Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Kabinet pakt fouten en fraude in zorg aan

Kabinet pakt fouten en fraude in zorg aan

20-4 Scherpere eisen

Het kabinet komt met een aanpak om onbedoelde fouten en opzettelijke fraude in de zorg tegen te gaan. Jaarlijks kosten deze onrechtmatigheden de samenleving miljoenen euroís.

De aanpak concentreert zich met name op 5 specifieke zorgsectoren: medisch-specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg, mondzorg, wijkverpleging en het persoonsgebonden budget. Dat schrijven de bewindspersonen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer.

Minister De Jonge: 'Er gaat veel geld om in de zorg. Bedoeld ťn onbedoeld komt dat geld niet altijd op de juiste plek terecht. Dat is niet alleen kwalijk voor patiŽnten en cliŽnten, maar voor de hele samenleving. Het is geld dat wordt opgebracht door ons allemaal. Daarom wil ik die onrechtmatigheden samen met mijn collegaís Bruins en Blokhuis fors terugdringen.'

Naast de aanpak in de 5 specifieke zorgsectoren, worden straks scherpere eisen gesteld aan de toetreding tot de zorg. De Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) verbetert het toezicht op nieuwe zorgaanbieders en er komt een meld- en vergunningsplicht. Bovendien krijgen zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten meer wettelijke mogelijkheden om gegevens over fraudeurs met elkaar kunnen te uitwisselen via een speciaal waarschuwingsregister.

Documenten:

Kamerbrief over de aanpak van fouten en fraude in de zorg

Programma Rechtmatige Zorg

terug naar overzicht