Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: Zwaag
« terug naar overzicht

 

 

 

Naast onze eigen afdeling zijn er meerdere organisaties actief voor de ouderen. Organisaties waar wij deel van uitmaken en waarin wij vertegenwoordigd zijn.

Er is samenwerking tussen de Hoornse ouderenbonden KBO met afdelingen in Hoorn en Blokker, met de PCOB en met de plaatselijke Anbo, die zich losgemaakt heeft van de landelijke Anbo. Samen werken we aan een aantal activiteiten.

De Stichting Ouderenraad Hoorn, waarin deze ouderenorganisaties vertegenwoordigd zijn, adviseert gevraagd en ongevraagd het gemeentebestuur over de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid met betrekking tot ouderen.
Onder andere over verkeer, vervoer, veiligheid, sociale zaken en minimabeleid, huisvesting, welzijn en volksgezondheid. De Stichting brengt zes maal per jaar een infoblad uit, dat met het KBO-PCOB magazine wordt verspreid.

Er is op regionaal niveau een samenwerkingsverband van alle ouderenorganisaties via de koepel van Samenwerkende Ouderen in Westfriesland. Zij is ook op deze terreinen actief en behartigt die op regionaal niveau.
Ook op provinciaal niveau is er een samenwerkingsverband dat op deze terreinen actief is en uw belangen behartigt op provinciaal niveau.
Kijk eens op www.kbonoordholland.nl .

Tot slot zijn we als Seniorenvereniging Zwaag aangesloten bij KBO Noord-Holland, die met nog elf andere provinciale KBO’s en na een fusie met de PCOB sinds vorig jaar de Unie KBO-PCOB vormen.
Zij vertegenwoordigen ons o.a. naar de overheid en landelijke organisaties.
Kijk eens op www.uniekbo.nl .

U ziet: er is meer dan alleen maar de plaatselijke Seniorenvereniging waar u al of niet actief bent.

Marian van Berkum is voorzitter van de Ouderenraad Hoorn, Fruitlaan 111, 1689 HH Zwaag, tel. -237470, mail mjs.van.berkum-schouten@quicknet.nl .

  

 

bijgewerkt 2 december 2018