Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Zes procent Nederlanders nooit op internet

Zes procent Nederlanders nooit op internet

07-1 Inhaalslag ouderen

Van de Nederlanders van 12 jaar of ouder gaf 6%, ongeveer 886 duizend mensen, in 2018 aan nog nooit internet te hebben gebruikt. In 2012 was dat 10%. Vooral 75-plussers behoren tot de niet-gebruikers. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het onderzoek ‘ICT-gebruik van huishoudens en personen 2018 van het CBS.

Bijna de helft van de Nederlanders van 12 jaar of ouder die nooit op internet zitten, was 75 jaar of ouder. De groep 75-plussers die nog nooit online is geweest, is wel kleiner geworden. Ook de groep die nog nooit gebruik heeft gemaakt van internet daalt onder de senioren met 10%.

De redenen die men opgeeft om geen internet te gebruiken zijn divers. Bijna de helft van de mensen die geen gebruik maken van internet hebben thuis ook geen toegang tot het wereld wijde web. Anderen hebben wel de beschikking over internet maar hebben geen interesse of vinden het gebruik van internet niet zinvol.
15% heeft als reden aangegeven zich zorgen te maken over privacy en veiligheid of vindt de benodigde apparatuur te duur.

Online is nog niet digivaardig
Het is natuurlijk geweldig dat steeds meer mensen hun weg vinden op het internet. Maar, let wel, online is nog niet digivaardig.

Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “Realiseer je ook dat ouderen die wel online zijn, vaak minder digivaardig zijn dan men denkt. En als iemand ouder wordt, kan het een steeds grotere uitdaging worden, bijvoorbeeld door verminderd zicht, of verminderde motoriek. Naast digitale oplossingen, zal er altijd een alternatief moeten blijven bestaan voor wie (niet meer) digitaal vaardig is.”

Uit onderzoek van KBO-PCOB blijkt dat ouderen bezig zijn aan een inhaalslag. Toch hebben senioren soms ondersteuning nodig om online wegwijs te worden. Een tabletcoach van KBO-PCOB kan daarbij helpen.
Of men kan een cursus volgen van Nederland Verbindt. Deze stichting organiseert, in samenwerking met KBO Noord-Holland, Roc’s en de Rabobank tablet en iPad cursussen voor senioren in Noord-Holland. Meer informatie hierover vindt u op de website www.nederlandverbindt.nl  

Bron: www.cbs.nl

terug naar overzicht