Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
KBO Noord-Holland: Individueel betrokken en onderling verbonden

KBO Noord-Holland: Individueel betrokken en onderling verbonden

11-5 Impressie Algemene Vergadering KBO Noord-Holland

De KBO Noord-Holland bestaat 60 jaar. Voor deze gelegenheid worden aan de afdelingen tafelvlaggetjes uitgedeeld met ‘KBO – krachtig – betrokken- ondernemend’. Ook krijgen alle leden een gedichtenbundel samengesteld uit gedichten die leden hebben ingeleverd.

Een feestelijke dag, zegt Niny van Oerle, voorzitter van de KBO-NH, waarbij je ziet dat leden individueel betrokken zijn en onderling verbonden. Ze geeft het belang aan van positief en actief ouder worden. Het belang van de rol van senioren in de maatschappij en de rol bij de belangenbehartiging, waarbij niet alleen leden profiteren, maar alle senioren. Met pensioen gaan, betekent voor KBO-ers ‘anders actief’ worden. Bijna 2000 vrijwilligers zijn actief voor onze KBO!

In de overweging, voorafgaand aan de Algemene Vergadering, grijpt pater Peter Denneman terug op het ontstaan van de KBO. Hij is er trots op dat de KBO als organisatie de ‘K’ niet heeft laten vallen. De kern, essentie van de ‘K’ is belangrijk, niet de organisatie. De ‘K’ zijn wij, als we geloven met hart en ziel.

In het huishoudelijke deel van de vergadering worden, onder andere, het secretarieel en financieel verslag 2011 vastgesteld. Ook de begroting en de meerjarenbegroting worden door de vergadering goedgekeurd.
Mw. G. Heemskerk en dhr. A. Brand worden herkozen als leden van het dagelijks bestuur van KBO-NH.
Het raamwerk voor het Ambitiestatement ‘Eenheid door Verbinding’ wordt aan de vergadering voorgelegd en toegelicht. In dit document de strategische doelen van KBO-NH, samengevat in: Samen leren, Samen werken, Samen zorgen en Samen KBO.

Na de lunch ontvangt KBO Noord-Holland felicitaties van het bestuur van Unie KBO en KBO Zuid-Holland. En volgt het optreden van West-Fries duo , gevormd door Theo en Els Spigt. West-Friese gewoontes en liedjes werden gedeeld met de zaal en met enthousiasme ontvangen.

De jubileumviering werd gesloten werd met een drankje en een hapje.

Hier kunt u een impressie van de feestelijk middag bekijken.


terug naar overzicht