Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Onderzoek naar zelfstandig bankzaken regelen

Onderzoek naar zelfstandig bankzaken regelen

22-6 Door Motivaction

Hoe toegankelijk is de dienstverlening van uw bank? Vindt u het makkelijk of lastig om uw saldo te checken, om geld op te nemen of te betalen in winkels? Deze vragen stelde onderzoeksbureau Motivaction eind vorig jaar in opdracht van De Nederlandsche Bank (DNB) aan focusgroepen van mensen met een beperking. Omdat mensen die geen gebruik maken van internet(bankieren), aangaven relatief veel moeite te hebben met zelfstandig bankzaken regelen, is er de komende weken een vervolgonderzoek dat telefonisch wordt afgenomen.

Heeft u moeite met internet en maakt u niet of nauwelijks gebruik van bancaire dienstverlening via internet, dan komt Motivaction graag in contact met u.

Telefonische interviews
De telefonische interviews duren 8 tot 10 minuten en vinden de komende weken plaats, op een moment dat het u uitkomt. In het onderzoek wordt niet gevraagd naar uw persoonlijke inkomsten en uitgaven. Door deelname draagt u bij aan een betere toegankelijkheid van betaaldiensten voor uzelf en voor anderen.

Wilt u meedoen?
Neem contact op met afdeling M-Select van Motivaction via telefoonnummer
020 58 98 321. En van de M-Select medewerkers noteren uw naam en telefoonnummer en u wordt op een later moment teruggebeld voor het interview.

U kunt uw naam en telefoonnummer ook achterlaten door op onderstaande link te klikken: https://www.e-research.nl/onderzoek/dnb. Een van de medewerkers van Motivaction zal vervolgens contact met u zoeken. Als de link voor u niet werkt, kunt u een e-mail sturen naar selectie@motivaction.nl met daarin uw naam en telefoonnummer.

Motivaction verwerkt alle gesprekken anoniem, in lijn met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode voor onderzoek & statistiek van de brancheorganisatie MOA.

Wat gebeurt er met de resultaten?
De resultaten van het onderzoek zullen door DNB worden gepubliceerd. De bevindingen zullen worden gebruikt in de belangenbehartiging, onder andere in de gesprekken met de banken.

Vragen?
Neem contact op met Janet Yuen of Astrid van Heerwaarden van Motivaction via telefoonnummer 020 58 98 321.

terug naar overzicht