Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
KBO-PCOB in gesprek met Tweede Kamer over Pensioenakkoord

KBO-PCOB in gesprek met Tweede Kamer over Pensioenakkoord

02-11 Gesprek uitgesteld

Op dinsdagavond 3 november zou KBO-PCOB-directeur a.i. Marcel Sturkenboom in gesprek gaan met de Tweede Kamer over het pensioenakkoord. Dit zou het eerste deel van twee rondetafelgesprekken zijn, waar diverse organisaties, wetenschappers en deskundigen zijn uitgenodigd. Maar de bijeenkomst van morgen is tot nader order uitgesteld. Een nieuwe datum volgt nog. Het tweede rondetafelgesprek van 4 november gaat wel door.

Position paper
Voorafgaand aan het rondetafelgesprek heeft KBO-PCOB een position paper ingediend. Daarin geven we aan dat het pensioenakkoord perspectief heeft. Tegelijkertijd vraagt de uitwerking om de nodige aandachtzodat gepensioneerden ook echt baat hebben bij het nieuwe contract. Het position paper is mede ingediend namens het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM).


Transitiekader
Allereerst wijst KBO-PCOB op de periode tot de invoering van het nieuwe contract. We willen dat pensioenfondsen al eerder de mogelijkheid krijgen om te rekenen met de regels behorend bij het nieuwe contract. Gepensioneerden wachten al jarenlang op indexatie, wij willen dat het toezegde koopkrachtige pensioen uit het nieuwe pensioencontract voor hen eerder realiteit wordt. Het juist invullen van het transitiekader is ook van belang om te voorkomen dat gepensioneerden met een slechte uitgangspositie aan het nieuwe contract beginnen. Marcel Sturkenboom: “Gepensioneerden hebben weinig aan de extra indexatiekansen in het nieuwe contract als zij er in de komende jaren vooral op achteruit gaan. Dat willen wij voorkomen.”

Nabestaandenpensioen
KBO-PCOB vraagt daarnaast aandacht voor het nabestaandenpensioen. In het pensioenakkoord zijn ook hier een aantal afspraken over gemaakt. Zo is de dekking van het nabestaandenpensioen voortaan diensttijdonafhankelijk, waardoor ook naasten van mensen die nog niet zo lang bij hun werkgever in dienst waren aanspraak op dit pensioen kunnen maken. Wij vinden dat een goede zaak, maar maken ons wel zorgen om mensen die wegens een progressieve ziekte alsnog buiten de dekking van het nieuwe nabestaandenpensioen vallen als zij op het moment van overlijden geen werkgever hebben. Ook vragen we de overheid nadrukkelijker bij te dragen aan een betere voorziening voor nabestaanden door de dekking van de Algemene Nabestaandenwet (Anw-uitkering) uit te breiden.

Inspraak
Tot slot benadrukt KBO-PCOB het belang van inspraak van deelnemers bij alle veranderingen die op stapel staan. Marcel Sturkenboom: “Voor pensioen spaar je jarenlang, en het is voor senioren een heel belangrijke bron van inkomsten. In het nieuwe stelsel is het pensioen bovendien persoonlijker. Daarom is het zeer belangrijk dat inspraak van deelnemers stevig in het nieuwe pensioenstelsel verankerd wordt.”

Samenwerking
Zoals dat in de afgelopen periode vaker is gebeurd op onder meer het pensioendossier, heeft KBO-PCOB ook bij de voorbereidingen op dit rondetafelgesprek samengewerkt met collega-organisaties van senioren en gepensioneerden. Zij hebben ook een position paper geschreven. Kijk hiervoor op de websites van ANBO en Koepel Gepensioneerden. Doel is een zo breed mogelijk front te vormen waar men in Den Haag niet omheen kan. Het rondetafelgesprek is live te volgen via de website van de Tweede Kamer. KBO-PCOB spreekt tussen 19:30 en 20:15 uur.

terug naar overzicht