Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: Zwaag
« terug naar overzicht


 


  


Bestuur

Kees Schipper, voorzitter, Dorpsstraat 261, 1689 GD  Zwaag, tel. -261931,  cjschipper@outlook.com   Gerard Vlaming, penningmeester, Acacia 56, 1628 MK Hoorn tel. 213307,  vlaminggerard@gmail.com     Jan Knijn, secretaris, Zuiderstraat 42, 1689 HE  Zwaag, tel. -230265, mail: jknijn1@kpnmail.nl  
Marianne van Berkum-Schouten, Fruitlaan 111, 1689 HH  Zwaag, tel. -237470, mail: mjs.van.berkum-schouten@quicknet.nl
Catrien Bakker, Schouwmeester 33, 1689 WT  Zwaag, tel. -237432, mail: gcbakker@ziggo.nl

 


Activiteitencommissie  

Organiseert ontspanningsmiddagen, themamiddagen, een fietstocht, de jaarlijkse busreis, een kerstbijeenkomst en houdt zo mogelijk activiteiten samen met de afdeling Blokker en Hoorn.
Publicatie hierover vindt u in de Info (die bij het KBO-PCOB magazine wordt gevoegd) en op de website onder "Activiteiten".
Toos Kok, Pastoor Nuyenstraat 33, 1689 GM  Zwaag tel. -237635
Ria Spil, Pastoor Nuyenstraat 35, 1689 GM  Zwaag, tel. -239576, mail: mjspil@ziggo.nl
Thea Knijn, Zuiderstraat 42, 1689 HE Zwaag, tel. -230265, mail: theaknijn@kpnmail.nlBezorgen van het KBO-PCOB magazine

Tien keer per jaar ontvangen wij van de Unie KBO het KBO PCOB magazine.
Theo Nannings heeft de zorg op zich genomen de boekjes in ontvangst te nemen en er onze Info bij te voegen. Hij zorgt ervoor dat de zeven distributiemedewerkers hun wijkpakketje krijgen. Zij brengen dan het blad bij de leden thuis.
Contactadres is: Koegang 6, 1689 DM Zwaag, tel. -243965, mail: nannings.ts@quicknet.nlVerzorgen Info-blad

Dit is ons eigen informatieblad aan de leden, dat tegelijk met het KBO PCOB magazine bij de leden wordt bezorgd.
Nieuws over onze eigen afdeling, activiteiten, ontspanningsmiddagen, informatie van andere ouderenbonden, de ouderenraad, de koepel van samenwerkende ouderenorganisaties (KSO) en actuele algemene informatie wordt hierin opgenomen. Ook een bijdrage van de leden is welkom. Alle te plaatsen info wordt door de bestuursleden of werkgroepen kant en klaar per mail aangeleverd aan de co÷rdinator.
Co÷rdinator is Jan Knijn, Zuiderstraat 42, 1689 HE Zwaag, tel. -230265, mail: jknijn1@kpnmail.nl

 

                                             

Ledenadministratie  

De ledenadministratie wordt verzorgd door mevrouw Emmy Schipper, Dorpsstraat 261, 1689 GD Zwaag, tel. -261931, mail: schipper_emmy@hotmail.com
Heeft u wijzigingen, geef deze dan aan haar door.

 

 bijgewerkt 2 december 2018