Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Seminar Levenstestament groot succes

Seminar Levenstestament groot succes

26-2 Grote opkomst

De opkomst was groot op donderdag 22 februari jl. Ruim 100 personen namen deel aan het seminar Levenstestament dat Rabobank Alkmaar e.o. speciaal voor leden van KBO-NH heeft georganiseerd.

Notaris Mr Chanien Engelbertink vertelde de aanwezigen over het verschil van een ‘gewoon’ testament (treedt in werking na overlijden) en een levenstestament.
Het levenstestament is een notariële volmacht bedoelt voor situaties waarin u zelf (tijdelijk) niet kunt handelen. U kunt hierin uw partner, kind(eren) of een derde machtigen om uw zaken te behartigen.

De aanwezigen waren zeer geïnteresseerd en stelden veel vragen. Mr Chanien Engelbertink beantwoorde deze vragen uitgebreid en illustreerde het belang van een levenstestament met veel voorbeelden.


Wist u bijvoorbeeld dat wanneer u getrouwd bent in gemeenschap van goederen beide partners moeten tekenen bij de verkoop van het eigen huis? Wanneer één van beiden niet meer wilsbekwaam is, kan het huis niet zonder meer worden verkocht. Tenzij er, via het levenstestament, een gevolmachtigde is aangewezen.
Is dat niet het geval dan moet er een bewindvoerder worden aangesteld via de rechter, wat natuurlijk veel ingrijpender is.


Drs. Ingeborg Bes-Haasnoot, accountmanager Rabobank Alkmaar e.o. sloot het seminar af met informatie over wat de (Rabo)bank voor haar cliënten kan betekenen bij het afsluiten van een levenstestament.

De middag werd informeel afgesloten met een hapje en een drankje. De aanwezigen konden met mr. Chanien Engelbertink of medewerkers van de Rabobank in gesprek wanneer er nog vragen waren gerezen.

Meer informatie over het levenstestament vindt u op Http://hetlevenstestament.nl  
Op de website www.ikwoonleefzorg.nl van de Rabobank vindt u veel informatie over langer zelfstandig blijven wonen.

 


Wilt u zelf een seminar bijwonen?
Later dit jaar zal Rabobank Alkmaar e.o. opnieuw een seminar Levenstestament organiseren voor KBO leden. Wanneer u hiervan op de hoogte wilt worden gehouden kunt u dat aan geven via dit webformulier.


 

 

terug naar overzicht