Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: Zwaag
« terug naar overzicht

 

 

 

Belastingadviseur   

Voor hulp kunt u een beroep doen op de heer P. Klaver, Vriendschaplaan 52, 1695 DA  Blokker, telefoon 06-48143585.
Hij ondersteunt onze leden met het invullen van de jaarlijkse aangifte voor de inkomstenbelasting. Voor de onkosten wordt een bijdrage gevraagd van Ä 10,00.
Er is wel een bovengrens van het inkomen, waarbij u assistentie kunt krijgen.Wat krijgt u verder  

       -  Korting op de collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis/Achmea. 
       -  Informatie kunt u krijgen via tel. 071 - 7510 037 of  http:// www.zk.nl/kbo onder vermelding
          van het collectiviteitnummer 207 000 837. 
       -  Korting op diverse producten en diensten. 
       -  Tien keer per jaar ontvangt u het landelijke KBO-PCOB magazine met veel
           informatie voor de leden.

 

 Belangrijke Telefoonmummers

Alarmnummer (politie, brandweer, ambulance)     112
Alarmnummer Rabobank     0499 - 499 112
Alarmnummer ING bank     058 - 2126 000
Algemeen Maatschappelijk Werk / Samis via 1puntHoorn     -252200
Apotheek De Groene Wijzend     -239036
Buitenlijn gemeente Hoorn (stoeptegels, boomwortels enz.)     -252500
Bureau Slachtofferhulp      0900 - 0101
Buurtzorg Zwaag en Risdam (thuiszorghulp)     06 - 5159 9809
Centrale Huisartsenpost     -297800
CliŽntenplusraad (sport/cultuurfonds) via Soc. Zaken gemeente Hoorn     -252200
Hospice Dignitas     -284060
Hulpverlening Westfriese Kerken      - 271 684
Inf. Klachtenbureau Gezondheidszorg     0900-2437 070
Klachtenlijn regio-taxi     088 - 6667 080
Mantelzorg Steunpunt     088 - 0075 140
Meldpunt Wonen Plus     088 - 0075 170
Omring Thuisservice     -241551
Ouderenadviseur gem. Hoorn     088 - 0075 140
Pastoraal centrum Zwaag (op werkdagen tussen 9.00 en 14.30)     -216749
Politie (geen spoed)     0900 - 8844
Reisinformatie Openbaar Vervoer     0900 - 9292
Rijbewijskeuring (servicelijn KBO NH)     088 - 2323 300
Rijbewijskeuring dokter Oud, Hoorn     -213230
Service Taxi     0900 - 8878
Sensoor (SOS Telefonische Hulpdienst)     0900 - 0767
Steunpunt Zorg voor Welzijn     -272196
Thuiszorgwinkel     0223 - 650125
Voedselbank     -504821
Vrijwilligers punt     -216499
Zorgloket Gemeente (alle vragen over zorg, 1puntHoorn)     -252500
Zorgcentrale Omring, 23.00-7.00 uur,    088 - 2068 910

 

Websites voor en over ouderen   

Door op de link te klikken gaat u naar de betreffende site

Link Omschrijving
www.eenzaamheid.nl                Het ouderenfonds neemt samen met 13 andere organisaties deel aan de coalitie Erbij, die als doel heeft eenzaamheid te voorkomen en te verminderen. Op de site kan iedereen terecht die meer informatie over eenzaamheid wil, zelf iets wil doen aan eenzaamheid etc.
www.alleenmaarnieteenzaam.nl    Deze site geeft mensen de gelegenheid contact met elkaar te leggen en om samen dingen te gaan doen als er even niemand in je directe omgeving is om dit mee te doen.
www.50plusser.nl Site voor ouderen over alles wat ouderen bezighoudt met mogelijkheid om lid te worden en van alles te delen met vrienden.
www.VoordeelVoorOuderen.nl Korte feitelijke informatie over alle onderwerpen waar ouderen mee te maken krijgen met tips, voordeel en links.
www.50plusplein.nl Site met nieuws voor 50-plussers, door gratis aanmelding blijft men op de hoogte van het laatste nieuws.
www.regelhulp.nl Site is een wegwijzer van de overheid naar zorg, hulp en financiŽle regelingen.
Regelhulp wordt gebruikt om oplossingen te vinden die passen bij uw situatie.
www.65pluskalender.nl Overzicht site met allerlei leuke activiteiten voor ouderen.
www.indepressie.nl Deze site biedt mensen die depressief zijn of dreigen te worden en hun omgeving een helpende hand met informatie en contact met anderen.
www.50pluswereld.nl Website voor, voor de betrokken en geÔnspireerd 50-plussen, met onderwerpen zoals: gezond oud worden, veranderingen in het leven en de kunst van het ouder worden.
www.vilans.nl Kenniscentrum voor de zorg, onderzoek op het gebied van ouderen.
www.ikzorg.nu   Kennisplatform Mantelzorg West-Friesland.


 

 

bijgewerkt 2 december 2018