Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: Den Helder
« terug naar overzicht

Ledenadministratie:

Hulp bij belastingzaken, huur en zorgtoeslag:

Ouderenkeuring rijbewijs:

Hulp bij aanvragen WMO-voorzieningen.

Parkeerkaart voor mensen met een beperking.(Gehandicaptenparkeerkaart)

Collectieve zorgverzekering KBO-leden

Belangrijke telefoonnummers

Verandering bij de afdracht aan het CAK (eigen bijdrage):

Afdelingsblad 2010, T/M 2020.

                                                                                 
Deze pagina is het laatst bijgewerkt op 30-01-2020                                                                                       Terug naar de home pagina
 

Ledenadministratie:

MUTATIES

Adreswijzigingen, berichten van overlijden, van jubilea, verhuizing, nieuwe leden
graag doorgeven aan  Mevr. W.Schell
Telefoon, 0223-616784
E-mail: kbodh.leden@gmail.com
KvK Nr 66057868


Terug naar boven


 

   Hulp bij belastingzaken, huur en zorgtoeslag:              
 

                                                    Belastingaangifte over 2019

Ook dit jaar kunt u weer geholpen worden door de belastinginvullers van de K.B.O. 

Denkt u dat u hulp nodig heeft bij het invullen van de belastingaangifte, dan kunt u een beroep doen op onze deskundige KBO belastinginvullers. Deze vrijwilligers moeten zich kunnen legitimeren met een pasje waaruit blijkt dat zij bevoegd zijn om uw belastingaangifte in te vullen. Uiteraard zullen zij vertrouwelijk met de door u verstrekte gegevens omgaan.
U mag zelf bepalen wat deze service u waard is. Het door u betaalde bedrag wordt gedoneerd aan de KBO Den Helder; de invuller zelf mag een bescheiden bedrag voor reiskosten en printkosten in rekening brengen.
Bent u vorig jaar door ons geholpen met het invullen van uw aangifte, dan krijgt u deze maand een machtigingscode toegestuurd van de Belastingdienst.
Deze machtigingscode heeft uw belastinginvuller nodig en dient u dus goed te bewaren.
Het programma dat nodig is om uw aangifte in te vullen komt op 1 maart beschikbaar.
U kunt dus pas na 1 maart een afspraak maken voor hulp bij de volgende belastinginvullers:

* Uitnodiging Belastingdienst om aangifte te doen
* De ontvangen machtigingscode (indien van toepassing)
* Jaaropgaven SVB (AOW)
* Jaaropgaven Pensioenfondsen
* Jaaropgaven Lijfrenteverzekeraars
* WOZ-beschikking van de gemeente (peildatum 01-01-2018) bij eigen huis
* Jaaropgave hypotheekverstrekker bij eigen huis
* Jaaroverzichten bank- en spaarrekeningen
* Rekeningen en overzichten van buitengewone uitgaven i.v.m. ziekte
* Bewijsstukken van gedane giften
* Indien van toepassing, de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2019
* Overzicht huur- en zorgtoeslag 2019 en 2020.

Het is wel belangrijk om de benodigde gegevens (zie checklist belastingpapieren) alvast bij elkaar te zoeken voordat u een afspraak maakt met één van onze vrijwilligers.
Zodra u de gegevens binnen heeft, kunt u contact opnemen met één van onze belastinginvullers. 


P. v.d. Kooij Beatrixstraat 68K Den Helder tel. 0223-669566
A. Ufkes: Marsdiepstraat 171 Den Helder tel. 0223-620064
B. de Kleijn: Boterzwin 4408a Julianadorp tel. 0223-627359
I. Koopman-Dekker: Brakkeveldweg 30 Den Helder tel. 0223-623308 

Afhankelijk van uw toetsingsinkomen kan het verstandig zijn een wijziging voor huur- en zorgtoeslag bij de Belastingdienst in te dienen; dit om te voor-komen dat later een bedrag terugbetaald moet worden.

Ben de Kleijn, secretaris KBO Den Helder 

                                                                                                           Terug naar boven


                                      Rijbewijs verlengen of rijbewijskeuring voor 75 plussers.

Rijbewijs verlengen (vanaf 75jaar)


Begin minimaal 6 maanden voor het verlopen van de geldigheid van uw rijbewijs met de keuringsprocedure.
U kunt zich laten keuren door de Rijbewijskeuringsarts.
Aanmelden: via telefoon, 036-7200911 (maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur).
Kosten van de keuring zijn € 35,00 ook als u KBO-lid bent en/of lid van de Omring.
De keuringen vinden één keer per maand plaats.
Locatie: De Koploper, Prins Hendriklaan 2, Den Helder. 
                                                                    

Terug naar boven                                                                              26-02-2019


26-09-2011
Hulp bij aanvragen WMO-voorzieningen.

Blijven participeren in de samenleving is soms knap lastig. Daar moet de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in voorzien.
Maar voor veel ouderen is het nog niet helemaal duidelijk wat de WMO voor hen kan betekenen en daadwerkelijk een aanvraag doen is soms een grote stap.
Daarom bieden wij onze leden hulp aan bij een aanvraag.

Als (tijdelijk) ouderenadviseur kom ik graag bij u langs om samen met u na te denken over de voorziening die u gaat aanvragen. Het kan gaan om de aanvraag voor een huishoudelijke hulp, of een voorziening die het mogelijk maakt ook buitenshuis aan activiteiten te kunnen deelnemen denk hierbij aan taxi vergoeding, taxibonnen of een booster.

Bij het gebruik van een rollator zijn er soms flinke obstakels voor u, zoals om uw eigen voor- of achterdeur in en uit te kunnen gaan. Ook voor dit soort ongemakken kan een aanpassing aangevraagd worden.
Zo zijn er nog veel meer mogelijkheden die het leven, als er beperkingen zijn, kunnen vergemakkelijken.

Door samen te kijken naar de mogelijkheden gaat u goed geïnformeerd het gesprek aan met de WMO-consulent of met een medewerker van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) die de aanvraag moet beoordelen.

De ouderenadviseur kan u ook inzicht geven in de eigen bijdrage die gevraagd wordt op een aantal voorzieningen.

Voor meer informatie kunt u bellen met Marijke Verbeek
Tel: 0223-759425 met voorkeur in de avond.

Marijke Verbeek 

Terug naar boven

27-08-2011

Parkeerkaart voor mensen met een beperking.
(Gehandicapten parkeerkaart)

• Wat voor kaarten zijn er?
• Waar kan ik een parkeerkaart aanvragen?
• Hoelang is de kaart geldig?
• Zijn er kosten verbonden aan de parkeerkaart?
• Mag ik nu overal zonder betalen parkeren?

Er zijn twee soorten kaarten:

De bestuurderskaart: deze is voor mensen die een beperking hebben in hun mobiliteit maar nog wel zelfstandig kunnen autorijden. (kaart type B)
De passagierskaart: voor mensen die zich altijd door iemand anders laten vervoeren.
Geldigheid van de kaart: deze kaarten zijn 5 jaar geldig en kunnen worden gebruikt in heel Nederland en in alle landen van de Europese Gemeenschap.

Aanvragen: dat kan via het zorgloket van de gemeente. Of telefonisch op nummer 0223-678000 en u kiest dan de optie hulp bij aanvraag door medewerker. De medewerker zal informeren naar wat uw beperkingen zijn.
Voor de aanvraag van de kaart wordt u altijd gezien door een arts.
Deze houdt spreekuur in het City House u krijgt een uitnodiging voor dit onderzoek. Het is mogelijk dat de arts extra informatie op vraagt bij uw behandelend arts.
Na een positieve beoordeling ontvangt u hiervan een bevestiging, samen met een brief voor de gemeente om een kaart aan te maken.
U kunt deze brief opsturen naar het zorgloket of daar afgeven.
Na 10 werkdagen kunt u de kaart ophalen aan het loket Publiekszaken op het stadhuis.

Wat moet u meenemen als u de kaart gaat afhalen:
Legitimatiebewijs
Beschikking WMO (die krijgt u als de kaart is toegezegd)

Kosten van deze kaarten: Beide kaarten hebben een waarde van € 21.50 deze kosten wordt geïnd door het CAK door een wettelijke aftrek betaald u
uiteindelijk € 16.88

Mag ik nu overal onbetaald parkeren?
Nee, dat mag u niet. Op alle betalende parkeerplaatsen in ons land moet ook u gewoon parkeergeld betalen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een parkeerplaats voor mijn woning?
Als u in het bezit bent van een bestuurderskaart dan kunt u een aanvraag doen voor een parkeerplaats bij uw woning.
Als u een passagierskaart heeft komt u hier niet voor in aanmerking.
Voor de aanvraag van een parkeerplaats geldt dezelfde procedure als voor de parkeerkaart.
U vraagt de parkeerplaats aan via het Zorgloket in het gemeentehuis,
telefoon 0223-678000, waarna u ook gezien moet worden door een arts.
Bij een positief advies krijgt u hiervan een bevestiging, en een brief die u weer moet inleveren of opsturen naar het Zorgloket.
Daarna wordt u door de gemeente geïnformeerd over wanneer de parkeerplaats wordt aangelegd.
Deze parkeerplaats is kenteken gebonden. Ook voor de realisatie van deze parkeerplek heeft u een eigen bijdrage die geïnd wordt door het CAK.
De eigen bijdrage bedraagt na de wettelijke aftrek € 227,97.

Eigen bijdrage CAK (Centraal Administratie Kantoor).
De eigen bijdrage is nooit hoger dan de kosten van de voorziening.
De eigen bijdrage voor de parkeerkaart is eenmalig € 16,80.
De kosten van de parkeerplaats betaald u in termijnen van 4 weken tot het gehele bedrag verrekend is.
Voor een ongehuwd persoon jonger dan 65 jaar € 17,80 per vier weken bij een belastbaar inkomen tot € 22.636,00
Voor een ongehuwd persoon van 65 jaar of ouder € 17.80 per vier weken met een belastbaar inkomen tot € 15.838,00
Voor gehuwde personen jonger dan 65 jaar, of wanneer één van beiden jonger is dan 65 jaar, € 24,50 bij een gezamenlijk belastbaar inkomen tot
€ 27.902,00
Voor gehuwde personen die beide 65 jaar of ouder zijn € 25,40 bij een gezamenlijk belastbaar inkomen tot € 22.100,00.

Wanneer het belastbaar inkomen hoger is dan bovengenoemde bedragen wordt de eigen bijdrage hoger (15% van het meerinkomen, gedeeld
door 13 = 4 weken).
Let op: heeft u al een eigen bijdrage omdat u al een andere voorziening heeft of gebruik maakt van een huishoudelijke hulp via de WMO of van de Thuiszorg dan blijft de eigen bijdrage die u nu betaalt gelijk.

Voor meer informatie of hulp bij het aanvragen kunt u terecht bij
Marijke Verbeek
telefoon 759245 
mwcverbeek@hotmail.com
tijdelijk Vrijwillig Ouderen Adviseur.

Terug naar boven


                                          Collectieve zorgverzekering KBO-leden 
                                                                                              i.s.m. Zilveren Kruis Achmea
                                                                                           aantrekkelijke nieuwe zorgpolis.

Ieder lid van de KBO kan zich aansluiten bij onze collectieve zorgverzekering, aangeboden door Zilveren Kruis Achmea.
Ruim 50.000 KBO’ers hebben dat tot nu toe gedaan. Het is inhoudelijk een mooi pakket dat goed is afgestemd op de behoeften van ouderen. De verzekering bevat bovendien - vanaf 2011 - verbeterde dekkingen op het gebied van fysiotherapie, brillen en contactlenzen. En wie zich nu aanmeldt, krijgt ook nog fraaie kortingen!

De collectieve zorgverzekering kent allerlei extra’s voor KBO-leden. Als u als KBO‐lid naast de verplichte basisverzekering ook nog een aanvullende verzekering neemt, wat 95% van alle Nederlanders doet – krijgt u er gratis een seniorenpakket bij (het zogenaamde ‘Beter Af 50 Plus Pakket’). Hierin zitten allerlei extra vergoedingen, zoals negen extra behandelingen door de fysiotherapeut en een vergoeding voor de sta-op stoel. Bovendien krijgt u een eenmalige tegemoetkoming op het
KBO-lidmaatschap van € 17,50 zomaar teruggestort op uw rekening.

Voordelen
Naast alle gangbare aanvullende verzekeringen kent de collectieve KBO-verzekering ook nog een speciaal aanvullend pakket voor senioren (het zogenaamde ‘Beter Af Vitaal Pakket’). Hierin zitten bijvoorbeeld extra vergoedingen voor gebitsprothesen en hoortoestellen en thuiszorg na een ziekenhuisopname. Maar zo’n aanvullende verzekering is niet verplicht natuurlijk. KBO-leden kunnen natuurlijk ook alleen de basisverzekering nemen. Zelfs dan kan het als KBO-lid aantrekkelijk zijn om over te stappen. Want als KBO-lid krijgt u 7,5% korting op de premie van de basisverzekering van Zilveren Kruis. Die bedraagt volgend jaar
€ 106,50 per maand. En dan scheelt de korting toch zo’n honderd euro per jaar.
Ook alle aanvullende verzekeringen kennen een korting en wel tot 10%. Bovendien heeft elke nieuwe verzekerde in dat geval recht op het gratis Beter Af 50 Plus Pakket (met de € 17,50 vergoeding op het KBO-lidmaatschap), een eenmalige korting van € 75,00 én een Oad-reischeque ter waarde van € 50,00.

Geen medische keuring
KBO-leden die nu al collectief verzekerd zijn, krijgen natuurlijk dezelfde kortingen op de premies en eveneens een
Oad‐reischeque ter waarde van € 50,00. Leden die opzien tegen het gedoe van overstappen of die vrezen voor keuringen en drempels kunnen worden gerustgesteld. Het overstappen en opzeggen wordt door Zilveren Kruis Achmea helemaal geregeld. En bij de collectieve KBO-verzekering wordt iedereen geaccepteerd, zonder keuringen of drempels. Alleen bij de allerduurste aanvullende verzekering (4 sterren) wordt één vraag gesteld over fysiotherapie. En bij de duurste tandartsverzekering is er een kleine drempel. Maar geen medische keuringen of andere hindernissen.

Direct overstappen of eerst meer informatie?
Neem dan een kijkje op de website http://www.zilverenkruis.nl/uniekbo
Geen internet? Neem dan contact op met Zilveren Kruis Achmea via telefoon 0900 – 06 06 (lokaal tarief).
Voor het afsluiten van een polis heeft u wel het collectiviteitsnummer van de Unie KBO nodig: 207000837.

Bron: Unie KBO

Let op:
Bent u verzekerd bij Zilveren Kruis Achmea en profiteert u van de korting van 7,5% op de basisverzekering en 10% op de aanvullende verzekeringen? Heeft u ook het gratis seniorenpakket, het Beter Af 50 Plus Pakket ?

Dat is een mooi voordeel van uw KBO lidmaatschap.
Wanneer u het KBO-lidmaatschap opzegt of overweegt op te zeggen, denkt u dan ook aan dit voordeel van het KBO lidmaatschap dat gaat wegvallen.
In het nieuwe jaar wordt door Zilveren Kruis gecontroleerd of alle verzekerden die van de KBO korting genieten ook daadwerkelijk lid zijn.
Het zou vervelend zijn wanneer u het voordeel moet gaan terugbetalen.

Terug naar boven


Belangrijke telefoonnummers

Ambulance, Politie, Brandweer bij spoed
Politie, niet urgent
Centrale huisartsenpost
Centrale huisartsenpost noodnummer
Gemini Ziekenhuis
KBO-PCOB Servicetelefoon
KBO-PCOB Juristen/Pension telefoon 
Slachtofferhulp
Steunpunt Mantelzorg
Steunpunt huiselijk geweld
Thuiszorg Omring
DOC-Team
Gemeente voor alle vragen
Notaris mr. E.M.T. Arrindell Familiezaken
tel.112
tel.0900-8844
tel.670470
tel.670444
tel.696969
tel.030-3400655
tel.030-3400655 
tel.0900-0101
tel.661670
tel.0900-2345566
tel.650222
tel.648100
tel.140233
tel.672100

Terug naar boven


                                             
                            
Verandering bij de afdracht aan het CAK (eigen bijdrage)

Het CAK stuurt iedereen die vier-wekelijks een eigen bijdrage moet betalen een beschikking.
Het bedrag dat hierop vermeld staat is de nieuwe eigen bijdrage voor 2020. De eigen bijdrage voor de WMO is € 19,00 per 4 weken.
Hier vallen ook de taxibonnen en de huishoudelijke hulp onder.

Het CAK laat weten dat zij vanaf januari zoveel mogelijk de achterstallige rekeningen van 2019 aan u toesturen.
Het is dus mogelijk dat u in januari, februari en maart meerdere rekeningen krijgt toegestuurd.
Houdt u hier rekening mee! Tevens verandert het rekeningnummer vanaf januari 2020.
Voor de facturen van 2019 en eerder was het rekeningnummer:
NL38 ABNA 0435 9300 01.
De eerste rekeningen van 2020 kunt u in februari of maart tegemoet zien met het rekeningnummer:
NL46 ABNA 0547 1471 47.
Dus schrik niet als er opeens een ander rekeningnummer op uw afschrift staat.
Heeft u problemen met deze verandering, dan mag u bellen met de
Ouderenadviseur Marijke Verbeek, tel: 0223-759425.Terug naar boven                                                                                                                            terug naar de home pagina

kbodh.webmaster@gmail.com
2020 ©flod