Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: Den Helder
« terug naar overzicht

Welkom bij de KBO afdeling Den Helder
Deze pagina is het laatst bijgewerkt op 1-11-2019

  


    Sinds17 april 1958
       Wie zijn wij, klik hier.

Bent u nog geen lid? Komt u gerust eens langs bij onze activiteiten of bijeenkomsten om de sfeer te proeven.
U bent van harte welkom!
Via deze site kunt u zich aanmelden voor de activiteiten of neemt u contact op met het bestuur.
Direct aanmelden kan natuurlijk ook bij de
ledenadministratie.

Nieuws uit de afdeling


Uitnodiging voor nieuwe leden

Vanaf maart 2018 hebben wij als KBO Den Helder 88 nieuwe leden mogen inschrijven!
Voor deze leden organiseren wij een welkomstbijeenkomst op vrijdag 15 november a.s. waarin wij u kennis willen laten maken met de mensen achter de schermen van KBO Den Helder.
Na de uitleg van de diverse commissies kunt u met de organiserende vrijwilligers van gedachten wisselen over wat u verwacht van onze KBO. Alle suggesties en ideeën zijn welkom.

De leden die ingeschreven zijn vanaf maart 2018 hebben inmiddels een persoonlijke uitnodiging ontvangen.
Maar: ook nieuwe leden die niet in de gelegenheid waren om de in februari 2018 georganiseerde “nieuwe ledendag” te bezoeken, kunnen zich voor deze informatieve bijeenkomst opgeven.

Hoe ziet deze informatiebijeenkomst eruit?
Doel: voorstellen van de diverse commissies en uitleg over hun werkwijze.
Wij serveren rond 12.30 uur een eenvoudige lunch.
Na de lunch zullen de commissieleden uw eventuele vragen beantwoorden en graag uw ideeën en suggesties met u bespreken. Deze bijeenkomst is tevens een goede manier om met andere leden kennis te maken.

Waar vindt dit plaats? Locatie: Buurthuis West End aan de
Lijsterbesstraat 10a in Nieuw Den Helder
Datum: Vrijdag 15 november 2019.
U bent van harte welkom vanaf 10.30 uur voor een kopje koffie of thee.
Start van de bijeenkomst: 11.00 uur. Om 14.00 uur sluit de bijeenkomst.

U kunt zich voor deze bijeenkomst tot 13 november aanmelden bij:
Marijke Verbeek tel: 759425
Nel Donkers tel: 642986
Marja Steffens tel: 645533
Kosten voor deze bijeenkomst: € 2,00 p.p.; te betalen aan de zaal.

Graag tot ziens op vrijdag 15 november 2019

                Sinterklaas vraagt……
Zoals altijd wil Sinterklaas tijdens zijn bezoek KBO-leden in het zonnetje zetten.
Daarom deze oproep: weet u iemand binnen onze KBO die een schouderklopje verdient? Laat het ons weten.
Is het die trouwe bezoeker die het verdient? Doet iemand voor u hand- en spandiensten?
Of mag u altijd meerijden naar activiteiten? Of zomaar omdat u goed geholpen bent toen u het zelf even niet kon?
U kunt dit melden bij Marja Steffens tel: 645533 of bij Marijke Verbeek tel: 759425.
Het mag ook per mail naar: verbeek.mwc@gmail.com

Een hartelijke groet uit het zonnige Spanje van Sinterklaas en zijn Pieten.

Wilt u de Commissie ledencontact helpen door aan hen door te geven als een van onze leden opgenomen is in het ziekenhuis of anderszins?
Heel graag een telefoontje aan Anneke van Os; tel.nr.: 631038 of een mail naar: kbodh.ledencontact@gmail.com
Bij voorbaat hartelijk dank.

Belangrijke oproep van uw penningmeester

Betaling contributie 2020

In het afdelingsblad van november vindt u weer de acceptgirokaart voor de betaling van de contributie over het jaar 2020.
Omdat de KBO Den Helder de verplichte afdrachten aan de KBO Noord-Holland en de Unie KBO tijdig moet voldoen dient u uw contributie te betalen vóór 1 januari 2020.
Eerder betalen mag uiteraard ook en wordt door ons zeker op prijs gesteld.

Zoals u ongetwijfeld weet heeft het bestuur besloten om de contributie voor 2020 niet te verhogen.
Deze blijft dus voor alleenstaanden €. 24,50 en voor echtparen en samenwonenden €. 44,=.
U ziet dat het bedrag op de acceptgirokaart open is gelaten.
Wij zouden het heel erg waarderen als u het contributiebedrag met een kleine gift zou willen verhogen.
Uw extra bijdrage zal uiteraard altijd ten goede komen aan onze eigen KBO.

De contributie via de acceptgirokaarten worden geïnd op het oude, alvast ingevulde, rekeningnummer.
Mocht u geen gebruik maken van de bijgevoegde acceptgirokaart en de contributie op een andere wijze willen voldoen, dan verzoek ik u vriendelijk dit op het rekeningnummer te doen, dat op de acceptgirokaart staat vermeld, zijnde:

NL53 INGB 0002 9735 71 t.n.v. KBO Den Helder

Indien u de contributie niet tijdig betaalt zal er aan u, in beginsel, één keer een betalingsherinnering worden gestuurd.
Mocht het bedrag dan nog niet worden ontvangen, kan het bestuur u als lid van de KBO Den Helder uitschrijven.
Het bedrag van de contributie blijft u dan toch aan ons verschuldigd.
Opzeggen lidmaatschap

De te betalen afdrachten aan de KBO Noord-Holland en de Unie KBO worden vastgesteld aan de hand van het aantal ingeschreven leden op 31 december 2019.
Wanneer u uw lidmaatschap van de KBO, om wat voor reden dan ook, wilt opzeggen dient u dit zo spoedig mogelijk te doen, maar in elk geval vóór 30 december 2019.
U betaalt dan geen contributie meer voor het komende jaar. Zegt u uw lidmaatschap op na 30 december 2019, dan bent u de contributie nog verschuldigd voor het hele jaar 2020.
De reden hiervan is dat het bestuur de hierboven genoemde afdrachten en uw abonnementsgeld voor het magazine van KBO-PCOB op dat moment al verplicht heeft afgedragen.
Ik vraag vriendelijk uw begrip hiervoor en dank u bij voorbaat voor uw medewerking.
Herhaling mededelingen

VERVALLEN REKENINGNUMMER KBO DEN HELDER

Op dit moment beschikt de KBO Den Helder nog over 2 rekeningnummers bij de ING.
Aangezien dit niet meer noodzakelijk is en om extra kosten te besparen zal ik zo spoedig mogelijk het rekeningnummer
NL 84 INGB 0007 4454 89 t.n.v. KBO Den Helder op gaan zeggen.

Op dit nummer kunnen dus geen betalingen meer worden gedaan.
BETALINGEN VAN REIZEN EN DAGTOCHTEN

De betaling van reizen en dagtochten dient gedaan te worden op het rekeningnummer van de afdeling reizen en niet op het rekeningnummer waarop de contributie voldaan moet worden.
Dit zorgt voor verwarring bij de penningmeester en de organisatoren van de reizen.
Het rekeningnummer, speciaal voor de afdeling reizen is:

NL 65 INGB 0003 5731 06 T.N.V. KBO Reizen afd. Den Helder

Met vriendelijke groet, Hans Schell (penningmeester)

Nieuws van de Commissie Reizen

De Herfst 3-daagse is weer herinnering! Met 50 personen hebben we gezellige dagen beleefd op de Veluwe met iedere dag een uitstapje. We brachten een bezoek aan het Pluimveemuseum in Barneveld, maakten een rondvaart door Giethoorn en genoten van het bezoek aan de Orchideeënhoeve in Luttelgeest. 
De laatste dagtocht van dit jaar, op donderdag 28 november
Een bezoek aan de Winterfair in Garderen, een gezellige kerstmarkt rond de Beeldentuin in Garderen.
Er is 1 bus gereserveerd voor 50 personen. Zijn er veel aanmeldingen dan kunnen we op woensdag 4 december de tocht nog eens maken. Voor deze dag moeten er dan wel minstens 40 deelnemers zijn.
Meldt u dus zo spoedig mogelijk aan zodat we tijdig een tweede tocht kunnen reserveren.
En een dank u wel voor alle reacties op de vragen aan belangstellenden voor de uitstapjes van KBO Den Helder.
Inmiddels hebben we 51 formulieren ontvangen met antwoorden en suggesties voor de volgende jaren. 
Het is grappig dat u soms wel eens vergeet dat we in de kop van Noord-Holland wonen!
Een dagtocht naar Zeeland is dan wel wat ver!!
Maar alle suggesties nemen we mee en wie weet nemen we verre bestemmingen als Zeeland eens op in een 3-daagse reis.
Heeft u nog geen formulier ingevuld dan heeft u nog de tijd tot 15 november!
Daarna gaan we een overzicht maken van alle formulieren en wie weet wat wij mee kunnen nemen bij de plannen voor 2020.
Er is in ieder geval veel belangstelling voor een dag-tocht naar een musical en een dagtocht met een modeshow.
En dank aan ieder die ons een complimentje stuurde bij de opmerkingen.
Dit geeft ons het fijne gevoel dat wij goed bezig zijn voor u!
Tot zover het laatste nieuws van de Commissie Reizen.
Heeft u vragen of wilt u informatie dan kunt u ons altijd bellen op 06-29330488.
Een berichtje sturen naar kbodh.reizen@gmail.com kan ook altijd.
Wij wensen u mooie herfstdagen en zien u graag in de bus.

Een lieve groet van
Nel, Thea, Irene en Ria.

Nieuws van de commissie activiteiten

Een vraag aan u:

De leden van de commissie activiteiten willen heel graag van onze leden weten of dit zomerprogramma aan de behoefte van onze leden voldoet. Wij weten dat op de dinsdag (ook in de zomer) wordt gewandeld en dat deze leden ook graag aan de zomeractiviteiten hadden deelgenomen. Daarom hebben wij deze vragen voor u:

• Wat is dan een geschikte dag?
• Welke activiteiten wilt u graag in dit zomerprogramma opgenomen zien?
• Heeft u suggesties om het programma uit te breiden?
• Kiest u voor meer binnen activiteiten? En zo ja, welke dan?
• Waar gaat uw voorkeur naar uit als het een buitenactiviteit is?

U kunt uw suggesties kwijt via de mail: verbeek.mwc@gmail.com of telefonisch bij Marijke Verbeek, tel: 0223-759425.

Wij zien u graag bij een van de activiteiten in de komende periode.
Namens Ria, Bert, Bep, Joke, Anneke, Wilma, Marja, Trudi en Marijke.

Let op: de commissie activiteiten behoud zich het recht voor om bij te weinig aanmeldingen de activiteit niet door te laten gaan.
Aanmelden en afmelden per activiteit is verplicht. De aangegeven kosten voor een activiteit zijn voor eigen rekening.
Namens alle commissieleden: graag tot ziens bij de aangeboden activiteiten.
Heeft u nog vragen dan mag u mij bellen of mailen.
Marijke Verbeek, tel: 759425 of verbeek.mwc@gmail.com

Nieuws van de commissie ledencontact

Dringende oproep van de Commissie Ledencontact

Bij onze commissie stoppen per 31 december a.s. vijf van onze bezoeksters, mede in verband met hun hoge leeftijd.
Dit maakt dat wij dringend op zoek zijn naar opvolgers.
De leden bezoeken wij vanaf 80 jaar eenmalig, vanaf 85 jaar jaarlijks, met een kleine attentie rond hun verjaardag.
Vanaf 90 jaar krijgt men jaarlijks met kerst en in het voorjaar een plantje......
Als er mensen zijn die in het ziekenhuis belanden, of als er zich iets ernstigs voordoet bezoeken wij deze mensen ook.
Iedere twee maanden hebben we een bijeenkomst met de bezoekers en bespreken we wat er zoal speelt en ondersteunen wij elkaar.

Heeft u de leuze “omzien naar elkaar” in uw hart en heeft u tijd voor enkele bezoekjes per maand?
Dan bent u degene die wij zoeken in onze commissie en nodigen wij u van harte uit in onze commissie.
Voor de wijken Julianadorp, De Schooten en Nieuw Den Helder zijn wij dringend op zoek, naar u..
De bezoeken kunt u zoveel mogelijk in uw eigen wijk doen.

Wilt u nadere informatie neem dan contact op met onze coördinator
Anneke van Os Creemers, tel. 0223-631038 of met de voorzitter
Ria Verbruggen 06-50489649.
Ria Verbruggen
Omzien naar elkaar

Omzien naar elkaar blijft een van de pijlers van onze KBO, het is en blijft een speerpunt binnen het bestuur.
De commissie ledencontact probeert de contacten met onze steeds ouder wordende leden te continueren.
Maar zij willen ook graag bij ziek en zeer in contact komen met de leden die het betreft.
Daarvoor hebben wij uw hulp nodig!
Mocht u in uw omgeving KBO-leden kennen die wel een steuntje in de rug verdienen, laat het weten.
Bij opname in een ziekenhuis, verpleeghuis of tijdelijk op een revalidatieplek is die commissie afhankelijk van informatie van derden.
Daarom vragen wij u nogmaals dit door te geven aan de coördinator van deze commissie: Anneke van Os, tel: 0223-631038.
Er is niets zo vervelend als leden die het betreft buiten de boot vallen omdat wij het niet weten.
Dus: Beter meerdere malen aangemeld dan helemaal niet…
Wij rekenen op uw medewerking.

Van de Ouderenadviseur.

Vrijwilligers KBO Den Helder volgden de cursus: “Omgaan met dementie”

Naar aanleiding van een informatiemiddag georganiseerd door de LSBO, hebben 10 vrijwilligers van onze KBO een korte cursus gevolgd over “Omgaan met dementie”.
In een organisatie als de onze met ruim 670 leden, zien ook onze vrijwilligers leden die een dementie hebben.
Dementie is een hersenziekte en het omgaan met deze ziekte vraagt om een specifieke aanpak.
De cursus werd gegeven bij Geriant; een organisatie in Den Helder die zich gespecialiseerd heeft in de begeleiding van zowel thuiswonende mensen met een dementie als hun familie en andere naasten. Anita Kok, casemanager bij Geriant, heeft de vrijwilligers wegwijs gemaakt in de complexe zorg rondom deze ziekte.
De eerste bijeenkomst bestond uit voorlichting over de verschillen tussen vergeetachtigheid en dementie.
Iedereen vergeet weleens wat als je ouder wordt en ook het niet op een woord of naam kunnen komen wil nog niet zeggen dat er sprake is van een dementie.
De ziekte van Alzheimer was voor de meeste cursisten de meest bekende vorm, maar het ontstaan ervan was een eyeopener.
Ook hoe de diagnose gesteld wordt en wat daar allemaal bij komt kijken was een belangrijk onderwerp.
Een gesprek met de cliënt en de partner of mantelzorger samen met de psycholoog of een arts/ouderengeneeskundige.
Er kan ook een test worden afgenomen en als het nodig is komt er een verwijzing naar de geriater in het ziekenhuis die een scan kan laten maken om duidelijkheid te krijgen.
De vraag of er voor dementie medicijnen zijn die het proces kunnen stoppen moest helaas met een nee beantwoord worden. Ondanks de vele wetenschappers op de wereld is dat nog steeds niet gelukt.
Wel zijn er voor allerlei verschijnselen die horen bij de verschillende vormen van dementie, medicijnen zoals een Rivastigmine pleister die het proces van de ziekte van Alzheimer zou kunnen vertragen en rustgevende middelen bij hallucinaties en wanen.

Op dit moment hebben in Nederland 270.000 mensen een diagnose dementie, maar het goede nieuws is dat 70% van de mensen met een dementie gewoon thuis woont. Al dan niet met hulp van een partner of mantelzorger.
Ook kwam het onderwerp ‘delier’ aan de orde. Dit is het gevolg van een lichamelijk ongemak zoals een longontsteking, een blaasontsteking of na een operatie.
Vooral mensen met een kwetsbaar brein zoals een dementie zijn hier gevoelig voor.
Er kwamen diverse vormen van dementie aan de orde die allen een eigen aanpak kennen in de begeleiding.
In het proces van dementie staat niet alleen de cliënt centraal maar zeker ook de partner of de mantelzorger.
Dementie in welke vorm dan ook is onomkeerbaar, het wordt niet beter maar in stapjes wordt alles minder.
Door het wegvallen van vaardigheden kan de cliënt het initiatief verliezen en een passieve indruk maken.
Ook het steeds herhalen van vragen of steeds weer hetzelfde vertellen kan voor de omgeving als storend ervaren worden.
Om mensen toch nog een beetje actief te houden is een dagopvang een mogelijkheid.
Samen met andere mensen die ook een dementie hebben de dag doorbrengen kan een goede dag-invulling zijn en hiermee wordt de partner of mantelzorger ontlast.
De cliënt is het meest gebaat bij een goede structuur door de dag heen en, als het mogelijk is, dan is een dagelijkse wandeling een must want bewegen activeert de hersenen.
Maar ook het luisteren naar muziek geeft extra activiteit aan het brein.
Mensen met een dementie kunnen veelal niet meer tegen te veel prikkels, zoals het bezoeken van plaatsen waar veel mensen zijn of in een drukke omgeving, bijvoorbeeld als er veel bezoek komt. Doseren is dus het devies.

Voor de partner of de mantelzorger is het proces ven dementie het begin van een rouwproces. In het verloop van de ziekte zijn heel veel dingen niet meer vanzelfsprekend.
De communicatie verloopt moeizaam waardoor het niet meer mogelijk is om een goed gesprek te voeren. Vanuit het partner zijn word je steeds weer geconfronteerd met vaardigheden die verloren gaan.
Je partner heeft moeite met aan- en uitkleden, douchen wordt een probleem en voor je het weet zit je in een verzorgende rol. Daarom is het van belang dat regelmatig de casemanager een gesprek voert met de partner of mantelzorger.
Ook de kinderen van mensen met een dementie worden regelmatig gevraagd hierbij aanwezig te zijn omdat kinderen nog heel lang kunnen denken “het valt wel mee” maar als je 24/7 voor iemand met dementie zorgt kan dat leiden tot overbelasting.

Wanneer het proces van dementie leidt tot dwaalgedrag of de nacht en de dag omdraaien dan komt een opname binnen handbereik.
Voor de partner of mantelzorger is dit een doemscenario omdat opname een gevoel van falen kan geven. Maar soms is er geen andere keuze. Het is van belang om de partner of mantelzorger de ruimte te geven om aan deze nieuwe fase in het proces te laten wennen.

Nuttige tips in de omgang met mensen met een dementie in de thuissituatie,

• Bied veiligheid, wees zelf rustig, vriendelijk en geduldig.
• Regelmaat en structuur zijn belangrijk.
• Neem de tijd.
• Ga op gelijke hoogte zitten.
• Probeer de situatie in te schatten, stem daar op af.

Tips om in gesprek te gaan met mensen met een dementie

• Spreek rustig, duidelijk en niet te snel.
• Zeg wie u bent en wat u komt doen.
• Gebruik korte zinnen en gerichte vragen.
• Vermijd vragen die beginnen met wie, wat, waar en waarom.
• Stel gesloten vragen.
• Gebruik humor in het gesprek.
• Ga niet in discussie, maar probeer mee te bewegen.
• Betrek mensen in het gesprek als u met de partner of mantelzorger spreekt.
• Corrigeer zo min mogelijk en confronteer zo min mogelijk met fouten of falen.
• Kijk of wat u zegt begrepen wordt door oogcontact.
• Gebruik lichaamstaal.
• Bij veel herhalen probeer hem/haar af te leiden.
• Een gesprek over het verleden verloopt vaak beter dan over het heden.
Namens de medecursisten dank ik de LSBO die deze cursus voor ons verzorgde.
Vooral dank aan mevrouw A. Kok die ons op een zeer professionele wijze een inkijkje gaf in dementie.
De uitleg en de tips worden zeker gebruikt in de contacten die wij hebben met onze leden.

Meer informatie kunt u vinden op de volgende websites:
www.alzheimernederland.nl
www.netwerkdementie-NHN.nl
www.samendementievriendelijkesamenleving.nl
www.geriant.nl
Ouderenadviseur Marijke Verbeek
Bereikbaar per telefoon en mail:
Tel: 0223-759425 - verbeek.mwc@gmail.com

Nieuws van KBO Noord-Holland
Op deze webpagina en in ons afdelingsblad van Den Helder worden we op de hoogte gebracht van wat de KBO in Den Helder organiseert en te melden heeft.
Maar hieronder leest u in het kort ook actueel nieuws van de KBO Noord-Holland en wilt u hier meer over lezen, gaat u dan naar www.kbonoordholland.nl of vraagt u het aan de ouderenadviseur:
Marijke Verbeek, tel. 749425.

Geef duidelijkheid over pensioenakkoord - Oproep aan minister Koolmees.
KBO-POCB heeft samen met de senioren- en pensioenorganisaties KNVG, NVOG, NOOM, FNV Senioren, CNV Senioren en ANBO een brief gestuurd aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
In de brief geven zij aan erg teleurgesteld te zijn over de inhoud van de brief ‘Planning uitwerking pensioenakkoord’ die de minister aan de Tweede Kamer stuurde.
Daarom vragen we van de minister op korte termijn een schriftelijke bevestiging hiervan’ stelt Manon Vanderkaa als directeur van KBO-PCOB. ‘Het gaat om de belangen van veel mensen, en dat vereist duidelijkheid’.
Armoede onder ouderen - Schrijnende gevolgen.
55- tot 67-jarigen lopen meer risico om langdurig arm te raken. En maar liefst 11% van de 90-plussers is arm, het hoogste percentage onder de volwassen Nederlanders.
De Tweede Kamer debatteert met de staatssecretaris van Sociale Zaken over armoede en schulden.
KBO-PCOB vraagt aandacht voor armoede onder oudere Nederlanders. 55- tot 67-jarigen lopen in toenemende mate het risico langdurig arm te raken, zo blijkt uit recente cijfers van het CBS.
Dit komt vooral doordat 55-plussers relatief vaker (langdurig) werkloos of arbeidsongeschikt raken.
Maar ook na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd is het leed niet altijd geleden.
Een flink deel van de 65-plussers bevindt zich in een zwakke inkomenspositie.
Vooral weduwes, gescheiden vrouwen en ouderen met een niet-westerse achtergrond bevinden zich in een dergelijke positie.
Ook mensen met hoge zorgkosten hebben het financieel vaker lastig.
Vaccinatiegraad griep stijgt - Blokhuis: “Goed nieuws”.
Voor het eerst in tien jaar is er weer een stijging van het aantal mensen dat zich heeft laten vaccineren tegen de griep.
Het vaccin wordt aangeboden aan mensen die ziek zijn en grote gezondheidsproblemen kunnen krijgen door de griep, en aan 60-plussers. “Deze prik kan veel onnodig leed voorkomen.
Ik ben blij dat meer mensen dat inzien en daar ook naar handelen”, aldus Blokhuis.
De komende maanden kunnen zo’n 6 miljoen mensen weer gratis de griepprik ophalen bij hun huisarts.
Ook veel werkgevers in de zorg bieden hun personeel de griepprik aan.
80% Nederlanders wil zelf iets doen tegen eenzaamheid -
Week van de eenzaamheid. Maar liefst 80 procent van de Nederlandse bevolking wil een bijdrage leveren om eenzaamheid terug te dringen. Het meest genoemd worden samen een activiteit ondernemen, een kop koffie drinken of helpen bij vervoer.
Dit blijkt uit een recente peiling, geïnitieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, onder ruim 1.000 Nederlanders.
Valpreventieproject in Noord-Holland Noord - Informatie tijdens huisbezoek.
Door toenemende vergrijzing en het langer thuis blijven wonen neemt het aantal valincidenten onder ouderen toe.
Vallen is één van de belangrijkste doodsoorzaken in Nederland, meldt het Noord-Hollands Dagblad (NHD).
De veiligheidsregio Noord-Holland Noord is van mening dat dit anders kan en moet.
Men is daarom van start gegaan met het Valpreventieproject. Huishoudens in de regio worden bezocht en krijgen naast voorlichting over brandpreventie ook voorlichting over valpreventie.
De veiligheidsregio hoopt op deze manier meer brand- en valongelukken te kunnen voorkomen, zo meldt het NHD.
Wanneer u een afspraak wilt maken met een veiligheidscoach van KBO-PCOB, neemt u dan contact op met de ledenservice: info@kbo-pcob.nl of 030 - 340 06 55 be-reikbaar op maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur.
Veel mensen houden dementie liever verborgen - Groot internationaal onderzoek.
Veel mensen komen er liever niet voor uit dat ze dementie hebben en houden het geheim.
Dat blijkt uit het grootste onderzoek rond dementie ooit.
De Alzheimer’s Disease International (ADI)-campagne is onder meer gebaseerd op het inzicht dat praten over dementie helpt bij het aanpakken van het stigma.
Iets dat Alzheimer Nederland onderschrijft. Gerjoke Wilmink, directeur Alzheimer Nederland: ‘’Wij willen het taboe op dementie nog verder doorbreken. In de 35 jaar van ons bestaan is gelukkig al aardig wat veranderd.
Nu durven bijv. steeds meer mensen hun verhaal te vertellen in de media.’’

                                 Nieuwe bestuursleden gezocht.

Het algemeen bestuur van de KBO afdeling Den Helder is dringend opzoek naar nieuwe bestuursleden.
Door het aftreden van twee bestuursleden tijdens de jaarvergadering zoeken wij enthousiaste leden die tijd willen investeren in het welzijn van onze leden. U kunt voor informatie bellen met één van de bestuursleden die staan vermeld op de Contact pagina.


Voor de Commissie PR, Marijke Verbeek 
Voor de Commissie Activiteiten, Nel Donkers
Voor de Redactie, Marja Steffens
Voor de Commissie PR en de Commissie Activiteiten vragen wij mee-denkers en mee-werkers. Hebt u belangstelling, laat het ons weten.
Wij bieden u een leuke groep mensen die staan voor wat de KBO is en doet: Krachtig Betrokken en Ondernemend.

De voorzitter.

Terugblik op het jaar 2018

Als bestuur kunnen wij terug zien op een goed en gezellig KBO jaar. Tal van activiteiten zijn de revue gepasseerd dankzij de inzet van vele vrijwilligers.
De dames en heren die zich, ieder op hun eigen wijze hebben ingezet om de activiteiten tot een succes te maken.
Wij danken dan ook al deze mensen die het mogelijk maakten dat wij in het afgelopen jaar u konden aanbieden:

• De wekelijkse wandeling
• De fantastische dagreizen, de vakantieweek en de Kerstreis
• De excursies
• De bezoeken aan musea buiten Den Helder
• De themamiddagen
• Het maandelijks koffie uurtje in "Lands End"
• De kennismaking met nieuwe leden.
• De fietsmiddagen
• De fietsdagen op Texel
• Het Sinterklaasfeest
• Het jaarlijkse Kerstfeest

Maar ook de activiteiten die door inzet van velen de KBO een geheel eigen gezicht geven.

• De samenstellers en de maker van dit afdelingsblad
• De bezorgers die de Nestor en het afdelingsblad bij u bezorgen
• De ledenadministratie die de bezorging mogelijk maakt
• De dames en heren van de Commissie Ledencontact die onze leden van 80 jaar en ouder jaarlijks een bezoekje brengen met een kleine attentie.
• De dames en heren die zieke leden in het ziekenhuis, thuis en in het verpleeghuis bezoeken.
• De belastinginvullers die ook dit jaar weer voor u klaar stonden.
• De webmaster die de KBO-site up to date houdt.
• De ouderenadviseurs waar u met vragen terecht kunt.
• De bestuursleden die al deze activiteiten van harte hebben ondersteund.

Alle vrijwilligers die dit alles hebben mogelijk gemaakt, dank voor uw inzet, en uw tijd, zonder u kan de KBO Den Helder al deze activiteiten niet aanbieden.

De commissie PR zoekt versterking

De commissie Public Relations zoekt leden met talent voor publiciteit.
Heeft u in de PR gewerkt, schrijft u graag een stukje, bent u een beetje creatief, heeft u
leuke ideeën voor de KBO of zoekt u gewoon een nieuwe uitdaging, dan is
de commissie PR op zoek naar U !

Het werk van de commissie PR bestaat uit:
o informatie verstrekken aan de plaatselijke media
o het maken van leuke folders of flyers voor promotie van activiteiten
o nieuwe acties organiseren ter promotie van de KBO in Den Helder
o helpen corrigeren van aangeleverde tekst voor het afdelingsblad
o mogelijk kopij aanleveren voor het afdelingsblad
o de KBO stand verzorgen op bijv. de 55plus beurs Den Helder
kortom, onze KBO in Den Helder in beeld brengen op velerlei gebied.

Uw reactie kunt u sturen naar mwcverbeek@hotmail.com
of u kunt, in de avond, bellen met nummer 0223-759425
voor nadere informatie.

Marijke Verbeek

 

Foto's uit het verleden en het heden.
o.a de Kerstviering, sinterklaas, fietstochten en dagtochten
en nog veel meer.

Klik op de doos.Een vraag:
Heeft u misschien digitale foto’s van KBO dagtochten of vakanties?
Voor het maken van een leuke presentatie, per vakantie en/of per jaar, zoeken wij deze foto’s. Lies Verberne heeft aangeboden deze taak op zich te nemen en daar zijn we erg blij mee.

Stuurt u de foto’s, met een berichtje welk jaar of welke vakantie het betreft,
naar kbodh.foto@gmail.com.

Wij hopen veel foto’s te ontvangen en u verneemt wanneer er een presentatie te zien is.


Aanmeldingsformulieren
Reizen,Dagtochten en Activiteiten
Kijk op de Activiteiten pagina.

Er zijn veel goede redenen om lid te worden van de Katholieke Bond van Ouderen afdeling Den Helder.

Hier staan er al 16.

 

Wilt u adventeren in ons afdelingsblad?
Neem contact op met onze Penningmeester
E-Mail: kbodh.penning@gmail.com
Telefoon: 0223-616784
KvK Nr:66057868
terug naar boven.