Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: Zwaag
« terug naar overzicht

 

 


 

 

 

Welkom bij de Seniorenvereniging Zwaag

Heeft u er al eens aan gedacht om lid te worden van onze vereniging?
En weet u dat u al lid kunt worden als je de leeftijd van 50 jaar hebt bereikt?
Ja, u bruist misschien nog wel van de energie en vindt dat nog niet nodig,
maar het is belangrijk dat de ouderen (senioren) zich maatschappelijk
laten zien en horen, nu en in de toekomst die er voor eenieder aankomt.
En waar kunt u dat beter doen dan bij een seniorenvereniging?

En…..
De Seniorenvereniging Zwaag organiseert jaarlijks themamiddagen, een busreis en andere activiteiten. In De Witte Valk, De Plataan en De Perelaar.
Daarnaast is er elke laatste dinsdagmiddag van de maand een klaverjasmiddag, 
U kunt daar ook rummikubben. Op donderdagmiddag is er biljarten.
Voor een aantal van deze activiteiten wordt een kleine bijdrage gevraagd.


Verder behartigen de landelijke Unie KBO-PCOB en de provinciale KBO onze belangen op het gebied van inkomen, gezondheid en zorg, sociaal-economische zaken, mobiliteit, educatie, identiteit en zingeving, huisvesting, ondersteuning van ouderenadviseurs en belastingservice.

Daarnaast is de Seniorenvereniging Zwaag samen met alle andere ouderenorganisaties binnen de gemeente Hoorn aangesloten bij de Ouderenraad. Deze overlegt over actuele zaken, waar senioren belang bij hebben met de betreffende wethouder en ambtenaren en organiseert themadagen.
Dit geldt ook voor de Koepel van Samenwerkende Ouderenbonden in West-Friesland (KSO) die overlegt over actuele zaken en themadagen organiseert op regionaal niveau. 

Er zijn ook voordelen waar u als lid van profiteert: 
       - u krijgt korting op de collectieve zorgverzekering,
       - u krijgt korting op diverse producten en diensten, 
       - tien keer per jaar ontvangt u het landelijke KBO PCOB magazine met veel     
         informatie voor de leden, 
       - in Zwaag hebben wij een belastingadviseur die uw belastingaangifte
         kan verzorgen, echter wel tot een beperkte inkomensgrens.

Kijk op de pagina “De afdeling” voor de namen, functies adressen en telefoonnummers van de bestuursleden, van de activiteitencommissie , van de distributie van het KBO-PCOB magazine, van de verzorging van het infoblad en van de ledenadministratie.

Kijk op de pagina “Nieuws” voor de komende activiteiten van onze eigen afdeling en van de andere ouderenorganisaties binnen de gemeente Hoorn. Ook zijn hierin allerlei actuele onderwerpen opgenomen, die periodiek wisselen.

Kijk op de pagina “Activiteiten” voor het vaste jaarprogramma van de afdeling. Ook wordt verwezen naar de websites van de andere ouderenorganisaties binnen de gemeente Hoorn.

Kijk op de pagina “Ledenservice” voor de gegevens van onze belastingadviseur, welke voordelen het lidmaatschap van de Seniorenvereniging Zwaag voor u kan hebben en een opsomming van voor u relevante telefoonnummers en websites.

Kijk op de pagina “Vertegenwoordigingen” voor de gegevens van het secretariaat van onze vereniging, de ledenadministratie, de ouderenraad, de koepel van samenwerkende ouderenbonden, de KBO Noord-Holland en de Unie KBO. 


 


bijgewerkt 2 december 2018

 

 

Terug naar boven