Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: Blokker
« terug naar overzicht

 

Blokker  

 

  

NIEUWS

(bijgewerkt tot 13-2-2020)

N.B. Veel nieuwsonderdelen op deze pagina bestaan uit zogenaamde pdf-documenten. Om deze te kunnen lezen hebt u de Adobe Reader nodig. Deze kunt u gratis downloaden op http://get.adobe.com/reader

Van de voorzitter: februari 2020. De KBO Blokker INFO ligt weer bij u op de mat in de week van 2 maart, tezamen met het KBO PCOB Magazine en mogelijk het informatiebulletin van de Ouderenraad Hoorn – Blokker – Zwaag. Net op tijd dus voor onze jaarlijkse ledenvergadering, die dit keer op woensdag 18 maart zal plaatsvinden. U kunt in die INFO alvast kennis nemen van het verslag van de ledenvergadering van 2019 en het secretarieel verslag van hetzelfde jaar. Over de financiële zaken houden we u nog even in het duister. Niet omdat dat bedrijfsgeheim is, maar gewoon omdat we onze financiële zaken liever intern voor alleen onze leden willen houden. Die papieren liggen 18 maart op de vergadertafeltjes.
Wel kan ik u verklappen dat we het jaar 2019 hebben afgesloten met een exploitatietekort van € 1.939. Dat is niet omdat de penningmeester, respectievelijk het bestuur een gat in de hand hebben, maar gewoon omdat het klopt en nog gunstig afsteekt bij het in de begroting-2019 genoemde tekort van bijna 2.800 euro. We hebben het dus juist goed gedaan. En dat willen we graag zo houden. Ook voor 2020 verwachten we weer ruim 2.200 euro tekort te zullen komen. Maar wees gerust. Onze reserves zijn toereikend en nog steeds mogen we ons verheugen op een ruime ‘sponsoring’ van diverse kanten. Daarom ook kunnen we met uw goedkeuring de jaarcontributie handhaven op het lage niveau dat we al jaren kennen, € 20 voor individuen, € 37,50 voor echtparen en samenwonenden.
Ben ik tevreden? Ja! En datzelfde geldt voor ons overigens nog niet volledig ingevulde activiteitenprogramma voor 2020. U kunt daar verderop in dit blad kennis van nemen. Maar van twee bijzonderheden wil ik hier alvast wel melding maken, te weten de spelletjesmiddag in De Nadorst op 20 mei en de dagdeelexcursie op 16 september naar de zandsculpturen bij Garderen op de Veluwe. Eigenlijk weten we alleen voor de november-themamiddag nog niet wat we gaan doen.

Dan iets heel anders. Dit wordt het laatste jaar als bestuurslid voor Paul Coffeng. Wij moeten dus zo snel mogelijk op zoek naar een nieuwe secretaris (m/v) en eigenlijk hoop ik dat we helemaal niet hoeven te gaan zoeken, maar dat iemand uit uw midden zijn/haar vinger opsteekt. En waarom ook niet. Het is een leuke en gevarieerde bestuurstaak binnen een enthousiast team en met contacten naar andere seniorenverenigingen en de provinciale bond. En velen zullen u dankbaar zijn.

En dan tot slot nog een bestuursbesluit dat voor u belangrijk kan zijn. We hebben besloten om bij activiteiten met een beperkt aantal plaatsen (busreis, kerstviering, e.d.) alleen nog leden van KBO Blokker toe te laten plus eventuele introducees, maar dan alleen indien plaats beschikbaar. Niet-leden zijn dus verder uitgesloten. We doen dat op de eerste plaats omdat we meestal vol zitten, maar ook om van ‘gezeur’ af te zijn. In het verleden werd namelijk weleens geklaagd over het feit dat niet-leden voor bijvoorbeeld de busreis een tientje meer moesten betalen dan onze eigen leden, terwijl ze toch al met 20 – 25 euro door ons (door u dus) werden gesponsord. Maar nogmaals, uw introducees blijven welkom bij voldoende plek, waarbij ik hoop op uw begrip dat eigen leden voorrang krijgen.

Gerard Plukkel.

JAARVERGADERING-2020: Het bestuur van KBO Blokker nodigt de leden uit voor de algemene ledenvergadering op woensdag 18 maart 2020 in Het Gouden Hoofd aan de Westerblokker.
De vergadering begint om 14.00 uur.

AGENDA: 
1) Opening door de voorzitter.
2) Mededelingen.
3) Vaststelling van het verslag van de jaarvergadering van 20 maart 2019 (zie hieronder en in de INFO).
4) Jaarverslag-2019 door de secretaris (in de INFO).
5) Financieel verslag 2019 door de penningmeester (op de tafeltjes).
6) Begroting-2020 en vaststelling contributie in 2019 (op de tafeltjes).
7) Verslag kascontrolecommissie. (mw. F.E. Driessen en dhr. W. Schutte).
8) Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie.
9) Bestuurszaken: Dhr. J. Schutte is aftredend. Hij stelt zich voor herbenoeming beschikbaar. Het bestuur stelt voor hem wederom te benoemen. (Kandidaten voor het bestuurslidmaatschap kunnen worden voorgedragen tot vijf minuten voor aanvang van de vergadering.)
10) Informatie over de Rabobank Clubkas Campagne. Er valt geld te verdienen!
11) Activiteiten .
12) Buitengewone zaken.
13) Rondvraag en sluiting.

Net als andere jaren wordt er een bingo (drie rondes) met leuke prijzen georganiseerd.
We rekenen op een grote opkomst bij deze als altijd belangrijke vergadering!  
 

NIEUWS VAN KBO AFDELING BLOKKER

Klik hier voor de INFO van KBO Blokker van het eerste kwartaal van 2019 (waaronder alle stukken voor de ledenvergadering van 20 maart 2019).

 Klik hier voor de notulen van de jaarvergadering van 20 maart 2019.

Klik hier voor de INFO van KBO Blokker van het tweede kwartaal van 2019. (de tip over een goedkoop abonnement op het Noordhollands Dagblad op pagina 4 is sinds kort niet meer van kracht; de krant heeft deze mogelijkheid zeer recent geblokkeerd en betoont daarmee een niet al te betrouwbaar beleid.) 

Klik hier voor de INFO van KBO Blokker van het derde kwartaal van 2019

Klik hier voor de INFO van KBO Blokker van het vierde kwartaal van 2019.

Klik hier voor de extra INFO van KBO Blokker van december 2019.

 

LANDELIJK UNIE KBO-PCOB NIEUWS:

Voor het landelijk KBO-PCOB Nieuws van 14 juni 2019 klik hier.

Voor het landelijk KBO-PCOB Nieuws van 28 juni 2019 klik hier.

Voor het landelijk KBO-PCOB Nieuws van 12 juli 2019 klik hier.

Voor het landelijk KBO-PCOB Nieuws van 26 juli 2019 klik hier.

Voor het landelijk KBO-PCOB Nieuws van 16 augustus 2019 klik hier.

Voor het landelijk KBO-PCOB Nieuws van 30 augustus 2019 klik hier.

Voor de KBO-PCOB Prinsjesdagbrief-2019 klik hier.

Voor het landelijk KBO-PCOB Nieuws van 4 oktober 2019 klik hier.

Voor het landelijk KBO-PCOB Nieuws van 25 oktober 2019 klik hier.

Voor het landelijk KBO-PCOB Nieuws van 8 november 2019 klik hier.

Voor het landelijk KBO-PCOB Nieuws van 22 november 2019 klik hier.

Voor het landelijk KBO-PCOB Nieuws van 6 december 2019 klik hier

Voor het landelijk KBO-PCOB Nieuws van 20 december 2019 klik hier.

Voor het landelijk KBO-PCOB Nieuws van 10 januari 2020 klik hier.

Voor het landelijk verenigingsnieuws van KBO-PCOB van 17 januari 2020 klik hier.

Voor het landelijk KBO-PCOB Nieuws van 31 januari 2020 klik hier.

Twee keer per maand verspreidt KBO-PCOB de nieuwsbrief.
Wilt u deze ook in uw mailbox ontvangen, dan kunt u dat aanvragen op www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven.

 

  

 

 Terug naar boven.