Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: Den Helder
« terug naar overzicht

   Werkgroepen

          Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA
     
 Commissie Activiteiten.

      Commissie Ledencontact.

        Commissie Reizen & Recreatie

Deze pagina is het laatst bijgewerkt op  30-01-2020                                                                                     terug naar de home pagina

                                 Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA)

De VOA is een vrijwilliger, die op verzoek van KBO-leden ondersteunt, bemiddelt of adviseert over
regelgeving en voorzieningen op de terreinen inkomen, recht, zorg, wonen, mobiliteit en participatie.

                                                                            Waarvoor kunt u terecht bij de Vrijwillig Ouderenadviseur:

* U heeft last van een afnemende gezondheid en bent minder mobiel, hoe kom ik aan passende hulp en hulpmiddelen?
* Voor welke zaken kan ik terecht bij het WMO-loket?
* Mijn partner wordt zo vergeetachtig, waar moet ik zijn voor hulp?
* Mijn huis wordt te groot en ik wil graag naar een aanleunwoning, hoe pak ik dit aan?
* Mijn inkomen is minimaal, kom ik in aanmerking voor toeslagen of kwijtscheldingen?
* Kom ook ik in aanmerking voor een taxivergoeding?
* Wat kan de thuiszorg voor mij betekenen?
* Hoe hoog is de eigen bijdrage op hulpmiddelen en thuiszorg?
* Mag ik zelf kiezen van welke zorgaanbieder ik gebruik wil maken?
* U wilt graag een “maatje” om eens iets gezellig mee te doen.
* U heeft een partner die veel zorg behoeft, maar u wilt er even tussenuit.
* Wat is een mantelzorgcompliment en kom ook ik daarvoor in aanmerking?
* Hulp bij het invullen van formulieren.
* Als ik een hulp in de huishouding nodig heb, waar moet ik dan zijn?
* Wat veranderd er aan mijn inkomen als mijn partner wordt opgenomen in een verpleeg- of verzorgingshuis?
* Wat doet het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) als ik een indicatie nodig heb?
* Ik maak gebruik van een zorgaanbieder maar heb nog steeds geen rekening van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) , hoe kan dat?
* U heeft moeite met het bereiden van de warme maaltijd wat zijn de alternatieven?
* U heeft moeite met het alleen zijn, hoe kom ik aan nieuwe contacten?
* Hoe kom ik aan een OV-chipkaart?
* Voor het activeren van mijn OV- chipkaart ben ik op zoek naar hulp.
* Ik wil graag een sociale alarmering waar kan ik daarvoor terecht? 

Als uw hulpvraag niet telefonisch beantwoord kan worden of u heeft meerdere vragen dan maak ik graag met u een afspraak voor een huisbezoek.
U kunt uw vraag ook mailen naar mwcverbeek@hotmail.com
Telefonische ben ik bereikbaar op 0223-759425 en u begrijpt graag in de avond omdat ik overdag slecht bereikbaar ben.

Marijke Verbeek. 

Terug naar boven                                                                          10-07-2011

 
                                                                                                Commissie Activiteiten.

De commissie activiteiten organiseert binnen de KBO afdeling Den Helder diverse recreatieve activiteiten met de gedachte “omzien naar elkaar”. De KBO is niet alleen een bond van ouderen maar in deze huidige tijd ook een bond van actieve ouderen. De commissie activiteiten van de KBO afdeling Den Helder probeert daar een invulling aan te geven.
De commissie bestaat uit 5 vrijwilligers die elk jaar buiten de vaste activiteiten, tal van andere activiteiten organiseert.
Het organiseren van de jaarlijkse activiteiten bestaat onder meer uit de Sinterklaas- en Kerstviering, maar ook wekelijkse wandeltochten en geregeld fietstochten, bioscoopbezoek (elke laatste donderdag van de maand) en een Jeu de boules toernooi.
Buiten deze vaste activiteiten worden er ook talloze eenmalige activiteiten georganiseerd; enkele voorbeelden uit de afgelopen periode zijn: tekenlessen, bezoek oudheidskamer Fort Erfprins en een museumbezoek in Den Haag.
 
                                                                                         Meedoen aan een activiteit betekent:
                                                                                   Recreatief bezig zijn en mensen ontmoeten.

                                                                    U kunt de commissie bereiken door contact op te nemen met: 
                                                                                                          Mevr. Nel Donkers 
                                                                                           email kbodh.activiteiten@gmail.com 
                                                                                                       Tel 0223-642986  

Terug naar boven                                                                                         Commissie Ledencontact

De commissie ledencontact bezoekt alle leden van 80 jaar en ouder rond hun verjaardag en neemt als attentie een klein fruitbakje mee. Wij weten dat de meeste van u dit erg waarderen en wij gaan hier ook in 2010 mee door.
Uit archiefstukken hebben wij vernomen dat er al 20 jaar fruitbakjes door de commissie zijn rondgebracht. Eerst alleen bij ziek en zeer, maar later ook aan onze oudere leden.
Naast de verjaardagen bezoeken wij ook onze leden bij opname in het ziekenhuis of langdurige ziekte. Ook huwelijksjubilea slaan wij niet over, tenminste als wij het weten.
In onze commissie zijn nu 10 dames en twee heren actief die zeker zo’n 250 keer per jaar op pad zijn om leden te bezoeken.

Echter, wij hebben u nodig.
Wij weten niet wanneer iemand ziek is, wordt opgenomen in het ziekenhuis of een huwelijksjubileum heeft. Dit kunt u melden aan Clara van Koningsbrugge telefoon 0223 634443, zij is de spin in het web wat de bezoeken betreft. 

U begrijpt natuurlijk ook dat er bij een aantal van ons de jaren gaan tellen. Wij zoeken op dit moment, in het bijzonder voor de binnenstad met postcode 1781 (Centrum Oost) en 1788 (Julianadorp), nieuwe commissieleden.
Ieder lid krijgt een “jaarlijst” met adressen van 80 plussers welke zij/hij dat jaar bezoekt en feliciteert namens de KBO. In overleg met het lid wordt het aantal bezoeken vastgesteld. Hiernaast is het mogelijk dat één van hun mensen ook een huwelijksjubileum heeft, ook hier draagt zij dan zorg voor de felicitatie van de KBO.
Heeft u interesse om uw mede KBO-leden te bezoeken, geeft u zich dan op bij onze coördinator, Clara van Koningsbrugge, telefoon 0223 634453.

Ria Verbruggen
Voorzitter commissie ledencontact 


Terug naar bovenCommissie Reizen & Recreatie

Ans de Kleijn & Nel Donkers
Telefoon  06-29330488
E-mail: kbodh.reizen@gmail.comTerug naar boven                                                                                                                                                         Terug naar de home


kbodh.webmaster@gmail.com
2020©flod