Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Steeds minder mantelzorgers voor ouderen

Steeds minder mantelzorgers voor ouderen

11-1 Zorgelijk toekomstbeeld

In de toekomst zullen ouderen veel minder een beroep kunnen doen op mantelzorgers. Dit blijkt uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), zo meldt de nieuwssite Nu.nl op haar website. Het probleem zal het grootst zijn op het platteland. Jongeren trekken weg, waardoor deze gebieden extra vergrijzen. Daarnaast zijn is er een groot tekort aan personeel in de zorg, aldus Nu.nl.

De onderzoekers menen dat senioren noodgedwongen langer thuis blijven wonen. Het gevaar van ongelukken als vallen, vergeten pannetjes op het vuur etc. zullen toenemen. Ook zal de eenzaamheid onder ouderen nog meer toenemen.

Uit het onderzoek blijkt dat het aantal mantelzorgers sneller terugloopt dan gedacht, stelt Nu.nl. Een jaar geleden berekende PBL nog dat over 20 jaar elke 85-plusser nog 6 mogelijke mantelzorgers ter beschikking zou hebben. Nu is het beeld heel anders.
70-plussers nu gemiddeld 4 personen in hun omgeving waar zij een beroep op kunnen doen. Volgens een berekening van PBL zullen dat over 20 jaar nog 2 personen zijn. In een aantal gebieden zal het zelfs teruglopen tot 1 persoon.

De vergrijzing van Nederland wordt als belangrijkste oorzaak genoemd. In 2040 wonen er in Nederland meer dan 2,6 miljoen 75-plussers. Dat is twee keer zoveel als nu, aldus Nu.nl

MantelzorgNL, de belangenvereniging voor mantelzorgers, waarschuwt voor de extra druk op de mantelzorgers. Veel mantelzorgers zijn nu al overbelast, maar willen geen nee zeggen wanneer, bijvoorbeeld, hun ouders om hulp vragen.

De overheid zou meer in de zorg moeten investeren om in de toekomst spoedincidenten en extra ziekenhuisopnames van ouderen te voorkomen. Over 20 jaar zullen er 2 keer zoveel zorgmedewerkers nodig zijn dan nu al het geval is. Dat terwijl de sector nu al 100.000 vacatures heeft waar geen personeel voor te vinden is.

Hoogleraar participatie Tineke Abma van het VU Medisch Centrum noemt dit schrijnend. Ondanks waarschuwingen van de Raad voor de Gezondheid en Samenleving heeft Den Haag sinds 2012 alleen maar meer bezuinigd op de zorg. De zorgsector is niet meer aantrekkelijk als werkgever waardoor er geen personeel gevonden kan worden. Verpleeghuizen werden gesloten en in veel nog bestaande verpleeghuizen is de zorg onder de maat, aldus Abma op Nu.nl.Bron: www.nu.nl  

terug naar overzicht