Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: Assendelft
« terug naar overzicht

Bestuurssamenstelling KBO Assendelft

VOORZITTER

 • Vacature

SECRETARIS EN LEDENADMINISTRATEUR

 • Mevrouw T.G. de Wit-van Dijk (Tiny)
  telefoon 075 687 4417
  Voor adres en mailadres (zie contact)

PENNINGMEESTER

 • De heer J.P. Jaspers (Hans)
  telefoon 075 687 5192
   

VICE VOORZITTER

 • Mevrouw G.J.A. Jonker-Kuijs (Truus)
  telefoon 075 687 3594

2e PENNINGMEESTER EN ALGEMEEN BESTUURSLID

 • Mevrouw M.A.E. Hooijschuur-Kerssens (Riet)
  telefoon 075 687 3955

ALGEMEEN BESTUURSLID

 • De heer E.J. Vermast (Eduard)
  telefoon 075 687 3551

   
 • Mevrouw M.G.C. van der Park-Swagerman (Ria)
  telefoon 075 617 5467
 • Mevrouw J. Tock-Nooij (Jolanda)
  telefoon 075 687 5621
 • Mevrouw W.T. Tulen-Freyee (Wil)
  telefoon 075 687 3917

Ouderen Adviseurs (VOA):

 • Dhr. E.J. Vermast / Eduard (tel. zie boven)
 • Mw. M.A.E. Hooijschuur-Kerssens / Riet (tel. zie boven)
 • Mw. E. v.d. Berg-Dobbelaer / Elly (075-687 4420)

Verzorgen belastingaangifte:

 • Eduard Vermast (tel. zie boven)
 • Hannie Jonker (075 687 3720)

Beheer Website:

Coördinator ledenmagazine KBO/PCOB (v/h Nestor):

 • G.J. Berkhout (via de secretaris, tel. zie boven))