Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Misverstanden over ons pensioen

Misverstanden over ons pensioen

07-5

Ons pensioenstelsel behoort tot het beste van de wereld, en toch raken we er vaak verhit over. Soms ook omdat er misverstanden bestaan over het pensioen. We onderzochten een aantal hardnekkige. Hebt u vragen? Bel dan met de KBO-PCOB Pensioentelefoon.

Pensioenfondsen bezitten meer dan genoeg geld om ons pensioen te betalen

De Nederlandse pensioenspaarpot bevatte eind juni 2017 ongeveer 1.290 miljard euro. Daar staan ongeveer 1.210 miljard aan pensioentoezeggingen tegenover. Maar voor de waardevaste pensioenen die zijn toegezegd, van oud en jong, is meer dan 1.600 miljard euro nodig. Er is dus wel genoeg, maar op dit moment niet heel veel meer geld in kas om de pensioenen te betalen en te indexeren. Daarom gaan bij veel pensioenfondsen de pensioenen niet omhoog, in een aantal gevallen wordt zelfs afgestempeld (verlaagd).

Vooral ouderen worden door afstempelen benadeeld
Verlagen (afstempelen) of niet meegroeien met de inflatie (indexaties overslaan) van de pensioenen tast niet alleen de uitkeringen van de gepensioneerden aan. Het verslechtert ook de toekomstige pensioenen van niet-gepensioneerden. Die merken het nu niet in hun portemonnee, maar ze bouwen minder op voor later. Zo proberen de pensioenfondsen de pijn zo veel mogelijk over de generaties te verdelen. Maar ouderen voelen nu direct al het effect van afstempelen of het overslaan van indexaties.

Afstempelen van pensioen treft gepensioneerden met lage inkomens het hardst
Dit is procentueel gezien juist andersom. Gepensioneerden met alleen AOW hebben geen last van afstempelen, omdat de AOW wordt geïndexeerd. Ouderen met een klein aanvullend pensioen voelen de korting wel. Ontvangt u per jaar € 20.000 aan AOW en € 5.000 aanvullend pensioen en wordt uw aanvullend pensioen 10% afgestempeld? Dan daalt uw bruto jaarinkomen met € 500, dus van € 25.000 naar € 24.500. Procentueel gezien is dat een daling van 2%, als de AOW wordt geïndexeerd zelfs nog wat minder. Voor iemand met een hoog inkomen betekent 10% korten op het pensioen misschien wel 8% op het geheel.

Dus afstempelen van pensioen treft gepensioneerden met hoge inkomens het hardst
Procentueel gezien wel, maar ouderen met een laag inkomen hebben vaak een kleine financiële buffer. Ze hebben meestal geen andere voorzieningen voor de oude dag om tegenvallers op te vangen. Stijgen vervolgens de uitgaven voor bijvoorbeeld zorg, vervoer of energie? Dan voelt een oudere met een laag inkomen het afstempelen meer dan een oudere met een hoog inkomen. Mede daardoor is er nog altijd te veel armoede onder gepensioneerden.

Ik ontvang straks minder pensioen dan ik aan premie heb ingelegd
Nee. Voor een groot deel van de mensen met een pensioenregeling wordt de premie geëvenaard door de werkgever. Sterker nog, de inleg wordt door pensioenfondsen vrijwel altijd zodanig belegd dat er rendement op de beleggingen ontstaat. Grofweg kan gesteld worden dat dit rendement 2/3e van de pensioenuitkering behelst. Het is dus niet ondenkbaar dat iemand die na 40 jaar werken ruim €40,000 pensioenpremie heeft betaald een pensioenuitkering van in totaal ruim €250.000 kan hebben.

Ouderen die met pensioen gaan, hebben minder uitgaven
Mensen met een AOW-uitkering betalen minder inkomstenbelasting en zijn meestal niet meer financieel verantwoordelijk voor kinderen. Dat doet vermoeden dat ouderen die met pensioen gaan minder uitgeven. Maar er zijn ook veel uitgaven die juist omhoog gaan na pensionering. Aan leuke dingen, zoals schenken, uit eten en reizen. Maar ook aan kosten voor zorg, vervoer, huishoudelijke hulp of energie. Ouderen die een woning huren, hebben vaak stijgende woonlasten. Veel ouderen zien juist de uitgaven stijgen in plaats van dalen.

Pensioenfondsen nemen te grote beleggingsrisico’s met ons pensioen
Dat valt wel mee. Pensioenfondsen beleggen gemiddeld ongeveer een kwart van hun geld in aandelen. Maar ze spreiden veel risico’s door bijvoorbeeld verschillende soorten beleggingen, zoals vastgoed, grondstoffen en obligaties. Dat moet ook wel, omdat er anders veel hogere premies moeten worden betaald om hetzelfde pensioen op te bouwen. Pensioenfondsen beleggen op een professionele wijze tegen lagere kosten dan wij zelf en kunnen premies laag houden dankzij de beleggingsopbrengsten.

Overgeslagen indexaties krijgen we nooit meer terug
Pensioenfondsen kunnen besluiten om overgeslagen of te lage indexaties later toch uit te keren. Dat heet inhaalindexatie. Inhaalindexatie is wel gebonden aan een aantal eisen. Zo moeten de financiële middelen van het pensioenfonds ruim voldoende zijn om alle pensioenen met volledige indexatie naar de toekomst toe uit te betalen. Daarnaast is de periode waarover indexaties alsnog mogen worden uitbetaald, beperkt tot vijf jaar. Hopelijk ontstaat de komende jaren bij bepaalde pensioenfondsen weer ruimte om overgeslagen of te lage indexaties alsnog uit te keren.

De inzet van KBO-PCOB heeft geen zin
We kunnen problemen nuanceren en maatregelen nemen tegen te snel indexaties overslaan of afstempelen. Maar de verdeling van onze pensioenpot zal voor discussie blijven zorgen. Eén groot probleem blijft bestaan; zowel rijke als arme gepensioneerden hebben de minste mogelijkheden om nog iets te doen aan hun pensioensituatie. Daarom is pensioen voor KBO-PCOB een belangrijk speerpunt in haar beleid. Zo schrijven we brieven naar de Tweede en Eerste Kamer, spreken met politici en met de SER en vragen in de media aandacht voor alles rondom pensioenen. Lees meer in ons Dossier Pensioenen. 


>  Vragen over pensioen? U kunt elke woensdag van 13.00 tot 15.00 uur bellen met de KBO-PCOB Pensioentelefoon: 0900 – 8 21 21 83.

terug naar overzicht