Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Steeds meer eenpersoons huishoudens

Steeds meer eenpersoons huishoudens

19-12 Vooral meer ouderen alleen

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wonen er in 2030 3,5 personen alleen. Dat is een stijging van het aantal eenpersoonshuishoudens met 400.000. Dat meldt de NOS op haar website.

Vooral ouderen wonen alleen. Het aantal ouderen stijgt door de vergrijzing. Zij komen alleen te staan doordat hun partner overlijd of door echtscheiding. De vrouwen zijn in de meerderheid onder de alleenstaande ouderen, aldus NOS.

Het CBS verwacht dat in 2029 de grens van 18 miljoen inwoners wordt bereikt. In dat jaar is ongeveer 25% van de bevolking 65 jaar of ouder. Het aantal 80 plussers stijgt het hardst tot 1.2 miljoen in 2030.

Nu, in 2018, zijn er meer jongeren onder de 20 jaar dan 65-plussers. Door de vergrijzing zal de verhouding in 2030 heel anders zijn. Het CBS verwacht dat er in dat jaar een half miljoen meer ouderen dan jongeren in Nederland wonen.
Het CBS houdt wel een slag om de arm, meldt NOS. Nu heeft men de voorkeur voor een gezien met twee kinderen. Dat kan in de toekomst veranderen. Daarnaast is het moeilijk te voorspellen hoeveel migranten er in de komende jaren naar Nederland komen.

Effect op de woningmarkt
Peter Boelhouwer, hoogleraar woningbouw aan de TU Delft, stelt in het NOS Radio 1 Journaal dat de stijging van het aantal alleenstaande ouderen ook effect zal hebben op de woningmarkt. “Die ouderen wonen al ergens, vaker in een grotere eengezinswoning, zeker als de partner is overleden. Daar blijven ze vaak ook wonen, omdat het beleid is dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen", aldus Boelhouwer tegen NOS.
Hierdoor wonen ouderen vaak in een te grote woning. Dat terwijl er elk jaar 100.000 jonge gezinnen bijkomen op de krappe woningmarkt. Boelhouwer: “Eigenlijk zou je willen dat de woningen van de ouderen worden vrijgemaakt, maar dat ze wel in de buurt kunnen blijven wonen. Daar hebben ze vaak de ondersteuning"

Een huis speciaal voor een groep ouderen zou een oplossing kunnen zijn. De financiering en regelgeving kunnen hierbij moeilijkheden opleveren. Tocht zijn er al woningcorporaties die dit aanbieden.
Maar zelfs als er alternatieven zijn, willen ouderen vaak niet verhuizen. "Maar 3 procent wil echt verhuizen. Bij overige leeftijden is dit 9 procent. Het is gewoon lastig als je in een buurt bent verankerd", aldus Boelhouwer tegen NOS.

Bron: www.nos.nl  

terug naar overzicht