Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: Blokker
« terug naar overzicht

 

 Blokker       

 

 

HARTELIJK WELKOM OP DE WEBSITE VAN KBO BLOKKER

 

KBO Blokker, eerst een afdeling van KBO Noord-Holland en sedert 7 september 2018 een zelfstandige vereniging, komt voort uit de in 1964 opgerichte R.K. Bond voor Bejaarden en Gepensioneerden, beter bekend als de Ouderenbond Blokker. In 2019 wordt dus het 55-jarig bestaan gevierd.
Wij bedienen een groeiend ledental van meer dan 220 senioren, hoofdzakelijk woonachtig in Wester-Blokker. Maar de vereniging staat ook open voor ingezetenen van elders. Zo hebben wij een aantal leden dat woonachtig is in de Hoornse wijk Kersenboogerd en in Oosterblokker (gemeente Drechterland).
Daar wij de enige landelijk aangesloten vereniging voor senioren in Blokker zijn, voelen wij het als onze plicht leden van alle gezindten toe te laten, hetgeen ook al ruimschoots is gebeurd. Onze grote K is in werkelijkheid een kleine, bescheiden k. We verloochenen niets en we hemelen niets op. Bij ons is iedereen van harte welkom. Tevens vertalen wij KBO in 'Krachtig - Betrokken -Ondernemend'.

KBO Blokker organiseert het grootste deel van zijn activiteiten in Het Gouden Hoofd. Van september tot en met april vinden daar om de 14 dagen klaverjasmiddagen plaats. Verder houden we een keer per jaar een klaverjasmarathon. In de maanden oktober, november, januari en april wordt als regel een themamiddag over een interessant onderwerp georganiseerd. Er is een jaarlijkse kerstviering, een middagexcursie naar een interessante expositie of interessant bedrijf, we organiseren een jaarlijkse fietstocht met alles erop en eraan en natuurlijk organiseren wij een ontspannen jaarlijkse busreis, die erg populair is bij de leden.

Wij willen ook, waar mogelijk, senioren uit Blokker helpen met het behartigen van zaken op het gebied van inkomen, belasting, welzijn, hulpverlening en dergelijke.
Als KBO-Blokker willen we er zijn voor alle senioren vanaf 50 - 55 jaar. Immers, je bent nooit te jong om lid te worden.

Wilt u meer weten over het lidmaatschap van onze afdeling, neem dan vrijblijvend contact op met een van de volgende bestuursleden:

Gerard Plukkel, tel. 0229 - 246038;

Paul Coffeng, tel. 0229 - 572836 of

Han de Heij, tel. 0229 - 232206.

Website van de afdeling: http://blokker.kbonoordholland.nl (dus zonder www).

E-mailadres: kboblokker@gmail.com.

Voor de volledigheid melden wij nog dat de jaarcontributie van KBO-Blokker voor alleenstaanden  20,00 bedraagt en voor echtparen en samenwonenden 37,50.

 

Links boven op deze openingspagina ziet u het wapen van Blokker, eens een trotse, zelfstandige gemeente.

Het wapen vond zijn oorsprong in 1816. De drie vogels in de boom, een veel voorkomend symbool in West-Friesland, slaan waarschijnlijk op de dorpen Ooster- en Wester Blokker en Westwoud, die op 2 februari van het jaar 1414 (!!!) tot een bestuurlijk geheel werden samengevoegd.

Wapenspreuk: "Van sijnople beladen met een boom van goud, waarop 3 kraijen van sabel".

 

Hiernaast "De Bramhartige Samaritaan".

 

 

Terug naar boven.