Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
60-plussers vaker uitnodigen voor sollicitatie

60-plussers vaker uitnodigen voor sollicitatie

30-8 Werkgevers geen voorstander

Volgens de Rotterdamse hoogleraar toegepaste economie Jan van Ours (zelf 64 jaar) zou het verplicht moeten zijn dat werkgevers bij iedere sollicitatie een 60-plusser uitnodigen. Voor deze groep is het lastig om aan het werk te komen.

PvdA-kamerlid Gijs van Dijk is het met de hoogleraar eens. Hij meent dat de kennis en ervaring van ouderen op de arbeidsmarkt van toegevoegde waarde is.
Werkgeversorganisatie VNO-NCW vindt echter een sollicitantenquotum niet nodig. Het zou een nieuwe verplichting zijn voor werkgevers, terwijl het hen beter zou lijken om achterliggende oorzaken zoals zorgen over risico’s bij werkgevers, met goede voorbeelden bij andere bedrijven, weg te nemen.

Ondanks dat het percentage werkende 60-plussers tot recordhoogte is gestegen (door het afschaffen van de VUT en het verhogen van de AOW-leeftijd), blijft de werkloosheid in deze groep hoog.
Uit de praktijk blijkt dat de kans op (langdurige) werkloosheid groter is naarmate iemand ouder is. Het UWV geeft aan dat er in Nederland meer dan 100.000 ww’ers zijn van 55 jaar en ouder. En dit aantal daalt langzamer dan het aantal ww’ers in andere leeftijdsgroepen.

PvdA-kamerlid Gijs van Dijk vindt dat iedereen die wil werken, een tweede of derde carričre verdient. Werkgevers zouden derhalve één oudere sollicitant moeten uitnodigen voor een gesprek.
Volgens 50Plus-fractievoorzitter Henk Krol moet de werkvloer in principe een afspiegeling zijn van de maatschappij. Hij is van mening dat iedere stap in die richting een goede zaak is.

Minister Koolmees van Sociale Zaken is minder enthousiast over het plan van van Ours. Hij stapt liever over naar mogelijkheden die de vooroordelen van werkgevers structureel wegnemen.

Bron: Noord-Hollands Dagblad.

terug naar overzicht