Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: Den Helder
« terug naar overzicht

Welkom bij de KBO afdeling Den Helder
Deze pagina is het laatst bijgewerkt op 28-5-2019

  


    Sinds17 april 1958
       Wie zijn wij, klik hier.

Bent u nog geen lid? Komt u gerust eens langs bij onze activiteiten of bijeenkomsten om de sfeer te proeven.
U bent van harte welkom!
Via deze site kunt u zich aanmelden voor de activiteiten of neemt u contact op met het bestuur.
Direct aanmelden kan natuurlijk ook bij de
ledenadministratie.

Nieuws uit de afdeling


Koffiedrinken in het Paviljoen van Toen op 15 mei jl.

In april 2019 nam de KBO afscheid van Lands End waar KBO-leden lange tijd samen één keer in de maand koffie dronken.
Bij het bekend maken van de nieuwe locatie werd er even geprotesteerd want nergens zulke lekkere gebakjes als daar bij de boot naar Texel.

Maar de leden van de commissie activiteiten wilde het graag verplaatsen naar het Paviljoen van Toen aan de Timorlaan.
Zij zagen nieuwe mogelijkheden daar aan de rand van het Timorpark: zeer goed toegankelijk en ook de bewoners van de seniorenwoningen in die omgeving kunnen zomaar oversteken voor een gezellig praatje onder het genot van een kopje koffie of thee.

De eerste bijeenkomst mochten zij 24 personen verwelkomen, deze hoge opkomst leidde even tot verwarring bij de medewerkers van het Paviljoen.
Op deze hoeveelheid bezoekers hadden zij niet gerekend….
Het werd een ontzettende leuke en gezellige middag. De koffie, thee en de overheerlijke appeltaart en boterkoek gingen er letterlijk in als koek.
Voor de lekkere trek werd er door bezoekers ook genoten van een heerlijke pannenkoek.

De commissie activiteiten is blij met de keuze van het Paviljoen als plaats van samenkomst maar …. op 15 mei is ook gebleken hoe belangrijk het is dat u zich even aanmeldt; dit om te voorkomen dat de medewerkers van het Paviljoen zich overvallen voelen.

De volgende keer dat er weer gezellig samen koffie wordt gedronken is op woensdag 19 juni; u bent vanaf 14.00 uur van harte welkom.
U kunt zich opgeven bij Bep Puhl, tel.: 864594
of bij Joke van der Ploeg, tel.: 645400.
Graag tot dan.

Nieuws van de Commissie Reizen

Het volgende uitje is de vakantieweek naar De Elzas, van zondag 16 t/m zaterdag 22 juni a.s.
De voorbereidingen zijn in volle gang en Thea en Ria, die deze week als begeleiding mee gaan, hebben er zin in.
Een week voor vertrek ontvangen alle deelnemers de brief met de laatste informatie over vertrek en het verblijf in Hotel Zum Lamm in het plaatsje Bahlingen.
Wij hopen op een mooie, interessante, maar vooral gezellige vakantieweek met elkaar.
Laatste bericht: Er is helaas 1 tweepersoonskamer vrij gekomen i.v.m. ziekte. Maar voor wie toch nog mee wil met deze KBO vakantieweek en snel kan beslissen ligt hier wel een kans!
Meldt u zich dan zo snel mogelijk aan! Bellen naar 06-29330488 of een berichtje sturen naar kbodh.reizen@gmail.com voor alle informatie.
Ook voor de vakantieweek naar het Odenwald, van vrijdag 12 t/m donderdag 18 juli, is nog 1 tweepersoonskamer beschikbaar.
Wie nog zin heeft in een gezellige vakantieweek mag ons bellen!
En voor de leden die deze zomer nog graag een dagje uit gaan staat er nog een dagtocht op donderdag 29 augustus op het programma.
Met deze dagtocht hopen wij veel leden een plezier te doen en wij zien met spanning uw aanmelding tegemoet.
Het is niet een echte “mannendag” maar wellicht dat de heren deze dag wel kunnen waarderen en ook vrouwelijk gezelschap op prijs stellen. Dit prachtige museum is zeker een bezoek waard!

Als laatste het verzoek de telefoon van de Commissie Reizen, 06-29330488, niet te bellen tijdens de KBO vakantieweken.
Dit nummer is dan alleen beschikbaar voor de reisbegeleiding en het contact met het thuisfront bij calamiteiten.
Wij wensen u een mooie maand en zien u weer graag in de bus.
Dagtocht naar het Nationaal Militair Museum in Soesterberg op donderdag 29 augustus

Een dagtocht voor de heren van de KBO, maar ook voor dames die in defensie zijn geïnteresseerd.
Kortom voor alle KBO-leden een bijzondere dag naar een prachtig museum in de mooie omgeving van de Utrechtse Heuvelrug.
Het Nationaal Militair Museum is gevestigd in een indrukwekkend gebouw met een spectaculair dak van 110 x 250 meter en 13 meter hoge glazen buitenwanden.
Het geeft de bezoeker een gevoel van ruimte en zicht op de collectiestukken buiten.
Ontdek het Arsenaal en dwaal tussen tanks en vliegtuigen. Daarbij is er ook de tentoonstelling 'Als de Russen komen' waar aandacht wordt besteed aan de Koude Oorlog in de jaren 1950-1990.
Ook recente gebeurtenissen zoals cyber warfare, hacks en fake-news worden in deze tentoonstelling behandeld.
Een bijzonder interessant museum!
Vertrek vanaf het eerste opstappunt is rond 08.30 uur, waarna we op weg gaan naar de koffie of thee met gebak.
Tussen 11.30 en 12.00 komen we bij het Nationaal Militair Museum aan waar u tot plm. 15.00 uur kunt rondkijken.
Het is een groot museum waar u zeker deze tijd nodig heeft.
U kunt natuurlijk ook in het restaurant wat drinken of een kleine snack nuttigen. Niet te veel, want rond half vijf maken we een stop op de terugweg om te genieten van een 3-gangen diner.
We verwachten rond half acht weer in Den Helder terug te zijn, vol indrukken na deze bijzondere dag.

Kosten voor deze dagtocht, inclusief verzekering en fooi voor de chauffeur: KBO-leden € 57,50 niet leden € 62,50 p.p.
Deelnemers die op deze dag hun persoonlijke veteranen-, defensie- of post-actievenpas of museumjaarkaart kunnen tonen, ontvangen de entreekosten terug.
U dient dit aan te geven op het aanmeldingsformulier.
U kunt zich opgeven voor deze dagtocht middels het inschrijfformulier.
Stuurt u dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 15 augustus, naar: KBO Commissie Reizen, Zwanenbalg 1312 - 1788 ZC Julianadorp
Het verschuldigde bedrag overmaken bij aanmelding op rekening NL65 INGB 0003573106 t.n.v. KBO afd. reizen Den Helder.
Uiterlijk 15 augustus dient het bedrag te zijn overgemaakt.
Heeft u vragen of wilt u informatie dan kunt u ons altijd bellen op 06-29330488.
Maar een berichtje sturen naar kbodh.reizen@gmail.com kan ook.
Wij wensen u een mooie nazomermaand en hopen velen van u te begroeten in de komende weken.
Een zonnige groet van de commissie reizen:
Nel Donkers, Thea Priveé en Irene Geiger.

Nieuws van de commissie activiteiten

Laatste Klaverjassen, Keezen en biljarten (van dit seizoen!)
Zoals u wellicht weet, zijn Ria en Bert druk bezig met de verhuizing.
Tegen de tijd dat deze laatste spelletjesmiddag van start gaat, hopen ze al helemaal ‘gesetteld’ te zijn in hun nieuwe huis in Langedijk.
De laatste klaverjas-, keez- en biljartmiddag van dit seizoen is op: vrijdag 7 juni a.s.

U kunt zich voor deze spelletjesmiddag opgeven/afmelden bij: Ria Beentjes, tel. 06-52308222
of Bert Beentjes, telefoon: 06-39680275. (Let op: deze nummers zijn alleen voor deze ene keer i.v.m. hun verhuizing).
De kosten: € 3,00 p.p. voor leden en € 4,00 p.p. voor niet leden; biljarters betalen € 5,00 p.p.
Dit is zoals gewoonlijk inclusief koffie, koekje en een drankje naar keuze met een hapje! Gezellig als u komt!!
Plaats: Buurthuis West End, Lijsterbesstraat 10a in Nieuw Den Helder.
Zaal open 13.00 uur. Kom a.u.b. op tijd!! Aanvang spellen: 13.30 uur.
Als u zich hebt opgegeven en onverwachts niet kunt komen, meldt u zich dan op tijd af op een van bovengenoemde 06-nummers.
Heeft u nog vragen dan mag u mij bellen of mailen.
Marijke Verbeek, tel: 759425 of verbeek.mwc@gmail.com

Even voorstellen: nieuw lid van de commissie PR

Mijn naam is Henriette Grasman en ik ben een nieuw lid en vrijwilligster van de KBO Den Helder. Samen met Marijke Verbeek ga ik me bezighouden met de public relations van de KBO Den Helder. Ook verheug ik me erop leden te ontmoeten als ik bij hen op huisbezoek mag komen als vrijwilligster bij de commissie ledencontact.
Over mij persoonlijk kan ik zeggen dat ik in de zestig ben. In mijn werkzame leven heb ik vooral functies gehad in het bibliotheekwezen, voornamelijk als documentalist. Maar behalve boeken heb ik nog veel andere interesses.
Ik houd bijvoorbeeld van kunst, tekenen en schilderen, schrijven, films kijken, eigenlijk te veel om op te noemen.
Door mijn huwelijk heb ik zeer lange tijd in Italië gewoond, waar ik vele gelukkige jaren gekend heb en een prachtige zoon heb gekregen. Helaas is mijn man door ziekte vroeg overleden. Nu ben ik al weer tien jaar in Den Helder, hoe snel gaat de tijd! Ik ben echt verknocht geraakt aan deze karakteristieke plek met fij-e mensen.
Ik ben blij bij de KBO terecht te zijn gekomen en hoop op veel we-erzijdse sympathie en warmte.

Vriendelijke groet en graag tot ziens!
Henriette Grasman

Nieuws van de commissie ledencontact

Kerstattentie

Al gedurende enkele jaren verzorgt onze commissie ledencontact met de kerst een attentie bij onze oudere leden die maar moeilijk deel kunnen nemen aan onze activiteiten. Ook de partners van onze overleden leden van dat jaar worden niet vergeten.
In december hebben wij dankzij uw steun 86 leden een Kerstattentie bestaande uit een mooie kerstster á 4 euro mogen bezorgen.
De opbrengst van de Sinterklaas- en kerstcollecte bedroeg € 334,15 waarvoor onze hartelijke dank.
Graag zullen wij u op de algemene ledenvergadering een bijdrage vragen voor onze voorjaarsattentie.
Denkt u daarom vooral aan onze spaarvarkentjes!

Ria Verbruggen 
Werkwijze commissie ledencontact
Zoals al is vermeld gaan wij per 1 juli onze werkwijze bijstellen.
Wij bezoeken onze 80-jarigen rond hun verjaardag met de felicitaties van onze KBO.
In overleg wordt dan bekeken wanneer het volgende bezoek plaats zal vinden.

Bij actieve 80plussers denken wij aan een volgend bezoek als ons lid 85 jaar wordt.
In de tussenliggende jaren denken wij aan een mooie felicitatiekaart.
Op deze manier hebben wij extra tijd voor onze leden bij ziek en zeer.
Het is ook goed mogelijk dat u een bezoek helemaal niet op prijs stelt.
Dit kunt u doorgeven aan onze coördinator Anneke van Os.
Ik hoop dat u met de nieuwe werkwijze kunt instemmen.

Ria Verbruggen

Van de Ouderenadviseur.

Themamiddag:
Eenzaamheid en Seniorenhuisvesting Woningstichting met de Lokaal Samenwerkende Bonden Ouderen
op 9 mei in de Vredeskerk

Deze voorlichting georganiseerd door de LSBO leverde een kleine 40 belangstellenden op.
De middag begon met het onderwerp Eenzaamheid.
In het kader van een onderzoek vanuit de gemeente heeft Stichting MEE & de Wering vrijwilligers opgeleid om dit onderzoek uit te voeren. Er zijn 800 inwoners van boven de 75 middels een brief uitgenodigd aan dit onderzoek deel te nemen.
De respons hierop was 391 reacties.
Het onderzoek vond plaats aan de hand van de eenzaamheidschaal van Mevrouw Prof. J. de Jong-Gierveld.
Eenzaamheid kun je omschrijven in drie categorieën: algemene eenzaamheid, emotionele eenzaamheid, of eenzaamheid op het sociale vlak.
De cijfers uit dit onderzoek logen er niet om: 50% van de ondervraagden voelt zich eenzaam en 9% voelt zich zeer eenzaam.

Er is gekeken welke risicofactoren er zijn die eenzaamheid tot gevolg kunnen hebben en wat er aan ten grondslag ligt:
73% door een slechte gezondheid
67% door een slechte mobiliteit
64% door het alleen wonen
63% door beperkte financiële middelen.
In combinatie vanuit deze uitkomst speelt ook rouw een grote rol; het wegvallen van geliefden kan grote impact hebben op het eenzaamheidsgevoel. Vooral bij mannen speelt dit laatste in combinatie met alleen wonen en een klein netwerk een grote rol.

De veranderende maatschappij, zoals de sluiting van verzorgingshuizen, is mede van invloed op eenzaamheid. Iedereen is druk, heeft verplichtingen waardoor het “omzien naar elkaar” soms moeilijk uitvoerbaar is.
Het hebben van een klein netwerk is medeoorzaak van elke vorm van eenzaamheid.
Dit werd dan ook afgelezen van de hulpvragen die kwamen tijdens het huisbezoek.
Er zijn 139 hulpvragen neergelegd met de volgende onderwerpen:
• Uitbreiden van het netwerk.
• Huishoudelijke hulp.
• Gebruik kunnen maken van een boodschappendienst.
• Hulp bij administratie.
• Een tuin- en klussendienst tegen een kleine vergoeding.
• Hulpmiddelen om langer zelfstandig te wonen.
• Lotgenoten voor rouwverwerking.
• Een maatje die regelmatig langs komt voor een praatje of een uitstapje.
Het maatjesproject wat door o.a. Humanitas in het leven is geroepen kan de vraag niet altijd aan. Het aantal beschikbare vrijwilligers daalt zoals bij vele organisaties.

Het mag duidelijk zijn dat veel ouderen in Den Helder het gevoel van eenzaamheid kennen, maar dat het veelal een taboe is.
Wat zou het mooi zijn als wij als ouderenbonden dit probleem voor een groot deel uit de wereld kunnen helpen.
Dit kan alleen als u dit kenbaar maakt en er samen met iemand van de commissie huisbezoek of de ouderenadviseur over in gesprek kan worden gegaan. Wat men niet weet, kan ook niet worden opgelost.

Nog een kleine kanttekening bij dit onderzoek: een medebestuurslid van de LSBO betreurt het dat de gemeente en MEE & de Wering geen gebruik gemaakt hebben van de vele vrijwilligers die binnen de ouderenbonden huisbezoeken doen.
Samen hebben de bonden bijna 1500 leden.
Deze vrijwilligers zijn bij veel ouderen bekend en het zou zomaar kunnen dat het gesprek wat vlotter en dieper had kunnen verlopen dan bij een totaal vreemde.

In deze voorlichting over huren van een sociale huurwoning of appartement in Den Helder of in de regio, zal Woningstichting de uitleg verzorgen.
De Heer J. de Beus (jurist) en verantwoordelijk voor het verhuurgedeelte, ver-telde in het stappenplan hoe u in aanmerking komt voor een huis of appartement van de woningstichting of van een verhuurder in de regio.
Na twee zinnen ging het al mis… Want om te kunnen huren is het de bedoeling dat u via internet een account aanmaakt.
Dit is niet voor alle senioren weggelegd omdat velen geen gebruik hiervan maken.
Dit werd uitgelegd als “dan moet iemand uit het netwerk dit even doen….”.
Of de aspiranthuurder komt naar het Woonplein en krijgt daar een account met code toegewezen. Dan blijft nog staan dat iemand anders voor de aspiranthuurder het huizenaanbod moet bijhouden.
Bij inschrijvingen worden diverse documenten gevraagd zoals een identiteitsbewijs en een afschrift van de belastingdienst over het inkomen, evenals uw gezinssamenstelling.
Uw partner moet apart vermeld worden want de inschrijving is niet overdraagbaar. Dus ook die bescheiden moet u inleveren.
De kosten zijn € 15,00 per persoon en zijn in een later stadium te koppelen (hoe moeilijk kan je het maken).
Als huurder van een huis bij de Woningstichting staat u niet automatisch ingeschreven en u heeft in die woonjaren ook geen punten
Vanaf het moment dat u een account heeft aangemaakt krijgt u per ingeschreven dag 1 punt Heeft u meer dan 5 jaar een huis gehuurd bij Woningstichting dan krijgt u 500 punten extra meer dan 15 jaar leveren 1000 punten op.
Er is ook een toewijzingsbeleid gebaseerd op inkomen; de laagste inkomens kunnen huren tot € 611,00 en hoe hoger het inkomen hoe meer keuze er is.
Woningstichting heeft een nieuwe BV: Helder Vastgoed BV. Deze BV is o.a. voor de commerciële activiteiten en voor de duurdere, luxe woningen.

Er was een prachtige uitleg door de heer H. Everhardus, bedrijfsleider Woondiensten, over de panden waarin mensen kunnen wonen en waar tevens verzorging wordt geboden.
Maar in die huizen heeft u toch echt een zorgindicatie nodig vanuit de Wet Langdurige Zorg, betaald door uw zorgverzekering. Daarnaast ook nog met een eigen bijdrage, afhankelijk van uw inkomen en vermogen.
Natuurlijk zijn er nog appartementen en levensbestendige woningen in complexen te huur zoals de levensbestendige woningen bij de Groene Vecht en appartementen in Buitenveld.
En voor de meest draagkrachtigen in de nieuwe complexen van Woningstichting.
Het werd een roerige middag, zeker toen het onderwerp WMO-woningen aan bod kwam.
Dit zijn woningen die met hulp vanuit de gemeentelijk WMO zijn aangepast voor mensen met een beperking.
Er staan op dit moment 8 van deze woningen leeg; dit omdat de toewijzing hiervan wordt gedaan door de gemeente.
Er werd gevraagd hoe dit kon en wat de inkomstenderving van deze leegstand was. De heer Everhardus gaf aan dat deze leegstand gefinancierd werd door de gemeente.

Er werd ook nog even gekeken naar de diverse locaties die Woningstichting verhuurt voor het zogenaamde algemeen nut.
In deze locaties kunnen senioren elkaar ontmoeten of samen van een maaltijd genieten.
Hieronder valt een aantal buurthuizen. Ook zijn er locaties die opvang voor senioren bieden in de vorm van dagbesteding.
Even na 16.00 uur eindigde deze roerige middag met een woord van dank aan de sprekers.
Dank aan de LSBO die deze middag organiseerde en senioren een kijkje gaf in de twee belangrijke onderwerpen van deze middag.
Ouderenadviseur Marijke Verbeek
Bereikbaar per telefoon en mail:
Tel: 0223-759425 - verbeek.mwc@gmail.com

Nieuws van KBO Noord-Holland
Op deze webpagina en in ons afdelingsblad van Den Helder worden we op de hoogte gebracht van wat de KBO in Den Helder organiseert en te melden heeft.
Maar hieronder leest u in het kort ook actueel nieuws van de KBO Noord-Holland en wilt u hier meer over lezen, gaat u dan naar www.kbonoordholland.nl of vraagt u het aan de ouderenadviseur:
Marijke Verbeek, tel. 749425.

Schrijf mee voor een goed pensioen - Klim in de pen.
Al jaren zijn veel pensioenen niet verhoogd. Volgend jaar dreigt zelfs verlaging. Ondertussen schuift de AOW-leeftijd steeds verder op. Dat moet en kan anders. Klimt u met KBO-PCOB mee in de pen?
Schrijf een brief aan de minister. Vertel over uw zorgen.
Bekijk de schrijfinstructie zie www.kbonoordholland.nl
Senioren in Den Helder vertellen over de Tweede Wereldoorlog - Aandacht op radio en tv.
De Amsterdamse filmmaker Erik Willemse interviewde senioren in Den Helder over de Tweede Wereldoorlog.
De interviews werden gefilmd voor het nieuwe museum over de Atlanticwall, dat op 24 mei is geopend in Huisduinen.
Dit meldt het Noordhollands Dagblad
Veiligheid in de eigen omgeving - Recente cijfers CBS.
Het CBS publiceerde recente cijfers betreffende veiligheid en de beleving van veiligheid in de eigen omgeving.
Volgens de cijfers van het CBS ervaren senioren meer dan andere leeftijdsgroepen agressief gedrag in het verkeer.
Maar daar en-tegen zeggen juist senioren minder dan andere leeftijdsgroepen, een gevoel van onveiligheid te hebben.
Deels thuis wonen en deels in verpleeghuis - Mogelijk in de toekomst.
In 2025 is bijna 25% van de Nederlanders 65 jaar of ouder. Het aantal 80-plussers zal dan zijn gestegen naar ruim 1,2 miljoen mensen. Dat meld de NOS op haar website.
Dit heeft grote gevolgen voor de zorg en met name voor de mantelzorg. Een mogelijke oplossing is een logeerhuis waar mensen tijdelijk of een paar dagdelen per week terecht kunnen om zo de mantelzorger(s) te ontlasten.
Er bestaan al meer van dergelijke logeerhuizen.
KBO-PCOB zet zich in voor hogere vaccinatiegraad volwassenen - Extra stappen nodig.
In Nederland is er momenteel veel discussie over de vaccinatie van kinderen en jongeren, maar ook de aandacht voor vaccinatie van volwassenen mag volgens seniorenorganisatie KBO-PCOB niet verloren gaan.
De helft van alle vaccins in Nederland wordt namelijk aan volwassenen gegeven zoals de griepprik en de pneumokokkenprik tegen longontsteking.
De prik tegen gordelroos is één van de grootste wensen.

                                 Nieuwe bestuursleden gezocht.

Het algemeen bestuur van de KBO afdeling Den Helder is dringend opzoek naar nieuwe bestuursleden.
Door het aftreden van twee bestuursleden tijdens de jaarvergadering zoeken wij enthousiaste leden die tijd willen investeren in het welzijn van onze leden. U kunt voor informatie bellen met één van de bestuursleden die staan vermeld op de Contact pagina.


Voor de Commissie PR, Marijke Verbeek 
Voor de Commissie Activiteiten, Nel Donkers
Voor de Redactie, Marja Steffens
Voor de Commissie PR en de Commissie Activiteiten vragen wij mee-denkers en mee-werkers. Hebt u belangstelling, laat het ons weten.
Wij bieden u een leuke groep mensen die staan voor wat de KBO is en doet: Krachtig Betrokken en Ondernemend.

De voorzitter.

Terugblik op het jaar 2018

Als bestuur kunnen wij terug zien op een goed en gezellig KBO jaar. Tal van activiteiten zijn de revue gepasseerd dankzij de inzet van vele vrijwilligers.
De dames en heren die zich, ieder op hun eigen wijze hebben ingezet om de activiteiten tot een succes te maken.
Wij danken dan ook al deze mensen die het mogelijk maakten dat wij in het afgelopen jaar u konden aanbieden:

• De wekelijkse wandeling
• De fantastische dagreizen, de vakantieweek en de Kerstreis
• De excursies
• De bezoeken aan musea buiten Den Helder
• De themamiddagen
• Het maandelijks koffie uurtje in "Lands End"
• De kennismaking met nieuwe leden.
• De fietsmiddagen
• De fietsdagen op Texel
• Het Sinterklaasfeest
• Het jaarlijkse Kerstfeest

Maar ook de activiteiten die door inzet van velen de KBO een geheel eigen gezicht geven.

• De samenstellers en de maker van dit afdelingsblad
• De bezorgers die de Nestor en het afdelingsblad bij u bezorgen
• De ledenadministratie die de bezorging mogelijk maakt
• De dames en heren van de Commissie Ledencontact die onze leden van 80 jaar en ouder jaarlijks een bezoekje brengen met een kleine attentie.
• De dames en heren die zieke leden in het ziekenhuis, thuis en in het verpleeghuis bezoeken.
• De belastinginvullers die ook dit jaar weer voor u klaar stonden.
• De webmaster die de KBO-site up to date houdt.
• De ouderenadviseurs waar u met vragen terecht kunt.
• De bestuursleden die al deze activiteiten van harte hebben ondersteund.

Alle vrijwilligers die dit alles hebben mogelijk gemaakt, dank voor uw inzet, en uw tijd, zonder u kan de KBO Den Helder al deze activiteiten niet aanbieden.

De commissie PR zoekt versterking

De commissie Public Relations zoekt leden met talent voor publiciteit.
Heeft u in de PR gewerkt, schrijft u graag een stukje, bent u een beetje creatief, heeft u
leuke ideeën voor de KBO of zoekt u gewoon een nieuwe uitdaging, dan is
de commissie PR op zoek naar U !

Het werk van de commissie PR bestaat uit:
o informatie verstrekken aan de plaatselijke media
o het maken van leuke folders of flyers voor promotie van activiteiten
o nieuwe acties organiseren ter promotie van de KBO in Den Helder
o helpen corrigeren van aangeleverde tekst voor het afdelingsblad
o mogelijk kopij aanleveren voor het afdelingsblad
o de KBO stand verzorgen op bijv. de 55plus beurs Den Helder
kortom, onze KBO in Den Helder in beeld brengen op velerlei gebied.

Uw reactie kunt u sturen naar mwcverbeek@hotmail.com
of u kunt, in de avond, bellen met nummer 0223-759425
voor nadere informatie.

Marijke Verbeek

 

Foto's uit het verleden en het heden.
o.a de Kerstviering, sinterklaas, fietstochten en dagtochten
en nog veel meer.

Klik op de doos.Een vraag:
Heeft u misschien digitale foto’s van KBO dagtochten of vakanties?
Voor het maken van een leuke presentatie, per vakantie en/of per jaar, zoeken wij deze foto’s. Lies Verberne heeft aangeboden deze taak op zich te nemen en daar zijn we erg blij mee.

Stuurt u de foto’s, met een berichtje welk jaar of welke vakantie het betreft,
naar kbodh.foto@gmail.com.

Wij hopen veel foto’s te ontvangen en u verneemt wanneer er een presentatie te zien is.


Aanmeldingsformulieren
Reizen,Dagtochten en Activiteiten
Kijk op de Activiteiten pagina.

Er zijn veel goede redenen om lid te worden van de Katholieke Bond van Ouderen afdeling Den Helder.

Hier staan er al 16.

 

Wilt u adventeren in ons afdelingsblad?
Neem contact op met onze Penningmeester
E-Mail: kbodh.penning@gmail.com
Telefoon: 0223-616784
KvK Nr:66057868
terug naar boven.