Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Door contant geld kan iedereen blijven meedoen

Door contant geld kan iedereen blijven meedoen

06-6 Ook kwetsbare groepen

Door de digitalisering verandert het betalingsverkeer; de dienstverlening wordt er sneller en efficiënter door. Tegelijkertijd waarschuwt De Nederlandsche Bank (DNB) in haar Visie op betalen 2018-2018, voor de snelheid waarin betaalmethoden veranderen en het risico dat daardoor ontstaat voor bepaalde groepen consumenten, zoals ouderen en andere kwetsbare groepen.

Er is een grote kans dat deze consumenten achterblijven of uitgesloten raken van het betalingsverkeer. Zeker nu de tendens is dat de acceptatie van contant geld afneemt vanuit onder meer veiligheidsoverwegingen. Een onwenselijke situatie vindt KBO-POCB. Iedereen moet kunnen blijven meedoen in de maatschappij.

Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “In het overleg met DNB benadrukken wij telkens het gevaar dat kwetsbare gebruikers uitgesloten worden van het betalingsverkeer. Digitalisering heeft niet voor iedereen voordelen, en kan zelfs nadelig zijn voor een toch vrij grote groep mensen die niet digitaal vaardig zijn. Die groep is bijvoorbeeld afhankelijk van de mogelijkheid om contant te betalen. Wij zijn dan ook blij dat wij DNB hebben kunnen overtuigen van het belang van de toegankelijkheid van het betalingsverkeer en dat de DNB dat expliciet heeft opgenomen in haar toekomstvisie. Wij blijven hierover natuurlijk in gesprek met DNB.’

Ook is KBO-POCB van mening dat de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van digitale betaalmogelijkheden moet worden verbeterd. Digitalisering biedt namelijk ook veel kansen voor senioren. Om het gebruik van bijvoorbeeld nieuwe apps gericht op betalingsverkeer voor hen ook veilig en makkelijk te laten functioneren, is het belangrijk dat gebruikers en aanbieders hierover met elkaar in gesprek blijven. Een aandachtspunt dat KBO-PCOB, samen met DNB, stimuleert in het MOB (Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer).

terug naar overzicht