Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: Den Helder
« terug naar overzicht

Activiteitenoverzicht voor de komende periode.
Deze pagina is het laatst bijgewerkt op 05-12-2018


Let op: aanmelden is altijd noodzakelijk.
Wij kunnen u anders niet bellen als een activiteit onverhoopt niet doorgaat!
Voor alle vragen over de activiteitencommissie neemt u contact op met Marijke Verbeek, tel. 759425.


Iedere dinsdag – wandelen. 
Iedere dinsdagmiddag – Wandelen.
Om 13.30 uur vertrek (Let op: vanaf 2 oktober) vanaf Het Paviljoen van Toen voor 1,5 uur lopen en 14.00 uur
vertrek voor een wandeluurtje.
Rond 15.00 uur sluiten we af met gezamenlijk koffie- of theedrinken in Het Paviljoen van Toen.
Informatie en aanmelden bij:
Gerda Vinke, telefoon 668038, of bij Gré Nederstigt, telefoon 631969. 

Iedere eerste vrijdag van de maand:
Seniorenviering
Aanvang 10.00 uur in de pastorie van de H. Petrus en Pauluskerk aan de Kerk-gracht.
Na afloop kunt u koffie/thee drinken.

Vrijdag 7 december:
Klaverjassen, keezen en biljarten 
In buurthuis West End aanvang 13.30 uur.
zaal open 13:00 uur
De kosten hieraan verbonden zijn € 3,00 voor leden van de KBO en € 4,00 voor de niet-leden!
Voor de biljarters is de bijdrage
€ 5,00 p.p. in verband met de verzekering voor het biljartlaken!
Bij dit bedrag is inbegrepen: een kopje koffie/thee met wat lekkers en een drankje naar keuze met een hapje!

U kunt zich hiervoor opgeven tot 6 december bij: Bert en Ria Beentjes, tel.: 861535.
Wanneer u zich heeft opgegeven en om wat voor reden dan ook toch niet kunt komen,
MELDT U ZICH DAN A.U.B. OP TIJD AF!!!!
Dit voorkomt voor ons een hoop frustratie!!


Dinsdag 18 december:

KBO Kerstviering in de Stadshal.
Vanaf 09.30 is de Stadshal open.
De viering begint om 10.00 uur

Vrijdag 4 januari:
Nieuwjaarsreceptie in buurthuis West End.
van 14.30 tot 16.00 uur
in Buurthuis West End
aan de Lijsterbesstraat 10a in Den Helder.


Vrijdag 11 januari:

Klaverjassen, keezen en biljarten
In buurthuis West End vanaf 13.30 uur.

U kunt zich hiervoor opgeven tot 10 januari bij:
Bert en Ria Beentjes: Telefoon 861535.
De kosten die hieraan zijn verbonden bedragen € 3,00 voor onze leden en
€ 4,00 voor de niet-leden.
Dit is inclusief koffie met een koekje, een drankje naar keuze en een hapje! 
Aanvang spellen 13.30 uur, Zaal open 13.00 uur!


Woensdag 16 januari:
Koffiedrinken in ‘t Veerhuis Lands End voor eigen rekening.
U bent welkom vanaf 14:00 uur.
Aanmelden is noodzakelijk:
bij Anneke van Os, tel. 631038, of bij Bep Puhl, tel. 864594.


Vrijdag 8 februari:
Klaverjassen, keezen en biljarten
In buurthuis West End vanaf 13.30 uur.
U kunt zich hiervoor opgeven tot 7 februari bij:
Bert en Ria Beentjes: Telefoon 861535.
De kosten die hieraan zijn verbonden bedragen € 3,00 voor onze leden en
€ 4,00 voor de niet-leden.
Dit is inclusief koffie met een koekje, een drankje naar keuze en een hapje!
Aanvang spellen 13.30 uur, Zaal open 13.00 uur!

Inlever adressen aanmeldingsformulieren

Centrum:

De Schooten: 
Nieuw Den Helder:
Julianadorp:
B. Puhl
M.Verbeek
A. van Os
T. Beerling.
N. Donkers
v. d. Duijn v Maasdamstraat 23
Olivier van Noortstraat 35
G.P. Blankmanstraat 6
Scheldestraat 20
Zwanenbalg 1312


                                                                                                        terug naar boven.


                                                                              kbodh.webmaster@gmail.com                                                                     
2018©flod