Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
April: Maand ‘Senioren en Veiligheid’

April: Maand ‘Senioren en Veiligheid’

08-4 Maak het ze niet te makkelijk

Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont. Daarom is de maand april uitgeroepen tot de maand van Senioren en Veiligheid door het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met andere. Senioren krijgen concrete tips om te voorkomen dat ze slachtoffer worden en over wat ze moeten doen als het wel gebeurt.

Onder de slogan ‘Maak het oplichters niet te makkelijk’ wordt gedurende vier weken aandacht besteed aan verschillende vormen van criminaliteit: meekijken bij pinnen, babbeltrucs, hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp), phishing, spoofing en online veiligheid.

Convenant
Op 7 april tekende minister Grapperhaus een convenant met de politie, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, ANBO, KBO-PCOB, KBO-brabant, NOOM, SeniorWeb en de Koepel Gepensioneerden om gezamenlijk gedurende twee jaar te werken aan de weerbaarheid van senioren tegen criminaliteit.

Agenda

  • Vandaag, 8 april, heeft de eerste, informatie, webinar plaatsgevonden, bestemd voor de vrijwilligers en consultants van de ouderenbonden. Om de webinar terug te kijken, klikt u hier.
  • Op 15 april is er een webinar waarin kort wordt teruggeblikt op de campagne in september en de verschillende fenomenen die toen tijdens de webinars zijn besproken. In het tweede deel van het webinar wordt het fenomeen spoofing besproken en toegelicht. Tijdens het webinar wordt een nieuw informatiefilmpje gelanceerd met wederom Kees Hulst in de hoofdrol.
  • En tot slot is er op 22 april een webinar waarin de online veiligheid uitgebreid besproken zal worden. Tijdens dit webinar komen er vele tip voorbij waardoor men zich veilig in de digitale wereld kan begeven.

Net als in september zal Catharine Keyl de presentatie op zich nemen van de webinars. Meer informatie over de Webinars vindt u op de website www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/senioren-en-veiligheid

Informatie
U vindt veel tips en informatie op onze pagina’s ‘Veiligheid’. Klikt u hier

Speciaal voor deze campagne is er een brochure ontwikkeld die handvatten biedt om de senioren van juiste en eenduidige informatie te voorzien.
De brochure kunt u hier downloaden.

U kunt ook een speciale flyer downloaden en printen. Deze flyer geeft u tips over online veiligheid. Leg de flyer naast uw pc of laptop als extra geheugensteun.
De flyer kunt u hier downloaden.

Meer informatie over veiligheid en de campagne vindt u op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/senioren-en-veiligheid

Babbeltiplijn
Er kan, net als vorig jaar, ook gebeld worden met de Babbeltiplijn van KBO-PCOB. Heeft u bijvoorbeeld vragen over digitale fraude, babbeltrucs of oplichting via WhatsApp, dan kunt u in april, bellen met een van onze veiligheidsadviseurs via de Babbeltiplijn.
Het nummer is 030 – 3400 655 en is van maandag tot en met donderdag, tussen 10.00 en 13.00 uur

terug naar overzicht