Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: Blokker
« terug naar overzicht

Blokker                

 

DE VERENIGING

KBO Blokker meer dan 200 leden.
Wij streven naar zoveel mogelijk samenwerking met KBO-Hoorn en Seniorenvereniging-Zwaag.

Op bestuurlijk niveau bestaan er goede contacten, de leden van de drie verenigingen zijn welkom bij bepaalde activiteiten van elkaar en gedrieën trachten ze zoveel mogelijk gezamenlijk op te treden waar het gaat om de belangen van alle senioren in Hoorn, Zwaag en Blokker.

Ook onderhouden wij contacten met een andere ouderenorganisaties in Hoorn, het PCOB (protestant christelijk).

Het bestuur van KBO Blokker bestaat uit:

Voorzitter G.J.J. Plukkel, Zuiderhout 2, 1695AR Blokker, 0229 – 246038.

Secretaris P.M. Coffeng, Zuiderhout 70, 1695AW Blokker, 0229 – 562836.

Penningmeester J.A. de Heij, Yellowlaan 29, 1695HW Blokker, 0229 – 232206.
(Tevens ledenadministrateur.)

Bestuursleden:

Mevr. G. Bot - Schoutsen, Bangert 48, 1695CN Blokker, 0229 – 261458. 

Mevr. A.B. Macaré – van Hulsteijn, tel.0229 - 240308

Dhr. J. Schutte, tel. 0229 - 232752.

Redactie INFO en website: De heren Coffeng, De Heij en Plukkel (zie hierboven).


De INFO, ons eigen informatiekrantje, verschijnt viermaal per jaar als inlegvel van het KBO-PCOB Magazine, het maandblad van de landelijke KBO-PCOB.

Ook het informatieblad van de Stichting Ouderenraad Hoorn wordt samen met het KBO-PCOB Magazine bezorgd.

De centrale bezorging van het KBO-PCOB Magazine is in handen van de heer en mevrouw Sachs, Wagenaarstraat 29, tel. 0229 - 246030.

Ons e-mailadres: kboblokker@gmail.com

Bankrekening: T.n.v. KBO Blokker NL58 RABO 0307 7072 61.

Kamer van Koophandel nummer 72541083.

Enkele belangrijke websites: www.kbonoordholland.nl en www.kbo-pcob.nl

Indien u HIER klikt, treft u een opsomming aan van de dienstverlening van de KBO-PCOB organisatie, waarbij onze vereniging door het lidmaatschap van KBO Noord-Holland is aangesloten.

PRIVACYREGLEMENT VAN KBO BLOKKER
Het zal inmiddels niemand ontgaan kunnen zijn dat op 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking is getreden.
Naar aanleiding daarvan heeft ook het bestuur KBO Blokker zich genoodzaakt te zien een zogenaamd privacyreglement, ter bescherming van de persoonsgegevens van de leden, op te stellen. Dit reglement kunt u vinden door hier te klikken.

KBO BLOKKER NU EEN ECHTE VERENIGING MET STATUTEN 
Op 7 september jl. is de KBO Afdeling Blokker opgehouden met bestaan en is ze overgegaan in de vereniging KBO Blokker. Dat geschiedde door de ondertekening van de Akte van Oprichting bij een notaris in Heerhugowaard. Daarna volgde de verplichte inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel.
Voor de leden van de voormalige afdeling verandert er niets in hun status of rechten. Onze organisatie blijft onveranderd, evenals de bestuurssamenstelling, de activiteiten en de financiën.
De verenigingsstatuten treft u aan door hier te klikken.
Het algemeen verenigingsreglement treft u aan door hier te klikken.

Terug naar boven.