Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Meer dan 75.000 gevaccineerden in 1 week in zorginstellingen

Meer dan 75.000 gevaccineerden in 1 week in zorginstellingen

03-2 Onderlinge samenwerking succes

De afgelopen week werden in de verpleeghuizen en instellingen voor gehandicapten meer dan 75.000 mensen gevaccineerd. Dit was de eerste week dat er op grote schaal werd gevaccineerd in de langdurige zorg. Het vaccineren verliep heel goed; samenwerking onderling bepaalde het succes.

Nadat 2 weken geleden de eerste 12 instellingen begonnen met het vaccineren van bewoners, konden afgelopen week ook andere instellingen beginnen. In 1 week werden meer dan 75.000 mensen gevaccineerd. In totaal vaccineerden de professionals in de verpleeghuizen en instellingen voor gehandicapten meer dan 90.000 mensen. “We mogen trots zijn op onze verpleegkundigen, verzorgenden, specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten”, zegt Jacqueline de Groot, voorzitter Verenso.

Samenwerking prima
Dat het goed is verlopen in de instellingen voor de langdurige zorg komt vooral doordat er enorm goed wordt samengewerkt. Zo is op heel veel plaatsen intensief samengewerkt met de apothekers. “Bijzonder fijn dat zij ons allemaal wilden helpen”, vult Gerjanne Vlasveld, bestuurder van de NVAVG aan.
Ook tussen de sectoren onderling is samengewerkt. “Als er bijvoorbeeld sprake was van een uitbraak in de ene instelling waardoor daar minder kon worden gevaccineerd, werden de vaccins heel snel ter beschikking gesteld aan de andere instelling. Dat was mooi om te zien”, zegt Vlasveld.

Vaccineren vaak een feestje
Bewoners ervaarden de vaccinatie vaak als een feestje. “Het vaccineren werd gezien als het begin van het einde van deze vervelende tijd. In veel huizen werd dit ingeluid met koffie en gebak, waardoor het vaccineren iets feestelijks kreeg”, zegt De Groot.

Onduidelijkheid
In de pers is veel aandacht geweest voor de onduidelijkheid rondom het vaccineren van ouderen. Wie wanneer aan de beurt is, wordt niet altijd als duidelijk ervaren. “De minister heeft aangegeven dat er sprake is van schaarste aan vaccins en dat hij daarom keuzes moet maken. Als zorgpersoneel probeer je daar zo goed en creatief mogelijk mee om te gaan. De vaccinatiestrategie is echter niet aan ons om te bepalen” zegt De Groot. “Bovendien doet dat niets af aan de prestatie die door dit zorgpersoneel is geleverd. Al maanden wordt keihard gewerkt in de instellingen. Daarbij komt nu nog deze operatie die logistiek wat meer uitdagingen kende dan bij bijvoorbeeld de griepprik. Ik denk dat we vooral trots mogen zijn op onze mensen”, sluit Vlasveld af.


Over Verenso
Verenso is de vereniging van en voor specialisten ouderengeneeskunde. De leden van Verenso staan voor de best-passende medische zorg voor kwetsbare ouderen en patiënten met een complexe zorgvraag, ongeacht waar zij verblijven. Samen zetten zij zich in voor een hoogwaardige kwaliteit van ons medisch handelen en een optimale positie van de specialist ouderengeneeskunde binnen de gezondheidszorg.

Over de NVAVG
De NVAVG is de (beroeps)Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten. De AVG levert als specialistisch generalist hoogwaardige evidence-based medische zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Deze zorg is gericht op voorkomen, behandelen en beperken van (handicap gebonden) somatische en psychische problematiek in afstemming met andere professionals. Uitgangspunt hierbij is te zorgen voor optimale kwaliteit van leven binnen de gegeven beperkingen.

terug naar overzicht