Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
KBO-PCOB, NOOM en Nationale ombudsman gaan samenwerken

KBO-PCOB, NOOM en Nationale ombudsman gaan samenwerken

13-12 Betere overheid voor senioren

KBO-PCOB, NOOM en de ombudsman gaan zich gezamenlijk inzetten om de toegankelijkheid van allerlei voorzieningen voor senioren te verbeteren. Dit is het resultaat van een vruchtbaar gesprek dat zij 12 december jl. hielden.

“230.000 senioren-huishoudens missen mogelijk huur- of zorgtoeslag” kopten de kranten rond Prinsjesdag. De aanleiding hiervoor was een onderzoek van KBO-PCOB. In de Tweede Kamer zijn de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris van Financiën over dit nieuws stevig aan de tand gevoeld. Naar aanleiding van het onderzoek hebben KBO-PCOB, het NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten) en de Nationale ombudsman op 12 december gesproken over drempels die de overheid opwerpt voor senioren en hoe de informatievoorziening verbeterd kan worden.

De Nationale ombudsman is een onafhankelijke organisatie die klachten behandelt over vrijwel alle overheidsinstanties. Als u na een klacht bij de overheid geen of onvoldoende gehoor krijgt, kunt u terecht bij de ombudsman. De ombudsman kan zelf onderzoeken starten naar dit soort zaken. Hiermee brengt de Nationale ombudsman overheidsdienstverlening en burgers nader tot elkaar. Het afgelopen jaar heeft de ombudsman onderzoek gedaan naar Digitalisering, Participatie en Inspraak, Bescherming van rechten en Schulden en armoede. Allemaal onderwerpen die voor senioren belangrijk zijn.

Toeslagen blijven grootschalig onbenut onder senioren
Uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat in 2016 maximaal een op de tien senioren-huishoudens hun recht op zorgtoeslag liet liggen. In datzelfde jaar liet 17 procent van deze huishoudens het recht op huurtoeslag mogelijk liggen. Onbegrijpelijk, aldus KBO-PCOB, zeker als dit komt doordat deze vergoedingen onvoldoende bekend zijn onder senioren. Ook vreest KBO-PCOB dat senioren niet altijd digivaardig genoeg zijn om de vergoeding aan te vragen. KBO-PCOB heeft deze zorgen gedeeld met de ombudsman. Het is namelijk aan de overheid om te zorgen dat mensen die recht hebben op een toeslag, dat recht ook kunnen verzilveren. De resultaten van het onderzoek doe tevens de vraag rijzen naar de toegankelijkheid van andere overheidsregelingen en -voorzieningen.

Toegankelijkheid tot overheidsregelingen
De Nationale ombudsman, KBO-PCOB en het NOOM delen de ambitie om de overheidscommunicatie toegankelijker te maken voor senioren die te maken hebben met overheidsregelingen of -voorzieningen. Het is daarbij belangrijk rekening te houden met de verschillen tussen ouderen. In het vruchtbare gesprek kwamen legio kansen naar voren om in de toekomst nadrukkelijker samen te werken, opdat de overheid haar diensten en voorzieningen beter gaat toespitsen op de noden van senioren.

terug naar overzicht