Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: Den Helder
« terug naar overzicht

Activiteitenoverzicht voor de komende periode.
Deze pagina is het laatst bijgewerkt op 27-09-2018


Let op: aanmelden is altijd noodzakelijk.
Wij kunnen u anders niet bellen als een activiteit onverhoopt niet doorgaat!
Voor alle vragen over de activiteitencommissie neemt u contact op met Marijke Verbeek, tel. 759425.


Iedere dinsdag – wandelen. 
Iedere dinsdagmiddag – Wandelen.
Om 13.30 uur vertrek (Let op: vanaf 2 oktober) vanaf Het Paviljoen van Toen voor 1,5 uur lopen en 14.00 uur
vertrek voor een wandeluurtje.
Rond 15.00 uur sluiten we af met gezamenlijk koffie- of theedrinken in Het Paviljoen van Toen.
Informatie en aanmelden bij:
Gerda Vinke, telefoon 668038, of bij Gré Nederstigt, telefoon 631969. 

Iedere eerste vrijdag van de maand:
Seniorenviering
Aanvang 10.00 uur in de pastorie van de H. Petrus en Pauluskerk aan de Kerk-gracht.
Na afloop kunt u koffie/thee drinken.


Dinsdag 2 oktober:
55+beurs in de Stadshal
De bekende jaarlijkse beurs waar uw bond ook present is.
Aanmelden is niet nodig.  

Vrijdag 5 oktober:
Nationale dag van de ouderen 2018
In de bibliotheek Julianadorp. 

Vrijdag 12 oktober:
Klaverjassen, keezen en biljarten
De eerste van het nieuwe seizoen! In buurthuis West End vanaf 13.30 uur. 
De kosten hieraan verbonden zijn € 3,00 voor leden van de KBO en € 4,00 voor de niet-leden!
Voor de biljarters is de bijdrage
€ 5,00 p.p. in verband met de verzekering voor het biljartlaken!
Bij dit bedrag is inbegrepen: een kopje koffie/thee met wat lekkers en een drankje naar keuze met een hapje!

U kunt zich hiervoor opgeven tot 11 oktober bij: Bert en Ria Beentjes, tel.: 861535.
Wanneer u zich heeft opgegeven en om wat voor reden dan ook toch niet kunt komen,
MELDT U ZICH DAN A.U.B. OP TIJD AF!!!!
Dit voorkomt voor ons een hoop frustratie!!
Graag tot ziens. Groeten Ria Beentjes.


Woensdag 24 oktober:
Koffiedrinken in ‘t Veerhuis Lands End voor eigen rekening.
U bent welkom vanaf 14.00 uur.
Aanmelden is noodzakelijk:
bij Anneke van Os, tel. 631038, of bij Bep Puhl, tel. 864594.

Donderdag 25 oktober:
KBO-bowlingmiddag.
In Hotel Den Helder aan de Marsdiepstraat.
Aanvang 13.30 uur.
Programma:
13.30 uur Welkom met een kopje koffie of thee.
14.15 uur Naar de zaal, schoenen passen.
14.30 uur Aanvang van een uur bowlen met een drankje en een hapje.
15.30 uur Prijsuitreiking en afsluiting. 

De kosten voor deze bowlingmiddag zijn voor KBO-leden: € 9,00 p.p.
Niet-leden: € 10,00 p.p.
Wel aanwezig, maar niet meespelen? Dan betaalt u: € 8,00 p.p.
Dit is inclusief een kopje koffie of thee, een drankje naar keuze en een snack.
Voor evt. vragen belt u met Bert en Ria Beentjes telefoon: 861535
of met Trudi Beerling, telefoon: 622008.
De KBO-activiteitencommissie wenst u een gezellige, sportieve middag toe!

Aanmelden vóór 20 oktober a.u.b.: aanmeldingsformulier samen met het verschuldigde bedrag
in een gesloten envelop inleveren bij:
Trudi Beerling, Scheldestraat 20, Nieuw Den Helder,
Anneke van Os, G.P. Blankmanstraat 6, De Schooten,
Marijke Verbeek, O. van Noortstraat 35, Den Helder
Marja Steffens, Doorzwin 2705 in Julianadorp.
U mag de enveloppe ook inleveren bij een van de KBO-activiteiten.

Inlever adressen aanmeldingsformulieren

Centrum:

De Schooten: 
Nieuw Den Helder:
Julianadorp:
B. Puhl
M.Verbeek
A. van Os
T. Beerling.
N. Donkers
v. d. Duijn v Maasdamstraat 23
Olivier van Noortstraat 35
G.P. Blankmanstraat 6
Scheldestraat 20
Zwanenbalg 1312


                                                                                                        terug naar boven.


                                                                              kbodh.webmaster@gmail.com                                                                     
2018©flod