Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: Zwaag
« terug naar overzicht


 Voorzitter: Kees Schipper, tel. -261931, e-mail: cjschipper@outlook.com
Penningmeester: Gerard Vlaming, tel. -213307, e-mail: vlaminggerard@gmail.com
Secretaris: Jan Knijn, tel. -230265, e-mail: jknijn1@kpnmail.nl


Van de Voorzitter  

Vorige week ben ik samen met onze penningmeester Gerard Vlaming naar de ledenvergadering van de KBO – Noord-Holland in Haarlem geweest. Bij de opening werd een interessante overweging uitgesproken met als titel: “perspectief”, daarmee doelend op de toekomst van de KBO-PCOB combinatie waarvan de volledige samenvoeging nog maar moeilijk tot stand komt. In de overweging werd het beeld geschetst van 2 mensen die in een treincoupé tegenover elkaar zitten, die dezelfde rit maken en hetzelfde uitzicht hebben maar omdat de een vooruit en de ander achteruit rijdt, toch tot een verschillende waarneming komen.
Zo is het ook met de KBO en de PCOB. Beide partijen hebben hetzelfde doel voor ogen maar door hun onderling verschillende beleving van de materie tot nu toe, blijft het moeilijk om volledig tot elkaar te komen. Wel is gebleken dat beide partijen in het belang van de leden de intentie hebben om er gezamenlijk uit te komen.

Zoals bij de landelijke KBO vaak afwegingen moeten worden gemaakt, zo speelt dit af en toe bij de lokale Seniorenverenigingen, ook met het oog op de toekomst. Immers, om als vereniging aantrekkelijk te blijven, probeer je de leden een leuk jaarprogramma te bieden. Maar omdat de leeftijd van de leden nogal uiteenloopt, heb je ook te maken met verschillende interesses. Zo is voor velen ontspanning in de vorm van kaarten, biljarten, spelletjes of vooral bingo favoriet. Terwijl anderen de voorkeur hebben voor informatieve bijeenkomsten, zoals een themamiddag. Maar ook daarbij moet weer een keuze gemaakt worden uit diverse thema`s die er zijn.

Ook met het oog op de werving van nieuwe leden kan een gevarieerd aanbod bepalend zijn.
Gebleken is echter wel dat moeilijk te voorspellen is hoe groot de belangstelling voor een gekozen thema zal zijn. Toch blijft de Seniorenvereniging Zwaag, mogelijk met behulp van uw suggesties, ook in het nieuwe jaar er naar streven zo goed mogelijk afwegingen hierover te maken. Ook in de hoop daarmee mogelijk nieuwe leden welkom te kunnen heten.

Vast onderdeel van ons jaarprogramma is de kerstbijeenkomst, welke dit jaar is gepland op dinsdag 17 december. Wij hopen dat velen hun aanmelding voor die bijeenkomst al hebben gedaan of anders dit alsnog snel zullen gaan doen. Wij hopen dat het weer een gezellige drukte zal worden om zo aan de hand van een leuk programma inclusief uitgebreide lunch, in de kerststemming te komen.
Tenslotte wens ik u namens het bestuur reeds prettige kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar.

Kees Schipper


 

 

Biljarten  

Iedere donderdagmiddag is er vanaf 13.00 uur biljarten in De Witte Valk, Dorpsstraat 175 in Zwaag. U bent van harte welkom. Alle informatie hierover bij Ger Bakker, tel. 0229-237432.

 

Rummikubben en klaverjassen 

In het nieuwe jaar kunt u de volgende dinsdagmiddagen om 14.00 uur weer klaverjassen en rummikubben in De Witte Valk: 7 januari, 28 januari, 3 maart (een week later vanwege carnaval) 31 maart en 28 april. Kosten € 4,00 p.p. Informatie bij Ria Spil, tel: 0229-239576. Denk erom: aanvangstijdstip is gewijzigd van 13:30 naar 14.00 uur.

 

Kerstviering  

Dinsdag 17 december
De muziekgroep is veranderd in de groep “Spontaan”. Kom allen, het is een sfeervolle dag in deze kersttijd. Hebt u zich nog niet opgegeven, doe dit dan zo snel mogelijk bij Ria Spil tel. 239576. De bijdrage voor deze dag bedraagt voor leden van Seniorenvereniging Zwaag € 20,00 per persoon.
Voor niet-leden € 25,00 p.p.
Wilt U het bedrag overmaken naar NL18 RABO 0376 8588 93 t.g.v. Seniorenvereniging Zwaag, vóór 7 december 2019.
Voor alle duidelijkheid ook uw adres vermelden bij de betaling.


Data voor in de agenda  

Woensdagmiddag 12 februari
14.00 uur Quiz met Bas Manshanden

Vrijdag 6 maart 
Jaarvergadering met stamppotbuffet

Zaterdag 25 april
Seizoenafsluiting met muziek

 

Passiespelen in Tegelen  

Zondag 7 juni
Éénmaal in de vijf jaar zijn de “Passiespelen” in Tegelen. Komend jaar is het weer zover. De Passiespelen worden ruim 75 jaar opgevoerd in het Limburgse Tegelen. Het is een dramatische verbeelding rond het lijden van Christus, gespeeld door honderden mensen in een openluchttheater. Deze traditie grijpt terug op een van de oudste toneelvormen in Europa: het middeleeuwse mysteriespel waarin bijbelse verhalen op het toneel tot leven werden gewekt.
Het is in de open lucht, maar u zit overdekt. Na het optreden gaan we met de bus huiswaarts. met onderweg een diner. Geeft U zich op, dan reserveren wij een plaats voor u.
Voor informatie kunt u terecht bij bij Thea Knijn: theaknijn@kpnmail.nl of tel: 0229-230265.
De bus is nog niet helemaal vol – u kunt zich nog aanmelden. 

 

Busreis naar Amsterdam Light Festival

Vrijdag 27 december
Opgave bij Alpha Tours: 0228-542424


==========================================================================

(Samen) naar de film... ja gezellig, met Vue Plus!   

In de VUE-bioscoop naast het Van der Valk restaurants is één keer in de
veertien dagen op de dinsdagmiddag een film. U heeft dinsdagmorgen
eerst gewandeld en in de middag zakt u lekker onderuit in een riante
bioscoopstoel voor een heerlijke film. Heerlijk rustig op de middag,
speciaal voor senioren. Inloop vanaf 13.30 uur met een kopje koffie en
wat lekkers. De film start om 14.00 uur.

==============================================================================

 

Activiteiten KBO Hoorn    


 
Bingo 

In Wijkcentrum Kersenboogerd, Brederodegracht 1, Hoorn, wordt woensdag 11 december een kerstbingomiddag georganiseerd. Deze bingomiddag begint om 14.00 uur, de zaal is om 13.30 uur al open. U betaalt van € 1,75 voor een bingoplankje. Consumpties zijn voor eigen rekening. 

Bridge

Vaste activiteit in het Rode Kruis gebouw, Vredehofstraat 9c, Hoorn:
Bridgen: maandag van 13.15 uur - 16.15 uur.
Informatie bij dhr. Ruitenberg, tel. 757794.

 

Kerstviering 

Donderdag 19 december  
Kerstviering in het Cultureel Centrum De Huesmolen.


===========================================================================

Activiteiten KBO Blokker      

 
Kerstviering in Het Gouden Hoofd

Woensdag 18 december=========================================================================== 


Bewegen is leven 

Hoe moet men zich bewegen als men moeilijker ter been is door een operatie, pijnklachten of krachtverlies?
Hoe kan men het beste lopen met een rollator of de trap op lopen met krukken, lopen aan de arm of met een looprek, vierpootstok, elleboogkrukken enz.?
Wat te doen als het evenwicht moeilijker wordt of bij problemen met opstaan uit een stoel?
Hoe kan men zich verplaatsen met een rolstoel of trippelstoel?
Hoe staat men op na een valpartij en hoe kan het vallen worden voorkomen?

Het digitale platform van Samen Beter Thuis biedt praktische ondersteuning aan zorgontvangers en hun mantelzorgers met informatieve instructiefilmpjes. Zij verwijzen naar goede informatie en tips, waardoor zelfredzaamheid en eigen regie worden ondersteund.
Ze versterken de zelfzorg door praktische kennis van zorgprofessionals voor iedereen toegankelijk te maken met 150 video instructiefilmpjes op YouTube of doorverwijzing naar goede websites over het thema.
Info: Samen Beter Thuis, Granietstraat 52, 5345 SZ Oss. Tel 0412-632169, e-mail info@samenbeterthuis.nl; website https://www.samenbeterthuis.nl Vrijwilligerspunt Hoorn helpt met hulpvraag   

Hebt u een hulpvraag? Zoekt u iemand die een wandeling of een autorit met u wil maken, een boek voorleest, een boodschap doet, klein tuinonderhoud of een klusje uitvoert?
Meld de hulpvraag dan aan bij het Vrijwilligerspunt. Het is ook mogelijk een hulpvraag aan te melden voor een vriend of familielid. Een medewerker van een zorgorganisatie kan dit eveneens doen. Het Vrijwilligerspunt gaat vervolgens op zoek naar een vrijwilliger in de buurt. Behalve via hun website, wordt de hulpvraag ook via o.a. sociale media gedeeld. Een hulpvraag plaatsen kan bij het Vrijwilligerspunt, Maelsonstraat 20, 1624 NP Hoorn, tel. 0229 – 216499. Inloopspreekuur op werkdagen van 9.00-12.00 uur. ‘s Middags enkel op afspraak. Of via de e-mail: hulpdichtbij@vrijwilligerspunt.com
U kunt zich ook opgeven voor een digitale nieuwsbriefvia  www.vrijwilligerspunt.com
 

 

Bijgewerkt 7 december 2019