Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: Den Helder
« terug naar overzicht

Welkom bij de KBO afdeling Den Helder
Deze pagina is het laatst bijgewerkt op 7-12-2019

  


    Sinds17 april 1958
       Wie zijn wij, klik hier.

Bent u nog geen lid? Komt u gerust eens langs bij onze activiteiten of bijeenkomsten om de sfeer te proeven.
U bent van harte welkom!
Via deze site kunt u zich aanmelden voor de activiteiten of neemt u contact op met het bestuur.
Direct aanmelden kan natuurlijk ook bij de
ledenadministratie.

Nieuws uit de afdelingKerstviering 17 december 2019

in de Stadshal van de Kampanje op Willemsoord

De inschrijftijd voor dit feest is kort. U wordt daarom vriendelijk gevraagd uw ingevulde formulier zo spoedig mogelijk in te inleveren bij de vermelde adressen. Dit kan uiterlijk tot vrijdag 13 december.
Uw eigen bijdrage voor deze dag is € 13,50 als lid. Wilt u iemand uitnodigen voor deze sfeervolle bijeenkomst dan kan dat, maar dan betaalt u € 18,50 voor deze persoon. Voor deze dag heeft de organiserende commissie enige regels opgesteld om de dag vlekkeloos te laten verlopen.

• Heeft u op deze dag ergens hulp bij nodig of maakt u gebruik van een rolstoel, laat ons dit dan vooraf weten.
• Bij binnenkomst in de Stadshal vragen wij u zich te melden bij de dames die aanmeldingslijsten beheren.
• Uw jas kunt u afgeven bij de garderobe.
• Wilt u deze dag met anderen afspreken om aan dezelfde tafel te gaan zitten, dan vragen wij u om in de hal op elkaar te wachten.
• In de grote zaal mag u geen stoelen bezet houden omdat dit heel vervelend is voor andere leden als zij niet mogen aanschuiven.
• De organiserende commissie zal aangeven wanneer u de feestruimte mag binnengaan; tot zo lang kunt u in de hal wachten.
• Als het mogelijk is zullen wij uw rollator aan de zijkant van de Stadshal parkeren. Zorg dat deze gemerkt is zodat de vrijwilligers deze, indien u de rollator nodig heeft, zo voor u op kunnen halen.
• Tijdens deze dag staan ook de spaarvarkentjes weer op tafel. Als u een kleinigheid kunt missen dan kan de commissie ledencontact uw giften omzetten in een attentie voor leden die door omstandigheden niet meer aan deze dag kunnen deelnemen. Neem daarom wat kleingeld mee; dit is ook handig als u een drankje wilt bestellen.
• Als u per taxi naar de Stadshal komt probeer dan zoveel mogelijk met elkaar mee te rijden; dit scheelt veel tijd voor de taxibedrijven.
• Voor de terugreis: bestel de taxi om u op te laten halen niet te vroeg; want u weet, soms loopt het programma iets uit.
• Heeft u nog vragen dan mag u mij bellen of mailen:

Marijke Verbeek, tel: 759425 of verbeek.mwc@gmail.com
Wij zijn op zoek naar u….

Om het komende Kerstfeest een succes te laten zijn, is de commissie op zoek naar leden die zich op willen geven voor:
Gastvrouwen en gastheren
Voor deze prachtige dag, waarbij wij stilstaan bij het komend Kerstfeest, zijn wij op zoek naar gastheren en gastvrouwen die KBO-leden op deze dag willen bijstaan.
Als gastvrouw/gastheer krijgt u een vaste tafel toegewezen met leden die aan u worden toevertrouwd.
U zorgt voor de koffie en de thee en het aanbieden van het kerstbrood.
U maakt het drankenbriefje in orde voor de KBO-borrel en levert dit af bij de bar.
U serveert later deze drankjes aan uw eigen tafel.
Voor het tweede rondje brengt u opnieuw het briefje naar de bar maar u rekent het ook af omdat dit rondje op eigen kosten is.
Tijdens de lunch serveert u de soep, helpt u de schalen met brood op tafel te zet-ten en schenkt u melk, karnemelk, koffie en thee in.
Als laatste brengt u uw tafelgenoten het overheerlijke toetje.

Als commissie weten wij dat dit alles niet kan plaatsvinden zonder vrijwilligers dus hopen wij dat u zich hiervoor aanmeldt.
De beloning voor deze inzet komt van allen voor wie u deze dag onvergetelijk maakte.
U kunt voor meer informatie of aanmelding bellen met Marijke Verbeek via telnr. 759425 of per mail verbeek.mwc@gmail.com

Houdt u van zingen? Zing dan mee in het gelegenheidskoor.
Om de Kerstviering op 17 december in de Stadshal te laten slagen, vragen wij ieder jaar weer KBO-leden die graag zingen om de viering mee op te luisteren. U hoeft geen koorlid te zijn en de liederen die gezongen worden zijn alom bekend.
U kunt zich opgeven via het inschrijfformulier voor deelname aan de Kerstviering.
Op 17 december wordt u dan verwacht om 09.00 uur in de Stadshal voor een korte repetitie.
Daarna zorgen wij voor een kopje koffie met iets lekkers en hopen wij samen met u een mooie gebedsviering voor onze KBO te verzorgen.

Heeft u vorig jaar al meegezongen? Dan neemt Marja Steffens binnenkort
telefonisch contact met u op.

                     
UITNODIGING NIEUWJAARSRECEPTIE


Geachte KBO-leden,
Het is december, de maand van feestdagen, gezelligheid, warmte en speciale aandacht voor elkaar.
Nog enkele weken en wij sluiten het jaar 2019 af.
Een jaar vol mooie, maar soms ook minder mooie momenten.
Wij maken nu plannen en goede voornemens voor het nieuwe jaar.
Om het jaar 2020 goed te beginnen, nodigen wij u hierbij uit voor de
Nieuwjaarsreceptie op vrijdag 3 januari 2020
van 14.30 tot 16.00 uur
in Buurthuis West End
aan de Lijsterbesstraat 10a in Den Helder.
Het bestuur hoopt in een gezellige sfeer veel leden te mogen begroeten om met u een toost uit te brengen op het nieuwe jaar.

Wij wensen u
warme, liefdevolle feestdagen,
een zalig Kerstfeest,
en een gelukkig en gezond 2020.

Bestuur KBO Den Helder


Wilt u de Commissie ledencontact helpen door aan hen door te geven als een van onze leden opgenomen is in het ziekenhuis of anderszins?
Heel graag een telefoontje aan Anneke van Os; tel.nr.: 631038 of een mail naar: kbodh.ledencontact@gmail.com
Bij voorbaat hartelijk dank.

Belangrijke oproep van uw penningmeester

Betaling contributie 2020

In het afdelingsblad van november vindt u weer de acceptgirokaart voor de betaling van de contributie over het jaar 2020.
Omdat de KBO Den Helder de verplichte afdrachten aan de KBO Noord-Holland en de Unie KBO tijdig moet voldoen dient u uw contributie te betalen vóór 1 januari 2020.
Eerder betalen mag uiteraard ook en wordt door ons zeker op prijs gesteld.

Zoals u ongetwijfeld weet heeft het bestuur besloten om de contributie voor 2020 niet te verhogen.
Deze blijft dus voor alleenstaanden €. 24,50 en voor echtparen en samenwonenden €. 44,=.
U ziet dat het bedrag op de acceptgirokaart open is gelaten.
Wij zouden het heel erg waarderen als u het contributiebedrag met een kleine gift zou willen verhogen.
Uw extra bijdrage zal uiteraard altijd ten goede komen aan onze eigen KBO.

De contributie via de acceptgirokaarten worden geïnd op het oude, alvast ingevulde, rekeningnummer.
Mocht u geen gebruik maken van de bijgevoegde acceptgirokaart en de contributie op een andere wijze willen voldoen, dan verzoek ik u vriendelijk dit op het rekeningnummer te doen, dat op de acceptgirokaart staat vermeld, zijnde:

NL53 INGB 0002 9735 71 t.n.v. KBO Den Helder

Indien u de contributie niet tijdig betaalt zal er aan u, in beginsel, één keer een betalingsherinnering worden gestuurd.
Mocht het bedrag dan nog niet worden ontvangen, kan het bestuur u als lid van de KBO Den Helder uitschrijven.
Het bedrag van de contributie blijft u dan toch aan ons verschuldigd.
Opzeggen lidmaatschap

De te betalen afdrachten aan de KBO Noord-Holland en de Unie KBO worden vastgesteld aan de hand van het aantal ingeschreven leden op 31 december 2019.
Wanneer u uw lidmaatschap van de KBO, om wat voor reden dan ook, wilt opzeggen dient u dit zo spoedig mogelijk te doen, maar in elk geval vóór 30 december 2019.
U betaalt dan geen contributie meer voor het komende jaar. Zegt u uw lidmaatschap op na 30 december 2019, dan bent u de contributie nog verschuldigd voor het hele jaar 2020.
De reden hiervan is dat het bestuur de hierboven genoemde afdrachten en uw abonnementsgeld voor het magazine van KBO-PCOB op dat moment al verplicht heeft afgedragen.
Ik vraag vriendelijk uw begrip hiervoor en dank u bij voorbaat voor uw medewerking.
Herhaling mededelingen

VERVALLEN REKENINGNUMMER KBO DEN HELDER

Op dit moment beschikt de KBO Den Helder nog over 2 rekeningnummers bij de ING.
Aangezien dit niet meer noodzakelijk is en om extra kosten te besparen zal ik zo spoedig mogelijk het rekeningnummer
NL 84 INGB 0007 4454 89 t.n.v. KBO Den Helder op gaan zeggen.

Op dit nummer kunnen dus geen betalingen meer worden gedaan.
BETALINGEN VAN REIZEN EN DAGTOCHTEN

De betaling van reizen en dagtochten dient gedaan te worden op het rekeningnummer van de afdeling reizen en niet op het rekeningnummer waarop de contributie voldaan moet worden.
Dit zorgt voor verwarring bij de penningmeester en de organisatoren van de reizen.
Het rekeningnummer, speciaal voor de afdeling reizen is:

NL 65 INGB 0003 5731 06 T.N.V. KBO Reizen afd. Den Helder

Met vriendelijke groet, Hans Schell (penningmeester)

Nieuws van de Commissie Reizen

Het jaar is bijna ten einde en de laatste dagtocht zit er op. Deze dagtocht bracht ons in kerstsfeer met een bezoek aan de Winterfair in Garderen. De tijd is te kort voor een verslag maar wellicht volgende maand.
Uitslag vragenformulier over uitstapjes van KBO Den Helder.
Inmiddels is de termijn van inzending van de vragenformulieren gesloten.
In totaal zijn er 58 formulieren ingevuld door 61 personen.
We hebben een duidelijk beeld gekregen van de wensen van deze belangstellenden.
Inzake de dagtocht gaf 52% aan graag een musical te bezoeken en 34% kijkt uit naar de dagtocht met modeshow.

De vragen over de KBO vakantieweek werden als volgt beantwoord:
72% is tevreden met de 7-daagse vakantieweek
62% gaat graag naar het buitenland met de vakantieweek
78% heeft interesse in een midweek in Nederland
60% gaat graag naar het buitenland met minder excursies
26% gaat graag mee met een actiever programma met fietsen en wandelen
59% heeft interesse in een vakantie naar Engeland en 70% kijkt uit naar een cruise, die mag ook in Nederland zijn.

Over de 3-daagse reis is 74% tevreden en 72% is tevreden met de afwisseling van de Herfst 3-daagse met een 3 daagse Kerstsfeerreis.
Er werden heel veel suggesties gedaan die we natuurlijk allemaal genoteerd hebben.
Of iedereen zijn wens of suggestie in vervulling ziet gaan is geen zekerheid, maar we gaan zeker ons best doen.
Voor het jaar 2020 zijn de eerste contacten al gelegd en data afgesproken.
Na de positieve reacties van ons eerste reisgidsje maken we ook voor het volgende jaar een blauw boekje met de aankondiging van de vakanties 2020.
Dit boekje met de beschrijving van de vakantiemogelijkheden en de aanmeldingsformulieren ontvangt u begin februari 2020.
Dit tezamen met het afdelingsblad en het magazine van KBO-PCOB.
In 2020 denken we ook aan de leden van wat gevorderde leeftijd of met een wat mindere gezondheid.
Wilt u liever, wellicht helaas, niet meer een week mee naar het buitenland dan is volgend jaar een oplossing.
Een geheel verzorgde midweek in Nederland in een prachtig hotel.
Wij hopen met onze plannen alle KBO-leden die met ons op vakantie willen te verrassen. Voor elk wat wils denken wij …………

Wij wensen u voor 2020 veel geluk, een goede gezondheid en zien u ook volgend jaar weer graag in de bus.
Een lieve groet van
Nel Donkers, Thea Priveé, Irene Geiger en Ria Thiel.

Zondag 1 maart 2020 dagtocht naar de musical “Anastasia

Het nieuwe jaar beginnen wij met een bezoek aan de musical “Anastasia” in het AFAS Circustheater in Scheveningen.
De spectaculaire en succesvolle Broadway musical “Anastasia” vertelt het mysterieuze verhaal van de laatste Russische tsarendochter Anastasia.
Jaren na de mysterieuze vermissing van de beroemde Romanov prinses, duikt er in Rusland een vrouw op zonder naam en geschiedenis.
Komt ze erachter wie ze écht is? Gaat u mee op een weergaloze reis door het verleden, van het Russische Keizerrijk tot de Roaring Twenties in Parijs.
Geniet van een spetterende show met indrukwekkende decors, prachtige kostuums en muziek die je hart raakt.
Het is genieten met al uw zintuigen.

Voor deze dagtocht hebben we 60 kaarten in optie genomen tot 20 december.
Op deze dag moeten wij de kaarten afnemen en betalen òf de reservering teruggeven.
Dit houdt in dat u niet kunt annuleren, u mag wel een vervanger aangeven die met u de kosten verrekent.
De kaarten staan niet op naam.
De bus vertrekt rond 08.30 uur van de eerste opstapplaats en rijdt daarna via vier opstapplaatsen naar Scheveningen.
In het Circustheater wordt u om 11.15 uur verwelkomd met een kopje koffie of thee met lekkers.
De voorstelling begint om 12.00 uur en u heeft een plaats op de 1e rang in het theater.
Tijdens de pauze staat er een drankje voor u klaar en ook de garderobe is bij de prijs inbegrepen.

Rond 15.00 uur stappen we, vol mooie herinneringen aan de prachtige voorstelling, weer in de bus voor de terugreis naar Den Helder. Onderweg maken we een stop voor een heerlijk 3-gangendiner waarna we tussen 20.00 en 20.30 uur weer terug hopen te zijn in Den Helder en Julianadorp.

Kosten voor deze dagtocht, inclusief fooi voor de chauffeur:
KBO-leden € 149,50, niet-leden betalen € 159,50.
Gaat u met ons mee om te genieten van “Anastasia”?

Opstapplaatsen: * Loopuijtpark Julianadorp
* Vredeskerk
* Station Den Helder Centrum
* Falgacentrum (Duinpassage)

U kunt zich opgeven voor deze dagtocht middels het inschrijfformulier.
Stuurt u dit zo spoedig mogelijk naar:
KBO Commissie Reizen, Zwanenbalg 1312 - 1788 ZC Julianadorp
Het verschuldigde bedrag overmaken bij aanmelding op rekening NL65 INGB 0003573106 t.n.v. KBO afd. reizen Den Helder

Tot zover het laatste nieuws van de Commissie Reizen.
Heeft u vragen of wilt u informatie dan kunt u ons altijd bellen op 06-29330488.
Een berichtje sturen naar kbodh.reizen@gmail.com kan ook altijd.
Wij wensen u mooie herfstdagen en zien u graag in de bus.

Een lieve groet van
Nel, Thea, Irene en Ria.

Nieuws van de commissie activiteiten

Museum Plus Bus rijdt voor KBO Den Helder op woensdag 19 februari 2020

Het is alweer bijna drie jaar geleden dat de Museum Plus Bus voor de KBO Den Helder een bezoek aan het Mauritshuis in Den Haag verzorgde.
Voor 2020 is het ons wederom gelukt om met de Museum Plus Bus van de BankGiro Loterij een museum te gaan bezoeken.
En dit keer is het een echt cadeau. Want we gaan naar Friesland en gaan de Friezen leren kennen.
Het “ferhaal fan Fryslan” in het Fries Museum in Leeuwarden.
Een mooi toegankelijk gebouw voor mindervaliden. Op iedere verdieping een invalidentoilet en lift.
De leden die eigenlijk niet veel meer weg kunnen en zeker geen museumbezoek meer aandurven kunnen nu gezellig een dagje mee. In het museum is de tentoonstelling "Wij Vikingen" te bewonderen.
Die Vikingen staan bij ons bekend als een volk dat overal verwoesting achterliet. Maar u zult zien dat er ook een andere kant was bij dit volk.
En natuurlijk wilt u alles weten over Mata Hari, dat is toch die exotische danseres met een geheim leven.
Bij aankomst drinken we een kopje koffie of thee met wat lekkers, gevolgd door de rondleiding.
Daarna is het tijd voor een heerlijke lunch. Waarna u zelf kunt rondkijken naar wat u interessant vindt tot de bus om 15.15 uur vertrekt.
Wij verwachten rond 17.00 uur weer terug te zijn bij de Vredeskerk.

Woensdag 19 februari rijdt de Museum Plus Bus
voor maximaal 45 leden van KBO Den Helder
naar het Fries Museum in Leeuwarden.
Vertrek 09.15 uur vanaf de Vredeskerk
De kosten zijn € 12,50 en deze dag is alleen voor KBO-leden.

Aanmelden tot uiterlijk 10 januari 2020
- KBO-leden van 70 jaar en ouder, die niet meer zelfstandig een museum kunnen bezoeken
- Die wel zelfstandig de rondleiding kunnen volgen, eventueel met stok.
Er is plaats voor een beperkt aantal rollators.
Bij veel belangstelling wordt er gekeken naar leeftijd en mobiliteit en of u nog gebruik kunt maken van de andere dagtochten en reizen. Dan wordt de definitieve lijst aan de Museum Plus Bus organisatie doorgegeven.

U kunt zich opgeven voor deze dagtocht middels het inschrijfformulier.
Stuurt u dit zo spoedig mogelijk naar:
KBO Commissie Reizen, Zwanenbalg 1312 - 1788 ZC Julianadorp
Het verschuldigde bedrag overmaken bij aanmelding op rekening NL65 INGB 0003573106 t.n.v. KBO afd. reizen Den Helder.
Let op: de commissie activiteiten behoud zich het recht voor om bij te weinig aanmeldingen de activiteit niet door te laten gaan.
Aanmelden en afmelden per activiteit is verplicht. De aangegeven kosten voor een activiteit zijn voor eigen rekening.
Namens alle commissieleden: graag tot ziens bij de aangeboden activiteiten.
Heeft u nog vragen dan mag u mij bellen of mailen.
Marijke Verbeek, tel: 759425 of verbeek.mwc@gmail.com

Nieuws van de commissie ledencontact

Dringende oproep van de Commissie Ledencontact

Bij onze commissie stoppen per 31 december a.s. vijf van onze bezoeksters, mede in verband met hun hoge leeftijd.
Dit maakt dat wij dringend op zoek zijn naar opvolgers.
De leden bezoeken wij vanaf 80 jaar eenmalig, vanaf 85 jaar jaarlijks, met een kleine attentie rond hun verjaardag.
Vanaf 90 jaar krijgt men jaarlijks met kerst en in het voorjaar een plantje......
Als er mensen zijn die in het ziekenhuis belanden, of als er zich iets ernstigs voordoet bezoeken wij deze mensen ook.
Iedere twee maanden hebben we een bijeenkomst met de bezoekers en bespreken we wat er zoal speelt en ondersteunen wij elkaar.

Heeft u de leuze “omzien naar elkaar” in uw hart en heeft u tijd voor enkele bezoekjes per maand?
Dan bent u degene die wij zoeken in onze commissie en nodigen wij u van harte uit in onze commissie.
Voor de wijken Julianadorp, De Schooten en Nieuw Den Helder zijn wij dringend op zoek, naar u..
De bezoeken kunt u zoveel mogelijk in uw eigen wijk doen.

Wilt u nadere informatie neem dan contact op met onze coördinator
Anneke van Os Creemers, tel. 0223-631038 of met de voorzitter
Ria Verbruggen 06-50489649.
Ria Verbruggen
Omzien naar elkaar

Omzien naar elkaar blijft een van de pijlers van onze KBO, het is en blijft een speerpunt binnen het bestuur.
De commissie ledencontact probeert de contacten met onze steeds ouder wordende leden te continueren.
Maar zij willen ook graag bij ziek en zeer in contact komen met de leden die het betreft.
Daarvoor hebben wij uw hulp nodig!
Mocht u in uw omgeving KBO-leden kennen die wel een steuntje in de rug verdienen, laat het weten.
Bij opname in een ziekenhuis, verpleeghuis of tijdelijk op een revalidatieplek is die commissie afhankelijk van informatie van derden.
Daarom vragen wij u nogmaals dit door te geven aan de coördinator van deze commissie: Anneke van Os, tel: 0223-631038.
Er is niets zo vervelend als leden die het betreft buiten de boot vallen omdat wij het niet weten.
Dus: Beter meerdere malen aangemeld dan helemaal niet…
Wij rekenen op uw medewerking.

Van de Ouderenadviseur.

WMO-nieuws over de taxibonnen……

In de afgelopen periode is er wat onrust geweest over de aanbesteding van de taxibonnen voor 2020.
Inmiddels is bekend dat de aanbesteding voor 2020 mislukt is.
Een eerder bericht dat in 2020 de taxibonnen minimaal tot maart gebruikt konden worden is inmiddels ook achterhaald.
In een overleg eind november van de Lokaal Samenwerkende Bonden Ouderen met de WMO is het volgende afgesproken:
Mevr. Kitty Bakker van GroenLinks heeft in dit overleg aangegeven dat de nieuwe aanbestedingsprocedure met één jaar is uitgesteld.
Dus ook in het nieuwe jaar kunt u gewoon uw taxikaart gebruiken.

Hans Schell
Voorzitter LSBO 

Ouderenadviseur Marijke Verbeek
Bereikbaar per telefoon en mail:
Tel: 0223-759425 - verbeek.mwc@gmail.com

Nieuws van KBO Noord-Holland
Op deze webpagina en in ons afdelingsblad van Den Helder worden we op de hoogte gebracht van wat de KBO in Den Helder organiseert en te melden heeft.
Maar hieronder leest u in het kort ook actueel nieuws van de KBO Noord-Holland en wilt u hier meer over lezen, gaat u dan naar www.kbonoordholland.nl of vraagt u het aan de ouderenadviseur:
Marijke Verbeek, tel. 749425.

Rijbewijs 75-plussers tijdelijk verlengd - Maximaal 1 jaar.
De tijdelijke verlenging van de geldigheid van het rijbewijs voor 75-plussers met maximaal één jaar, gaat per 1 december 2019 in. Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) 13 november in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. U moet, vóór de verloopdatum van uw rijbewijs, een Gezondheidsverklaring hebben ingediend bij het CBR.
Ook gelden nog een paar andere voorwaarden. U ontvangt daarna bericht van het CBR. Daarin staat of u wel of niet in de regeling valt.
De collectieve zorgverzekering Zilveren Kruis via KBO-PCOB - De voordelen en wijzigingen.
In 2020 betalen we allemaal meer voor zorg en zorgverzekering. Vooral senioren hebben te maken met stijgende zorgkosten. KBO-PCOB lobbyt om deze financiële gevolgen te beperken.
Maar u kunt ook gebruikmaken van de voordelige collectieve zorgverzekering die u kunt afsluiten als u lid bent (of wordt) van KBO of PCOB. Want samen zijn we goedkoper uit! Overstappen naar onze voordelige collectieve zorgverzekering kan weer vanaf medio november.
NS-Keuzedagen blijven behouden - Geen korting in middagspits.
De NS heeft bekend gemaakt dat de abonnementen, vanaf volgend jaar, gaan veranderen. NS wil de korting tijdens de middagspits schrappen. Deze maatregel neemt NS om het groeiend aantal reizigers in de spits meer kans op een zitplaats te bieden.
Bovendien vindt NS het geven van korting niet te rechtvaardigen voor de grootste groep reizigers in de middagspits die een dergelijke korting niet krijgt.
Het besluit betekent onder meer dat 700 duizend mensen die nog steeds een NS-voordeelurenkaart (VDU) hebben vanaf 2021 hun korting van 40 procent in de middagspits kwijtraken. Ter compensatie wordt de prijs van de VDU-kaart enigszins verlaagd.
Keuzedagen
De maatregel heeft dus ook gevolgen voor senioren met deze korting. KBO-PCOB betreurt het verdwijnen van de korting, omdat ook tijdens de keuzedagen, die door veel senioren worden gebruikt, de korting niet meer geldig is in de middagspits.
NS dreigde de keuzedagen helemaal af te schaffen. Dat is dankzij de inspanningen van KBO-PCOB tegengehouden.
Bovendien heeft NS op ons aanraden besloten de keuzedag het hele jaar geldig te maken en vervalt de verplichting om de keuzedag iedere twee maanden op te maken. Daarmee wordt de wens van veel senioren ingewilligd.
Ouderen wantrouwen medewerkers bloedafnamediensten - ‘Bent u wel een echte?
Cliënten van bloedafnamediensten reageren zeer wantrouwend sinds de ‘bloedprikbende’ actief is. Stichting Artsen Laboratorium en Trombosedienst in Noord-Holland (Salt) merkt dat het nieuws over de bloedprikbende leeft onder de senioren.
"Het zijn vaak oudere mensen, die wat voorzichtiger zijn geworden. Ze doen niet zomaar de deur meer open”, zegt een woordvoerder van Salt tegen RTL Nieuws. Salt probeert de cliënten zoveel mogelijk gerust te stellen.
De medewerkers zijn goed herkenbaar in het rode uniform en dragen een badge met hun naam erop. “We proberen er voor te zorgen dat onze medewerkers langsgaan bij cliënten die ze al eerder gezien hebben”.
Oproep Verenso voor voldoende zorg specialisten ouderengeneeskun-de - Koop voldoende zorg in.
De landelijke vereniging van specialisten ouderen-geneeskunde (Verenso) heeft gisteren haar zorgen geuit rond het aanbod van zorg door specialisten ouderengeneeskunde aan kwetsbare patiënten thuis of in een kleinschalige woonvorm.
KBO-PCOB steunt de oproep van Verenso om ervoor te zorgen dat zorgverzekeraars voldoende zorg van deze specialisten inkopen.
Voorkom pensioenkorting! - Brandbrief aan Koolmees.
KBO-PCOB en andere organisaties voor senioren en gepensioneerden stuurden een brandbrief naar minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken. Doel: het voorkomen van pensioenkorting. Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer toegezegd om te kijken of ‘onnodige’ kortingen op pensioenen kunnen worden voorkomen.

                                 Nieuwe bestuursleden gezocht.

Het algemeen bestuur van de KBO afdeling Den Helder is dringend opzoek naar nieuwe bestuursleden.
Door het aftreden van twee bestuursleden tijdens de jaarvergadering zoeken wij enthousiaste leden die tijd willen investeren in het welzijn van onze leden. U kunt voor informatie bellen met één van de bestuursleden die staan vermeld op de Contact pagina.


Voor de Commissie PR, Marijke Verbeek 
Voor de Commissie Activiteiten, Nel Donkers
Voor de Redactie, Marja Steffens
Voor de Commissie PR en de Commissie Activiteiten vragen wij mee-denkers en mee-werkers. Hebt u belangstelling, laat het ons weten.
Wij bieden u een leuke groep mensen die staan voor wat de KBO is en doet: Krachtig Betrokken en Ondernemend.

De voorzitter.

Terugblik op het jaar 2018

Als bestuur kunnen wij terug zien op een goed en gezellig KBO jaar. Tal van activiteiten zijn de revue gepasseerd dankzij de inzet van vele vrijwilligers.
De dames en heren die zich, ieder op hun eigen wijze hebben ingezet om de activiteiten tot een succes te maken.
Wij danken dan ook al deze mensen die het mogelijk maakten dat wij in het afgelopen jaar u konden aanbieden:

• De wekelijkse wandeling
• De fantastische dagreizen, de vakantieweek en de Kerstreis
• De excursies
• De bezoeken aan musea buiten Den Helder
• De themamiddagen
• Het maandelijks koffie uurtje in "Lands End"
• De kennismaking met nieuwe leden.
• De fietsmiddagen
• De fietsdagen op Texel
• Het Sinterklaasfeest
• Het jaarlijkse Kerstfeest

Maar ook de activiteiten die door inzet van velen de KBO een geheel eigen gezicht geven.

• De samenstellers en de maker van dit afdelingsblad
• De bezorgers die de Nestor en het afdelingsblad bij u bezorgen
• De ledenadministratie die de bezorging mogelijk maakt
• De dames en heren van de Commissie Ledencontact die onze leden van 80 jaar en ouder jaarlijks een bezoekje brengen met een kleine attentie.
• De dames en heren die zieke leden in het ziekenhuis, thuis en in het verpleeghuis bezoeken.
• De belastinginvullers die ook dit jaar weer voor u klaar stonden.
• De webmaster die de KBO-site up to date houdt.
• De ouderenadviseurs waar u met vragen terecht kunt.
• De bestuursleden die al deze activiteiten van harte hebben ondersteund.

Alle vrijwilligers die dit alles hebben mogelijk gemaakt, dank voor uw inzet, en uw tijd, zonder u kan de KBO Den Helder al deze activiteiten niet aanbieden.

De commissie PR zoekt versterking

De commissie Public Relations zoekt leden met talent voor publiciteit.
Heeft u in de PR gewerkt, schrijft u graag een stukje, bent u een beetje creatief, heeft u
leuke ideeën voor de KBO of zoekt u gewoon een nieuwe uitdaging, dan is
de commissie PR op zoek naar U !

Het werk van de commissie PR bestaat uit:
o informatie verstrekken aan de plaatselijke media
o het maken van leuke folders of flyers voor promotie van activiteiten
o nieuwe acties organiseren ter promotie van de KBO in Den Helder
o helpen corrigeren van aangeleverde tekst voor het afdelingsblad
o mogelijk kopij aanleveren voor het afdelingsblad
o de KBO stand verzorgen op bijv. de 55plus beurs Den Helder
kortom, onze KBO in Den Helder in beeld brengen op velerlei gebied.

Uw reactie kunt u sturen naar mwcverbeek@hotmail.com
of u kunt, in de avond, bellen met nummer 0223-759425
voor nadere informatie.

Marijke Verbeek

 

Foto's uit het verleden en het heden.
o.a de Kerstviering, sinterklaas, fietstochten en dagtochten
en nog veel meer.

Klik op de doos.Een vraag:
Heeft u misschien digitale foto’s van KBO dagtochten of vakanties?
Voor het maken van een leuke presentatie, per vakantie en/of per jaar, zoeken wij deze foto’s. Lies Verberne heeft aangeboden deze taak op zich te nemen en daar zijn we erg blij mee.

Stuurt u de foto’s, met een berichtje welk jaar of welke vakantie het betreft,
naar kbodh.foto@gmail.com.

Wij hopen veel foto’s te ontvangen en u verneemt wanneer er een presentatie te zien is.


Aanmeldingsformulieren
Reizen,Dagtochten en Activiteiten
Kijk op de Activiteiten pagina.

Er zijn veel goede redenen om lid te worden van de Katholieke Bond van Ouderen afdeling Den Helder.

Hier staan er al 16.

 

Wilt u adventeren in ons afdelingsblad?
Neem contact op met onze Penningmeester
E-Mail: kbodh.penning@gmail.com
Telefoon: 0223-616784
KvK Nr:66057868
terug naar boven.