Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: KBO Seniorenbelang Zaanstreek Noord
« terug naar overzicht

 

Welkom op de website van KBO Seniorenbelang Zaansteek-Noord

Wat is KBO Seniorenbelang Zaanstreek-Noord.

KBO Wormerveer en KBO Krommenie - Assendelft Noord samen verder als:
KBO Seniorenbelang Zaanstreek-Noord

Op initiatief van de K.A.B. (Katholieke Arbeiders Beweging) in Wormerveer werd in 1955 de RK Bejaardenbond in het Bisdom Haarlem opgericht. Op 16 mei 1955 volgde een afdeling in de RK. Parochie van Wormerveer en op 15 april 1957 in de RK. Parochie Krommenie - Assendelft Noord. Na verloop van tijd werd de naam gewijzigd in Katholieke Bond van Ouderen. Vele KBO-afdelingen zijn in de loop der jaren opgericht en omdat de letters een begrip zijn geworden, blijven ze verbonden aan de naam van de verenigingen met de nadruk op “Krachtig, Betrokken en Ondernemend”.

Jarenlang waren deze afdelingen een onderdeel van de KBO Noord-Holland in Haarlem, die op haar beurt weer was aangesloten bij de Unie KBO in Den Bosch. Lokaal werden de afdelingen bestuurd door vrijwilligers, die van bovenaf werden aangestuurd en ondersteund vanuit Haarlem en Den Bosch. De belangen van de senioren werden zowel landelijk, provinciaal als lokaal door de KBO behartigd en dat gebeurt nog steeds, nu vanuit een overkoepelend samenwerkingsverband tussen de Unie KBO en PCOB en vanuit het Bondsbureau van KBO-PCOB in Utrecht.

De KBO Noord-Holland was onderverdeeld in regio’s en afdelingen. Binnen de regio Zaanstreek-Waterland en binnen de gemeente Zaanstad is goed overleg tussen de afdelingen en signalen vanuit de samenleving worden door de landelijke organisatie opgepakt voor overleg met de Ministeries en de leden van de Tweede Kamer. Belangenbehartiging staat nog altijd hoog in het vaandel en de speerpunten zijn dan ook: Zorg en Wonen; Koopkracht; Veiligheid; Digitalisering en Zingeving.

In de afgelopen twee jaar is er bij de KBO Noord-Holland gewerkt aan modernisering van de structuur van de organisatie. Een belangrijk onderdeel hiervan is de verzelfstandiging van de afdelingen met eigen financiële bevoegdheid. In dit traject kwamen de afdelingen van Wormerveer en Krommenie - Assendelft Noord tot de conclusie om samen verder te gaan als een zelfstandige vereniging met eigen statuten en een inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Na hun instemming kwamen alle leden op de ledenlijst van de vereniging en is de vereniging op haar beurt lid geworden van KBO Noord-Holland.

Op 11 oktober 2018 is de akte gepasseerd en vanaf die datum staat de nieuwe vereniging ingeschreven als:
KBO Seniorenbelang Zaanstreek-Noord.

Het doel van de vereniging is het behartigen van belangen van senioren; Het mogelijk maken dat senioren hun participatie in de samenleving vorm en inhoud kunnen geven op de door hen gewilde wijze; Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het verstrekken van informatie, het regelen van ontmoeting en het organiseren van senioren, het mogelijk maken van kennisoverdracht, het verzorgen van opleiding, het zorgen voor ontspanning en begeleiding; De kernwaarden van de vereniging zijn: “omzien naar elkaar” en “de menselijke maat”; De vereniging zal een antidiscriminatiebeleid voeren; De Christelijke waarden vormen de grondslag voor de vereniging. Er worden geen bijzondere voorwaarden gesteld aan het lidmaatschap van de vereniging.

De vereniging biedt haar leden hulp en advies via de servicetelefoon of juristentelefoon. Zij beschikt over ouderenadviseurs, die haar leden met raad en daad terzijde willen staan bij een bezoek aan het Sociaal Wijkteam. Leden van het KBO-Zorgteam zijn bereid te helpen bij het invullen van belastingaangiften, het aanvragen van toeslagen en zij bieden ondersteuning bij het voeren van de administratie. Dit alles tegen een zeer geringe vergoeding. KBO leden ontvangen 10 x per jaar een gezamenlijk informatief Magazine van KBO - PCOB, dat voor menige glossy niet onderdoet. Als verzekerde bij Zilveren Kruis Achmea ontvangen KBO-leden een aanzienlijke korting op de premie Zorgverzekering en zijn er meerdere voordelen te behalen.
Voor de uitoefening van haar activiteiten is KBO Seniorenbelang Zaanstreek-Noord altijd op zoek naar actieve mensen, die behoefte hebben aan een zinvolle besteding van hun vrije tijd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Veel senioren in Zaanstreek-Noord zijn nog bijzonder actief: 

              *  Zij zijn actief in beweging bij het wandelen, fietsen, zwemmen en sporten.
              *  Zij blijven steeds langer fit en gezond, zijn reislustig en hebben tijd en energie om te reizen.
              *  Zij hebben goede sociale contacten. 
              *  Studerende senioren zijn geen zeldzaamheid 
              *  Zij gaan naar culturele activiteiten 
              *  Zij doen vrijwilligerswerk 
              *  Zij zijn ook vaak mantelzorger en daardoor beperkt in hun mogelijkheden
 


Spreekt het bovenstaande U aan?  De KBO kan u daarbij helpen.


Maar de KBO doet nog veel meer 

  •   Uw belangen op het gebied van Wonen, Zorg, Welzijn en Mobiliteit worden in onze gemeente Zaanstad 
     worden behartigd door onze vertegenwoordigers in de Seniorenraad.
  •   De belangenbehartiging bij de Politiek in Den Haag met betrekking tot uw Inkomen, uw Pensioen, 
  •   Wonen en Zorg  wordt gedaan door de onze landelijke organisatie de Unie KBO.


   Bekijk u ook eens de andere pagina’s op onze website. U kunt er veel bruikbare informatie vinden!

De website is makkelijk te bereiken op:

http://krommenie.kbonoordholland.nl

Wilt u informatie over het lidmaatschap? Wilt u een activiteit bezoeken of er aan deelnemen?
Neem dan geheel vrijblijvend contact op met ons secretariaat via de telefoon, een E-mail bericht of een briefje. U kunt ook contact opnemen met een van de andere bestuursleden. Niet uitstellen meteen doen!

 Onze waarnemend  secretaris is    
Peter Smit
J.H. Dunantstraat 33
1561 BB Krommenie
Tel  075- 628 25 17 e-mail: pcs.smit@kpnmail.nl
                                                                                                                                                                         

 De nieuwste berichten en foto's zijn: 

 1. Onze laatste KBO'er vindt u op de Pagina nieuws 
 2. In de zomer kunt u met ons wandelen en fietsen, informatie hierover in de KBO er
 3. KBO er Juli-Aug / Sept
 4. De Laatste levends jaren
 5. Voorlopig Jaarprogramma 2020-2021
 6. Jaarverslag 2019                                                                               
 7. Belangrijke telefoonnummers
 8. Wilt u ons helpen bij het organiseren van onze activiteiten, meldt u dan bij Peter Smit
  telefoon 075-6282517 mail: pcs.smit@kpnmail.nl 

 

Lees op:                      

 • Nieuws
 • Nieuws
 • Nieuws
 • Nieuws
 • Nieuws
 • Nieuws
 • Nieuws
 • Ledenservice
 • Activiteiten