Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: Zwaag
« terug naar overzicht


 Voorzitter: Kees Schipper, tel. -261931, e-mail: cjschipper@outlook.com
Penningmeester: Gerard Vlaming, tel. -213307, e-mail:
vlaminggerard@gmail.com
Secretaris: Jan Knijn, tel. -230265, e-mail:
jknijn1@kpnmail.nl

 

Woord van de voorzitter   

Hoewel het jaar 2020 bijna zín laatste maand alweer ingaat, wordt de hele samenleving nog steeds in sterke mate beheerst door de Corona-ellende. Ik heb er eerder op deze plaats al over geschreven, maar de situatie is sindsdien nog niet veel verbeterd en daardoor zijn voor de meeste mensen het sociale leven en de onderlinge contacten nog steeds beperkt. Vooral voor de senioren wordt dit, afhankelijk van hun feitelijke situatie, vaak als een zware beproeving gevoeld en worden gevoelens van eenzaamheid zichtbaar. Al met al dus een zeer onwenselijke toestand die al lang duurt en mogelijk voorlopig nog zo zal blijven, ook al lijkt het dat het met de ontwikkeling van goede vaccins de goede kant opgaat. De aansporing voor iedereen om vol te houden blijft dus, hoe moeilijk ook, nog steeds van toepassing.

Ook in verenigingsverband hebben we al een groot deel van het jaar met de gevolgen van het Coronavirus te maken gehad en dit is nog steeds zo. Dat betekende dat de meeste bijeenkomsten die dit jaar op de agenda stonden helaas niet door konden gaan en dat geldt helaas nu ook voor de op 15 december geplande kerstviering. Helaas, want wat zou het juist in de huidige omstandigheden mooi zijn als er na zo lange tijd weer een samenkomst geregeld zou kunnen worden, waarin de mensen elkaar weer als vanouds zouden kunnen ontmoeten. Juist nu in deze eindejaars periode gezamenlijk de warme Kerstgevoelens kunnen beleven en met elkaar delen, dat kan nu niet.

Het is jammer het jaar 2020 zo te moeten eindigen en het nieuwe jaar te starten. Te hopen is dan wel dat de contactmogelijkheden thuis nog in redelijke mate mogelijk blijven en gevoelens van eenzaamheid daardoor uitblijven. Ook voor een Seniorenvereniging, evenals voor de meeste verenigingen, zijn de opgelegde beperkingen vervelend. Immers, het geeft aan het bestuur en de activiteitencommissie een onbehaaglijk gevoel dat er niet iets leuks voor de leden georganiseerd kan worden. Juist nu dat zo hard nodig is. Dit bracht het bestuur in samenspraak met de dames van de activiteitencommissie ertoe om toch iets te ondernemen en daarmee de leden te bemoedigen en ze een hart onder de riem te steken.
Daarom is er voor alle leden een presentje geregeld dat in de 2e helft van december bij ieder van de leden aan huis wordt afgegeven. Daarnaast hebben wij ook in plaats van de kerstviering een meditatie geplaatst van straatpastor Esther Jeunink, die in deze viering voor zou gaan.

Deze Info is de laatste van dit jaar. Tot slot wil ik u daarom namens het bestuur, ondanks de omstandigheden, met een behouden gezondheid reeds nu prettige kerstdagen en een gezond en beter 2021 toewensen. Het bestuur zal, zo gauw dit weer mogelijk is, samen met de activiteitencommissie, zich inspannen u weer een leuk en aangenaam programma aan te bieden.

Kees Schipper

 

Biljarten         

De soos is helaas weer gestopt. We moeten wachten tot De Witte Valk weer open gaat.

Groeten van Mart Laan en Ger Bakker, tel: 0229-237432

  

Rummikubben en klaverjassen 

Kaarten en Rummikub bij de Witte Valk kan voorlopig nog niet doorgaan i.v.m. de corona-maatregelen.

 

 

RABO Club Support    

We hebben inmiddels bericht gehad van de Rabobank. We hebben het mooie bedrag van
Ä 260 ontvangen, maar dit was toch aanzienlijk minder dan vorig jaar. We kunnen ons daarom niet aan de indruk onttrekken dat minder leden dan vorig jaar hebben gestemd en dat is jammer. Wel hebben we ons bij de Rabobank beklaagd over de ingewikkelde wijze, waarop je je stem moest uitbrengen. Dat ging vorig jaar veel gemakkelijker. De Raboank heeft beloofd hier bij een volgende actie aandacht aan te besteden en ook wij zullen hier in de Info een instructie voor maken. 

 

Machtigen tot automatische incasso

Wilt u nog eens overwegen om de vereniging te machtigen tot het incasseren van de contributie. Dan betaalt u op tijd, u hoeft er niet aan te denken en de bezorger van het blad KBO/PCOB hoeft niet meer met geld over straat.
U kunt hierover de penningmeester, Gerard Vlaming, bellen op -213 307 of 06-4279 543.

 

 

Nieuws van KBO-PCOB    

Gemiddeld 2x per maand brengt de KBO-PCOB een nieuwsbrief uit, bestemd voor alle leden, met belangrijk nieuws voor onze doelgroep. U kunt dit terugvinden op: https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/

Jan Knijn, secretaris

 

 

 

Hoopvol leven, iedere dag weer    

Omdat we, zoals u hierboven hebt kunnen lezen, geen kerstviering hebben dit jaar, een meditatie van onze straatpastor Esther Jeunink, die zou voorgaan in onze kerstviering.
Wat ben je bedroefd mijn ziel en onrustig in mij.
Vestig je hoop op God, eens zal ik Hem weer loven,
Mijn God die mij ziet en redt. (Psalm 42,6)

In deze donkere dagen van het leven pak ik graag deze psalm erbij. Deze bijbelse poŽzie verwoordt het gevoel van somberheid, machteloosheid en wanhoop, die me soms zomaar kan overvallen. Als ik kijk naar het onrecht in de wereld, naar de greep van de pandemie, naar de klimaatverandering, die het leven van deze en de volgende generatie op de kop zal zetten, dan kan de wanhoop en uitzichtloosheid zomaar binnensluipen.

De woorden van Psalm 42 zijn dan een balsem voor onze ziel. Het doet die hopeloosheid namelijk niet af als onzin of als een irreŽel gevoel, maar laat die bestaan, geeft er erkenning aan. Ja, die droefheid, die onrust is er. Die zijn een deel van het leven van de mens op aarde. Maar de schrijver laat het daar niet eindigen. Hij kijkt verder dan de huidige situatie, voorbij aan de hopeloosheid en vooruit naar de toekomst, naar de droom van het onmogelijke, waar we ons nu nog maar alleen over kunnen verwonderen maar toch hopen dat dit eens werkelijkheid wordt.
Maar niets gebeurt vanzelf. Dat vraagt om een heleboel durf. Durf om ergens voor te kiezen, ook al is dit nu nog niet de realiteit. Durf om in het zicht van het kwaad, ook de mogelijkheid van het goede te zien. Durf om dingen anders te zien en daar ook naar te handelen. Hoop en moed hebben alles met elkaar te maken. En dat past heel goed in de adventstijd, die nu aanbreekt en waarin wij ons voorbereiden op het komende kerstfeest.
In Psalm 138 staat:
Toen ik U aanriep hebt u geantwoord
U hebt mij steeds weer nieuwe moed gegeven.

Niet de situatie is veranderd, geen verlangen is vervuld, aan mij is niet gegeven wat ik vroeg:
Nee, ik kreeg nieuwe hoop. Moed om door te gaan, om het leven te vieren, om op weg te gaan en hoopvol te leven. Te midden van hopeloosheid en angst mogen we kracht krijgen om hoopvol te blijven. Waarom? Omdat we ons steeds mogen verlaten op God, die alles in stand houdt en ons niet uit zijn hand laat vallen.
Als we ons daarop richten, worden we hoopvolle mensen, ook als we de wanhoop nabij zijn. Dan doet hoop echt leven, een weg op gaan, moed hebben om door te gaan, in deze adventstijd ter voorbereiding op kerstmis, maar ook daarna elke dag weer.

Gedicht

Gezegend ben je
als je hart open is om te luisteren
verstaat wat nodig is voor een nieuw klimaat.

Gezegend ben je
als je handen open zijn
en vrede willen ontvangen.

Gezegend ben je
als je handen stevig zijn
en vrede willen bewerken.

Gezegend ben je,
als je voeten wegen van vrede gaan.

  
 

Bijgewerkt 26 november 2020