Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: Den Helder
« terug naar overzicht

Activiteitenoverzicht voor de komende periode.
Deze pagina is het laatst bijgewerkt op 03-02-2019


Let op: aanmelden is altijd noodzakelijk.
Wij kunnen u anders niet bellen als een activiteit onverhoopt niet doorgaat!
Voor alle vragen over de activiteitencommissie neemt u contact op met Marijke Verbeek, tel. 759425.


Iedere dinsdag – wandelen. 
Iedere dinsdagmiddag – Wandelen.
Om 13.30 uur vertrek vanaf Het Paviljoen van Toen voor 1,5 uur lopen en 14.00 uur
vertrek voor een wandeluurtje.
Rond 15.00 uur sluiten we af met gezamenlijk koffie- of theedrinken in Het Paviljoen van Toen.
Informatie en aanmelden bij:
Gerda Vinke, telefoon 668038, of bij Gré Nederstigt, telefoon 631969. 

Iedere eerste vrijdag van de maand:
Seniorenviering
Aanvang 10.00 uur in de pastorie van de H. Petrus en Pauluskerk aan de Kerk-gracht.
Na afloop kunt u koffie/thee drinken.


Vrijdag 15 februari:
Klaverjassen, keezen en biljarten
In buurthuis West End vanaf 13.30 uur.
U kunt zich hiervoor opgeven tot 7 februari bij:
Bert en Ria Beentjes: Telefoon 861535.
De kosten die hieraan zijn verbonden bedragen € 3,00 voor onze leden en
€ 4,00 voor de niet-leden.
Dit is inclusief koffie met een koekje, een drankje naar keuze en een hapje!
Aanvang spellen 13.30 uur, Zaal open 13.00 uur!Woensdag 20 februari 
Koffiedrinken in ‘t Veerhuis Lands End voor eigen rekening.
U bent welkom vanaf 14:00 uur.
Aanmelden is noodzakelijk:
bij Joke van der Ploeg, tel. 645400, of bij Bep Puhl, tel. 864594.

Vrijdag 22 februari:
Legomiddag voor alle KBO (klein)kinderen.
In buurthuis West End, voor alle kleinkinderen, nichtjes en neefjes enz. 
Deze middag valt in de voorjaarsvakantie.
U bent dus van harte welkom met uw kleinkinderen, neefjes, nichtjes,
oppas-kindjes of buurkinderen om lekker te bouwen met de Legosteentjes.
Er zijn die middag zoveel blokjes dat iedereen zijn eigen bouwwerk kan maken.
De hoogst gebouwde toren zal worden beloond met een kleine attentie, evenals het mooiste kunstwerk,
zoals een mooi huis, auto, vliegtuig of iets naar eigen fantasie.

Waar vieren wij dit Legofeestje? 
Locatie: Buurthuis West End
Aanvang: om 14.00 uur
Einde van de middag: 16.00 uur
Kosten begeleidende KBO-leden € 2,00;
niet-leden zijn ook welkom en betalen € 3,00.
Voor de kinderen is het gratis!
Wij zorgen voor koffie en thee met een koekje voor de begeleiding + limonade en een snoepje of koekje voor de deelnemende kinderen.

Voor deze middag is aanmelden van het aantal personen verplicht.
U kunt dit doen bij:
Ria en Bert Beentjes Tel: 861535
Marja Steffens Tel: 645533
Marijke Verbeek Tel: 759425
Wilma Schell Tel: 616784
Of via de mail: verbeek.mwc@gmail.com


Vrijdag 1 maart:
Samen uit eten
Lunchbuffet In buurthuis West End vanaf 12.00 uur.
Op vrijdag 1 maart a.s. kunt u weer gezellig met andere KBO-leden genieten van een gezamenlijke maaltijd.
Dit keer wordt het gedaan in Buurthuis West End.
U vindt het buurthuis aan de Lijsterbesstraat 10a in Den Helder.
Willem Wolferink en zijn team verzorgen dan een heerlijk uitgebreid lunchbuffet voor ons.
Dit bestaat o.a. uit vele koude en warme gerechten. 

KBO-leden betalen voor deze heerlijke maaltijd € 8,50 per persoon.
De drankjes zijn voor eigen rekening.
Er is plaats voor maximaal 50 personen!
Niet KBO-leden kunnen alleen deelnemen wanneer er plaatsen over zijn en
betalen dan € 10,50 p.p.
Buurthuis West End opent vrijdag 1 maart om 12.00 uur de deuren; aanvang is om 12.30 uur.
De zaal sluit om 15.00 uur.
Opgeven voor deze maaltijd kan alleen telefonisch, en wel bij:
Bep Puhl, tel. 864594 of bij Joke van der Ploeg, tel. 645400.
U verneemt dan wanneer en op welk adres de envelop met het aanmeldingsstrookje
en het verschuldigde bedrag moet worden ingeleverd.

LET OP: Afmelden kan tot uiterlijk 25 februari! Dit is i.v.m. de onkosten die door buurthuis West End gemaakt worden.
Wij hopen weer velen van u te mogen ontvangen om samen gezellig te eten.
Tot ziens in buurthuis West End,
Bep Puhl en Joke v.d. Ploeg.


Vrijdag 8 maart. 
Klaverjassen, keezen en biljarten
In buurthuis West End vanaf 13.30 uur.
U kunt zich hiervoor opgeven tot 10 januari bij:
Bert en Ria Beentjes: Telefoon 861535.
De kosten die hieraan zijn verbonden bedragen € 3,00 voor onze leden en
€ 4,00 voor de niet-leden.
Dit is inclusief koffie met een koekje, een drankje naar keuze en een hapje!
Aanvang spellen 13.30 uur, Zaal open 13.00 uur!

Donderdag 28 maart:
Dagtocht Ladies Day en modeshow
Aanmelden bij de commissie reizen.
via boekje reizen bij afdelingsblad van februari


Noteer alvast in uw agenda.
Donderdag 21 maart:
bowlen in Hotel Den Helder vanaf 13.30 uur
volgende maand meer informatie op deze pagina.

Inlever adressen aanmeldingsformulieren

Centrum:
De Schooten: 

Nieuw Den Helder:
Julianadorp:
M.Verbeek
A. van Os
B. Puhl
T. Beerling.
N. Donkers
Olivier van Noortstraat 35
G.P. Blankmanstraat 6
Hendrik Baskeweg 210
Scheldestraat 20
Zwanenbalg 1312


                                                                                                        terug naar boven.


                                                                              kbodh.webmaster@gmail.com                                                                     
2019©flod