Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: Blokker
« terug naar overzicht

 

Blokker  

 

  

NIEUWS

(bijgewerkt tot 23-9-2021)

N.B. Veel nieuwsonderdelen op deze pagina bestaan uit zogenaamde pdf-documenten. Om deze te kunnen lezen hebt u de Adobe Reader nodig. Deze kunt u gratis downloaden op http://get.adobe.com/reader

 

VAN DE VOORZITTER: September - oktober 2021.
Op 31 augustus jl. vond een allang op het programma staande informele bijeenkomst plaats van de voorzitters van de Hoornse seniorenverenigingen. Karin Lansdaal van KBO Hoorn, Jacob Serier van PCOB Hoorn, Marian van Berkum die Cees Schipper van de Seniorenvereniging Zwaag verving en ondergetekende. De bijeenkomst vond plaats op uitnodiging van het bestuur van de Ouderenraad Hoorn-Blokker-Zwaag, waarvan het dagelijks bestuur aanwezig was plus een bestuurslid dat zich met verkeer en huisvesting bezighoudt. En verder was daar mevrouw Gonny de Vries, die zitting heeft in de landelijke Raad van Ouderen en twee ouderenadviseurs van MEE & de Wering.
Wat mij in dat overleg vooral opviel was dat wij senioren over het algemeen gezien worden als een ‘probleem’. Nu voel ik me dat zelf niet zo, maar ik onderschrijf wel dat er bijvoorbeeld problemen zijn bij de ouderenhuisvesting, bij de gezondheidszorg voor ouderen en bij de inkomens van veel ouderen. Maar dat maakt onze leeftijdgenoten nog niet als individu tot probleem.
Dat probleem van de huisvesting hebben we natuurlijk over onszelf afgeroepen. Eerst werden de bejaardenhuizen, de verzorgingshuizen gesloten, want de oudere mens diende zolang mogelijk in zijn eigen omgeving te blijven wonen. Maar daar, zo bleek, vereenzaamde hij/zij. Bovendien is nu de mare, blijven ze voor hen te grote woningen bezet houden, huizen waar grotere gezinnen in kunnen trekken. Maar waar moeten die oude mensen dan naartoe? Seniorenwoningen zijn er niet, of in elk geval veel te weinig betaalbare. Wat nu? Probleem!
En die gezondheidszorg hebben we ook zien aankomen. Decennia lang hebben we de mens gemiddeld ouder zien worden dankzij diezelfde gezondheidszorg en door een gezondere leefwijze in een algemeen gezondere omgeving (als je niet in de buurt van de Hoogovens woont, tenminste). En nu is het ineens een probleem? En dat moet opgelost worden. Maar vraag mij niet hoe.
En dan de inkomens. Ja, dat is voor heel veel mensen een groot probleem, vooral teweeg gebracht door de slecht renderende pensioenfondsen en de achterblijvende AOW-uitkeringen. Anderzijds is dat probleem van de pensioenen ook een technisch iets wat met de rekenrente te maken heeft en dus een gevolg van een teveel aan overheidsbemoeienis. En diezelfde overheid is nu weer bezig de zaak aardig te verknoeien met een nieuw pensioenstelsel dat er feitelijk alleen maar komt om de steeds minder leden krijgende vakbonden hun macht over de pensioenpotten te laten behouden. Niet omdat de fondsen het zo slecht doen.
Dus niet de senior is het probleem, het probleem is een door overheden gecreëerd monster.

Nog iets anders kwam op die laatste augustusdag naar voren: de teruglopende ledenaantallen van de seniorenverenigingen. In onze vorige INFO stond daar al iets over. Alleen al in het eerste half jaar van 2021 daalde het aantal KBO-ers in Noord-Holland met 3,28% en over het hele jaar 2020 met 5,77%, terwijl er ooit rekening werd gehouden met een meerjarige trend van min drie procent. En die snelle daling gaat door, is mijn stellige overtuiging. En er gaan ook KBO-afdelingen en -verenigingen verdwijnen en dan niet zozeer door teruglopende ledenaantallen, maar gewoon omdat niemand zich meer beschikbaar stelt voor een bestuurs- en/of een commissiefunctie. Ik vrees dat we daar in Blokker de komende jaren ook mee te maken krijgen.
De vraag die in dat verband op 31 augustus ook werd gesteld was ‘hoe kunnen we de senior van over tien jaar nog aan ons binden?’. Ik weet het niet. De 75-jarige senior van nu is over tien jaar 85 en de 65-jarige van vandaag is dan 75. Zijn of haar behoeftes veranderen niet, hooguit worden ze wat minder. Punt is dat de belangstelling van de mensen aan het veranderen is, dat er alternatieve wegen zijn om leeftijdsgenoten te ontmoeten, dat de mogelijkheden om op reis te gaan en /of langdurig in bijvoorbeeld Spanje of Portugal te verblijven groter worden. De mensen zitten over het algemeen niet meer te wachten op een lezinkje in het EHBO-gebouwtje in Hoorn of in Het Gouden Hoofd in Blokker. Dan gaat men liever naar een lezing van de Vereniging Oud Hoorn of naar een leuke film op het Oostereiland. En dat klaverjassen wordt ook een achterhaald fenomeen. Bridge is nu de kaartsport van de senior. We krabbelen nog wat in de marge en kunnen met de structuur van organisaties als KBO en PCOB, of dat nou landelijk, provinciaal of plaatselijk is niet meer vooruit. We gaan dezelfde kant op als de grote vakbonden, die ook niet met hun tijd zijn meegegaan. Ik denk dat we dat met z’n allen moeten toegeven in plaats van krampachtig vast te houden aan wat we nu hebben en nu doen. Het wordt op termijn een sterfhuisconstructie. Pas als we ons dat durven te realiseren kunnen we de gang van zaken naar een goed einde brengen, zodat we over tien jaar kunnen zeggen: ‘Zo, het is mooi geweest.’

Gerard Plukkel (Dit is voorlopig mijn laatste column op onze website, die binnenkort helemaal op de schop gaat). 

 

----> Artikel over leeftijd als selectiecriterium voor IC-patiënten (Koepel Gepensioneerden).

----> Beschouwing over het nieuwe pensioenstelstel: wat wel/niet bereikt is (Koepel Gepensioneerden).

-----> Reactie internetconsultatie Wet Toekomstige Pensioenen (KBO-PCOB, ANBO, Koepel Gepensioneerden).

-----> Vragen en opmerkingen bij het Pensioendebat (KBO-PCOB, ANBO, Koepel Gepensioneerden).

-----> Brief waarnemend voorzitter KBO Noord-Holland over KBO-PCOB samenwerking.

-----> Koolmees moet snel perspectief bieden op hoger pensioen (vindt onder meer KBO-PCOB).

-----> Pleidooi voor een krachtige gezondheidsstrategie (Koepel gepensioneerden, KBO Noord-Brabant).

-----> Brief Raad van Ouderen met wensen voor de kabinetsinformateur. Klik hier.

-----> Raad van Ouderen aan tafel bij kabinetsinformateur.

-----> Senioren aan tafel bij informateur (Koepel Gepensioneerden).

-----> Ouderenorganisaties willen snelle openstelling buurthuizen.

 

NIEUWS VAN KBO BLOKKER

Klik hier voor de INFO van KBO Blokker van januari 2021.

Klik hier voor de INFO van KBO Blokker van februari 2021.

Klik hier voor de INFO van KBO Blokker van maart 2021.

Klik hier voor de INFO van KBO Blokker van april 2021.

Klik hier voor de INFO van KBO Blokker van mei 2021.

Klik hier voor de INFO van KBO Blokker van juni-juli 2021.

Klik hier voor de INFO van KBO Blokker van augustus 2021.

Klik hier voor het jaarverslag-2020 van KBO Blokker.

Klik hier voor de INFO van KBO Blokker van sep. - okt. 2021

 

LANDELIJK UNIE KBO-PCOB NIEUWS:

Voor het landelijk KBO-PCOB Nieuws van 4 juni 2021 klik hier.

Voor het landelijk KBO-PCOB Nieuws van 18 juni 2021 klik hier.

Voor het landelijk KBO-PCOB Nieuws van 9 juli 2021 klik hier.

Voor het landelijk KBO-PCOB Nieuws van 16 juli 2021 klik hier.

Voor het landelijk KBO-PCOB Nieuws van 6 augustus 2021 klik hier.

Voor het landelijk KBO-PCOB Nieuws van 20 augustus 2021 klik hier.

Voor het landelijk KBO-PCOB Nieuws van 13 september 2021 klik hier.

Wilt u zelf de als regel tweemaal per maand uitkomende nieuwsbrief van KBO-PCOB in uw mailbox ontvangen, dan kunt u dat aanvragen op www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven.

 

  

 

 Terug naar boven.