Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Nog geen verbod op leeftijdsselectie IC bij ‘code zwart’

Nog geen verbod op leeftijdsselectie IC bij ‘code zwart’

06-1 Kamer vraagt ‘te heroverwegen’

Nu het aantal opnamen van patiënten met corona in de ziekenhuizen en, met name, op de Intensive Care (IC) blijft toenemen, komt het scenario van de ‘code zwart’ weer angstig dichtbij.

Code zwart
‘Code zwart’ is de benaming in de volksmond voor het draaiboek ‘Triage op basis van niet-medische overwegingen voor IC-opname ten tijde van Fase 3 stap C in de COVID-19 pandemie’. In dit draaiboek is een zorgvuldig protocol vastgelegd over de keuzes die gemaakt moeten worden wanneer er geen plaats meer is op de IC’s voor nieuwe patiënten.

Spoedwet verbod ‘code zwart’
Minister van Ark (Medische Zorg) heeft een spoedwet ingediend tegen de uitvoering van een deel van het triageprotocol ‘code zwart’. De wet verbiedt artsen om jongeren op niet-medische gronden voorrang te geven op ouderen bij de toegang tot de intensive care. Als er te weinig bedden zijn en alle medische argumenten op zijn, mag er alleen nog worden geloot.

Nog geen steun
De spoedwet van Van Ark kan nog niet op steun van de volledige Kamer rekenen. Onder aanvoering van Rob Jetten (D66) en Klaas Dijkhof (VVD) vraagt de Kamer de minister haar plan ‘te heroverwegen’. Jetten: “Het is een politieke keuze om het vertrouwen te geven aan mensen die er het meest van weten en die er elke dag mee te maken hebben.”

Open brief
Ook seniorenorganisaties, waaronder KBO Brabant, zijn tegenstander van de spoedwet. In een open brief aan de Kamer laten zij weten de keuze van het Kabinet voor loting bij een tekort aan IC-bedden te betreuren: het lijkt een faire keuze, maar is het niet.

Peiling NH Nieuws
NH Nieuws wil graag de mening van de luisteraars weten over dit onderwerp. Op de website van NH nieuws kunt u ook uw mening kenbaar maken via
De Peiling: Moeten jongeren geen voorrang krijgen op een IC-bed?

terug naar overzicht