Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: Den Helder
« terug naar overzicht

Welkom bij de KBO afdeling Den Helder
Deze pagina is het laatst bijgewerkt op 14-01-2021

  


    Sinds17 april 1958
       Wie zijn wij, klik hier.

Bent u nog geen lid? Komt u gerust eens langs bij onze activiteiten of bijeenkomsten om de sfeer te proeven.
U bent van harte welkom!
Via deze site kunt u zich aanmelden voor de activiteiten of neemt u contact op met het bestuur.
Direct aanmelden kan natuurlijk ook bij de
ledenadministratie.

Nieuws uit de afdeling


Jaarvergadering 2020

Voor vrijdag 27 maart 2020 stond de Algemene Ledenvergadering, ook wel de Jaarvergadering genoemd, in Buurthuis West End op het programma. Helaas kwamen door de Corona-crisis alle activiteiten en ook deze vergadering te vervallen.
Er werd uitgesteld en afgewacht, maar toch moet het er eens van komen om aan onze leden verantwoording af te leggen over het reilen en zeilen van onze KBO Den Helder in 2019.
Voor 1 september 2020 moet dit gebeuren, het mag ook digitaal.

De leeftijd en digitale vaardigheid van onze leden in acht nemend is het bestuur tot een andere oplossing gekomen.
U leest een samenvatting van de jaarverslagen onder dit stukje. 
Daarbij geven wij u hieronder de volgende informatie die gewoonlijk op de Jaarvergadering in Buurthuis West End met u zou worden besproken.
Zijn er inhoudelijke vragen dan mag u altijd contact opnemen met de voorzitter, secretaris of penningmeester. Daarbij vragen wij u wel dit vóór 10 juli 2020 te doen, waarna het jaarverslag zal worden vastgesteld.

Dit jaar zijn er geen bestuurswijzigingen. Wel dient in de komende maanden gezocht te worden naar een opvolger voor de secretaris.
Op de jaarvergadering 2021 zal Ben de Kleijn na 11 jaar aftreden.
Wij hopen dat iemand hier een uitdaging in wil zien om actief mee te gaan doen met onze bloeiende vereniging.

Het financieel jaarverslag van de penningmeester is niet geheim maar wel vertrouwelijk en wordt niet geplaatst in het afdelingsblad. De kascontrolecommissie heeft de financiële administratie gecontroleerd en adviseert de leden het bestuur te dechargeren.
Leden die vragen hebben, kunnen contact opnemen met de penningmeester maar wel vóór 10 juli 2020.
De kascontrolecommissie bestond uit mevrouw M. Kersting en mevrouw M. Driehuis. Reserve was mevrouw G. Laagland.
De kascontrole zal in 2021 worden uitgevoerd door de dames Driehuis en Laagland.
Daarbij wordt een nieuw reserve lid voor de kascontrole-commissie gezocht.
Wie maakt in 2021 een uurtje tijd vrij voor deze controle??? Meldt u aan bij de penningmeester.

Een laatste en zeker positief bericht! De penningmeester heeft wederom een mooi en positief jaar af kunnen sluiten en stelt voor de contributie voor 2021 niet te verhogen.
Onze vereniging dient voor iedereen betaalbaar te blijven en voor u bij te dragen aan een leven met interessante en gezellige momenten, uit en thuis.

Helaas kan ik tijdens een Jaarvergadering die op deze wijze wordt gehouden, geen antwoord geven op vragen die in u opkomen naar aanleiding van alle informatie. Maar u weet dat u mij, of mijn medebestuurders, altijd kunt bellen of mailen.
Ik vertrouw erop dat u op deze wijze op de hoogte bent en blijft van onze KBO. Want alleen samen kunnen wij KBO Den Helder zijn!

Met vriendelijke groet van Nel Donkers, voorzitter KBO Den Helder,
namens alle bestuursleden.

Jaarverslag 2019 van KBO Den Helder

Secretaris
Onze KBO-vereniging opereerde voor het eerst in 2019 als zelfstandig rechtspersoon met een nummer van de Kamer van Koophandel, maar nog wel onlosmakelijk verbonden met de KBO-NH.
Het aantal leden op 1 januari 2019 bedroeg 677.
Over heel 2019 mochten we 49 nieuwe leden begroeten, overleden 28 van onze leden en schreven 30 leden zich uit als lid.
Dat bracht het aantal leden op 31 december 2019 op 668. Een afname dus van 9 leden.
Het dagelijks bestuur bestond uit Nel Donkers (voorzitter), Hans Schell (penningmeester) en Ben de Kleijn (secretaris).
Verder werd het algemeen bestuur gecomplementeerd met: Marijke Verbeek (Activiteiten, VOA en PR), Ria Verbruggen (Ledencontact, redactie), Thea Priveé en Irene Geiger (Reizen).
Afgelopen jaar hebben de 4 Huba’s (Hulp bij Belasting Aangifte) weer veel leden kunnen helpen met het invullen van de jaarlijkse belastingaangifte en het aanvragen en/of wijzigen van de huur- en zorgtoeslag.
Het afdelingsblad werd samengesteld door Marja Steffens, geassisteerd door de redactie, bestaande uit Ria Verbruggen, Carrie Korpershoek, en Lies Verberne. Dolf Ufkes hield als webmaster de KBO-website up to date.
Begin 2019 werd de ledenadministratie door Anneke van der Veeken overgedragen aan Wilma Schell.
Zij zorgde, samen met Hans Schell, ook voor de verspreiding van ons afdelingsblad en het Magazine onder de vele bezorgers.
Al deze vrijwilligers zijn onmisbaar voor het functioneren van de KBO Den Helder.

Activiteiten
Deze commissie bestaat uit 9 leden die door het jaar heen diverse activiteiten organiseren.
Er waren vaste activiteiten als: klaverjassen, keezen en biljarten, samen koffiedrinken en samen uit eten, een Jeu de boulesmiddag en tweemaal een bowlingmiddag.
Jaarlijks komt Sinterklaas op bezoek en in december wordt een schitterende Kerstviering gehouden in de Kampanje.
Bovendien werd in de zomervakantie een zomerprogramma gepresenteerd met uitstapjes in en om Den Helder.
In 2019 zijn 3 themamiddagen georganiseerd. De fotoclub met een interessante middag over Oud Den Helder met foto’s en toelichting door Jan Kikkert. Een middag met de notaris en uitleg over bewindvoering.
Verder werd voor de nieuwe leden ter kennismaking een bijeenkomst gehouden over wat onze KBO te bieden heeft.
Vrijwillige ouderenadvisering
In het afgelopen jaar werd het duidelijker dat het voor veel leden niet altijd meer mogelijk is om zelfstandig te blijven functioneren. Er zijn veel aanvragen gedaan bij de WMO voor huishoudelijke hulp, taxibonnen, aanpassingen in huis en hulpmiddelen.
Door de eigen bijdrage op de WMO terug te brengen naar een vast bedrag liepen de wachttijden bij de WMO op naar soms 10 weken. Dit was voor mensen die dringend hulp nodig hebben erg frustrerend.
Wanneer de wachttijd langer is dan 8 weken wordt door de ouderenadviseur een in gebrekestelling ingediend waarna de aanvraag snel wordt gehonoreerd.
Uiteraard is de WMO niet blij met dit laatste en staat de verstandhouding met de ouderenadviseur onder druk.
Tevens zijn er gesprekken gevoerd met zorgorganisaties omdat mensen niet tevreden waren over de manier van zorgverlening of de levering van hulpmiddelen.
Eind februari is KBO Den Helder versterkt met een tweede ouderenadviseur.
PR
De commissie PR bestaat uit twee vrijwilligers. De grootste klus was de 55+beurs in oktober die ook in 2019 een groot succes is geweest. De facebook-pagina van KBO Den Helder wordt regelmatig door leden bezocht en wordt meestal gebruikt om komende activiteiten nogmaals te promoten
Ledencontact
In de commissie Ledencontact zijn 19 vrijwilligers actief. Het is een druk jaar geweest.
Dit jaar hebben veel van de commissieleden deelgenomen aan één of twee scholingen, zoals die bij Geriant over diverse vormen van dementie en het omgaan met mensen die hieraan lijden.
Ook was er een scholing om dieper in te gaan op het fenomeen huisbezoek. In totaal zijn vorig jaar 331 jarigen met een bezoekje verblijd.
Hierin zijn niet begrepen de extra bezoeken die op indicatie gebracht zijn. Ons oudste lid is vorig jaar 100 geworden, een feestelijk gebeuren waarbij alleen ons commissielid welkom was met een reusachtige fruitmand. Bij minimaal 75 zieke leden zijn één of meer bezoekjes gebracht.
Ter gelegenheid van een 50- of 60-jarig huwelijksjubileum zijn er 4 bezoeken afgelegd.
Hiernaast werden leden bezocht na het overlijden van hun partner. Ook werd uit het potje “Omzien naar elkaar” in mei bij ongeveer 80 leden een zomerplantje bezorgd en in december werd bij 86 leden een kerstattentie gebracht.
In ons vaandel staat immers: “omzien naar elkaar”. Op dit moment staan 252 leden op de lijst voor een regulier huisbezoek. Hiernaast is er ook nog een lijst met 107 leden die mogelijk een huisbezoek op indicatie krijgen, zij zijn tussen de 81 en 84 jaar oud. Dit zijn heel veel bezoeken.
Zoals bekend worden oudere leden in het jaar dat zij 80 worden voor de eerste keer bezocht.
Daarbij wordt overlegd of op indicatie ieder jaar een bezoekje wordt gebracht of dat dit tot de 85e verjaardag kan worden overgeslagen.
Reizen
De Commissie Reizen verzorgde in 2019 weer voor veel KBO leden en enkele niet KBO leden een leuke dag uit en mooie vakanties van 7 of 3 dagen.
De dagtochten werden verzorgd door Hippo Reizen en de meerdaagse reizen door BTR reizen uit Loenen.
De traditie van koffie met gebak en een heerlijk diner werd ook dit jaar voortgezet. De chauffeurs met de bussen van Rasch Touringcars uit Hippolytushoef en Van Deelen Touringcars uit Barneveld brachten ons veilig uit en thuis.
Daarbij wisten zij altijd veel te vertellen over de route naar onze bestemmingen. De reizen werden georganiseerd en begeleid door Nel Donkers, Thea Priveé, Ria Thiel en Irene Geiger die tevens de financiële administratie verzorgde.
In 2019 werden de volgende dagtochten en meerdaagse reizen georganiseerd:

Lady’s Day op 14 en 28 maart
Een dag voor de dames naar een modehuis in het midden van het land.
Zo’n dag met alles erop en eraan waar een vrouw blij van wordt. Een leuke modeshow met de voorjaars- en zomermode en na de lunch alle tijd om de garderobe uit te breiden in de winkel. Na een rondje bingo en een advocaatje gingen de dames bepakt en bezakt weer naar huis.
Vaartocht van Almere Haven naar de Zaanse Schans op 16 mei.
De “Jacqueline” lag te wachten in Almere Haven voor een mooie vaartocht naar de Zaanse Schans. Via het eiland Pampus, het IJ en de Oranjesluis werd de eindbestemming bereikt. Het was een prachtige en goed verzorgde dag met 125 deelnemers.
Iedereen was vol lof en hoopt op een herhaling in 2020.
De eerste vakantieweek naar de Elzas, van 16 t/m 22 juni
Het land van wijn en mooie stadjes als Colmar, Sélestat en Kaysersberg en iedere dag een leuk programma.
Het werd een gezellige week met prima kamers, heerlijk eten, een wijnproeverij en veel gezelligheid met elkaar.
De tweede vakantieweek naar het Odenwald, van 12 t/m 18 juli
Een week met veel zon en volop gezelligheid in hotel Hirsch op 800 meter hoogte.
Er werd gevaren op de Main; een mooie glasblazerij en leuke stadjes als Wertheim en Heidelberg werden bezocht.
De avonden waren gezellig met bingo, een quiz, een kegelavond en mooie gesprekken.

De “Mannendag”.
Voor de dagtocht naar het Nationaal Militair Museum in Soesterberg was helaas te weinig belangstelling en werd geannuleerd.
Het Bakkerijmuseum en het Anton Pieckmuseum in Hattem op 12 september
De bakker vertelde vol passie over zijn mooie vak en liet de deelnemers proeven van een heerlijke krakeling. In het Anton Pieckmuseum werd genoten van de tijdelijke tentoonstelling van Janneke Brinkman en werd het weer een echt dagje uit voor alle deelnemers!

De Bayerische Seniorendag in Kalkar Wunderland op 3 oktober
Een bijzondere dagtocht, compleet verzorgd en geheel versierd in Bayerische stijl. Met onvervalste Duitse schlagers en Tiroler Music waarbij volop werd meegezongen en ingehaakt bij de polonaise. Zoals in Duitsland gebruikelijk volop koffie, thee, lekkers en een heerlijk buffet.
De Herfst-3 daagse van 15 t/m 17 oktober
Deze dagen verbleven we in hotel Hof van Putten op de Veluwe. We dronken koffie in Lage Vuursche vlakbij kasteel Drakensteyn en brachten een bezoek aan het Pluimveemuseum in Barneveld. De tweede dag ’s morgens naar de plaatselijke weekmarkt en daarna een rondvaart in Giethoorn. En op de laatste dag genieten in de Orchideeënhoeve in Luttelgeest.
Kerstmarkt in Dickens stijl in de Beeldentuin in Garderen op 28 november
was de laatste dagtocht van 2019. Het werd een mooie afsluiting van dit reisjaar waarin wij heel veel KBO-leden een fijne dag of meerdere dagen hebben mogen bezorgen.
LSBO
KBO Den Helder is in de LSBO, de Lokaal Samenwerkende Bonden van Ouderen in Den Helder met 2 leden vertegenwoordigd.
De LSBO heeft in mei een informatiemiddag georganiseerd met als onderwerpen het project ‘Eenzaam ben je niet alleen’ en het woningbeleid van de Woningstich-ting. Mee & De Wering hebben informatie verstrekt over dit onderwerp en handvatten aangereikt om eenzaamheid te herkennen en voorkomen.
Er is bij senioren nog veel onduidelijkheid over het toewijzingsbeleid van de Woningstichting. Hoe werkt de puntentelling en welke huizen vallen onder de Woningstichting. De procedure is duidelijk gemaakt aan de bezoekers en er was ruim aandacht voor de vragen.

In oktober is de 17e editie van de 55+beurs gehouden.
Gedurende het jaar is er overleg geweest met wethouder Tjitske Biersteker over het WMO-beleid. Een nijpend probleem blijft de rolstoelvoorziening. Inmiddels is er een andere leverancier waarmee de gemeente hoopt dat de service gaat ver-beteren. N.a.v. de veranderingen ten aanzien van de eigen bijdrage zijn er ontzettend veel aanvragen geweest voor met name huishoudelijke hulp en taxibonnen.
De contracten voor het WMO-vervoer liep dit jaar af. Er is een aanbestedingsperiode gestart en de LSBO werd benaderd door aanbieders van het WMO-vervoer maar ook door gebruikers die ongerust zijn over hoe het WMO-vervoer er in 2020 gaat uitzien. Inmiddels is duidelijk dat er geen aanbesteding is gedaan.
De gemeente gaat in gesprek met aanbieders om tot een goed aanbestedingsplan te komen. Gedurende deze periode wordt gevraagd aan de aanbieders het WMO-vervoer te blijven verzorgen onder de oude voorwaarden.
Inmiddels is duidelijk geworden dat het WMO-vervoer in 2020 ongewijzigd blijft. De LSBO heeft deelgenomen aan verschillende projecten zoals bijvoorbeeld de werkgroep tegen eenzaamheid maar is ook vertegenwoordigd in verschillende wijkplatformen.De LSBO heeft, naar aanleiding van de regelgeving van de regering om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en tot onbepaalde tijd de 1 1/2 meter afstand in acht te nemen, besloten de 17e editie van de 55+ Beurs van dinsdag 6 oktober 2020 te annuleren.
De huidige situatie vraagt veel van de gehele samenleving, veel activiteiten worden geannuleerd en er heerst veel onzekerheid over wanneer en hoe we terug kunnen keren naar de situatie voor het coronavirus toesloeg.
Wij wensen u veel sterkte de komende tijd en volg zoveel mogelijk de regelgeving van de regering op, alleen dan komen we door deze moeilijke periode heen.
Wij gaan ons richten op de volgende beurs in 2021, waar wij hopen u allen weer te mogen verwelkomen.

H. Schell
Voorzitter LSBO Den Helder/Julianadorp

                     Belastingaangifte over 2019

Het zijn bijzondere tijden, voor ons allemaal.
Ondanks alles hebben miljoenen burgers en ondernemers hun aangifte al gedaan en dat is fijn.
Maar door de coronacrisis kan mogelijk niet iedereen dit op tijd doen.

Automatisch uitstel:
De hulp bij aangifte kon door de coronacrisis op veel plekken niet doorgaan.
We begrijpen dat het voor mensen die hier normaal gesproken gebruik van maken moeilijk is om de aangifte (op tijd) te doen.

Daarom krijgen mensen die een DigiD-machtigingscode hebben én nog geen aangifte hebben gedaan automatisch uitstel tot 1 september 2020.
Zij hoeven hier zelf niets voor te doen. In mei ontvangen zij bericht van ons.

Uitzonderingen
Dit automatisch uitstel geldt niet voor:
· ondernemers;
· mensen die al uitstel hebben aangevraagd;
· mensen die al aangifte hebben gedaan;
· mensen die geen uitnodiging tot het doen van aangifte hebben gekregen.
Kijk op belastingdienst.nl/aangifte voor meer informatie.

Zelf uitstel aanvragen
Tot 1 mei is het mogelijk om aangifte te doen. Lukt het niet om dit samen met of namens uw cliënt op tijd te doen?
En krijgt uw cliënt geen automatisch uitstel?
Dan moet uw cliënt voor 1 mei zelf uitstel aanvragen op Mijn Belastingdienst of via de BelastingTelefoon.
Hebt u vragen? Stuur dan een e-mail naar maatschappelijkdienstverleners@belastingdienst.nl of neem contact op met uw relatiebeheerder.

Mevr. P. van der Kooij Beatrixstraat 68k Den Helder tel: 0223-669566
Mevr. I. Koopman-Dekker Julianaplein 78 Den Helder tel: 06-48120177
Dhr. A. Ufkes Marsdiepstraat 171 Den Helder tel: 0223-620064
Dhr. B. de Kleijn Boterzwin 4408 A Julianadorp tel: 0223-627359

Voor de juiste invulling van de aangifte is het wel belangrijk om vast de nodige gegevens bij elkaar te zoeken.

Wilt u de Commissie ledencontact helpen door aan hen door te geven als een van onze leden opgenomen is in het ziekenhuis of anderszins?
Heel graag een telefoontje aan Anneke van Os; tel.nr.: 631038 of een mail naar: kbodh.ledencontact@gmail.com
Bij voorbaat hartelijk dank.

Omzien naar elkaar - 2020
Na de eerste tien weken van thuis blijven en weinig of geen bezoek, kijken we terug en vooruit nu er nog weinig zekerheid is over meer vrijheid.
De mogelijkheid om bijeenkomsten te organiseren is nog steeds beperkt en zeker voor onze leeftijdsgroep.
Dus nog geen klaverjas- of keezenmiddag, geen bijeenkomsten en geen uitstapjes.
Helaas, het gaat ons ook aan het hart maar uw en onze gezondheid staat voorop.
De dames van de Commissie Ledencontact blijven, voor zover de leden dit willen, telefonisch contact houden met leden boven de 80 jaar.
Maar voor alle leden geldt: heeft u toch advies of hulp nodig?

Schroomt u dan niet te bellen met:
Ria Verbruggen – telefoon 0223-638099
Anneke van Os – telefoon 0223-631038
of Nel Donkers – telefoon 0223-642986.

Zij proberen met u het probleem op te lossen of verwijzen u naar de Vrijwillig Ouderen Adviseur, Marga Bovens.
Ons advies is, zorg goed voor uzelf, probeer iedere dag te bewegen, houd contact met familie, vrienden en kennissen maar ook met KBO-leden.

En bovenal blijf gezond en geniet van mooie momenten!
Hartelijke groet van Ria, Anneke en Nel. 

 
Ria Verbruggen - telefoon: 0223-638099
e-mail: kbodh.ledencontact@gmail.com

Anneke van Os - telefoon: 0223-631038
e-mail: kbodh.ledencontact@gamil.com

Nel Donkers - telefoon: 02230-642986 email: kbodh.voorz@gmail.com

Alstublieft helpt u ons en onze leden, laten wij samen KBO zijn!

Hoera, er was een klein feestje!

Op vrijdag 3 april is er rond 13.45 uur wat te doen voor de deur van de Golfstroom aan de Garst in de Schooten.
Een vrolijk gezelschap van familie, vrienden en bekenden wacht op een jarige!

Mevrouw C. Wieberdink is deze dag 95 jaar geworden en de familie heeft een prachtige muzikale verrassing voor haar.
Alleen haar zoon is deze dag bij haar op bezoek in verband met de voorschriften.
Hij neemt zijn moeder mee naar beneden en daar is zij verbaasd en duidelijk ontroerd.
De familie verrast haar met een spandoek, kleine verrassingen en de klanken van draaiorgel “de Harmonica” van de Helderse Draaiorgelvrienden.
Haar 95ste verjaardag wordt op deze manier toch wel heel speciaal. Helaas geen familiefeest in Lands End, wel heel veel kaarten en bloemen en deze prachtige muzikale verrassing. Zij geniet er echt van ……..
Zij kijkt op deze dag terug als “een dag met een gouden randje.”

Mevrouw Wieberdink, bij velen bekend als Co of tante Co, woont al 9 jaar met veel plezier in de Golfstroom.
Zij doet nog zelf de boodschappen en gaat twee keer in de week klaverjassen.
Altijd keurig gekapt, de lippen gestift en immer positief zal zij niet snel bij de pakken neerzitten.
Al laten haar mooie benen het nu wat afweten, toch hoopt ze weer regelmatig aanwezig te zijn bij KBO activiteiten.
Vervoer wordt dan wel geregeld en de vrijwilligers van de KBO hopen haar nog lang te mogen verwelkomen bij gezellige KBO bijeenkomsten.

         Nieuws van de Commissie Reizen

Dat zouden wij wel graag willen brengen: nieuws en het liefst groot nieuws! De aankondiging van een uitstapje of een paar dagen gezellig met elkaar op vakantie!

Helaas, we moeten allemaal nog even geduld hebben voor we weer wat kunnen ondernemen.
De touringcars staan nog in de garage te wachten en de chauffeurs werken met hardlopen aan hun conditie om fit te blijven.
Ook zij wachten met smart op het moment dat zij weer mogen rijden.
Allemaal missen we de gezelligheid van onze groep en hun baas de inkomsten voor het bedrijf. En wij?
Wij ruimen op en schonen de archieven op.
Kijken weer met plezier en vertedering naar foto’s van vele jaren geleden.
Herinneringen komen weer boven van de cruise met de Juliana en de Rigoletto.
Onze mooie vakantie naar het Zwarte Woud en het bloemeneiland Mainau.
De vakanties naar Luxemburg en niet te vergeten de Elzas en Eastborn in Engeland. Maar ook bezoekjes aan Holiday on Ice, de voetbalinterland Nederland-Hongarije en naar de Lion King in Scheveningen.
Vergeet de najaars en kerstsfeerreizen niet en de vele mooie dagtochten die we al gemaakt hebben.
Laten we hopen dat deze nare tijd, waarin we zo voorzichtig moeten zijn, weer snel voorbij gaat.
Dan gaan we weer leuke uitstapjes voor u organiseren, waar we zoals vanouds weer van gaan genieten.
Voorlopig gaan we niet op stap en in het volgende afdelingsblad, dat eind augustus weer bij u op de mat valt, leest u of we dit jaar voor u nog een uitje kunnen verzorgen.

Een laatste mededeling: na de dagtocht met het bezoek aan de musical Anastasia in het Circustheater in Scheveningen is in de bus een opvouwbare blauwe paraplu, zonder hoesje en een donkergrijs regenhoedje met een embleem van ramorim en fleece binnenzijde blijven liggen. Wij bewaren beide vondsten tot medio juli, dus mist u een van deze artikelen dan graag snel bellen.

Heeft u vragen dan mag u ons altijd bellen op 06-29330488 of een berichtje sturen

Tot zover het laatste nieuws van de Commissie Reizen.
Heeft u vragen of wilt u informatie dan kunt u ons altijd bellen op 06-29330488.
Een berichtje sturen naar kbodh.reizen@gmail.com kan ook altijd.
Wij wensen u mooie herfstdagen en zien u graag in de bus.

Een lieve groet van
Nel, Thea, Irene en Ria.

Nieuws van de commissie activiteiten

De volgende activiteiten zijn GEPLAND.
Maar onder voorbehoud… Mochten de regels toch weer veranderen dan gaat het helaas niet door.
En, alles gaat toch een beetje anders.

Vrijdagmiddag 11 september:
Klaverjassen, keezen en biljarten.
Aanmelden, maar ook afmelden is verplicht!
 


Woensdagmiddag 16 september:
Gezamenlijk koffie/theedrinken.
Aan- en afmelden is verplicht!

Donderdagmiddag 17 september:
Jaarlijkse jeu de boulesmiddag.
Aan- en afmelden is ook hier verplicht!

Heeft u nog vragen dan mag u mij bellen of mailen.
Marijke Verbeek, tel: 759425 of verbeek.mwc@gmail.com

Nieuws van de commissie ledencontact

Wij als KBO, gaan gebukt onder de regels van de RIVM. Wij moeten deze regels helaas opvolgen. Hoe is het nu geregeld?

Hoe zit het met bezoek thuis? Wil ik visite ontvangen, mag ik visite ontvangen?
Als ik zelfstandig woon en mijn huisgenoten voelen zich net als ikzelf gezond, dan mag ik dus vanaf 1 juni meer dan 3 mensen op visite hebben. Wij moeten dan wel onderling anderhalve meter afstand houden.
Woon ik in een verzorgingshuis of verpleeghuis, dan mag ik hooguit twee personen per week op bezoek ontvangen.
Let op: dit kan per tehuis ook nog verschillen.
Wij, als commissie ledencontact van de KBO Den Helder, mogen helaas nog niet bij u op bezoek komen. Maar vanaf september denken wij dat er meer ruimte komt zodat wij onze oudere leden weer rondom hun verjaardag kunnen bezoeken. Tot die tijd houden wij telefonisch contact met u.
Als u daar behoefte aan heeft kunt u ook altijd zelf even bellen met onze coördinator Anneke van Os.
Wij hopen op betere tijden.

Ria Verbruggen,
Commissie ledencontact
Omzien naar elkaar

Omzien naar elkaar blijft een van de pijlers van onze KBO, het is en blijft een speerpunt binnen het bestuur.
De commissie ledencontact probeert de contacten met onze steeds ouder wordende leden te continueren.
Maar zij willen ook graag bij ziek en zeer in contact komen met de leden die het betreft.
Daarvoor hebben wij uw hulp nodig!
Mocht u in uw omgeving KBO-leden kennen die wel een steuntje in de rug verdienen, laat het weten.
Bij opname in een ziekenhuis, verpleeghuis of tijdelijk op een revalidatieplek is die commissie afhankelijk van informatie van derden.
Daarom vragen wij u nogmaals dit door te geven aan de coördinator van deze commissie: Anneke van Os, tel: 0223-631038.
Er is niets zo vervelend als leden die het betreft buiten de boot vallen omdat wij het niet weten.
Dus: Beter meerdere malen aangemeld dan helemaal niet…
Wij rekenen op uw medewerking.

Van de Ouderenadviseur.

Ook de NS heeft de afgelopen periode laten zien dat het opzeggen van een abonnement iets ingewikkelder ligt dan je verwacht.
De abonnementhouder moet dit zelf opzeggen. Ook dat heeft weer iets te maken met de AVG maar het kan wel telefonisch.
Daarbij verwachten ze dat u een e-mailadres hebt. Heeft u dat niet dan krijgt u een brief met de opzegging. Als u denkt dat het hiermee klaar is, dan heeft u het mis……
U moet dan nog naar de kaartautomaat op het station of naar een oplaadpunt om via ‘mijn bestelling’ het abonnement van uw OV-kaart te halen. Hoe senioronvriendelijk is dat?
En dan ook nog in de brief of mail vermelden dat, wanneer u dit niet doet voordat uw abonnement afloopt, het dan blijft bestaan. Dan kunt u een maand later weer opnieuw beginnen.
Op deze manier wordt het voor mensen die niet echt mobiel zijn een hele klus om dit te organiseren òf u moet iemand vragen dit voor u te doen…
Als ouderenadviseur lopen wij ook nog steeds achter de feiten aan als het gaat om aanvragen bij de Wmo.
De medewerkers hebben te maken met een steeds meer toenemende werkdruk.
Wanneer u een aanvraag doet kan het daardoor soms twee weken duren voor u een bevestiging krijgt van de aanvraag. Het is daarom een goede zaak dat u in uw agenda noteert wanneer u de aanvraag gedaan heeft want die wordt niet in de bevestiging vermeld.
De Wmo zou volgens de regels uw aanvraag binnen 6 weken in behandeling moeten nemen maar dat lukt lang niet altijd.
Na 6 weken is de Wmo verplicht u te melden welke tijd er nog rest voordat u wat hoort, maar dat gebeurt in vele gevallen niet.
Als ouderenadviseur kunnen wij u dan helpen met een “ingebrekestelling” die de procedure versnelt.
Iets met spoed aanvragen is echter ook niet mogelijk.
Bij de laatste spoedaanvraag voor taxibonnen heeft het 10 weken geduurd voor er daadwerkelijk een taxi-pas in de bus lag.
Het is om moedeloos van te worden maar het is ook een teken dat het langer zelfstandig thuis wonen veel op leeftijd zijnde senioren gaat opbreken.
De ouderenadviseurs zijn dus degenen die u bij deze problematiek kunnen ondersteunen. Zij doen het met liefde en de nodige creativiteit om dit alles in goed banen te leiden.
Ouderenadviseur Marijke Verbeek en Marga Bovens
Bereikbaar per telefoon en mail:
Tel: 0223-759425 - verbeek.mwc@gmail.com

Nieuws van KBO Noord-Holland
Op deze webpagina en in ons afdelingsblad van Den Helder worden we op de hoogte gebracht van wat de KBO in Den Helder organiseert en te melden heeft.
Maar hieronder leest u in het kort ook actueel nieuws van de KBO Noord-Holland en wilt u hier meer over lezen, gaat u dan naar www.kbonoordholland.nl of vraagt u het aan de ouderenadviseurs:
Marijke Verbeek, tel. 749425 of Marga Bovens, tel. 645536 

Iedere fietstoerist blij met meer toiletten erbij! - Oproep aan overheid.
Zestien maatschappelijke organisaties, waaronder KBO-PCOB, roepen de overheid op om snel meer toiletten te plaatsen in dorpen, steden en bij fietsknooppunten om zo met name fietsers een sanitaire stop te gunnen.
Vanwege de coronamaatregelen zijn sanitaire stops nog schaarser geworden dan ze al waren. “
Het tekort aan deze stops is een reden voor mensen om niet te bewegen, niet op fietsvakantie in eigen land te gaan” aldus Patrick Dorrestein van Hanze-Tours.com, een organisator van fietstochten.
Als mensen niet op vakantie in eigen land gaan, dan krijgt de toeristensector nog minder gasten dan de nu al verwachte klap van 24,5 miljoen minder toeristen.
Gelukkig oud worden wil iedereen wel - Inkijkje in ouder worden.
Het essay ‘Gelukkig ouder worden in een veranderende samenleving’ van het Sociaal Cultureel Planbureau is onlangs verschenen. Het essay geeft een inkijkje in hoe ouder worden ervaren wordt en nodigt uit om na te denken welke creatieve oplossingen en initiatieven mogelijk en nodig zijn, zodat mensen gezond èn zinvol ouder kunnen worden.
Veranderende samenleving
De samenleving vernieuwt zich in een rap tempo door digitalisering, flexibilisering en informalisering. Soms door onvoorziene, ingrijpende gebeurtenissen. Het leven lijkt sneller en ingewikkelder te worden.
Tijdens de coronacrisis zijn tal van nieuwe creatieve ideeën bedacht voor en met senioren.
Ook gordelroosvaccin beschikbaar door succesvolle lobby.
Sinds 1 juni is het vaccin voor gordelroos beschikbaar. KBO-PCOB lobby is blij dat dit vaccin nu ook beschikbaar is door succesvolle lobby. Al langer zet KBO-PCOB zich in om senioren beter te beschermen tegen ziekten.
Waar lobby al succesvol was voor pneumokokken, is nu ook een vaccin beschikbaar tegen gordelroos. En dat is positief.
Directeur Manon Vanderkaa: “Bij ouderen kan gordelroos heel langdurige pijnklachten veroorzaken. Het geeft een soort zenuwpijn, waar gewone pijnstillers nauwelijks tegen helpen, ook morfine niet.
Vandaar dat het van belang is om gordelroos te voorkomen. Dat het vaccin nu ook beschikbaar is, is ontzettend fijn voor senioren”.
Europese regeling verlenging rijbewijs - 7 maanden doorrijden.
De geldigheid van rijbewijzen die tijdens de coronacrisis zijn verlopen, wordt met zeven maanden verlengd.
Dat heeft de Europese Commissie besloten, laat minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen weten.
Door deze regeling kunnen automobilisten met een rijbewijs dat tussen 1 februari en 1 september 2020 is verlopen of nog verloopt langer doorrijden.
Ze mogen het rijbewijs in de hele EU blijven gebruiken. De duur van zeven maanden geldt vanaf de datum waarop het rijbewijs verloopt. Rijbewijzen die zijn geschorst of ingevorderd, vallen buiten de regeling.
Blij met verruiming bezoekregeling coronavrije verpleeghuizen - Toch ook nog vragen.
Seniorenorganisatie KBO-PCOB is blij dat de bezoekregeling in verpleeghuizen per 15 juni verder versoepeld wordt.
Vanaf dan mogen bewoners van verpleeghuizen die coronavrij zijn, meer dan één bezoeker ontvangen. Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “Heel goed dat het kabinet niet alleen naar medische aspecten kijkt, maar ook naar de menselijke kant.
Veel senioren, zowel bewoners als mantelzorgers, hebben de afgelopen tijd aangegeven dat het lijden vanwege eenzaamheid te groot werd. We zijn blij dat het kabinet naar deze signalen heeft geluisterd”.
Wijs op reis – uit de nieuwsbrief KBO-PCOB
In normale jaren zou de vakantievreugde voor veel senioren nu al in volle gang zijn.
Maar dit jaar gaat het even anders, de coronacrisis heeft ook gevolgen voor de zomer van 2020.
Voor degene die niet thuis vakantie gaan vieren en toch op pad willen, is het noodzaak om wijs op reis te gaan.
In dit artikel proberen we zoveel mogelijk op een rij te zetten.

Allereerst is het belangrijk om te weten waar naartoe u op reis gaat en wanneer. Op vakantie gaan in Nederland en daarvoor te boeken is mogelijk, maar ook op vakantie moeten de RIVM-richtlijnen opgevolgd worden.
Reizen met het OV blijft alleen voor noodzakelijke reizen toegestaan en veel attracties zijn nog beperkt geopend.
Bij de Rijksoverheid is hier meer informatie over te vinden.
Met ingang van 15 juni is het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor veel landen van oranje (alleen noodzakelijk reizen) naar code geel (let op de veiligheidsrisico’s) gegaan. Dit betekent dat vakanties naar het buiten-land niet meer wordt afgeraden, maar dat er wel risico’s aan vast zitten.
Zo mag u nu bijvoorbeeld wel naar België, Duitsland, Italië, Frankrijk en Zwitserland, deze landen hebben een geel reisadvies.
Maar blijft oranje geldig voor Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. En voor sommige landen is de verwachting dat ze binnenkort van oranje af gaan, zoals Oostenrijk. Vakantiereizen buiten het EU/Schengengebied worden voorlopig afgeraden.
Op een speciale website van de overheid wordt bijgehouden welke landen oranje zijn en welke niet.
Dus: gaat u op vakantie, welke kleur het land van bestemming ook heeft, dan is het goed om de juiste afweging te maken om wel of niet te gaan. Voor de overheid vallen vakantiereizen onder de niet noodzakelijke reizen.
Dus mocht u of een reisgenoot onverhoopt in het buitenland ziek worden, dan ziet de overheid dit als een eigen risico en zal u niet repatriëren. Informeer bij uw (ziektekosten of reis) verzekering welke consequenties het heeft als u in het buitenland ziek wordt.
Lees u in Tot slot, overschat uw eigen conditie niet en ga niet op reis als u klachten heeft.
Maar ook al bent u gezond en is er niks aan de hand, het corona-virus blijkt senioren niet te sparen.
U loopt door uw leeftijd een grotere kans om flink ziek te worden. Dus als u eenmaal de keuze hebt gemaakt om te vertrekken, neem dan ook nog een extra pakje mondkapjes en desinfectiemiddel mee. Eenmaal in het buitenland, hou ook hier tenminste anderhalve meter afstand. In sommige landen geldt twee meter.
Lees u goed in voor uw vertrek. Kijk bijvoorbeeld op de Reiswijzer van de ANWB en zoek uw land van bestemming op.
Zo gaat u wijs op reis. Fijne zomertijd!

                                 Nieuwe bestuursleden gezocht.

Het algemeen bestuur van de KBO afdeling Den Helder is dringend opzoek naar nieuwe bestuursleden.
Door het aftreden van twee bestuursleden tijdens de jaarvergadering zoeken wij enthousiaste leden die tijd willen investeren in het welzijn van onze leden. U kunt voor informatie bellen met één van de bestuursleden die staan vermeld op de Contact pagina.


Voor de Commissie PR, Marijke Verbeek 
Voor de Commissie Activiteiten, Nel Donkers
Voor de Redactie, Marja Steffens
Voor de Commissie PR en de Commissie Activiteiten vragen wij mee-denkers en mee-werkers. Hebt u belangstelling, laat het ons weten.
Wij bieden u een leuke groep mensen die staan voor wat de KBO is en doet: Krachtig Betrokken en Ondernemend.

De voorzitter.

Terugblik op het jaar 2019

Als bestuur kunnen wij terug zien op een goed en gezellig KBO jaar. Tal van activiteiten zijn de revue gepasseerd dankzij de inzet van vele vrijwilligers.
De dames en heren die zich, ieder op hun eigen wijze hebben ingezet om de activiteiten tot een succes te maken.
Wij danken dan ook al deze mensen die het mogelijk maakten dat wij in het afgelopen jaar u konden aanbieden:

• De wekelijkse wandeling
• De fantastische dagreizen, de vakantieweek en de Kerstreis
• De excursies
• De bezoeken aan musea buiten Den Helder
• De themamiddagen
• Het maandelijks koffie uurtje in "Lands End"
• De kennismaking met nieuwe leden.
• De fietsmiddagen
• De fietsdagen op Texel
• Het Sinterklaasfeest
• Het jaarlijkse Kerstfeest

Maar ook de activiteiten die door inzet van velen de KBO een geheel eigen gezicht geven.

• De samenstellers en de maker van dit afdelingsblad
• De bezorgers die de Nestor en het afdelingsblad bij u bezorgen
• De ledenadministratie die de bezorging mogelijk maakt
• De dames en heren van de Commissie Ledencontact die onze leden van 80 jaar en ouder jaarlijks een bezoekje brengen met een kleine attentie.
• De dames en heren die zieke leden in het ziekenhuis, thuis en in het verpleeghuis bezoeken.
• De belastinginvullers die ook dit jaar weer voor u klaar stonden.
• De webmaster die de KBO-site up to date houdt.
• De ouderenadviseurs waar u met vragen terecht kunt.
• De bestuursleden die al deze activiteiten van harte hebben ondersteund.

Alle vrijwilligers die dit alles hebben mogelijk gemaakt, dank voor uw inzet, en uw tijd, zonder u kan de KBO Den Helder al deze activiteiten niet aanbieden.

De commissie PR zoekt versterking

De commissie Public Relations zoekt leden met talent voor publiciteit.
Heeft u in de PR gewerkt, schrijft u graag een stukje, bent u een beetje creatief, heeft u
leuke ideeën voor de KBO of zoekt u gewoon een nieuwe uitdaging, dan is
de commissie PR op zoek naar U !

Het werk van de commissie PR bestaat uit:
o informatie verstrekken aan de plaatselijke media
o het maken van leuke folders of flyers voor promotie van activiteiten
o nieuwe acties organiseren ter promotie van de KBO in Den Helder
o helpen corrigeren van aangeleverde tekst voor het afdelingsblad
o mogelijk kopij aanleveren voor het afdelingsblad
o de KBO stand verzorgen op bijv. de 55plus beurs Den Helder
kortom, onze KBO in Den Helder in beeld brengen op velerlei gebied.

Uw reactie kunt u sturen naar mwcverbeek@hotmail.com
of u kunt, in de avond, bellen met nummer 0223-759425
voor nadere informatie.

Marijke Verbeek

 

Foto's uit het verleden en het heden.
o.a de Kerstviering, sinterklaas, fietstochten en dagtochten
en nog veel meer.

Klik op de doos.Een vraag:
Heeft u misschien digitale foto’s van KBO dagtochten of vakanties?
Voor het maken van een leuke presentatie, per vakantie en/of per jaar, zoeken wij deze foto’s. Lies Verberne heeft aangeboden deze taak op zich te nemen en daar zijn we erg blij mee.

Stuurt u de foto’s, met een berichtje welk jaar of welke vakantie het betreft,
naar kbodh.foto@gmail.com.

Wij hopen veel foto’s te ontvangen en u verneemt wanneer er een presentatie te zien is.


Aanmeldingsformulieren
Reizen,Dagtochten en Activiteiten
Kijk op de Activiteiten pagina.

Er zijn veel goede redenen om lid te worden van de Katholieke Bond van Ouderen afdeling Den Helder.

Hier staan er al 16.

 

Wilt u adventeren in ons afdelingsblad?
Neem contact op met onze Penningmeester
E-Mail: kbodh.penning@gmail.com
Telefoon: 0223-616784
KvK Nr:66057868
terug naar boven.