worden gedeclareerd.
De strippen hebben de volgende kenmerken:
• stevig satijnglans papier
• het vlakje 2018 heeft een glanzende laklaag. Als u de bon heen en weer beweegt ziet u die glans.
• afmeting strip € 5,00 = 7,5 cm bij 5 cm (12 strippen per A4 vel)
• afmeting strip € 2,50 = 6,5 cm bij 4 cm (16 strippen per A4 vel)

Stamkaart: Om te kunnen betalen met strippen, heeft de gebruiker een geldige stamkaart nodig. Hierop staat de naam, geboortedatum en foto van de gebruiker. Zonder stamkaart is betalen met strippen niet mogelijk. In de bijlage vindt u een voorbeeld van een stamkaart.
Meer informatie: Op de website www.hoorn.nl/strippenkaart staat meer informatie over de sport- en cultuurstrippenkaart. U kunt op werkdagen ook bellen (0229 252200) of mailen naar admin-zorg@hoorn.nl (bron: Uitkeringsadministratie gemeente Hoorn).

VERGOEDING BIJ HOGE ZORGKOSTEN EN LAAG INKOMEN IN GEMEENTE HOORN (download de folder hier)
Kent u iemand die chronisch ziek is of een beperking heeft? Of bent uzelf zo iemand, iemand die hierdoor vaak hogere zorgkosten heeft, maar een kleine portemonnee? Dan kan het zijn dat hij of zij of u recht heeft op een vergoeding voor extra kosten.
Het gaat dan bijvoorbeeld om kosten voor medicijnen, hogere telefoonkosten of hogere stookkosten.
Niet iedere mogelijk rechthebbende, die een brief met aanvraagformulier heeft ontvangen, heeft al een aanvraag ingediend, of men heeft nooit een brief met aanvraagformulier ontvangen.
Om wat voor soort vergoeding gaat het?
- een bedrag als compensatie van de eigen bijdrage (Wmo).
- een bedrag voor kosten wegens ziekte of beperking.
Wanneer krijgt u een vergoeding van € 75?
Inwoners die een eigen bijdrage moeten betalen vanuit de Wmo én een gezinsinkomen hebben van maximaal € 35.000 bruto.
Wanneer krijgt u een vergoeding van € 85?
Inwoners die chronisch ziek of beperkt zijn én daarnaast een netto (gezins)inkomen hebben van:
- € 1.403 voor een alleenstaande ouder;
- € 1.092,50 voor een alleenstaande zonder kinderen;
- € 1.588 voor echtparen/samenwonenden.
Voor inwoners met hoge zorgkosten en een gezinsinkomen tot € 35.000 bruto over het jaar 2015, is de compensatie € 65 per jaar.
Is de vergoeding van de gemeente in 2015 al ontvangen, dan hebben inwoners dit automatisch ook in 2016 ontvangen. Er hoeft dan verder niets te gebeuren.
En is de vergoeding nog niet aangevraagd, dan is het mogelijk deze voor dit jaar alsnog aan te vragen bij de gemeente via www.1punthoorn.nl onder ‘Compensatieregeling-2016’.
Hoe vraag ik vergoeding aan voor 2016?
U kunt deze aanvragen via het formulier op www.1punthoorn.nl. Per persoon is een formulier nodig.
Lever het ingevulde formulier uiterlijk 31 december 2016 in via: e-mail gemeente@hoorn.nl met als onderwerp ‘Compensatieregeling-2016’, of per post aan Gemeente Hoorn, ter attentie van 1.Hoorn, antwoordnummer 98, 1620VB Hoorn, of door het af te geven bij de receptie op het stadhuis.
Heeft u nog vragen, bel dan met een medewerker van 1.Hoorn (0229 – 252200) of kom langs op een van de spreekuren van 1.Hoorn (locatie en tijden vindt u op www.1punthoorn.nl).

DE AUTODIENST VAN MEE & DE WERING
Voor wie bedoeld?
Is reizen met het openbaar vervoer moeilijk? Bijvoorbeeld omdat u ziek of slecht ter been bent. Dan kunt u als inwoner van de gemeente Hoorn gebruikmaken van de autodienst.
De autodienst is een vervoersproject van MEE & de Wering, waarbij vrijwilligers u met hun eigen auto vervoeren naar uw afspraak. Dit alles tegen een kleine onkostenvergoeding, die u contant aan de chauffeur betaalt.
Hulpmiddelen mee?
Gebruikt u een rollator? Geen probleem voor de Autodienst. Een rolstoel kan echter NIET mee. U kunt dan wel een beroep doen op het rolstoelvervoer in de gemeente.
Hoe werkt het?
De Autodienst rijdt op werkdagen tussen 08.30 en 18.00 uur, met uitzondering van de feestdagen en bij bijzonder slecht weer.
U reserveert een rit door minimaal één werkdag (en maximaal twee weken) vantevoren tussen 09.30 en 16.00 uur te bellen naar:  088 – 00 75 136.
De telefonist(e) zal u vragen naar:
- uw naam
- de locatie waarvan u opgehaald wilt worden
- wanneer u opgehaald wilt worden
- wat uw bestemming is
- of u een extra persoon of hulpmiddel meeneemt.
Hierna herhaalt de telefonist(e) uw reservering om er zeker van te zijn dat uw verzoek goed begrepen is. De auto staat op de opgegeven tijd voor u klaar.
Kosten:
Lidmaatschap (met automatische incasso) per persoon per jaar € 7,50
Enkele rit binnen de gemeente                                                        2,50
Retourrit binnen de gemeente                                                         5,00
Per rit omrijden of extra stop                                                           1,25
Reist u met meerdere personen vanaf uw adres?
Voor een medelid is dat gratis; een niet-lid betaalt € 1,25
(Voor begeleiding naar het ziekenhuis of medische afspraken worden deze extra kosten niet berekent).
Ritten buiten de gemeente
Het tarief voor ritten die de gemeentegrens overschrijden (let wel: INTRATUIN in Oosterblokker is over de grens) zijn opgebouwd uit:
- een starttarief
- een kilometervergoeding
- een vergoeding voor de tijd dat de chauffeur op u wacht. 
Wanneer de wachttijd erg lang is, kan er voor worden gekozen om de chauffeur niet te laten wachten, maar terug te laten rijden. Voor een retourrit betaalt u dan twee keer het starttarief en vier keer het aantal kilometers.
Kosten ritten buiten de gemeente:
Starttarief                                                    € 2,50
Per kilometer                                                 0,25
Wachten vanaf aankomst op bestemming    3,50
(met een maximum van € 10,--).
Parkeerkosten (bijv. bij een ziekenhuis) zijn voor uw rekening.
Kosten voor kopje koffie voor de chauffeur, als hij voor u moet wachten, ook.


Gezond bewegen
De Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen raadt 30 minuten per dag matig intensief bewegen aan; dat is bewegen waarbij de hartslag en de ademhaling iets versnellen en je licht begint te zweten.
Dagelijkse bewegingen
- Wandelen, liefst buiten; zo nodig met hulp van een rollator, krukken of een wandelstok
- Fietsen met of zonder elektrische ondersteuning; met een maatje op een tandem of duofiets; op een hometrainer of met een trapstel (voor 40 euro te koop in de Thuiszorgwinkel). Dit trapstel is ook te gebruiken voor het bewegen van de armen
(trapstel op het aanrecht of op een tafel).
- Tuinieren (met hulp van krukje om te zitten of een knielmatje)
- Dansen of bewegen op muziek
- Jeu de boules, indoorbowls en koersbal
- Zwemmen of bewegen in verwarmd water
- Legpuzzel maken: een goede oefening voor de vingers
- Nederland in Beweging: dagelijks op TV om 6.45 uur en om 9.15 uur.
Zorg altijd voor iets te eten onderweg, maar vooral voor voldoende drinken!

Activiteiten in Hoorn
- Er zijn 2 wandelroutes vanaf het gemeentehuis van Hoorn: een door de Nieuwe Steen, en een door de Risdammerhout. Beide zijn bewegwijzerd en beide hebben een lengte van 2,5 km.
- IndoorBowls in de Sporthal van Zwaag op maandag
- Gymnastiek in de Pancratius in Oosterblokker op maandagochtend vanaf 9 uur.
- Volksdansen in de Plataan in Zwaag op donderdagochtend vanaf 9.30 uur.
- Jeu de Boules op de baan naast het Jozefpark in Blokker.
- Fitness voor 70+ maandagmiddag in Het Jozefpark in Blokker en op dinsdag- en donderdagmiddag in de Perelaar in Zwaag begeleid door een sportinstructeur van Sportopbouwwerk van de gemeente Hoorn
- Bewegen onder begeleiding van een fysiotherapeut, met name voor mensen met osteoporose en artrose, aan de Boekerij 53, naast apotheek De Groene Wijzend
- Het Hoorns Actief Leven Model (HALM) is gestart in november 2012 en loopt door tot begin april 2013. Doel is mensen in de leeftijd van 60 tot 75 kennis te laten maken met verschillende activiteiten. Als het goed is komt er een vervolg in het najaar 2013, dus geef u op als u belangstelling hebt, bij Sportopbouwwerk Hoorn, tel. 252620.
WEBSITES:
www.defysiotherapeut.com
www.sportopbouwwerkhoorn.nl
www.blokker-fysiotherapie.nl

Veel plezier met bewegen!
Arie den Blanken,
fysiotherapeut


RIJBEWIJSKEURING 75-PLUSSERS
Hoe verleng ik mijn rijbewijs als de leeftijd van 75 jaar naderbij komt. 
Wie als 70-plusser graag auto wil blijven rijden, moet zich onvermijdelijk medisch laten keuren. Voor niet iedereen valt dit moment exact samen met de 75e verjaardag. Doorslaggevend is de datum waarop het rijbewijs verloopt. Houd deze dus goed in de gaten. Geadviseerd wordt tenminste drie tot vier maanden van te voren een afspraak te maken voor de keuring.
Veel mensen zien tegen de rijbewijskeuring op. Want de te volgen procedure kan tijdrovend zijn en hoge kosten met zich meebrengen. Gelukkig zijn de huidige 75-plussers meestal voldoende gezond om zonder meer vijf jaar door te mogen rijden. Wat wel relatief vaak gebeurt, is dat een probleem wordt vastgesteld met het gezichtsvermogen. Dit kan heel geleidelijk verminderen, bijvoorbeeld door grijze staar. Om te voorkomen dat dit pas aan het licht komt tijdens de rijbewijskeuring, is het verstandig om ruim van te voren langs de opticien te gaan om de ogen te laten controleren.
Wat moet u doen? Allereerst gaat u op het gemeentehuis een formulier “Gezondheidsverklaring” ophalen. Dit formulier is ook voor verkrijgbaar via internet op mijn.cbr.nl. Daarvoor heeft u wel een DigiD nodig. Wanneer de Gezondheidsverklaring is gedownload van internet hoeft bij zoekraken geen nieuwe te worden aangeschaft (zie verder hieronder). 
RIJBEWIJSKEURING SENIOREN IN HOORN E.O.
Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij de RijbewijskeuringsArts.
Informatie en een afspraak maken:
Bent u lid van de thuiszorg dan neemt u contact op met Omring, telefoon: 088-2068910.
Bent u geen lid dan belt u naar het landelijke afsprakenbureau: 036-7200911.
Zelf een datum reserveren kan via de website: www.rijbewijskeuringsarts.nl.
Tarieven per januari 2019 (incl. BTW): 75+ B/E € 45,00, medisch € 65,00, C/D/E (ook voor code 95) en Taxipas € 65,00.
Leden van Omring en/of CNV/FNV/ouderenbonden krijgen € 10,00 korting op bovenstaande prijzen.
Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Gezondheidsverklaring gekocht te worden en die is verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD).
U beantwoordt de vragen en stuurt de Gezondheidsverklaring naar het CBR. Binnen een week krijgt u het Keuringsverslag dat de arts moet invullen per post of via de mail toegestuurd van het CBR.
De verwerking en beoordeling door het CBR kan tot 3 maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt om ten minste 4 maanden voor het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring. Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom.
Er is maandelijks gelegenheid een medische keuring te ondergaan volgens de richtlijnen van het CBR. 
U kunt voor de keuring ook naar P.J. Oud, Draafsingel 56 (hoek Eikstraat) , 1633 LC Hoorn, tel. 0229-213230. Dit kan voor rijbewijs B, C, D en E. De kosten zijn € 40,00 voor het rijbewijs BE. 
Maakt u een afspraak vraag dan wat u mee moet nemen. Bijvoorbeeld uw medicijngebruik, gehoorapparaat, bril, bewijs van lidmaatschap van de KBO.
U kunt ook een brochure aanvragen bij het Centraal Bureau Rijbewijzen of deze downloaden op www.cbr.nl
Informeer bij uw ziektekostenverzekering of deze de kosten voor de keuring vergoedt.

N.B. Bij verlies van het oude rijbewijs duurt deze procedure minimaal twee weken en is een proces verbaal van vermissing verplicht.

Rijbewijskeuringen aan huis
Dankzij de familie Leek uit de Bandstraat bereikte ons de mededeling dat men ook thuis voor het rijbewijs gekeurd kan worden, zeven dagen per week, tussen 09.00 en 21.00 uur, door medewerkers van het Mobiele Medische Adviesbureau.
Ook andere keuringen, zoals in het kader van de WMO of voor een gehandicapten parkeerkaart, zijn mogelijk.
Informatie? Kijk op www.hmma.nl, bel naar 06 55914860 of mail naar info@hmma.nl.

Terug naar boven. 

 

Belangrijke telefoonnummers in Hoorn e.o.

(In plaats van onderstaande lijst te raadplegen, kunt u ook de Seniorenwijzer-2013 van de Stichting Ouderenraad downloaden. Daar staan alle belangrijke telefoonnummers en adressen voor senioren in. Voor die lijst kunt u hier klikken.)

Huisartsen:

S. Jong Tjien Fa                                               0229 - 232130                       Spoed: 0229 - 274858
Q. Meyer / T. Versteege 0229 - 212222 Spoed: 0229 - 274004
A. Meijer (Medisch Centrum Oost(erblokker) 0229 - 261666   Spoed: 0229 - 261666
J. Verhelst 0229 - 230858                           Spoed: 0229 - 237005

Alarm - Spoed

112                            
Alarmnummer Rabobank 0499 - 499112
Alarmnummer ING 058 - 2126000
Alarmnummer ABN-Amro 0900 - 0024                                                      

Algemeen Maatschappelijk Werk

Apotheek De Groene Wijzend - Blokker

0229 - 282020                   

0229 - 239036                     

                             
Bureau Slachtofferhulp 0229 - 215776           

Centrale Huisartsenpost Hoorn

0229 - 297800
Centrale Indicatiestelling Zorg 0229 - 206955
Buitenlijn Gemeente Hoorn 0229 - 252555
De Omring - Thuiszorg 0229 - 207606
Zorg voor Welzijn (voormalig Dienstencentrum) 0229 - 272196
Gemeente Hoorn (receptie) 0229 - 252200
Gemeentelijk Loket Welzijn en Zorg 0229 - 252512
Hospice Dignitas Hoorn 0229 - 284060
Hulpverlening Westfriese Kerken 0229 - 271684
Klachtenlijn OV taxi 0900 - 8878
Maelson Apotheek 0229 - 208001
Meldpunt Wonen Plus 0229 - 206974
Stichting Burenhulp Blokker
0229 - 241588 / 263065
Politie (geen spoed) 0900 - 8844
Reisinformatie Openbaar Vervoer 0900 - 9292
Rijbewijskeuring dr. Oud 0229 - 213230
RK Parochie Wester Blokker 0229 - 245621
Servicetaxi 0900 - 8878
Spoedeisende thuiszorg (De Omring) 0229 - 206706
Stichting Welzijn Ouderen 0229 - 206970
Thuiszorgwinkel 0229 - 206888
Westfries Gasthuis 0229 - 257257
Zorgloket 0900 - 5206706
Terug naar boven