Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: Den Helder
« terug naar overzicht

Welkom bij de KBO afdeling Den Helder
Deze pagina is het laatst bijgewerkt op 5-5-2019

  


    Sinds17 april 1958
       Wie zijn wij, klik hier.

Bent u nog geen lid? Komt u gerust eens langs bij onze activiteiten of bijeenkomsten om de sfeer te proeven.
U bent van harte welkom!
Via deze site kunt u zich aanmelden voor de activiteiten of neemt u contact op met het bestuur.
Direct aanmelden kan natuurlijk ook bij de
ledenadministratie.

Nieuws uit de afdeling


Verslag ledenvergadering KBO Den Helder d.d. 22 maart 2019

Het was gezellig druk op de ledenvergadering in buurthuis West End.
Een volle zaal met leden die het wel en wee van de KBO Den Helder met veel interesse volgden. Ze werden bij aanvang ontvangen met koffie of thee. Uiteraard geeft een jaarvergadering weer eens gelegenheid om alle bekenden te begroeten en contacten te verstevigen.
Het bestuur, bestaande uit drie belangrijke steunpilaren: Nel Donkers, voorzitter, Ben de Kleijn, secretaris en Hans Schell, penningmeester, had de taak ons te informeren over zaken als de financiën, het ledenaantal en alle gebeurtenissen van het afgelopen jaar.
Zoals gebruikelijk werd er stilgestaan bij de leden die ons dit jaar ontvallen zijn. En na de stilte werd er een passend gedicht voorgelezen.
Voorzitter Nel Donkers schetste daarna het reilen en zeilen van de KBO Den Helder in 2018 (wat trouwens een KBO-jubileumjaar was, 60 jaar!). De recente verzelfstandiging van de lokale afdeling KBO Den Helder ten opzichte van de overkoepelende provinciale KBO, bracht uiteraard extra werk met zich mee.
Zo moest de KBO zich als stichting inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Ook heeft de nieuwe wet bescherming persoonsgegevens wat veranderingen gebracht in de manier waarop er omgegaan moet worden met de gegevens van onze leden. Het was dus uitsluitend op organisatorisch gebied allemaal wat ingewikkelder geworden.
Ben de Kleijn, die als secretaris het secretariaat van de KBO beheert, gaf aan dat de balans van het aantal leden dit jaar op tien leden minder uitkomt. We zitten momenteel op 677 leden. De contributie voor volgend jaar blijft onveranderd, n.l.: 24,95 euro.
Financiën
Hans Schell, penningmeester, had de berenklus op zich genomen om de boekhouding van de KBO te verzorgen.
De cijfers lagen ter inzage op de tafels terwijl hij ze mondeling nog eens nader verklaarde. Het eindresultaat: een gezonde financiële balans voor de KBO Den Helder voor 2018 en een goede basis voor 2019.
De dames Ria Kersting en Marja Steffens vormden het afgelopen jaar het team kascontrole.
Zij verklaarden akkoord te zijn gegaan met de cijfers. Complimenten voor de penningmeester omdat alles er keurig uitzag.
Marty Driehuis is de opvolgster voor het team kascontrole en Gré Laagland werd reservelid.
Daarna kregen alle KBO-commissies de gelegenheid verslag te doen van hun werkzaamheden van het afgelopen jaar en de toekomstplannen.
Commissie activiteiten
Marijke Verbeek gaf ons een overzicht van alle activiteiten die in 2018 door de KBO georganiseerd zijn.
En dat waren er te veel om op te noemen: jeu de boules, biljarten, keezen en klaverjassen en ga zo maar door. U vindt ze allemaal in ons afdelingsblad. Om alles goed te kunnen organiseren blijft aanmelding veelal verplicht en afmelden zeer gewenst.
Helaas is de activiteit fietsen voorlopig van de baan. Er zijn geen vrijwilligers gevonden die nodig zijn om de veiligheid van de deelnemers te waarborgen.
Ook is niet altijd de belangstelling voor de voorgestelde activiteiten van tevoren goed in te schatten.
Het zou fijn zijn meer te horen van de leden over wat ze willen en waarom ze iets niet willen.
Commissie public relations
Het pr-team heeft regelmatig contact met de krant over de KBO-activiteiten. Ook is er een website en een facebookpagina en staan er initiatieven op stapel. Marijke Verbeek doet een oproep aan de leden niet te schromen zelf ook kopij in te sturen naar ons afdelingsblad. Heeft u iets leuks of bijzonders meegemaakt en wilt u dit met ons delen? Schrijft u misschien zelf graag een stukje of gedichten? Alstublieft, verrijk ons blad met uw bijdrage! En lees het blad, dan mist u niets!
Applaus voor Marja Steffens, die ons afdelingsblad al jaren zo goed verzorgt.
Commissie ledencontact
Ria Verbruggen verzorgt voor de commissie ledencontact het persoonlijk contact, vooral waar leden om wat voor reden dan ook niet zelf naar de bijeenkomsten kunnen komen.
Al jaren brengen vrijwilligers een kleine attentie of kaart rond bij onze jarigen, zieken, enzovoort.
Omdat het meestal vaste vrijwilligers betreft kunnen er zo leuke contacten ontstaan.
Meestal betreft het de oudste laag van ons ledenbestand, maar leeftijd zegt ook niet alles en het gaat er uiteindelijk om, dat u het leuk en gewenst vindt bezoek te ontvangen.
Dit wordt u natuurlijk altijd van tevoren gevraagd.
Commissie lokaal samenwerkende bonden
Hans Schell beschreef kort hoe de KBO samenwerkt met diverse andere ouderenbonden.
Uiteraard met de PCOB maar ook met FNV-senioren. Samen organiseren zij de 55+beurs, waar wij ook een stand hebben en die ons veel nieuwe leden oplevert.
In 2018 was er een debat met de lijsttrekkers van partijen die mee deden aan de gemeenteraadsverkiezingen. En heeft een plaatselijke bank uitleg gegeven over veilig internetbankieren.
De LSBO overlegt regelmatig met de gemeente, o.a. met de wethouder van het Sociaal Domein over de problemen die er zijn bij de WMO. Op dit gebied kwamen er vragen uit de zaal met betrekking tot het keukentafelgesprek en taxibonnen. Marijke Verbeek beantwoordde deze vragen daar zij als ouderenadviseur veel inzicht heeft in de manier waarop aanvragen het best gehonoreerd worden.
Commissie ouderenadvisering
Er is ruimte om te worden opgeleid tot vrijwillig ouderenadviseur. Het is altijd fijn als er nog leden zijn die zich hierin willen verdiepen. De adviseurs weten alles van de regelingen en wetten (WMO) en zaken als het keukentafelgesprek en alle stappen die er gezet moeten worden om hulp te krijgen op allerhande gebied; van aanvragen taxibonnen, hulpmiddelen tot huishoudelijke hulp en nog veel meer.
Commissie reizen
Hier werd het verslag samengedaan door twee enthousiaste dames: Ria Thiel en Thea Priveé.
De reizen en uitstapjes van de commissie zijn uiterst populair bij onze leden en voorzien duidelijk in een behoefte.
Het gebeurde meermaals dat dezelfde activiteit tweemaal werd georganiseerd wegens grote belangstelling. De mensen zijn dan ook zeer te spreken over hun ervaringen.
Een kleine greep uit de uitstapjes van vorig jaar: de musical Lion King, Kampen, vakantieweken naar Eastborn en naar Neukirchen en als afsluiter de kerstdriedaagse naar Valkenburg. Er werd opvallend veel gesproken over de heerlijke koffie en gebak die, bovenop de uitstekende verzorging op zulke dagen, als de kers op de taart de uitjes nog meer extra glans gaven.
De nieuwe uitstapjes die op stapel staan vindt u in de aparte bijlage over reizen en in het afdelingsblad.
Bestuursleden
De beurt ging daarna weer naar Nel Donkers die het bestand bestuursleden onder de loep nam.
Marijke Verbeek blijft nog een aantal jaar trouw aan de KBO en gaat nogmaals voor een nieuwe termijn. Thea Priveé, die de termijn van vier jaar heeft volgemaakt, blijft ook aan.
Ten slotte bloemen en applaus voor Clara van Koningsbrugge, die werd bedankt voor haar grote inzet in de commissie ledencontact. Ben de Kleijn, die Hans Priveé na zijn overlijden tijdelijk verving, blijft nu in de volgende termijn aan als permanente secretaris.

Na zoveel geruststellende inzichten werd het tijd de zinnen te verzetten. Na een drankje en een hapje werd in alle vrolijkheid een leuke loterij gespeeld.
Het blijft grappig te zien, hoe het toeval tot een zekere hilariteit leiden kan. Marijke Verbeek die de loterij leidde, trok voor zichzelf het eerste winnende lootje! Dat verzin je niet! En daar bleef het niet bij. Ze won wel drie keer. Daar wilde ze echter niets van weten en schoof haar beurt steeds resoluut door naar iemand anders. ‘’Heb ik de hele avond in staan pakken, zou ik ze nu weer allemaal uit moeten gaan pakken ook! Nee, zeg!’’ riep ze. De prijzen werden onder dank en soms met wat hilariteit in ontvangst genomen. Maar aan alles komt een eind en zo stapten we uiteindelijk dan toch een mistige namiddag in.

Bij de uitgang kregen we nog wel allemaal een klein presentje.
Zo doen ze dat dus bij de
KBO Den Helder: van een jaarvergadering maken ze gewoon een heel gezellig feestje.

Een enthousiast KBO-lid

Het koffie drinken
Voor eigen rekening verhuist per 15 mei van Lands End naar Het Paviljoen van Toen Borneolaan 1 tegenover Ten Anker

Met veel plezier hebben Bep, Anneke en Joke van de commissie activiteiten met leden iedere maand koffie gedronken bij Lands End. Maar nu hebben zij besloten om het koffie drinken en elkaar ontmoeten te verplaatsen naar het Paviljoen van Toen tegenover Ten Anker.
Het Paviljoen van Toen is prima bereikbaar met de bus; deze stopt bijna voor de deur. En in de omgeving van dit leuke onderkomen wonen veel senioren voor wie Lands End altijd te ver was.

U bent van harte welkom op 15 mei aan de Borneolaan en, zoals u gewend bent, graag even aanmelden bij: Joke 645400, Bep 864594, of Anneke 631938.
U bent vanaf 14.00 uur van harte welkom. De prijzen bij het Paviljoen zijn prima maar het lekkers is minder uitgebreid. Wel zelfgebakken en heerlijk vers. Let op: U kunt in het Paviljoen van Toen niet contant betalen, maar uitsluitend met pin.
In de zomer kunt u altijd gebruik maken van het terras. Aan de overkant is een beweegtuin en u kunt een rondje lopen door het park. Een gezellig plekje!
Graag tot 15 mei Joke, Bep en Anneke

Nieuws van de Commissie Reizen

De laatste dagen van april zijn gevuld met volop administratieve werkzaamheden voor onze commissie.
De organisatie van de dagtocht op 16 mei vraagt onze aandacht! Op deze dag reizen we met 3 bussen en 130 deelnemers naar Almere waar we aan boord gaan voor een prachtige vaartocht naar de Zaanse Schans.
De vertrekbriefjes moeten naar de deelnemers verzonden worden en de deelnemerslijsten gemaakt. Kortom, aardig wat uurtjes werk, want de vertrekbriefjes bezorgen we zelf bij de deelnemers!
Ook de brieven naar de deelnemers aan de KBO-vakantieweken moeten de deur uit en intussen denken we aan de volgende dagtocht!
Op onze oproep voor een “mannendag” is slechts een handjevol reacties gekomen. Zouden de mannen het toch gezelliger vinden om wat dames in het gezelschap te hebben? Wij denken zomaar van wel.
De keuze ligt dus weer open voor de volgende dagtocht, wij gaan u verrassen.
Wij gaan ons voorbereiden op een gezellige dag varen op 16 mei en duimen natuurlijk wel voor een beetje lekker weer.
Dan komt de gezelligheid vanzelf. 
Heeft u vragen of wilt u informatie dan kunt u ons altijd bellen op 06-29330488.
Maar een berichtje sturen naar kbodh.reizen@gmail.com kan ook.
Wij wensen u een mooie nazomermaand en hopen velen van u te begroeten in de komende weken.
Een zonnige groet van de commissie reizen:
Nel Donkers, Thea Priveé en Irene Geiger.

Nieuws van de commissie activiteiten

KBO Lentefeest 2019 op 3 en 7 mei ………….
Bij het afdelingsblad van april, dat u vorige maand in de bus kreeg, ontvingen alle leden de uitnodiging voor het KBO Lentefeest op vrijdag 3 mei in Buurthuis West End aan de Lijsterbesstraat in Nieuw Den Helder.
Wat een reacties kreeg de organisatie op deze uitnodiging!
Al heel snel kwam men tot de conclusie dat alle belangstellenden niet op 3 mei in de grote zaal van West End passen.
Gelukkig kon met medewerking van het Westfries Collectief en het Buurthuis West End een tweede middag worden georganiseerd en wel op dinsdag 7 mei.
De bijna 200 aanmeldingen werden verdeeld over de 2 middagen en vele telefoontjes later kon de deelnemerslijst per middag worden opgemaakt.
Wij hopen u in het volgende afdelingsblad te kunnen melden of en hoe gezellig het geweest is op het eerste KBO Lentefeest.
Hartelijk dank voor uw aanmeldingen.
De organisatie, Nel Donkers, Ben de Kleijn, Thea Priveé, Ria Verbruggen, Irene Geiger en Ria Thiel.
Heeft u nog vragen dan mag u mij bellen of mailen.
Marijke Verbeek, tel: 759425 of verbeek.mwc@gmail.com

Even voorstellen: nieuw lid van de commissie PR

Mijn naam is Henriette Grasman en ik ben een nieuw lid en vrijwilligster van de KBO Den Helder. Samen met Marijke Verbeek ga ik me bezighouden met de public relations van de KBO Den Helder. Ook verheug ik me erop leden te ontmoeten als ik bij hen op huisbezoek mag komen als vrijwilligster bij de commissie ledencontact.
Over mij persoonlijk kan ik zeggen dat ik in de zestig ben. In mijn werkzame leven heb ik vooral functies gehad in het bibliotheekwezen, voornamelijk als documentalist. Maar behalve boeken heb ik nog veel andere interesses.
Ik houd bijvoorbeeld van kunst, tekenen en schilderen, schrijven, films kijken, eigenlijk te veel om op te noemen.
Door mijn huwelijk heb ik zeer lange tijd in Italië gewoond, waar ik vele gelukkige jaren gekend heb en een prachtige zoon heb gekregen. Helaas is mijn man door ziekte vroeg overleden. Nu ben ik al weer tien jaar in Den Helder, hoe snel gaat de tijd! Ik ben echt verknocht geraakt aan deze karakteristieke plek met fij-e mensen.
Ik ben blij bij de KBO terecht te zijn gekomen en hoop op veel we-erzijdse sympathie en warmte.

Vriendelijke groet en graag tot ziens!
Henriette Grasman

Nieuws van de commissie ledencontact

Kerstattentie

Al gedurende enkele jaren verzorgt onze commissie ledencontact met de kerst een attentie bij onze oudere leden die maar moeilijk deel kunnen nemen aan onze activiteiten. Ook de partners van onze overleden leden van dat jaar worden niet vergeten.
In december hebben wij dankzij uw steun 86 leden een Kerstattentie bestaande uit een mooie kerstster á 4 euro mogen bezorgen.
De opbrengst van de Sinterklaas- en kerstcollecte bedroeg € 334,15 waarvoor onze hartelijke dank.
Graag zullen wij u op de algemene ledenvergadering een bijdrage vragen voor onze voorjaarsattentie.
Denkt u daarom vooral aan onze spaarvarkentjes!

Ria Verbruggen 
Werkwijze commissie ledencontact
Zoals al is vermeld gaan wij per 1 juli onze werkwijze bijstellen.
Wij bezoeken onze 80-jarigen rond hun verjaardag met de felicitaties van onze KBO.
In overleg wordt dan bekeken wanneer het volgende bezoek plaats zal vinden.

Bij actieve 80plussers denken wij aan een volgend bezoek als ons lid 85 jaar wordt.
In de tussenliggende jaren denken wij aan een mooie felicitatiekaart.
Op deze manier hebben wij extra tijd voor onze leden bij ziek en zeer.
Het is ook goed mogelijk dat u een bezoek helemaal niet op prijs stelt.
Dit kunt u doorgeven aan onze coördinator Anneke van Os.
Ik hoop dat u met de nieuwe werkwijze kunt instemmen.

Ria Verbruggen

Van de Ouderenadviseur.

Vergoeding bij spoedprocedure verlenging rijbewijs

Wie door problemen bij het CBR te lang heeft moeten wachten op het rijbewijs, kan de kosten voor een spoedprocedure declareren bij het CBR.
Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat gemeld.
Gemeenten rekenen circa 35 euro voor een spoedprocedure bij het aanvragen van het rijbewijs.
Er zijn wel enkele voorwaarden aan deze regeling. Wie hiervoor in aanmerking komt, wordt geïnformeerd door het CBR dat nog altijd kampt met de lange doorlooptijden bij de medische beoordelingen.
De minister heeft samen met het CBR en RDW gezocht naar een oplossing om het rijbewijs sneller te krijgen.
Er zijn meerdere opties onderzocht. Een ervan is het terugvragen van de extra kosten van de spoedprocedure.
Deze maatregel is praktisch haalbaar en per direct in te voeren, laat Van Nieuwenhuizen weten.
Voorwaarden
Wie hiervoor in aanmerking wil komen, moet aantonen dat hij op tijd is begonnen met de aanvraag.
Dat wil zeggen dat hij minstens 90 dagen voor de verloopdatum van het rijbewijs een gezondheidsverklaring heeft ingediend bij het CBR en dat de betrokkene ‘voldoende proactief heeft meegewerkt aan eventueel benodigde vervolgstappen, zoals het ondergaan van aanvullend medisch onderzoek of een rijtest.’
Daarnaast wordt er nòg een voorwaarde gesteld: het rijbewijs is reeds verlopen of verloopt uiterlijk zeven dagen na de dagtekening van de CBR-brief met de Verklaring van Geschiktheid-melding.
Deze voorwaarde is gesteld omdat er anders voldoende tijd is voor een reguliere aanvraagprocedure bij de gemeente.
Tegemoetkoming
De extra kosten van de spoedprocedure kunnen achteraf mèt het betaalbewijs van de gemeente bij het CBR worden gedeclareerd. Alle betrokkenen die in aanmerking komen, zullen daar door het CBR op worden gewezen.
De minister beschouwt deze tijdelijke eenmalige tegemoetkoming als passend in het licht van het grote ongemak dat burgers door de uitvoeringsproblemen bij het CBR ervaren en het best passend.
Ouderenadviseur Marijke Verbeek
Bereikbaar per telefoon en mail:
Tel: 0223-759425 - verbeek.mwc@gmail.com

Nieuws van KBO Noord-Holland
Op deze webpagina en in ons afdelingsblad van Den Helder worden we op de hoogte gebracht van wat de KBO in Den Helder organiseert en te melden heeft.
Maar hieronder leest u in het kort ook actueel nieuws van de KBO Noord-Holland en wilt u hier meer over lezen, gaat u dan naar www.kbonoordholland.nl of vraagt u het aan de ouderenadviseur:
Marijke Verbeek, tel. 749425.

Collectieve zorgverzekeringen staan onder druk - KBO-PCOB: collectiviteit moet blijven.
Tijdens het Kamerdebat over de zorgverzekeringswet op 10 april, benadrukten diverse partijen dat de zorg in Nederland van goede kwaliteit is en dat we daar trots op mogen zijn.
Vervolgens ging een aantal politieke partijen de discussie aan over collectieve zorgverzekeringen waarbij er gesproken werd over het afschaffen van de collectiviteitskortingen. KBO-PCOB wil echter juist dat collectieve zorgverzekeringen blijven bestaan.
Zorg in ziekenhuis voor mensen met alzheimer ondermaats - Verbeterplannen hard nodig.
De zorg in het ziekenhuis voor mensen met dementie is ondermaats. Dat concludeert Alzheimer Nederland naar aanleiding van onderzoek onder mantelzorgers. Slechts 4 van de 10 mantelzorgers beveelt hun ziekenhuis aan voor mensen met dementie.
Dit, terwijl naar schatting 1 op de 3 ziekenhuisbedden wordt bezet door iemand met dementie.
Pensioenbehoud én beter stelsel - Tijd voor actie.
Voorspellingen over kortingen op de pensioenen zijn volop in het nieuws. Een lage rente en het uitblijven van een pensioenakkoord worden daarvoor als factoren genoemd.
Voor KBO-PCOB bevestigt dit de zorgen die we al eerder uitten. Lijdzaam afwachten doet de seniorenorganisatie allesbehalve. KBO-PCOB overlegt over oplossingen met alle betrokken partijen, ook met minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en komt in actie.
Praten over het levenseinde is van groot belang voor senioren - Praten biedt kracht en troost.
Uit het grote KBO-PCOB-onderzoek over de manier waarop senioren omgaan met het levenseinde, blijkt dat negen op de tien senioren hier regelmatig over nadenken.
Driekwart praat er ook met anderen over. Een heldere geest tot het einde toe en het leven in dankbaarheid afsluiten, dat is wat het merendeel van de senioren zichzelf toewenst.
Dit blijkt uit een representatief onderzoek onder 1300 senioren.
KBO-PCOB meldpunt leidt tot maatregelen - Energielasten Senioren.
Het Meldpunt Energielasten Senioren van KBO-PCOB bracht – en brengt nog steeds – schrijnende voorbeelden aan het licht van senioren die in de problemen komen door de stijgende energielasten. De media besteedden hier ruim aandacht aan, onder andere in dagblad De Telegraaf. En vervolgens leidt ons meldpunt nu tot concrete maatregelen in Den Haag.

                                 Nieuwe bestuursleden gezocht.

Het algemeen bestuur van de KBO afdeling Den Helder is dringend opzoek naar nieuwe bestuursleden.
Door het aftreden van twee bestuursleden tijdens de jaarvergadering zoeken wij enthousiaste leden die tijd willen investeren in het welzijn van onze leden. U kunt voor informatie bellen met één van de bestuursleden die staan vermeld op de Contact pagina.


Voor de Commissie PR, Marijke Verbeek 
Voor de Commissie Activiteiten, Nel Donkers
Voor de Redactie, Marja Steffens
Voor de Commissie PR en de Commissie Activiteiten vragen wij mee-denkers en mee-werkers. Hebt u belangstelling, laat het ons weten.
Wij bieden u een leuke groep mensen die staan voor wat de KBO is en doet: Krachtig Betrokken en Ondernemend.

De voorzitter.

Terugblik op het jaar 2018

Als bestuur kunnen wij terug zien op een goed en gezellig KBO jaar. Tal van activiteiten zijn de revue gepasseerd dankzij de inzet van vele vrijwilligers.
De dames en heren die zich, ieder op hun eigen wijze hebben ingezet om de activiteiten tot een succes te maken.
Wij danken dan ook al deze mensen die het mogelijk maakten dat wij in het afgelopen jaar u konden aanbieden:

• De wekelijkse wandeling
• De fantastische dagreizen, de vakantieweek en de Kerstreis
• De excursies
• De bezoeken aan musea buiten Den Helder
• De themamiddagen
• Het maandelijks koffie uurtje in "Lands End"
• De kennismaking met nieuwe leden.
• De fietsmiddagen
• De fietsdagen op Texel
• Het Sinterklaasfeest
• Het jaarlijkse Kerstfeest

Maar ook de activiteiten die door inzet van velen de KBO een geheel eigen gezicht geven.

• De samenstellers en de maker van dit afdelingsblad
• De bezorgers die de Nestor en het afdelingsblad bij u bezorgen
• De ledenadministratie die de bezorging mogelijk maakt
• De dames en heren van de Commissie Ledencontact die onze leden van 80 jaar en ouder jaarlijks een bezoekje brengen met een kleine attentie.
• De dames en heren die zieke leden in het ziekenhuis, thuis en in het verpleeghuis bezoeken.
• De belastinginvullers die ook dit jaar weer voor u klaar stonden.
• De webmaster die de KBO-site up to date houdt.
• De ouderenadviseurs waar u met vragen terecht kunt.
• De bestuursleden die al deze activiteiten van harte hebben ondersteund.

Alle vrijwilligers die dit alles hebben mogelijk gemaakt, dank voor uw inzet, en uw tijd, zonder u kan de KBO Den Helder al deze activiteiten niet aanbieden.

De commissie PR zoekt versterking

De commissie Public Relations zoekt leden met talent voor publiciteit.
Heeft u in de PR gewerkt, schrijft u graag een stukje, bent u een beetje creatief, heeft u
leuke ideeën voor de KBO of zoekt u gewoon een nieuwe uitdaging, dan is
de commissie PR op zoek naar U !

Het werk van de commissie PR bestaat uit:
o informatie verstrekken aan de plaatselijke media
o het maken van leuke folders of flyers voor promotie van activiteiten
o nieuwe acties organiseren ter promotie van de KBO in Den Helder
o helpen corrigeren van aangeleverde tekst voor het afdelingsblad
o mogelijk kopij aanleveren voor het afdelingsblad
o de KBO stand verzorgen op bijv. de 55plus beurs Den Helder
kortom, onze KBO in Den Helder in beeld brengen op velerlei gebied.

Uw reactie kunt u sturen naar mwcverbeek@hotmail.com
of u kunt, in de avond, bellen met nummer 0223-759425
voor nadere informatie.

Marijke Verbeek

 

Foto's uit het verleden en het heden.
o.a de Kerstviering, sinterklaas, fietstochten en dagtochten
en nog veel meer.

Klik op de doos.Een vraag:
Heeft u misschien digitale foto’s van KBO dagtochten of vakanties?
Voor het maken van een leuke presentatie, per vakantie en/of per jaar, zoeken wij deze foto’s. Lies Verberne heeft aangeboden deze taak op zich te nemen en daar zijn we erg blij mee.

Stuurt u de foto’s, met een berichtje welk jaar of welke vakantie het betreft,
naar kbodh.foto@gmail.com.

Wij hopen veel foto’s te ontvangen en u verneemt wanneer er een presentatie te zien is.


Aanmeldingsformulieren
Reizen,Dagtochten en Activiteiten
Kijk op de Activiteiten pagina.

Er zijn veel goede redenen om lid te worden van de Katholieke Bond van Ouderen afdeling Den Helder.

Hier staan er al 16.

 

Wilt u adventeren in ons afdelingsblad?
Neem contact op met onze Penningmeester
E-Mail: kbodh.penning@gmail.com
Telefoon: 0223-616784
KvK Nr:66057868
terug naar boven.