Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: Blokker
« terug naar overzicht

 

Blokker  

 

  

NIEUWS

(bijgewerkt tot 28-3-2020)

N.B. Veel nieuwsonderdelen op deze pagina bestaan uit zogenaamde pdf-documenten. Om deze te kunnen lezen hebt u de Adobe Reader nodig. Deze kunt u gratis downloaden op http://get.adobe.com/reader

IN VERBAND MET DE MAATREGELEN ROND HET CORONA-VIRUS IS DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 18 MAART 2020 TOT NADER ORDER UITGESTELD.  HOORT, ZEG HET VOORT.

Van de voorzitter: maart 2020. Het is maart. En dat is de maand waarin veel verenigingen (niet alleen KBO’s) hun jaarlijkse ledenvergaderingen houden. Ik trap geen open deur in als ik stel dat dergelijke vergaderingen doorgaans formaliteiten zijn, die zo snel mogelijk worden afgehandeld, opdat men naar afloop nog iets leuks met elkaar kan gaan doen. Zoals wij bijvoorbeeld met drie rondes bingo, of, zoals de Seniorenvereniging Zwaag het doet met een stamppotmaaltijd op de late vrijdagmiddag. Maar wacht u tot er werkelijk iets aan de hand is, als er echt s…. aan de knikker is, of, zoals de Amerikanen het zo mooi uitdrukken: “when the shit hits the fan”.
Woensdag 18 maart a.s. vergaderen ook wij weer in Het Gouden Hoofd. En, net als andere jaren, verwacht ik geen onverwachte ontwikkelingen. In onze KBO Blokker zijn geen verwikkelingen, loopt alles op rolletjes en zijn we financieel gezond. Het gaat allemaal prima. De bestuursleden doen hun werk, er is steun bij de klaverjasmiddagen, de belangstelling voor de themamiddagen is gemiddeld groot, de bus is altijd vol en vele handen maken van het bezorgen van het maandelijkse Magazine licht werk.
Niets aan de hand dus, zou je zeggen. Immers, het gaat toch allemaal goed, iedereen doet zijn en haar werk. ‘Don’t change a winning team’, of, breng geen veranderingen aan zolang het goed gaat. Maar dan vergeet men dat bestuurs- en commissieleden niet alleen sterfelijk zijn, doch ook niet meer dan passanten, die komen en gaan. En dat is er ook bij ons, die goed lopende KBO Blokker, aan de hand. De secretaris is bijna aan het einde van zijn termijn, de voorzitter volgt dan en de penningmeester is al veel langer doorgegaan dan menselijkerwijs van hem geëist kan worden. En dat geldt ook voor andere bestuursleden in meerdere of mindere mate. Wie komt r na hen? Want dat is altijd de grote vraag zolang het voor de wind gaat. En de beantwoording van dat probleem kan niet lang meer op zich laten wachten.
Natuurlijk, wij als bestuursleden zijn mede verantwoordelijk om naar opvolgers te zoeken en die ook te vinden, maar dan moeten die er ook wel zijn. Want dan doemt het schrikbeeld op dat ik nog niet zolang geleden bij andere KBO’s in Noord-Holland heb gezien, namelijk dat de plaatselijke KBO-vereniging gedwongen moet fuseren met een club in een naburige gemeente, of erger, dat hij opgeheven wordt.
Zie ik het dan donker in voor KBO Blokker? Nee, dat (nog) niet, maar dan hoop ik wel dat we straks niet al teveel deuren moeten afgaan om in onze eigen opvolging te voorzien.

Gerard Plukkel.

JAARVERGADERING-2020: Het bestuur van KBO Blokker nodigt de leden uit voor de algemene ledenvergadering op woensdag 18 maart 2020 in Het Gouden Hoofd aan de Westerblokker.
De vergadering begint om 14.00 uur. (Tot nader order uitgesteld)

AGENDA: 
1) Opening door de voorzitter.
2) Mededelingen.
3) Vaststelling van het verslag van de jaarvergadering van 20 maart 2019 (zie hieronder en in de INFO).
4) Jaarverslag-2019 door de secretaris (in de INFO).
5) Financieel verslag 2019 door de penningmeester (op de tafeltjes).
6) Verslag kascontrolecommissie. (mw. F.E. Driessen en dhr. W. Schutte).
7) Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie.
8  Begroting-2020 en vaststelling contributie in 2019 (op de tafeltjes).
9) Bestuurszaken: Dhr. J. Schutte is aftredend. Hij stelt zich voor herbenoeming beschikbaar. Het bestuur stelt voor hem wederom te benoemen. (Kandidaten voor het bestuurslidmaatschap kunnen worden voorgedragen tot vijf minuten voor aanvang van de vergadering.)
10) Informatie over de Rabobank Clubkas Campagne. Er valt geld te verdienen!
11) Activiteiten .
12) Buitengewone zaken.
13) Rondvraag en sluiting.

Net als andere jaren wordt er een bingo (drie rondes) met leuke prijzen georganiseerd.
We rekenen op een grote opkomst bij deze als altijd belangrijke vergadering!  
 

NIEUWS VAN KBO AFDELING BLOKKER

Klik hier voor de notulen van de jaarvergadering van 20 maart 2019.

Klik hier voor de INFO van KBO Blokker van het vierde kwartaal van 2019.

Klik hier voor de extra INFO van KBO Blokker van december 2019.

Klik hier voor de INFO van KBO Blokker van het eerste kwartaal 2020 (met onder meer de uitnodiging voor de ledenvergadering op 18 maart 2020 en het secretarieel jaarverslag over 2019).

 

LANDELIJK UNIE KBO-PCOB NIEUWS:

Voor het landelijk KBO-PCOB Nieuws van 10 januari 2020 klik hier.

Voor het landelijk verenigingsnieuws van KBO-PCOB van 17 januari 2020 klik hier.

Voor het landelijk KBO-PCOB Nieuws van 31 januari 2020 klik hier.

Voor het landelijk verenigingsnieuws van KBO-PCOB van 14 februari 2020 klik hier.

Voor het landelijk KBO-PCOB Nieuws van 21 februari 2020 klik hier.

Voor het landelijk KBO-PCOB Nieuws van 13 maart 2020 klik hier.

Voor het landelijk verenigingsnieuws van KBO-PCOB van 20 maart 2020 klik hier.

Voor het landelijk KBO-PCOB Nieuws van 27 maart 2020 klik hier.

Wilt u zelf de als regel tweemaal per maand uitkomende nieuwsbrief van KBO-PCOB in uw mailbox ontvangen, dan kunt u dat aanvragen op www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven.

 

  

 

 Terug naar boven.